Consumentenbond.nl
Beantwoord

Hoe wordt een overlapping tussen Basis- en Aanvullende verzekering in 2019 behandeld?

  • 15 november 2018
  • 25 reacties
  • 1341 Bekeken

Reputatie 1
Badge +2
Ik kwam in 2018 een merkwaardige gang van zaken tegen bij de vergoeding van kosten voor fysiotherapie, vergeleken met 2017.
VRAAG is , hoe e.e.a. behandeld zal gaan worden in 2019, door de verschillende verzekeraars. Hebben die de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen aangepast? Of de premie?

Sinds begin 2018 is, in geval van artrose van knie / schouder, Oefentherapie (door een oefentherapeut danwel een fysiotherapeut) opgenomen in de Basisverzekering (Bijlage 1 Besluit Zorgverzekering). Dit voor maximaal 12 behandelingen binnen een periode van 12 maanden.
Hetzelfde wordt door mijn Aanvullende verzekering (bij Aevitae) al een aantal jaren óók gedekt, en daar vielen die eerste 12 behandelingen onder dekking voor fysiotherapie per - voor zover ik zie – kalenderjaar. Bij andere verzekeraars zal de situatie n de Aanvullende verzekering vergelijkbaar zijn, neem ik aan.

Een overlapping dus.
Je zou denken: heb ik nou een dubbele dekking, dus voor 2 x 12 keer ? Of betaal ik onnodig premie voor een deel van die aanvullende verzekering, en krijg ik dus premiekorting terug?
Antwoord: nee ! Erger nog, de eerste 12 behandelingen vallen 2018 opeens onder het Eigen Risico, voor zover dat open staat !!
Zelfde premie, voor een lagere dekking ...

Mijn verzekeraar - gevraagd om een reactie over die overlapping in 2018 - stelde:
“behandelingen vanuit een aanvullend pakket vinden altijd aansluitend plaatst op vergoedingen vanuit de basisverzekering.” M.a.w.: dwingend wordt eerst gekeken of iets onder de Basis valt.
en:
"U dient [ bij vergoeding vanuit de Basisverzekering, waar je dus eerst bij moet zijn ] rekening te houden met eventueel openstaand eigen risico ".
en:
"Het spijt mij u hierover niet gunstiger te kunnen berichten. "

Verrekening van het bedrag ten laste van het Eigen Risico met die dekking in de Aanvullende verzekering bleek - volgens Aevitae - niet mogelijk.
Hebben anderen deze zelfde ervaring, of is dit vraagstuk 2018 bij hun verzekeraar wellicht anders behandeld?

Voor de duidelijkheid nogmaals even vergeleken met 2017: toen was die dekking onder de Basisverzekering er nog niet, dus toen werd e.e.a. vanaf de eerste behandeling (12 x per kalenderjaar) vanuit de Aanvullende verzekering gedekt, ZONDER Eigen Risico.
icon

Beste antwoord door Fauve CB 19 november 2018, 17:07

@lara100 Yes ! Goede samenvatting van het pijnpunt !
De vraag blijft hierbij ook nog steeds of de Consumentenbond zich hiervan bewust is, en of het meegenomen is in de Zorgvergelijker.

Hallo, CB: kunnen jullie eens reageren?


Beste B. Boxman,

Wij zijn ons hiervan bewust. Doordat de basisverzekering per ingang van 2018 vergoeding van 12 behandelingen oefentherapie biedt voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten, wordt voor deze zorg het eigen risico aangesproken. In eerdere jaren was dit niet het geval, aangezien de zorg niet uit de basisverzekering werd vergoed. Er kon toen een aanvullende verzekering worden afgesloten om deze zorg vergoed te krijgen. Hierbij gold geen eigen risico, maar wel de extra kosten voor de aanvullende verzekering. Voor sommige mensen pakt deze wijziging dus gunstig uit, en voor anderen ongunstig. Op dit moment is hier in de Zorgvergelijker nog geen specifieke aandacht aan besteed. We zullen eens kritisch kijken naar de teksten in onze Zorgvergelijker, en wellicht de uitleg onder het kopje ‘Fysiotherapie’ bij de tegel ‘Aanvullende dekking’ wat aanvullen.
Bekijk origineel

25 reacties

De zorgverzekeraar heeft volledig gelijk. De regels over het vóórgaan van de basisverzekering staan namelijk duidelijk in de polisvoorwaarden. Helaas kost dit u meer geld. Er zijn natuurlijk ook mensen die hierdoor minder kosten maken, namelijk als het Eigen Risico al "op" is.
Waarschuwing voor een soortgelijke situatie in 2019: fysio ivm COPD komt onder de basisverzekering. Er gelden precies dezelfde regels.
Reputatie 7
Badge +5
@B. Boxman
Ik ben niet zo zeker van het feit dat eerst de fysiotherapie van de basis verzekering moet worden afgenomen met een eigen risico.
Ik vind de voorwaarden van Aevitae daar heel onduidelijk in.

In andere voorwaarden van aanvullende zorgverzekeringen van andere zorgverzekeraars staat bij voorbeeld: fysiotherapie 100% alle behandelingen.

Ik zou dit ook eens vragen aan een andere zorgverzekeraar.


@lara100 schreef: "De regels over het vóórgaan van de basisverzekering staan namelijk duidelijk in de polisvoorwaarden."

@lara100 Zou je aan kunnen geven waar dit staat, ik kan het niet vinden.
Ik kan het wel opzoeken bij een andere zorgverzekeraar. De voorwaarde die ik bedoel staat niet bij het onderdeel fysiotherapie, maar in de ALGEMENE VOORWAARDEN (AAN)VULLENDE VERZEKERINGEN. Bijvoorbeeld artikel 2 pagina 9 van de Aanvullende Verzekeringen Amersfoortse 2018:
"Aanvullend op de basisverzekering
Deze verzekering verleent een aanvullende verstrekking of vergoeding op een basisverzekering. Er wordt pas vergoeding verleend als de kosten op de basisverzekering niet voor vergoeding in aanmerking komen. Kosten die onder het eigen risico van de basisverzekering vallen, worden niet aanvullend uitgekeerd op deze aanvullende verzekering."

Alle aanvullende zorgverzekeringen hebben zo'n artikel. Ik kan @B. Boxman wel helpen om dit artikel bij zijn verzekeraar te vinden. Mocht het er niet staan, dan heeft Boxman natuurlijk gelijk.

In hetzelfde kader valt de fysio voor COPD die vanaf januari 2019 wordt vergoed door de basisverzekering. Maar ook bijvoorbeeld de tandartsverzekering voor een verzekerde die in een WLZ instelling is opgenomen. De WLZ instelling is verplicht om deze zorg te leveren. Maar (sommige?) zorgverzekeraars vergoeden nu geen tandartsrekeningen meer vanuit de aanvullende tandartsverzekering, om reden dat het " onder een andere verzekering valt". Heel wrang vind ik dat.
Reputatie 7
Badge +5
@lara100 Ik snap nu helemaal wat je bedoelt, was dat fenomeen nog nooit tegengekomen.

Dank voor deze waarschuwing, dit kan stiekem flink in de papieren gaan lopen, terwijl je denkt dat je een goede aanvullende verzekering hebt.

Verzekeraars kunnen met de aanvullende verzekeringen doen wat ze willen om het risico tot uitkering te beperken, het is aan de klant of deze er mee akkoord gaat.

Gelukkig hebben niet alle zorgverzekeraars zulke beperkende voorwaarden voor hun aanvullende verzekeringen.

Ik heb gezocht in mijn polisvoorwaarden en heb het niet kunnen vinden, maar eerder ook niet ervaren.
Ik heb altijd wel één keer of paar keer per jaar fysiotherapie/manuele therapie/chriropractie nodig en nog nooit iets zelf hoeven betalen.
Ik de aanvullende verzekering staat dan ook fysiotherapie 100% vergoed: Alle behandelingen.

Heb wat voorwaarden doorgelezen van aanvullende verzekeringen en daar zie veel verschillende voorwaarden voorbijkomen, ook veel lagere vergoedingen en minder behandelingen dan vorig jaar.

Het lijkt dan ook noodzakelijk om je huidige en nieuwe vergoedingen en polisvoorwaarden ieder jaar goed door te lezen.
Het kost wat tijd, maar het kan je later in het jaar veel geld schelen.
@Bert ,

Ik heb gezocht in mijn polisvoorwaarden en heb het niet kunnen vinden, maar eerder ook niet ervaren.Ik heb altijd wel één keer of paar keer per jaar fysiotherapie/manuele therapie/chriropractie nodig en nog nooit iets zelf hoeven betalen.Ik de aanvullende verzekering staat dan ook fysiotherapie 100% vergoed: Alle behandelingen.

Ik durf te wedden dat het wèl in jouw polisvoorwaarden staat! Als je me de zorgverzekeraar noemt, zoek ik het voor je op.

en

Dat je deze beperkende voorwaarde (nog) niet hebt ervaren is logisch: alleen als fysio direct onder de basisverzekering valt ( zonder de eerste 20 eigen betalingen) , merk je dit.
Reputatie 7
Badge +5
@lara100 https://www.vgzvoordezorg.nl/klantenservice/voorwaarden-en-reglementen
Reputatie 1
Badge +2
@lara100 Inderdaad staan de bepalingen over het vóórgaan van andere verzekeringen, en over het niet-vergoed worden van het daarin begrepen eigen risico, ook bij mij in de voorwaarden (in mijn geval onder 'Uitsluitingen').
Het klopt dus zeker wat mijn zorgverzekeraar daarover meldde.

Maar daar gaat het mij niet om; mijn bedoeling was de aandacht erop te vestigen dat je - opeens - financiëel benadeeld wordt doordat iets dat voorheen onder de aanvullende verzekering gedekt was, zónder Eigen Risico, nu opeens niet meer gedekt blijkt omdat/doordat het onder de Basisverzekering is komen te vallen - en dus met het Eigen Risico behept is.
En dat zonder aanpassing van de premie van de Aanvulende verzekering.

Bij de verzekeringen voor 2018 werd e.e.a. erdoor veroorzaakt, dat de Regering pas op het allerlaatst besliste dat Oefentherapie voor artrose e.d. per 1-1-'18 onder de Basisverzekering zou gaan vallen, terwijl inmiddels de polisvoorwaarden + premies voor de zorgverzekeringen allang gepubliceerd waren.
Een aanpassing zat er blijkbaar niet meer in, dat was het probleem: zelfde premie blijven betalen, maar minder vergoeding indien het Eigen Risico nog niet "vol" was.

Mijn voortgaande vraag was, of er onder de Community-actieven iets bekend was over een vergelijkbare situatie voor 2019 (of evt. nog andere voorbeelden uit 2018).
Je haalde de nieuwe regeling voor COPD aan. De nieuwe premies en voorwaarden zijn inmiddels bekend; ik vraag me dus af of de beslissing van de Regering (over COPD in de Basis) vlak hiervoor dit keer wèl geleid heeft tot aanpassing in de voorwaarden voor de Aanvulende dekking van 2019, of dat we met een zelfde probleem opgezadeld zijn als wat ik beschreef voor 2018. Nogmaals: zelfde premie (voor die aanvullende polis), maar minder dekking daaruit (door het Eigen Risico).
Zo ja ? Ik zou zeggen: premiekorting !

Overigens: je schreef in een eerdere reactie: "Er zijn natuurlijk ook mensen die hierdoor minder kosten maken, namelijk als het Eigen Risico al "op" is." Maar dit klopt niet; als het Eigen Risico al opgebruikt is maak je dezelfde kosten: níet minder. Dan worden immers de eerste 12 behandelingen volledig vergoed, net als voorheen uit de Aanvullende verzekering. Alleen uit de Basisverzekering ditmaal.
Q.e.d. !
Reputatie 1
Badge +2
VRAAG is natuurlijk ook: is dit punt evt. verwerkt in de ZORGVERGELIJKER ?!
Ik ben niet blij met kosten die in zo'n vergelijker 'verborgen' blijven (en ik was sowieso al niet blij ermee dat de nieuwe post 'Eigen bijdrage voor medicijnen' niet behandeld is als een ordinaire verhoging van de verzekeringskosten voor 2019 ! )
@lara100
Overigens: je schreef in een eerdere reactie: "Er zijn natuurlijk ook mensen die hierdoor minder kosten maken, namelijk als het Eigen Risico al "op" is." Maar dit klopt niet; als het Eigen Risico al opgebruikt is maak je dezelfde kosten: níet minder. Dan worden immers de eerste 12 behandelingen volledig vergoed, net als voorheen uit de Aanvullende verzekering. Alleen uit de Basisverzekering ditmaal.
Q.e.d. !


@Bert , mensen zonder Aanvullende verzekering en mèt artrose/COPD en mèt een verbruikt Eigen Risico worden er wèl beter van.

En w.b. Premieverlaging ivm lagere kosten voor de aanvullende verzekering: de beslissing is aan de zorgverzekeraar! Het gaat slechts om een klein deel van de totale kosten die door de aanvullende verzekering betaald wordt.

Het signaal is goed! Meer mensen moeten zich hiervan bewust zijn, vooral de mensen met COPD. De vergoeding van fysio voor COPD onder de basisverzekering is aan beperkende regels gebonden. Als de patient tòch meer fysio-zorg wil, bestaat zelfs de kans dat de zorgverzekeraar niet betaalt, omdat het "medisch niet noodzakelijk is". ( immers alle zorg die volgens de basisverzekering nodig is, is reeds verstrekt).
Als de aantallen COPD patienten in Nederland kloppen, dan wordt dit in 2019 een groot probleem.
@lara100 https://www.vgzvoordezorg.nl/klantenservice/voorwaarden-en-reglementen

Ik heb het wel gevonden in jouw verzekeringsvoorwaarden op p. 61. zie de bijlage. https://www.vgzvoordezorg.nl/SiteCollectionDocuments/2019/d1100-izz-voorwaarden-natura-en-aanvullend-2019.pdf
Reputatie 7
Badge +5
@lara100 Ik vind hier niet zo duidelijk naar voren komen als in het eerste bericht van dit topic en in latere berichten, dat je eerst de vergoeding uit de basisverzekering moet gebruiken en daarmee ook je eigen risico aanspreekt, dus direct een stuk zelf moet betalen.
Ik ga uit van de aanvullende verzekering waar alle behandelingen 100% vermeld wordt.

p.61 - 1.9. Uitsluitingen
- (vergoeding van kosten van) zorg waarop aanspraak kan worden gemaakt of zou kunnen worden gemaakt op grond van een zorgverzekering volgens de Zorgverzekeringswet of een daarmee overeenkomende ziektekostenverzekering;

Ik heb nog eens nagevraagd bij iemand die onlangs een heel jaar fysiotherapie, iedere week, nodig had met dezelfde verzekering en die heeft niets zelf hoeven betalen.

Ik spreek nu uitsluitend uit eigen praktijkervaring en wat ik meekrijg van anderen.

Ik hoop dat een juridisch specialist op zorggebied hier meer duidelijkheid over kan geven.
Reputatie 1
Badge +2
@ Lara, @ Bert
Dat "iemand die onlangs een heel jaar fysiotherapie, iedere week, nodig had met dezelfde verzekering [...] niets zelf [ heeft ] hoeven betalen" zegt op zich niet veel.

Even opletten op het kleine verschil: het gaat in mijn probleemstelling NIET om fysiotherapie in het algemeen, maar specifiek om Oefentherapie (een vorm van fysiotherapie) bij artrose van knie of heup.
Het lijkt mij dat voor deze gevallen de verzekeraar - ondanks die "100%" aanvullende dekking - wel degelijk de voorrangsregel voor de Basisverzekering t.o.v. de Aanvullende polis zal toepassen, en dat daardoor DUS de eerste 12 behandelingen met het Eigen Risico verrekend zullen worden.
Idem ditto binnenkort voor COPD.

En, Lara, je schrijft : "mensen zonder Aanvullende verzekering en mèt artrose/COPD en mèt een verbruikt Eigen Risico worden er wèl beter van." , MAAR daar gaat mijn probleemstelling niet over. Het was je toch hopelijk niet volkomen ontgaan dat ik het specifiek had over mensen mét Aanvullende verzekering , en daarin dekking voor fysiotherapie ?!..
@B. Boxman ,
1.ik wist dat je het over artrose had. Klopt. Ik reageerde daarmee alleen op @Bert , die zei dat hij nog nooit iets gemerkt had van geen vergoeding om reden dat de basisverzekering vóór gaat. De aangehaalde zin was van hem afkomstig, niet van mij!
2.jìj had het over mensen met aanvullende verzekering. Maar ìk niet: ik probeerde aan te tonen dat NIET IEDEREEN slechter wordt van deze nieuwe vergoeding in de basisverzekering.
en
@Bert , ik ben het NIET met je eens. De polisvoorwaarden moeten echt uitgelegd worden zoals ik aangeef, dat de basiszorgverzekering vóórgaat.
Reputatie 1
Badge +2
@lara100 Natuutlijk prima idee om mensen er nog even op attent te maken dat tegenwoordig ook de Basisverzekering dekking biedt voor (een vorm van) fysiotherapie, en dat men dus (misschien) daarmee kan volstaan.
Goed idee dus, maar anderzijds: dat was al bekend, dacht ik zo. Mijn insteek was, aanvullend op wat al bekend was over dit voordeel, te wijzen op een nadeel. Een nadeel dat - volgens mij - niet of nauwelijks bekend is. Dat was (en is nog steeds) het Topic.
@B. Boxman , helemaal mee eens! Ik heb zelfs geformuleerd dat het wrang is dat zorgverzekeraars niet uitkeren uit de tandartsverzekering bij patienten die in een WLZ instelling verblijven.
Misschien dat de Consumentenbond hier een apart topic over kan maken, toegespitst op de invoering van fysiotherapie voor COPD m.i.v. 1 januari 2019? Dit gaat namelijk veel mensen aan, die er over het algemeen financieel slechter van zullen worden. Ik vind dat het onderwerp van jouw topic te algemeen geformuleerd is.

De waarschuwing moet dus zijn: dat een AV speciaal voor fysiotherapie ivm COPD of artrose, geen of minder nut heeft, omdat de vergoeding vanaf de eerste behandeling verplicht uit de basisverzekering komt. En dat er geen mogelijkheid is om zelf voor vergoeding uit de AV te kiezen. Daardoor kosten deze behandelingen Eigen Risico, dat niet vergoed wordt door de AV.
Reputatie 1
Badge +2
@lara100 Yes ! Goede samenvatting van het pijnpunt !
De vraag blijft hierbij ook nog steeds of de Consumentenbond zich hiervan bewust is, en of het meegenomen is in de Zorgvergelijker.

Hallo, CB: kunnen jullie eens reageren?
Reputatie 7
Badge +5
@lara100 schreef: "De WLZ instelling is verplicht om deze zorg te leveren."

Dat klopt, daarom heb ik destijds voor mijn moeder direct het tandarts deel uit haar zorgverzekering gehaald.
De zorgverzekeraar kan zien, voor zover ik weet, dat iemand in een WLZ situatie verpleegd wordt en zou dan zo attent moeten zijn om de klant hierin voor te lichten van het feit dat zij nooit meer uit gaan keren op het tandarts deel en dat dit uit de verzekering gehaald kan worden.
Maar geld vangen lijkt belangrijker voor een aantal, dan goede zorg organiseren.
Dit is wel te kort door de bocht geformuleerd en geldt niet voor de zorgverzekeraars die het anders benaderen.
Reputatie 3
Badge +6
@lara100 Yes ! Goede samenvatting van het pijnpunt !
De vraag blijft hierbij ook nog steeds of de Consumentenbond zich hiervan bewust is, en of het meegenomen is in de Zorgvergelijker.

Hallo, CB: kunnen jullie eens reageren?


Beste B. Boxman,

Wij zijn ons hiervan bewust. Doordat de basisverzekering per ingang van 2018 vergoeding van 12 behandelingen oefentherapie biedt voor patiënten met artrose aan de heup- en kniegewrichten, wordt voor deze zorg het eigen risico aangesproken. In eerdere jaren was dit niet het geval, aangezien de zorg niet uit de basisverzekering werd vergoed. Er kon toen een aanvullende verzekering worden afgesloten om deze zorg vergoed te krijgen. Hierbij gold geen eigen risico, maar wel de extra kosten voor de aanvullende verzekering. Voor sommige mensen pakt deze wijziging dus gunstig uit, en voor anderen ongunstig. Op dit moment is hier in de Zorgvergelijker nog geen specifieke aandacht aan besteed. We zullen eens kritisch kijken naar de teksten in onze Zorgvergelijker, en wellicht de uitleg onder het kopje ‘Fysiotherapie’ bij de tegel ‘Aanvullende dekking’ wat aanvullen.
Reputatie 7
Badge +5
Ik ben begonnen om het hele draadje even door te lezen en ik viel bijna van mijn stoel af van verbazing hoewel ik voorheen niet met die materie bekend was en het zelf ook nooit ben tegen gekomen. Met dank aan @lara100 die mij het licht heeft laten zien.

Wel heb ik de nodige gebitskosten gehad en daar kun je het wellicht goed mee vergelijken als voorbeeld. Stel, je hebt een tandartsdekking afgesproken met een vergoeding van € 1.000,-. Vervolgens verzint deze overheid in al haar wijsheid dat de eerste € 500,- aan tandartskosten voortaan gedekt worden door de basisverzekering maar ook onder het eigen risico vallen. En de basisverzekering gaat voor. Dus in plaats van dat ik dacht prima verzekerd te zijn tegen tandartskosten tot € 1.000,- word ik nu opgezadeld met extra kosten waar ik niet om gevraagd heb. Nou zal voor een deel het verhaal wel opgaan dat niet alle mensen daar last van hebben omdat die dat eigen risico toch al verbruiken voor andere kosten of geen eigen risico meer hebben bij die andere kosten omdat dit dan al verbruikt is door die tandheelkundige kosten.

Maar dat doet niet af van het feit dat een ander deel van de mensen daar toch behoorlijk last van zullen hebben.

Met andere woorden, de overheid heeft weer eens een gedrocht geschapen van behoorlijke omvang. Wat erger is, zij hebben dit expres gedaan want zoiets doe je niet per ongeluk. Hier is grondig over nagedacht en de nare consequenties zijn bewust ingecalculeerd. Vandaar ook de zeer berekende teksten in de uitsluitingen waaruit blijkt dat men zich bewust is geweest van de discrepantie maar dit ondanks de ongewenste effecten toch heeft doorgezet.

En inderdaad Lara, mensen zonder Aanvullende verzekering doch met artrose of COPD maar met een verbruikt eigen risico worden er wel beter van. Zo jammer is echter dat mensen met een aanvullende verzekering de kans lopen er slechter af te komen.

Ik begrijp je als je zegt dat het signaal goed is maar ik denk daar toch anders over. Het is precies wat je zegt. Als de patiënt meer fysio wil dan de standaard 12 behandelingen zal hij van goed huize moeten komen om dit medisch aan te tonen. Daarmee is de aanvullende dekking een holle dekking geworden. Het voelt net aan als of ik een autopolis af sluit voor een auto die ik niet heb.

Ik zie enerzijds geen oplossing anders dan de oplossing dat de Consumentenbond dit als organisatie bij de Zorgautoriteiten aankaart maar volgens mij krijgen ze daar ook nul op het rekest. Want nogmaals: dit is niet per ongeluk tot stand gekomen. Daarna(ast) zou er aandacht aan kunnen worden besteed in de Consumentengids.

Anderzijds is de oplossing heel simpel: hou FT buiten het eigen risico of maak de dekking in de basispolis secundair. Iedereen met verzekeringskennis begrijpt wat ik hier mee bedoel. Maar ik ben bang dat de goede wil ontbreekt. Ik herhaal: dit is bewust gecreëerd en er is dus eerst grondig over nagedacht en toch dienovereenkomstig besloten.

Ik zie wel een andere oplossing. Jaren geleden heb ik (bewijsbaar!) elders al betoogd dat dit huidige systeem op de schop moet omdat het niet goed werkt. En dat blijkt nu ook weer.

In de tussentijd zie ik een oplossing die ik ook al op andere draadjes hier heb betoogd. En die oplossing ziet er als volgt uit:

Ik zou me gewoon niet (aanvullend) verzekeren. Nadeel is dan dat je de behandeling (voor een deel) zelf moet betalen maar dat moet je nu ook. Voordelen (besparingen) zijn er echter ook:


  • Je bespaart de premie
  • Je bespaart ergernissen waar je nu ook al tegen aan loopt.
  • Op het eigen risico in de basispolis na kun je de kosten fiscaal aftrekken als je aangifte doet bij de belastingdienst. Wel moet je dan eerst over een niet aftrekbare drempel heen.
  • Als je drempelinkomen (=totaal inkomen van box 1,2 en 3) niet meer bedraagt dan € 34.404,- (2018) wordt je uiteindelijke aftrekpost verhoogd met 40%. Als je al met AOW bent is die verhoging zelfs 113%.
  • Bij aangifte moet je de vergoedingen eerst in mindering brengen. Daarom kun je beter niet verzekerd zijn want dan heb je ook geen vergoedingen die je eerst in mindering moet brengen.
Ook de Consumentenbond legt dit uit onder de volgende link.

Conclusie: als ik in die situatie zou verkeren zou ik FT helemaal niet meer verzekeren en alles nadien fiscaal oplossen.
Reputatie 6
Badge +6
Interessante discussie en ook voor mij persoonlijk ook veel nieuwe informatie! @B. Boxman : leuk om je weer terug op het forum te zien! Is er een reactie/antwoord binnen het topic die je zou kunnen markeren als 'Beste antwoord'? Zo ja, wil je dan één de reacties markeren als 'beste antwoord'? Het topic verspringt dan van vraag naar beantwoord 🙂
Reputatie 1
Badge +2
Ik heb de reactie van Fauve (van de CB) als beste beoordeeld, maar dat was specifiek om aan te geven dat ik er blij mee men dat men bij de CB aandacht aan het besproken punt gaat besteden.
Vooral vind ik het mooi dat mijn probleemstelling geen 'oude koek' bleek te zijn, en dat ik kennelijk de spreekwoordelijke 'knuppel in het hoenderhok gegooid' heb. Op beperkte schaal...

Andere reageerders hebben ook interessante bijdragen geleverd, met soms nieuwe gegevens en gezichtspunten; allemaal bedankt ! Intussen moet ik wel constateren dat ik bij dit alles nog geen bespreking tegenkwam over hoe de zorgverzekeraars dit punt in de (diverse) polisvoorwaarden voor 2019 aangepakt hebben.

Mij dunkt dat we problemen tegen zullen BLIJVEN komen met de coördinatie van basis- en aanvullende zorgverzekeringen, het wringt altijd wel ergens.
Oplossing: terug naar het eensluidende ZIEKENFONDS. Spaart ook nog eens al die reclamekosten, en de kosten van (o.a.) al die deskundigen die voor al die maatschappijen allerlei polisvarianten proberen te verzinnen. Wèg met de onduidelijkheid ! 'Vrije keus' is - zoals het nu is - verworden tot een gok.
Reputatie 7

Oplossing: terug naar het eensluidende ZIEKENFONDS. Spaart ook nog eens al die reclamekosten, en de kosten van (o.a.) al die deskundigen die voor al die maatschappijen allerlei polisvarianten proberen te verzinnen. Wèg met de onduidelijkheid ! 'Vrije keus' is - zoals het nu is - verworden tot een gok.


God helpe ons de brug over, om een minuscuul probleem met een eenmalige verplaatsing tussen basisverzekering en aanvullende verzekering te begrijpen, iets wat je met je boerenverstand kan beredeneren, moeten we het ziekenfonds brilletje, tweede klas behandeling en wachtlijsten weer invoeren. Over het kind met het badwater weggooien gesproken. Gelukkig gaat dat nooit gebeuren.
Reputatie 7
Badge +5
Eens met @A. Deen voor wat betreft het terug keren naar het Ziekenfonds maar zoals het nu werkt werkt het ook niet goed. Dus ik kan me de frustratie van B. Boxman heel goed voorstellen.
Reputatie 7
Ik ben bang dat de conclusie "dat het niet goed gaat" vooral gebaseerd is op het feit dat mensen wat te klagen hebben. Is er dan iets in het leven dat wél goed gaat?
Reputatie 7
Badge +5
Nee hoor mijnheer Deen, het is gebaseerd op eigen onderzoek en mijn eigen mening die ik me jaren geleden al heb gevormd en waar ik ooit uitgebreid over heb geschreven op een andere site. Dat ga ik hier allemaal niet herhalen maar neem het maar even aan.

Maar als u echt belangstelling hebt voor mijn publicaties van destijds dan zou ik zo zeggen: ‘Pak hem beet maar trek er wel even een dag voor uit’.

Ik heb drie onderwerpen voor u geselecteerd om al vast mee te beginnen:

De toekomst in de Zorg voor 60 plussers

Nieuwe Klachtenregeling Zorg in aantocht

Fraude in de Zorg

En inderdaad, er zijn een hoop dingen in het leven die niet goed gaan. Het is daarom zaak om de vinger aan de pols te houden. Vandaar ook dat er rechters zijn, klachteninstituten maar ook een Consumentenbond om die zaken te monitoren en in de gaten te houden. Immers, mensen klagen vaak niet voor niets.

Ik heb destijds ook uitgebreid geschreven over roken maar …………… alleen voor liefhebbers.

Reageer