Restitutiepolis maar toch geen volledige vergoeding door OHRA


Afgelopen maand kreeg ik een rekening van Acibadem.  Het betrof een bedrag van ruim 830,- euro. 

Die heb ik netjes ingediend bij Ohra op mijn restitutiepolis. Ohra geeft op haar eigen website aan dat ze alles vergoeden en dat het zelden voorkomt dat ze maar een gedeelte vergoeden. Guess what - blijkbaar hoor ik bij die club. 

Ik vraag me af of meer mensen dit meemaken? De informatie vanuit Ohra is ronduit misleidend en de andere vraag is hoe ik als consument dit had kunnen voorkomen? De Ohra restitutiepolis scoort heel goed bij de Consumentenbond, maar op basis van deze ervaring vind ik dat ronduit onverdiend.


24 reacties

Ik begrijp heel weinig van deze materie maar wat heeft OHRA dan op als reden om niet alles te vergoeden?

Reputatie 6
Badge +4

Je hebt geen volledige vergoeding ontvangen, schrijf je. Heb je er rekening mee gehouden dat het eigen risico van toepassing is en dat er dus vanaf gaat?

De restitutiepolis dekt zaken die binnen het pakket vallen door zorgverleners die geen contract hebben.
Dingen die niet medisch noodzakelijk zijn en alternatieve geneeswijzen vallen daar vaak niet onder.

Ook staat er op hun website over deze polis:
Een enkele keer krijgen wij een rekening van een zorgverlener die onredelijk hoog is. De wet bepaalt dat wij deze rekening niet mogen vergoeden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Dus voor dure dingen, eerst overleggen met de verzekeraar.
Best kans, dat het dan ineens wel goedkoper kan.

Reputatie 7
Badge +8

Verzekeringen, dus ook zorgverzekeringen, dus ook OHRA, …… hebben kleine lettertjes. Je hebt ze zelf al genoemd en ook @Wortelstamper . En als er onder betaling uitgekomen kan worden gelden de kleine lettertjes want OHRA geeft zelf aan:

Met de OHRA Zorgverzekering heb je een basisverzekering met vrije zorgkeuze, al vanaf € 116,50 per maand. Je bepaalt zelf naar welke arts, therapeut of zorgverlener je gaat. Het maakt niet uit of wij afspraken hebben met je zorgverleners. Als het verzekerd is, vergoeden wij de zorg altijd.

Alleen hiervan uitgaand zou je zeggen alles wordt vergoed. Of zit er een addertje onder dit gras:  Als het verzekerd is, vergoeden wij de zorg altijd.

Triestig, maar probeer het nog een keer, je weet nooit. Groet Leo.

De reden die Ohra aangeeft is dat het teveel afwijkt van de gemiddelde prijs, maar kom daar maar eens achter. 
 

En behalve dat Ohra niet vergoed geven ze aan dat het een eigen bijdrage betreft en het gaat dus ook niets eens af van je eigen risico. Dus dat is dubbelop.

Wat de verzekering voorspiegelt op haar eigen website en hoe ze dit afhandelen ligt dus mijlenver uit elkaar . Nooit is me aangeraden om vooraf de prijs te checken en hoezo vrije keus als Ohra ook de prijs denkt te kunnen bepalen van niet gecontracteerde zorgverleners.

Dat is wel zuur. Ik snap ook dat als er voor een bepaalde verrichting €500 staat en je komt met een rekening van €5000  dat ze moeilijk gaan doen en eigenlijk verwacht ik dat iedereen dat begrijpt. Heeft die kliniek echt een ridicuul bedrag gevraagd en is er eigenlijk een instantie die eventueel ingrijpt als er een ridicuul bedrag gefactureerd wordt of worden we inderdaad geacht dat zelf te controleren?

Reputatie 7
Badge +6

Wij als klanten hebben meestal totaal geen inzicht in wat normale prijzen zijn . Heb zelf ook een restitutiepolis bij ONVZ die in hun reclame-uitingen met geen woord reppen over de vele beperkende regeltjes .Die vrije keuze is er in de praktijk lang niet altijd . Ik ga niet herhalen wat ik daarover eerder schreef maar had te maken met onenigheid tussen een zorgverlener en ONVZ waar ik het slachtoffer van dreigde te worden en deels ben geworden . Het is allemaal veel te ingewikkeld gemaakt . Eigenlijk zouden we bij elke zorgvraag eerst moeten bellen om zeker te zijn van geen problemen achteraf . Kreeg ik ook als antwoord.  

 

Het is allemaal veel te ingewikkeld gemaakt . Eigenlijk zouden we bij elke zorgvraag eerst moeten bellen om zeker te zijn van geen problemen achteraf.

Ik lees dit nog eens maar dat is niet ingewikkeld, sterker als het zo simpel is kunnen we ons dat maar beter gelijk aanleren.

Reputatie 7
Badge +6

Bij onenigheden tussen zorgverleners en verzekeraars is elk geval anders , @A. Deen . Erger is dat in mijn geval de verzekeraar weigerde om zelf contact op te nemen met de zorgverlener en het op te lossen. Het ging over een offerte en behandelplan en nog iets.Telkens werd van mij verwacht , paperassen op te vragen en door te sturen die vervolgens weer afgekeurd werden . Ook de vergoeding was ingewikkeld doordat het uit meerdere potjes moest komen en een deel eigen rekening . Een andere situatie zal weer opnieuw anders zijn . Dat is mijns inziens voor de gemiddelde patient niet doenbaar om aan te  leren. 

Reputatie 6
Badge +4

Mensen kunnen wel de duurste klinieken uitzoeken, prima mag iedereen zelf weten, maar je kunt niet verwachten dat alle kosten dan maar vanuit de basisverzekering vergoed worden.

Ik vind het dan ook terecht dat zelfs bij een restitutiepolis paal en perk wordt gesteld aan de vergoeding.

Heb zelf ook een restitutiepolis, maar check bij twijfelgevallen toch hoe e.e.a. zit met vergoeding.

Overigens klopt de informatie die door Acibadem wordt gegeven dan ook niet: "Heeft u een verzekering met volledige dekking (restitutiepolis)? Dan wordt de medisch noodzakelijk zorg ook bij een niet gecontracteerde zorgverzekeraar volledig vergoedt.”

https://www.acibademimc.com/verzekering/

En als ik dit lees gaan bij mij toch wel de nodige alarmbellen kwa kosten rinkelen: ACIBADEM International Medical Center is een vestiging van de Acibadem Healthcare Group, welke onderdeel uitmaakt van IHH Healthcare Berhad; de op één na grootste beursgenoteerde gezondheidszorg keten in de wereld. 

Deze behandeling was door geen enkele zorgverzekeraar (volledig) vergoed, welke polis je ook hebt.

Ik heb in december een heel gesprek gehad met mijn zorgverzekeraar.
Ik had namelijk een restitutie polis en ben daar nu van af.
Heel beknopt, alle zorg verleners die goed werk verrichten en een normaal tarief vragen hebben een contract. Dat was in het verleden niet zo.

En als er iets moeilijks is, even bellen voor bemiddeling.
Daar heb ik ook goede ervaring mee.

Reputatie 7
Badge +6

Dat is mijn punt qua de manier waarop deze polissen aangeprezen worden zonder er bij te vermelden dat die vrije keuze in sommige gevallen er helemaal niet blijkt te zijn , @Mazzel . Dan blijkt dat we toch een deel of alles zelf moeten betalen . Dat is te voorkomen door altijd tevoren te bellen . En ook dan is te hopen dat we het juiste antwoord krijgen. 

Reputatie 6
Badge +4

@E.T. Wiersum Contact zoeken met Ohra kan op vele manieren, zodat het Ohra antwoord wel zwart-op-wit staat https://www.ohra.nl/klantenservice/contact/index.jsp 

Reputatie 7
Badge +6

Daarom heeft mailen mijn voorkeur als die mogelijkheid nog bestaat en negeer ik die oproep om te bellen , @Mazzel . Gelukkig kan dat bij ONVZ ook . 

Bij onenigheden tussen zorgverleners en verzekeraars is elk geval anders , @A. Deen . Erger is dat in mijn geval de verzekeraar weigerde om zelf contact op te nemen met de zorgverlener en het op te lossen. Het ging over een offerte en behandelplan en nog iets.Telkens werd van mij verwacht , paperassen op te vragen en door te sturen die vervolgens weer afgekeurd werden . Ook de vergoeding was ingewikkeld doordat het uit meerdere potjes moest komen en een deel eigen rekening . Een andere situatie zal weer opnieuw anders zijn . Dat is mijns inziens voor de gemiddelde patient niet doenbaar om aan te  leren. 

Je lijkt niet te begrijpen wat ik bedoel; Je geeft zelf de oplossing, altijd eerst met de zorgverlener checken en dan zeg je dat dát ingewikkeld is. Mijn punt is dat dát nou juist niet ingewikkeld is, vervelend misschien en onwennig wellicht maar niet ingewikkeld.

Ik voel nog wel behoefte om te reageren aangezien de indruk wordt gewekt Acibadem excessief duur zou zijn. De reden dat ik hier terecht kwam was gewoon omdat ik dezelfde specialist wilde houden als in het failliet gegane Slotervaart.  De rekening van Acibadem was ook niet buitensporig in de zin van vele malen meer dan normaal. Het lag volgens de verzekeraar 20% hoger dan gemiddeld. Ik kan die informatie helemaal niet controleren natuurlijk en moet op de niet zo hele blauwe ogen van de verzekeraar afgaan. 

Wat ik gewoon kwalijk vind is het verschil tussen hoe de restitutiepolis wordt verkocht (zie website) en de ronduit slechte voorlichting vanuit Ohra. Zij hebben me allereerst niet op deze werkwijze gewezen en het statement dat een eigen bijdrage bijna nooit voorkomt wekt ook niet de verwachting dat ik hier heel alert op moet zijn. Daar bovenop komt dat het niet van het eigen risico afgaat maar ook nog eens als ‘ eigen bijdrage’ . Dat komt natuurlijk omdat ik mijn eigen risico al betaald had.

 

 

@P leijten Ik zou echt klagen met een grote K. Zijn ze nou helemaal gek geworden. 20% van het gemiddelde is statistisch simpelweg geen significante afwijking van het gemiddelde dus moeten ze gewoon vergoeden. Echt dit moet je aanvechten al was het maar dat er sowieso een hard percentage in de voorwaarden moet staan om zich erop te kunnen beroepen. Er is ook nog een geschillencommissie.

Reputatie 7
Badge +6

Voor mijn gevoel was genoemd voorbeeld vervelend en ingewikkeld en ik voelde me speelbal tussen verzekeraar en zorgverlener , @A. Deen . Het probleem ontstond  nadat ik gecheckt had . Zo hoort het niet te gaan vind ik . In zijn algemeenheid vind ik het echt een ingewikkeld en omslachtig systeem geworden vergeleken met het ziekenfonds ( ja , daar heb je hem weer  :wink: ) . Dat was ook niet ideaal , maar daar kreeg ik geen hoofdpijn van. Ook liepen we niet het risico dat een ziekenhuis aan het eind van het jaar geen budget meer had of failliet ging door beleid van een verzekeraar. En dan dat gegoochel met medicijnen  die we niet meer mogen hebben of die er niet meer zijn . Ik zou best iets meer willen betalen als ik van al dat geduvel af was . Ik wil niet zelf van alles moeten doen om niet in de problemen te komen . Er zou eens een aantal deskundigen kunnen kijken waar het in de zorg beter simpeler en goedkoper kan zonder onaanvaardbare bijverschijnselen. Gezien de gigantische bedragen  waar het om gaat kan dat misschien interessante bezuinigingen opleveren en lagere kosten voor ons allen. Mogelijk vind jij het niet ingewikkeld doordat je weinig zorg nodig hebt gehad of weinig problemen ondervonden hebt . Dat kan natuurlijk. 

Afgelopen maand kreeg ik een rekening van Acibadem.  Het betrof een bedrag van ruim 830,- euro. 

Die heb ik netjes ingediend bij Ohra op mijn restitutiepolis. Ohra geeft op haar eigen website aan dat ze alles vergoeden en dat het zelden voorkomt dat ze maar een gedeelte vergoeden. Guess what - blijkbaar hoor ik bij die club. 

Ik vraag me af of meer mensen dit meemaken? De informatie vanuit Ohra is ronduit misleidend en de andere vraag is hoe ik als consument dit had kunnen voorkomen? De Ohra restitutiepolis scoort heel goed bij de Consumentenbond, maar op basis van deze ervaring vind ik dat ronduit onverdiend.

Op de website van Ohra staat uitleg over hun tarievensysteem. Ik voeg dit als bijlage èn als link toe. https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/tarieven
Ik vind het onduidelijk. Want eerst lees je

“ Gedeclareerde tarieven Gedeclareerde tarieven zijn de tarieven of bedragen die op de rekening staan die je van je zorgverlener krijgt. Ben je voor de zorg verzekerd? Dan krijg je de rekening volledig vergoed. Het maakt bij ons namelijk niet uit of wij wel of geen afspraken met de zorgverlener hebben.” 
en verderop staat

Redelijke marktprijs Dit is het tarief dat voor bepaalde zorg in Nederland gebruikelijk is. Je kunt ook zeggen dat het om het tarief gaat dat door de Nederlandse markt redelijk wordt gevonden. De gedeclareerde kosten staan in verhouding tot de prijs van soortgelijke zorg, bij soortgelijke zorgverleners. We noemen het ook wel het marktconforme tarief.”

PS in het algemeen zijn de “maximale vergoedingen” te vinden op de website van elke zorgverzekeraar, per type zorg en per type verzekering. Interessant zijn deze lijsten van VGZ. Je schrikt dan namelijk van de lage vergoedingen bij ongecontracteerde zorgverleners. Misschien is het interessant voor TS om zijn zorgproductcode daar op te zoeken! 

Badge +2

Het eerste wat op de website van Acibadem  staat is dat verzekeringen ook Ohra gedeeltelijk vergoeden. En dat u de rest van Acibadem  krijgt vergoed. Niks aan de hand dus maar wel even lezen...

 independer gaf aan, dat Ohra geen restitutie meer aanbiedt, maar bij mijn verlenging werd dat niet aangegeven.

@Wortelstamper geeft aan, dat ik kan bellen voor bemiddeling, maar wat is het tel nummer?

er wordt maar geroepen dat zorgverzekeringen boeven zijn, maar dan wil ik wat doen. In de maanden voor 1 januari werd namelijk bij dezelfde zorgverlener 100 % vergoedt, nu ben ik verwezen naar een collega en dan levert het problemen op. Dan na maanden is dit opgelost dankzij de zorgverlener en is het opeens geen restitutie meer...

 

ik wil graag het telefoonnummer van @Wortelstamper , ze geeft aan dat ik haar beter kan bellen….

Iemand van Ohra belde mij. Ik gaf aan, dat ik in behandeling ben en wat ik heb. ik niet terecht vind dat ik 3500 opeens extra moet betaken, terwijl er in de laatste jaren van 2021 dezelfde wel werd vergoed.

ik moet nog teruggebeld worden, dus gooi een weer eens een stuk tegen aan met jullie info

hoi allen:

ik heb na klachten en het aangeven, dat ik hetzelfde had als vorig jaar ( met 100% vergoeding) gelijk gekregen. Ik had al een brief gestuurd en ook jullie punten gebruik: dan jullie!

ik krijg dit jaar 100% en ze kijken na wat  ze per rekening gaan bijbetalen, alsnog.

Reageer