Consumentenbond.nl

Dekking mondhygieniste

  • 10 december 2017
  • 23 reacties
  • 2184 Bekeken

N.a.v. mijn laatste ervaring bij de mondhygieniste heb ik gekeken naar verzekeringen die deze kosten dekken.Dat zijn er niet veel, maar de betreffende aanvullende verzekeringen dekken een behandeling tot 25 minuten. Dat verklaart dan m.i. waarom mijn mondhygieniste een behandeling van 15 minuten in drie jaar tijd heeft opgekrikt naar 25 minuten. Mijn opmerking daarover bij de tandartsassistente ontlokte de opmerking, dat ik daarvoor moest zijn bij mijn verzekeraar, terwijl ik die kosten zelf betaal.

Iets soortgelijks beleefde ik bij de fysiotherapeut. Bij mijn aanmelding ontving ik een warrig stencil dat ik helaas te laat las, maar waarin stond, dat voor mijn eerste afspraak een dubbel tarief in rekening werd gebracht "omdat de meeste verzekeraars dat ook deden".

Ik vind dit een heel vreemde gang van zaken. Ik ben niet aanvullend verzekerd en maak ook zelden gebruik van aanvullende zorgverleninng, maar kennelijk moet ik ik zulke gevallen zijn voorbereid op zorgverleners die mij een extra poot uitdraaien en daarvoor de zorgverzekering als excuus gebruiken.

23 reacties

Reputatie 3
Badge +4
Beste Lisa Boele, ik wil u in principe aanraden om contact op te nemen met uw verzekeraar, misschien dat hier ook een goedkoop alternatief is voor een aanvullende verzekering. Ook wil ik u aanraden om naar een sociaalwerker te gaan om te controleren of de rekeningen wel juist zijn, het lijkt mij dat hier op een laconieke manier wordt afgerekend. Al zou een verzekeraar voor een eerste afspraak tien dubbel in rekening brengen geeft zo'n behandelaar nog niet het recht om dit ook door te rekenen aan zijn/haar clienten. Ook moet u wel informeren bij de tandartsassistente waarom er nu 10 minuten langer behandeld wordt, dit terwijl het in het verleden niet gebeurd is. Wil u zo vriendelijk zijn om mij hiervan op de hoogte te houden met de gang van zaken?
Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 7
Badge +7
Beste @Lisa Boele,

Voor de vindbaarheid van je vraag heb ik er een separaat topic van gemaakt.
Badge
Hoi @Lisa Boele, dank voor je opmerking. Ik heb hier intern jouw bericht onder de aandacht gebracht en heb overlegd wat je met deze situaties zou kunnen doen.

Wij adviseren je om deze ervaringen ook onder de aandacht van de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). https://www.nza.nl/
Ik ben het met Lisa Boele eens, dat er teveel de kant van de zorgverzekeraar wordt uitgekeken. Een fysiotherapeut is ten eerste VERPLICHT om de tarieven zichtbaar in de wachtruimte op te hangen ( en op de website). Die verplichting is ontstaan, toen er VRIJE tarieven kwamen. Een fysiotherapeut mag dus in principe vragen van hij wil. De tarieven die berekend worden aan onverzekerden zijn ook vaak hoger dan de gecontracteerde tarieven.
Over die twee behandelingen: er bestaat wel en lijst met codes voor tarieven die zijn toegestaan ( NZA). De prijs per code is dus vrij. Maar sinds de vrije toegankelijkheid van de fysio ( dus zonder verwijzing) , is er een apart tarief gekomen voor de " intake " of voor de " intake en screening". Het eerste tarief wordt bovenop de behandeling gebruikt bij het eerste contact, het tweede eveneens, maar dan in geval er GEEN VERWIJZING is. De fysio moet dan gaan bepalen wat er aan de hand is en of de klacht misschien onder de basisverzekering valt ( na 20 behandelingen die zelf betaald moeten worden),
We hebben als consument steeds minder rechten. Op papier is het wel goed geregeld, maar in de praktijk lijkt het soms of de ' zorg' voor zichzelf werkt en niet voor de consument. Ze willen ook allemaal met elkaar overleggen, ook als de patient hiervoor geen toestemming heeft gegeven ( dat wordt niet gevraagd).
De mondhygieniste wordt toch ook gedekt door de meeste tandartsverzekeringen?
Badge
@lara100 Het hangt een beetje af van welke code er aan de behandeling wordt gegeven. Sommige parodontologische behandelingen worden behandeld bij de mondhygiënist, maar vallen niet automatisch onder de tandartsverzekering.

Mondhygiëne zelf (code M03) valt er wel onder.
Beste forumleden,
Hartelijk dank voor uw reacties. Ik heb inmiddels schriftelijk navraag bij de NZA gedaan en mij in eerste instantie beperkt tot mijn ervaringen met de mondhygiëniste. Die betreffen het stilzwijgend opvoeren van de behandeltijd van 15 naar 25 minuten en de aard van de verrichtingen bij de laatste behandeling. Een antwoord is toegezegd binnen vijf dagen.
Uiteraard zal ik de kwestie ook bespreken met mijn tandarts en mondhygiëniste bij mijn eerstvolgende bezoeken in resp. januari en februari.
Wordt vervolgd.

Tot mijn genoegen merk ik, dat het aankaarten van zulke kwesties op dit forum erg nuttig is. Niet alleen vanwege de adviezen en suggesties van andere forumleden, maar ook omdat het mij helpt de vinger nauwkeuriger op de zere plek te leggen en niet door ergernis gedreven alleen maar bozer en verontwaardigder te worden. Zo'n gemoedsstemming vind ik juist bij zorgverleners, waar vertrouwen een wezenlijk deel van de relatie uitmaakt, zeer ongewenst.

Tenslotte nog de tandartsverzekering. In de loop der jaren heb ik er herhaaldelijk naar gekeken en steeds geconstateerd, dat ik aan verzekeringspremie veel meer kwijt zou zijn geweest dan ik aan behandelingen moest betalen. De tandartsverzekering van mijn huidige verzekeraar vergoedt tot 75% van de gemaakte kosten en ook dat komt een stuk duurder uit dan de kosten die ik volgend jaar verwacht. De goedkoopste tandartsverzekering die ik bij de CB aantrof is er een voor studenten en die kost aan premie ook al meer dan een controlebezoek bij de tandarts plus een behandeling door de mondhygiënist(e) van 25 minuten.
Reputatie 5
Badge +7
Een antwoord is toegezegd binnen vijf dagen.
Uiteraard zal ik de kwestie ook bespreken met mijn tandarts en mondhygiëniste bij mijn eerstvolgende bezoeken in resp. januari en februari.
Wordt vervolgd.


@Lisa Boele Goed dat je dit hebt aangekaart bij NZA, ik ben benieuwd naar het antwoord!

Tot mijn genoegen merk ik, dat het aankaarten van zulke kwesties op dit forum erg nuttig is. Niet alleen vanwege de adviezen en suggesties van andere forumleden, maar ook omdat het mij helpt de vinger nauwkeuriger op de zere plek te leggen en niet door ergernis gedreven alleen maar bozer en verontwaardigder te worden. Zo'n gemoedsstemming vind ik juist bij zorgverleners, waar vertrouwen een wezenlijk deel van de relatie uitmaakt, zeer ongewenst.


Fijn te horen, dank je wel voor deze positieve woorden!
Hierbij de uitkomst van mijn twee afzonderlijk aan de NZA gestelde vragen (speciaal ook voor @D. Zwart) n.a.v. de geconstateerde uitbreiding en in rekening gebrachte behandeltijd van 15 naar 25 minuten.

Mijn eerste vraag betrof het (vergeleken met vroeger) uitbreiden van de behandeling met het uitvoerig flossen van het hele gebit en het gebruik van een tandartsboor voor het verwijderen van tandsteen.
Het eerste valt onder gebitsreiniging en is toelaatbaar (ook als je dat zelf al doet en dat wordt dus een aandachtspunt bij mijn volgende bezoek). Het tweede kon de NZA niet beoordelen, maar dat pijnlijke geboor (waardoor ik compleet verrast werd) ga ik voortaan weigeren.

Mijn tweede vraag betrof het verwijzen naar wat bij zorgverzekeraars gebruikelijk is (wat mij zowel bij fysiotherapeut als tandarts overkwam) voor behandelingen waarvoor ik niet verzekerd ben en die ik dus zelf betaal. Ik heb gevraagd of er sprake was van een trend waarbij de rekening voor zelf-betalers op gelijke hoogte wordt gebracht met de maximale vergoeding die zorgverzekeraars voor aanvullend verzekerden uitkeren. (Bij de aanvullende tandartsverzekeringen was mij n.l. die vergoeding voor maximaal 25 minuten opgevallen). De NZA was zo goed hier intern navraag naar te doen, maar berichtte mij geen trend te hebben kunnen constateren.

Tot zover mijn ervaringen met de NZA. Wat mij betreft positief want men krijgt er keurig en zonder lang wachten antwoord op zijn vragen. Tenslotte werd in geval van klachten verwezen naar de beroepsverenigingen (daar zie ik weinig heil in) maar er is ook een Meldpunt voor geconstateerde onregelmatigheden en het is goed daar weer eens op gewezen te worden.
Reputatie 3
Badge +4
Hallo Lisa Boele, het eerste wat mij opviel was dat er personen waren die dit leuk vonden, te weten Erwin A en Monique van de Beek beide moderators op zo'n manier is het een koekje van eigen deeg.
Maar om terug te komen op de kern van het betoog is dat de minister van Volksgezondheid de teugels uit handen heeft gegeven, namelijk de zeggenschap ligt bij de verzekeraars. Ergo dat de pakketten steeds meer ingekort (uitgekleed) worden betekend ook dat de grenzen op het bijna ontoelaatbare grenzen. Medicijnen die vroeger ( voor 2 jaar) in het basispakket zaten, zijn er nu uitgehaald en moeten zelf betaald worden, wat mij dus zeer bevreemd, als voorbeeld, iemand die drugsverslaafd is wordt naar alle kanten geholpen, een alcoholist idem dito. Maar waar het medicijnen betreft die het leven een menswaardig bestaan geven liggen de zaken toch wel wat anders, de regels eerst de patient en dan de regels gelden niet meer, het is nu andersom. Dit zijn juist de problemen waar tegen geageerd moet worden, de gehele macht ligt in verkeerde handen. Wij zijn in Nederland zo sterk om commissies in het leven te roepen en er zou naar mijn mening een commissie moeten zijn die bevoegd is om hier op deze ongeregeldheden op te treden. Verder kan ik helaas in de specifieke problemen die u beschrijft geen soelaas bieden, wat naar mijn mening een oplossing zoeken via het Meldpunt weinig resultaat kan boeken, dit vanwege de tijd die het geheel in beslag zal nemen. Zo denk ik er op dit moment over.
Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 7
Badge +7
Ha @D. Zwart,
Met mijn like bedoelde ik natuurlijk dat ik het leuk vind dat Lisa haar ervaring nog met ons deelt. 😉
Reputatie 3
Badge +4
Monique van de Beek, mijn nederige excuses. Het zal niet meer gebeuren.
Ik wens het hele team een voorspoedig en gezond 2018 maar ook voor de jaren erna>
Reputatie 7
Badge +7
@D. Zwart,

Geen excuses nodig hoor! Ik kan me voorstellen dat sommige dingen op het scherm anders overkomen dan dat ze bedoeld zijn.
Ik wens jou uiteraard niets minder toe! Tot snel.
Wie kan nu mededelen welke verzekeraar een aanvullende tandartsverzekering aanbied waarbij mond-hygiënische behandelingen worden vergoed ?
@D. Zwart e.a. wil ik nog bedanken voor de reacties en u en alle lezers van dit forum een veilige jaarwisseling en voorspoedig 2018 toewensen.
Ik realiseer me, dat mijn topic peanuts is vergeleken met wat anderen op het gebied van gezondheid moeten verduren, maar de ervaring leert dat het de moeite loont om persoonlijke kwesties wat dieper uit te spitten omdat ze altijd wel ergens raken aan het grotere geheel.
Wat dit laatste betreft vind ik het, met name voor de komende generatie, zeer verontrustend dat bijna 1/3 van de Rijksbegroting in beslag wordt genomen door de zorg. U constateert m.i. terecht dat op niet medisch terrein een overvloedig zorgaanbod voorhanden is. In mijn gemeente schijnen hele straten in een zee van hupverleners rond te dobberen. Uit de eigen kring ken ik situaties die, ook naar de mening van betrokkenen, meer gebaat zouden zijn met eenvoudig werk en de mogelijkheid zich van daaruit verder te ontwikkelen. Helaas zitten wij nu in een "kenniseconomie" en fungeert de zich nog steeds uitdijende zorg voor een deel als bezemwagen voor de uitvallers.
Ik vermoed overigens, dat ik niet de enige ben die dit een kwalijke ontwikkeling vind en sluit niet uit, dat de door u gewenste commissie al ergens bestaat. Maar dat betreft dan een regeringsopdracht die zich aan het oog van de burger onttrekt.
Voorlopig heb ik mij als consument voorgenomen om zoveel mogelijk lokaal geproduceerde waren te kopen en wat dat méér kost te beschouwen als bijdrage aan een goed doel.
Reputatie 3
Badge +4
Hallo Lisa Boele, ik heb met belangstelling u bericht hierbij gelezen. En ik moet tot mijn spijt helaas concluderen dat ik het niet helemaal met u eens ben, wel voor een groot gedeelte. Namelijk het steeds uitdijen van de zgn zorg is niet helemaal concreet, in mijn naaste omgeving zie ik dat er zorg wordt aangeboden met een stopwatch. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken dat er goede zorg aangeboden kan worden in een strak tijdschema, Natuurlijk moet er zoveel mogelijk mensen bedient worden maar mag toch niet binnen een te krappe tijd gebeuren dan raakt het een goede zorg. Ergo er zou meer naar de kwaliteit gekeken moeten worden ipv naar aantallen, er wordt zoveel geld vergooid aan zorg in het buitenland (bijv. begeleid geestelijke zorg van Marokanen tijdens vakantie) wat volgens mij die begeleiding hier te kort komt. Een ideologie is wanneer men een afweging zou maken tussen de diverse behoeften, maar helaas schort het daar noch aan. Ook het beleid ten aanzien van de kosten voor medicijnen en medische hulp wordt keer op keer besnoeit wat aan het geheel geen goed doet. Bovendien het door het ministerie uit handen geven van toezicht en handelen aan de zorgverzekeraars heeft niet zinvol bij gedragen aan een succesvolle oplossing voor zieken en gebrekkige patienten. Laten wij eerlijk zijn, elk jaar worden de zorgpakketten verder uitgekleed, ik moet hier ook direct bekennen dat voor een groep (bv. kanker patienten) er een grote vooruitgang , is geboekt tav de medicatie. Maar een ideale zorg is volgens mij misschien mogelijk in de verre toekomst!
Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 7
Badge +5
Helaas zie ik dit item nu pas maar ik wil er toch een paar opmerkingen over maken:

  • De tijd dat jij in de stoel zit is misschien niet alle tijd die aan jou besteed wordt. De behandelaar moet zich voorbereiden aan de hand van reeds over jou ingevoerde computergegevens en nadien ook weer jouw gegevens in de computer bijwerken zodat men de volgende keer weet wat er 'aan' jou is gedaan. Dat Zorgverzekeraars alleen 'behandeltijd' vergoeden is misschien de reden dat Zorgverleners dan maar op papier de stoeltijd uitbreiden. Mijn eigen implantoloog en tandhygiënist(e) werken ook zo. Bovendien zie ik soms specificaties op mijn nota's staan waarvan ik dan denk: 'Heb ik dat ondergaan?' Oftewel totaal onherkenbaar voor mij. Ik begrijp dat echter wel gelet op alle tarieven die er zijn voor bepaalde behandelingen waarbij andere behandelingen niet worden vergoed of zelfs niet in rekening mogen worden gebracht. Voorbeeld: ik las laatst een verhaal over hyperhidrosis (=overmatig zweten) waarbij een behandeling met botox niet werd vergoed overeenkomstig bestaande protocollen. Ik ben laatst zelf ook met botox ingespoten omdat ik een verschijnsel heb genaamd bruxisme. Alleen de meting werd vergoed, de daarop volgende botoxbehandeling echter niet. Ik leg daar overigens totaal niet wakker van want als het niet vergoed wordt trek ik het gewoon af bij mijn belastingaangifte exclusief die vergoeding.**
  • De hele Zorg is inderdaad duur en er zijn lieden die daar een goed belegde boterham aan verdienen, misschien in sommige gevallen wel een te(!) dik belegde boterham maar dat probleem gaan jij en ik hier en nu toch echt niet oplossen.
  • Op dit moment zijn er ziekenhuizen aan het failliet gaan. Ik weet daar inhoudelijk te weinig van om daar een oordeel over te vellen. Ik stel alleen de vraag, is er in die gevallen sprake van mismanagement of zijn alle vergoedingen misschien toch niet toereikend?
  • Ik ben blij dat die Zorgverleners desgewenst tot mijn beschikking staan. Als dat niet zo zou zijn geweest dan had ik nu geen gebit op implantaten gehad en zou mijn leven er nu toch anders hebben uit gezien. Dat ze daar ook een ruime vergoeding voor krijgen gun ik ze. Niet voor niets hebben ze daar ook jaren voor gestudeerd.
  • Tot slot: ** je moet helemaal geen aanvullende polissen willen sluiten. Gewoon zelf een potje maken en achter de hand houden, de kosten daaruit betalen en vervolgens als aftrekpost opvoeren bij je belastingaangifte. Vergeet niet, ziektekostenverzekeraars willen ook winst maken en als je je aanvullend verzekerd dan krijg je heel vaak te maken met: eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, niet verzekerde behandelingen, wel- en niet gecontracteerde zorg enz. Wat je vervolgens bespaart zijn de premies, die eigen bijdragen enz. Bovendien loop je een kans dat je aftrekpost wordt verhoogd met 40% of 113% afhankelijk van je leeftijd, inkomen en behandeling, zie deze link
Reputatie 3
Badge +4
Beste F.den Oudsten, ook hier nog een paar kanttekeningen hier over, de tijd die ik in een stoel zit heeft niets te maken met de zorg. Maar heeft alle zins te maken met de verzekeraar daar worden afspraken mee gemaakt zodat men gebonden wordt aan een arts, tandarts, polikliniek of ziekenhuis. De prijzen lopen per jaar steeds verder omhoog, natuurlijk komt dat door te weinig personeel en duurdere medicijnen maar de prijs van een bed in het ziekenhuis is abnormaal. Nu zijn er een paar ziekenhuizen failliet gegaan maar volgens een van de topstukken uit het kabinet ging het alleen om een stapel stenen. Deze man beweerde ook nog even dat de zorg hem aangaat, maar om een bepaald budget voor deze ziekenhuizen uit te trekken voelde hij niets voor! Maar om miljarden banken te lenen was kennelijk geen heet hangijzer. Mijn beste, er zijn zoveel verschillende punten in het hele zorgstelsel die eigenlijk een keer door de molen zouden moeten gaan, het rammelt aan alle kanten.
De diverse ziekenhuizen samenvoegen want dat bespaarde personeel, oke wij hebben nu het resultaat gezien wij komen bergen personeel te kort. Prijzen die de farmaceutische industrie rekent worden zomaar over genomen, pakketen van de verzekeraar die keer op keer VERDER uitgekleed worden. Het loopt de spuigaten uit en er is niemand die daar een stokje voor steekt, sterker nog men houdt elkaar de hand boven het hoofd, want anders zou na de regeerperiode een goede baan weleens op de tocht komen te staan. Ik hoop dat ik hiermee een tipje van de sluier voor u heb opgelicht en dat u er een beetje anders tegenaan ga kijken.
Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 3
Badge +4
Ga al jaren naar de mondhygienst iedere 4 maanden, officieel 45 minuten, met praatje erbij is daadwerkelijke behandeling in feite 30 minuten, betaal ikzelf net als de tandarts, volgens mij vergoed de zorgverzekering altijd maar tot een bepaald bedrag, zodat het voor hun uit kan.,
Bovendien......

Heb jaren geleden een enkel op 3 plaatsen gebroken, met rit per ambulance had ik mijn eigen risico
al opgemaakt, daarnaast kosten ziekenhuis etc.
( Vind wel vreemd dat men nu de PReP pil wil gaan vergoeden , misschien kleine eigen bijdrage, voor mensen die het fijner vinden zonder condoom te vrijen en men ambulance vervoer volkomen zelf moet betalen, bij dat condoom heb je een keuze, bij ambulancevervoer niet.)
Kreeg maanden fysiotherapie, had aanvullende zorgverzekering, betaalde bepaald aantal fysio behandelingen, voor de basisverzekering moest je eerst nog meer behandelingen gehad hebben en zelf betalen, voordat je daar op een vergoeding aanspraak op kon maken.

Rare was dat fysio mij kosten in rekening bracht ook voor keren dat ze niet kwam, het regende, ze was ziek, ze lag in ziekenhuis.
Toen ik haar daar naar vroeg zei ze , maar je stond ingepland en ze moeten mij toch ook een salaris betalen. O als een huisarts, tandarts, kapster etc ziek is, moet ik hun salaris betalen????
Heb dat bij mijn zorgverzekeraar, politieke partijen aangekaart, maar ik moest het zelf maar uitzoeken met de fysio. En vond het heel erg vervelend omdat zij me weer heeft leren lopen!

Uiteindelijk had ik beter niet jarenlang een aanvullende zorgverzekering kunnen hebben en betalen, had ik het van de belasting kunnen aftrekken! Maar ja weet dat maar eens van te voren en kan per persoon/situatie anders zijn.
Reputatie 7
Badge +5
Beste mijnheer @D. Zwart ,

U bedoelt het waarschijnlijk niet zo maar u hoeft voor mij echt geen tipjes van sluiers op te lichten als het over ZORG (verzekeringen) gaat want daar heb ik zelf een hele genuanceerde mening over die ik in het verleden ook uitgebreid heb geëtaleerd op een site over verzekeringen, bijvoorbeeld hier, hier en hier. Dat deed ik vanuit mijn deskundigheid als verzekeraar op een site over verzekeringen. Een zorgverzekering is ook een verzekering dus vandaar. Dit forum is echter geen verzekeringssite, bovendien verschuift de belangstelling van een mens voor onderwerpen natuurlijk zodat ik die discussie hier niet opnieuw zo uitgebreid ga voeren.

In mijn vorige post schreef ik ook al dat wij dit probleem hier en nu niet gaan oplossen. Bij die constatering wil ik het hier en nu dan ook laten.
Reputatie 7
Badge +5
Ga al jaren naar de mondhygienst iedere 4 maanden, officieel 45 minuten, met praatje erbij is daadwerkelijke behandeling in feite 30 minuten, betaal ikzelf net als de tandarts, volgens mij vergoed de zorgverzekering altijd maar tot een bepaald bedrag, zodat het voor hun uit kan.,
Bovendien......

Heb jaren geleden een enkel op 3 plaatsen gebroken, met rit per ambulance had ik mijn eigen risico
al opgemaakt, daarnaast kosten ziekenhuis etc.
( Vind wel vreemd dat men nu de PReP pil wil gaan vergoeden , misschien kleine eigen bijdrage, voor mensen die het fijner vinden zonder condoom te vrijen en men ambulance vervoer volkomen zelf moet betalen, bij dat condoom heb je een keuze, bij ambulancevervoer niet.)
Kreeg maanden fysiotherapie, had aanvullende zorgverzekering, betaalde bepaald aantal fysio behandelingen, voor de basisverzekering moest je eerst nog meer behandelingen gehad hebben en zelf betalen, voordat je daar op een vergoeding aanspraak op kon maken.

Rare was dat fysio mij kosten in rekening bracht ook voor keren dat ze niet kwam, het regende, ze was ziek, ze lag in ziekenhuis.
Toen ik haar daar naar vroeg zei ze , maar je stond ingepland en ze moeten mij toch ook een salaris betalen. O als een huisarts, tandarts, kapster etc ziek is, moet ik hun salaris betalen????
Heb dat bij mijn zorgverzekeraar, politieke partijen aangekaart, maar ik moest het zelf maar uitzoeken met de fysio. En vond het heel erg vervelend omdat zij me weer heeft leren lopen!

Uiteindelijk had ik beter niet jarenlang een aanvullende zorgverzekering kunnen hebben en betalen, had ik het van de belasting kunnen aftrekken! Maar ja weet dat maar eens van te voren en kan per persoon/situatie anders zijn.


Een goed verhaal @josiee op dat verhaal van die fysio na. Want ik had dat toch anders opgelost. Ik had simpelweg de rekening niet betaald.
Reputatie 3
Badge +4Een goed verhaal @josiee op dat verhaal van die fysio na. Want ik had dat toch anders opgelost. Ik had simpelweg de rekening niet betaald.


Tja lig je op een zaterdagavond in een ambulance, met loeiende sirene, s , of ik in een film, slechte droom terecht was gekomen en was haar zo dankbaar dat ze me weer aan het lopen heeft gekregen. Ook heel verdrietige momenten meegemaakt op die ziekenhuiszaal waar we met z, n tienen lagen, patienten waarvan een deel de volgende ochtend, levensgevaarlijke operatie moest ondergaan, die die dag niet op op die zaal terugkwam. Maar ook grappige.
Uiteindelijk gemiddeld met die fysio, was ook niet in mijn financieel nadeel, had al zoveel zorgkosten, kon het gewoon van belasting aftrekken. Maar als men spreekt over hoge stijgende zorgkosten, systeem klopt niet!
Reputatie 7
Badge +5Maar als men spreekt over hoge stijgende zorgkosten, systeem klopt niet!


Yeah, tell me about it.

Reageer