Consumentenbond.nl

Geraffineerde tariefsverhoging De Friesland zorgverzekering

  • 30 december 2018
  • 3 reacties
  • 472 Bekeken

Zorgverzekeraar De Friesland heeft een hele geniepige tariefsverhoging doorgevoerd: duurdere aanvullende verzekeringen kunnen opeens niet meer gecombineerd worden met een budgetpolis.

Sommige verzekerden zien hun premie daarom opeens (ze worden automatisch overgezet) met meer dan twintig euro per maand stijgen. Erg klantonvriendelijk.

3 reacties

Beste @Damrak ,heb jij het bewijs dat de verzekerden daar niet apart voor zijn gewaarschuwd? In dat geval is een klacht bij de NZA zeker terecht. (088) 770 87 70.
Of een klacht bij de zorgverzekeraar zelf. Ik vind dat elke verandering duidelijk aangegeven moet worden. Dit mag niet verborgen worden. Als dit wel " geniepig" gebeurd is , dan moeten de verzekerden die dit aangaat alsnog een email ontvangen en moeten ze in de gelegenheid gesteld worden hun polis op te zeggen of aan te passen ( tot 1 maand na ontvangst van de email).
Ik vind dit minstens zo erg als de fout in de polisvoorwaarden betreffende de omzetplafonds. Want op deze manier is dit een verdienmodel: een goedkope polis introduceren, de aanvullende verzekeringen wijzigen en de verzekerden automatisch overzetten op een duurdere polis. Ik vind dat de Friesland moet zorgen dat elke verzekerde welbewust een keus maakt. Dus niet " wie zwijgt stemt toe". Dat mag echt niet. Misschien is dit onderwerp ook interessant voor @D. Kruijff.
Het gaat mij niet zozeer om de waarschuwing maar meer om de ontkoppeling van uitgebreide aanvullende verzekeringen en de budgetpolis. Daar bestaat geen noodzaak voor. Ik vind het een oneigenlijke drempel voor duurdere aanvullende verzekeringen. Ik zie het als een truc om meer premie binnen te harken. Dat kost sommigen meer dan €240 extra per jaar, omdat ze die uitgebreide variant nou eenmaal nodig hebben. Dat heeft het Nibud ongetwijfeld niet meegeteld bij de koopkrachtberekening voor 2019.

@Damrak , ik heb een idee: ga zoeken in de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen ( in het algemene gedeelte hiervan), of er iets geschreven staat over de mogelijkheid om deze "los" af te sluiten. Als er niets staat, moet het volgens mij mogelijk zijn. Als je dat kunt vinden, dan maakt de Friesland een fout. Vraag eventueel juridische hulp van de Consumentenbond. Er is eerder onderzoek gedaan naar de zorgverzekeraars die "losse" aanvullingen toestaan.
PS in feite heeft de Friesland dus wel gewaarschuwd, maar ik denk dat dit veel mensen is ontgaan.

Reageer