nieuws

Zorgpremies 2021 bekend: hogere premies en grote onderlinge verschillen

  • 13 november 2020
  • 29 reacties
  • 3430 Bekeken
Zorgpremies 2021 bekend: hogere premies en grote onderlinge verschillen
Reputatie 4
Badge +6

De zorgpremies voor 2021 zijn bekend. Alle zorgverzekeraars verhogen de premies van hun zorgverzekeringen voor 2021, op eentje na. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering is €42 op maandbasis. Lees er meer over in ons nieuwsbericht of bekijk ons premieoverzicht.

Met vragen over zorgverzekeringen kun je terecht in het forum-onderdeel Advies Zorgverzekeringen.

Zijn de nieuwe zorgpremies voor jou reden om zorgverzekeringen te vergelijken?


29 reacties

De reden voor de prijsverschillen is de onderlinge concurrentie: dmv prijs en service kunnen zorgverzekeraars proberen meer klanten te verwerven. Door de concurrentie zal de service en de kwaliteit stijgen , daarvan ben ik overtuigd. Zorgverzekeraars met een natura verzekering en een contract met alle ziekenhuizen kunnen dan toch nog op veel punten verschillen:

1.Hoeveelheid contracten met zelfstandige behandel centra (zbc’s, privéklinieken), met fysiotherapeuten, winkels voor hoortoestellen, apotheken, verloskundigen, wijkzorg, hulpmiddelenleveranciers, etc. (Helaas geven de meeste zorgzoekers niet de mogelijkheid om het totaal aantal gecontracteerden te zoeken.)
2. Preferentiebeleid medicijnen of niet? 
3. Goed functionerende telefonische klantenservice ?

4. E-mail contactadres? 
5. Polisvoorwaarden op papier of pdf? En vooral duidelijke polisvoorwaarden. Lang is vaak slecht. Er zijn zorgverzekeraars die polisvoorwaarden van 306 pagina’s hebben! ( ONVZ). Het kan ook in 76 pagina’s( de Amersfoortse), 83 ( Anderzorg).
6. Goede “ Mijnomgeving” waarin per verzekerde volledige en uitgebreide informatie over de gemaakte kosten te vinden is, inclusief de dbccodes en zorgactiviteitencodes behorende bij een ziekenhuisfactuur. Tevens inzicht in het reeds opgemaakte eigenrisico. Ook inzicht in de rekeningen van de apotheek ( gespecificeerd naar medicijnkosten en apotheektoeslagen) en van de huisarts. Hierbij hoort ook een goede administratie en een bericht , zodra er nieuwe zorgkosten gedeclareerd zijn. 
7. Duidelijke, compacte website waarin gemakkelijk de gecontracteerde zorgverleners te vinden zijn, maar ook de maximale vergoedingen in geval van ongecontracteerde zorg. Ook de premies en de leeftijdstoeslagen moeten gemakkelijk te vinden zijn. 
8. Aantal machtigingen ( toestemmingen) die de zorgverzekeraar verplicht stelt: bij veel zorgverzekeraars moet voorafgaand aan een behandeling om toestemming gevraagd worden. Deels is dit wettelijk ( bijv. Plastische chirurgie), deels is dit op initiatief van de zorgverzekeraar zelf, vooral in geval van ongecontracteerde zorg. ( GGZ, wijkzorg, eerstelijns verblijf, zorg in het buitenland). 

9. de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland.

Helaas geven de Zorgvergelijkers geen informatie over bovengenoemde zaken. Zij selecteren alleen op type polis ( natura, combinatie , restitutie) , op de prijs ( inclusief eigenrisico korting), en op bepaalde vergoedingen van de aanvullende verzekering. 
 

L.J.F. de Ruiter, 

Dat is dus precies het probleem. 

De Basisverzekering is overal verschillend. In grote lijnen is hij gelijk, maar ze hebben allemaal verschillende extra's. Leg ze maar eens naast elkaar.

Dat zou niet mogen verschillen.

Basis is Basis, zowel de dekking als de prijs.

Bij de tweede (restitutiepolis) krijgt u zelf de declaratie, betaalt die zelf (als u met die declaratie akkoord gaat) en dient hem dan bij de verzekering in met verzoek om restitutie van het door u betaalde bedrag.

Dit klopt niet.

Wij hebben al jarenlang een restitutiepolis en krijgen nooit een factuur. Onze zorgverzekering ONVZ krijgt van vrijwel elke zorgverlener de factuur en betaalt die dan keurig. Daarmee is er eigenlijk geen verschil tussen restitutiepolis en naturapolis wat betalen betreft. 
Maar wél is er een grootverschil in de keuzevrijheid: bij onze restitutiepolis kunnen we echt zelf volledig kiezen wie wij als zorgverlener willen. Een goed gevoel!

 

Ik wil iedereen wijzen op het feit dat ze geen schriftelijk document hebben met polisvoorwaarden, ook niet in pdf formaat. Ik vind het schadelijk dat een verzekeraar op deze manier mag opereren, zonder dat de toezichthouder hiertegen optreedt. 

Hoe weet je dat? Schrijven ze op hun website: Wij hebben geen voorwaarden?

Of zijn de webpagina die ze  gepubliceerd hebben de voorwaarden? In dat geval zijn ze wel bekend en kun je zelf als pdf op slaan? Wil je daar een uitleg voor hebben hoe dat moet?

https://www.consumentenbond.nl/juridisch-advies/zorg-zorgverzekering/basisverzekering-verplicht
Zo is dit in NL geregeld:

Op de website van het Zorginstituut staat een volledig overzicht van de inhoud van de basisverzekering. In de polisvoorwaarden van je zorgverzekering staat wat je verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. In de polisvoorwaarden staat ook hoe vaak een behandeling wordt vergoed en of je een eigen bijdrage moet betalen. De overheid bepaalt per jaar wat in het basispakket is opgenomen.

 

Dus dit is een vaag, niet onderbouwd verhaal .… geeft alleen maar onrust hier. Kom maar op met die naam van deze verzekeraar die dit aanbiedt checken we zelf wel hoe het zit…. 

 

Er zijn echt geen polisvoorwaarden op papier of digitaal. Ik heb opgebeld, heb aangedrongen, maar heb niets ontvangen. Dus misschien kan A. Roelofs proberen om de “ algemene regels en vergoedingen” te downloaden via de website? Want mij lukt het niet.  

Reputatie 3
Badge +2

U kunt zoals ik al schreef de regels als pdf printen op opslaan.

Bijna elke moderne browser kan dan via het menu of u gaat met de muis op die web pagina staan   en kies dan voor “Opslaan als pdf”. En zo loopt u alle links op die pagina na waar ook naar verwezen wordt, oa vergoedingen en doet u hetzelfde. Het zou inderdaad handiger zijn dat alles klaar stond  om direct te downloaden, maar voor dat antwoord moet u echt bij de verzekeraar zijn en niet bij mij

Ik voel me dan ook niet aangesproken en vind het erg vervelend voor u dat het niet lukt.
Sterkte er mee. 

 

 

U kunt zoals ik al schreef de regels als pdf printen op opslaan.

Bijna elke moderne browser kan dan via het menu of u gaat met de muis op die web pagina staan   en kies dan voor “Opslaan als pdf”. En zo loopt u alle links op die pagina na waar ook naar verwezen wordt, oa vergoedingen en doet u hetzelfde. Het zou inderdaad handiger zijn dat alles klaar stond  om direct te downloaden, maar voor dat antwoord moet u echt bij de verzekeraar zijn en niet bij mij

Ik voel me dan ook niet aangesproken en vind het erg vervelend voor u dat het niet lukt.
Sterkte er mee. 

 

 

Het is u dus ook niet gelukt? Uiteraard had ik dit al geprobeerd. Er is echter geen beginnen aan om alle links te volgen. Immers je weet nooit of je dan compleet bent. Volgens mij is er ook geen paginanummering. Dus ik vind dat deze zorgverzekeraar wel wat heeft uit te leggen, temeer daar zij beloven een document op te sturen, maar dat niet gedaan hebben. Ik vermoed dus dat het echt niet bestaat. Om met zo’n verzekeraar in zee te gaan is wel een erg wankele basis en zou volgens mij door de toezichthouder niet geaccepteerd moeten worden.

Deze nieuwe zorgverzekering die start in 2021 en de goedkoopste is bij hoogste vrijwillig eigen risico heeft ècht nog geen polisvoorwaarden. Ik heb het uitgezocht: de zogenaamde “ algemene regels” bestaan uit 4 onderdelen en samen vormen zij de polisvoorwaarden 1-80. De polisvoorwaarden van de vergoedingen zijn echter nog niet gepubliceerd. De teksten die op de website staan ( zie  https://www.jaaah.nl/vergoedingen   )zijn namelijk niet de polisvoorwaarden, maar de verkorte uitleg over de vergoedingen. Dat betekent dat er essentiële informatie , bijvoorbeeld over contractering, over toestemmingsvereiste, over deskundigheidsvereiste kan ontbreken. Dit bedrijf heeft mij per chat bevestigd dat er aan de polisvoorwaarden van het onderdeel “Vergoedingen” nog gewerkt wordt. 
Ik verzoek de Consumentenbond om namens de Nederlandse consument hiertegen in bezwaar te gaan bij de toezichthouder, de Zorgautoriteit. Het bevreemdt mij zeer, dat de toezichthouder niet zelf al heeft ingegrepen. Immers de consument moet beschermd worden tegen het afsluiten van een polis waarvan de voorwaarden niet bekend zijn. 

Ik begrijp niet waarom er zo'n groot verschil in prijs zit op de Basisverzekering. 

Naar mijn mening zou die overal gelijk moeten zijn, net als de prijs. Maar dat is niet zo. Dat betekent dat je niet alleen alle aanvullende verzekeringen jaarlijks moet uitspitten, maar ook alle basisverzekeringen.

Dat maakt het onnodig onoverzichtelijk. 

Naar mijn mening zou die overal gelijk moeten zijn, net als de prijs. 

Waar baseert u dat op?

@Rina62 Het verschil is minder groot dan het lijkt en zit in de eerste plaats tussen natura- en restitutiepolissen. Bij de eerste declareert de zorgverlener rechtstreeks aan de verzekering en ziet u de declaratie niet. Bij de tweede krijgt u zelf de declaratie, betaalt die zelf (als u met die declaratie akkoord gaat) en dient hem dan bij de verzekering in met verzoek om restitutie van het door u betaalde bedrag. Uit het nieuwsbericht van de CB blijkt, dat bij de daarin genoemde verzekeringen het premieverschil tussen de beide soorten polissen steeds circa EUR 10 per maand bedraagt, dus ca. EUR 120 op jaarbasis.

Een groter verschil ontstaat bij verzekeringen die een speciale naturapolis aanbieden onder de noemer Budget of Select. Ik heb me er niet recent in verdiept, maar de laatste keer dat ik dat deed bleek, dat je dan alles digitaal moet afhandelen, inclusief de bestelling van medicijnen op internet, en een evt. telefonisch contact over advies of vragen wel kunt vergeten. Zekur met zo'n polis voor EUR 105,95 is verantwoordelijk voor het grootste verschil van ruim EUR 40 per maand met de duurste restitutiepolis. Deze verzekering richtte zijn advertenties met name op jongeren en dat is een interessant fenomeen. Leeftijdsdiscriminatie is niet toegestaan en bejaarden kunnen deze goedkope verzekering dus ook afsluiten. Het lijkt mij interessant om na te gaan, of bejaarden met zo'n polis zich ook goed bediend  vinden.  Die fixatie op jongeren slaat m.i. nergens op. Zij zijn, zeker bij intensieve sportbeoefening, bepaald niet goedkoop voor welke verzekering dan ook. 

En nog een bijverschijnsel is met sommige verzekeringen, dat het contract met de zorgverlener er nog niet is.
Ik heb dat wel eens tot juli gehad.
Ik ben nu weer een tijdje bij de verzekeraar waar de meesten in mijn woonplaats verzekerd zijn.
Geen nota’s meer aan het begin van het jaar.
 

Deze verzekering richtte zijn advertenties met name op jongeren en dat is een interessant fenomeen. Leeftijdsdiscriminatie is niet toegestaan en bejaarden kunnen deze goedkope verzekering dus ook afsluiten. Het lijkt mij interessant om na te gaan, of bejaarden met zo'n polis zich ook goed bediend vinden.  Die fixatie op jongeren slaat m.i. nergens op. Zij zijn, zeker bij intensieve sportbeoefening, bepaald niet goedkoop voor welke verzekering dan ook. 

Een van de simpelste manieren om ouderen te ontmoedigen is ze geen aanvullende verzekering aan te bieden, dat is immers niet verplicht, en wie zin heeft in twee verschillende maatschappijen voor basis en aanvullend mag zijn hand opsteken.

 

Ik bedoel dat de dekking van de Basisverzekering bij iedereen gelijk zou moeten zijn.

De aanvullende verzekering is het deel waar geconcurreerd mee zou moeten worden.

Reputatie 7
Badge +7

De basis verzekering is wettelijk geregeld en vastgesteld. Moet voor iedereen hetzelfde zijn. Wat de prijs ervan betreft kan ik me niet voorstellen dat de verzekeringen dat weer zelf mogen uitmaken, want dan gaat de stelling manco.  Ik dacht wat hetzelfde wettelijk verplicht ook hetzelfde moet kosten. Dat gepruts in de marge lijkt mij weer graaibeleid en een marge van € 42 per maand is zo zachtjes aan diefstal en oplichting.

Er is ook een koppeling tussen aanvullen en basisverzekering.
Neem je de goedkoopste basis, zijn de regels voor aanvullen anders.
 

Badge

In de zorgvergelijker staat bij AnderZorg een fout. Als je bij fysiotherapie op het driehoekige bord met uitroepteken klik, krijg je de mededeling dat er voor fysiotherapie jaarlijks maar 4 behandelingen vergoed worden.

Dat moet 6 zijn!

Ik bedoel dat de dekking van de Basisverzekering bij iedereen gelijk zou moeten zijn.

De aanvullende verzekering is het deel waar geconcurreerd mee zou moeten worden.

Dat mag u natuurlijk vinden maar ik snap eigenlijk niet zo goed wat daar dan beter aan is. Zelf ben ik een voorstander van differentiatie zolang duidelijk is wat de verschillen zijn. Dat de allergoedkoopste meer beperkingen heeft en de aller duurste meer vrijheid lijkt mij prima zolang de overheid vaststelt wat de norm is waar men aan moet voldoen.

Reputatie 7
Badge +6

Inderdaad klopt dit niet @C.J. van Dam . Vrijwel altijd declareren zorgverleners bij onze verzekeraar (  ONVZ restitutiepolis ) . De ene keer dat een zorgverlener wilde dat ik zelf betaalde en die rekening maar zelf moest declareren , ging het mis en kreeg ik vrijwel niets vergoed . Bij die zgn vrije keus zitten blijkbaar mitsen en maren . Daarom altijd de voorwaarden lezen of bellen bij twijfel en niet verwachten dat vrije keus ook altijd vrije keus is. 

Reputatie 4
Badge +6

In de zorgvergelijker staat bij AnderZorg een fout. Als je bij fysiotherapie op het driehoekige bord met uitroepteken klik, krijg je de mededeling dat er voor fysiotherapie jaarlijks maar 4 behandelingen vergoed worden.

Dat moet 6 zijn!

 

Hallo @Y. Bode , dat klopt inderdaad. Het wordt aangepast! Bedankt voor je oplettendheid.

Binnen onze patiëntengroep zien wij grote verschillen wat betreft vergoeding bij diverse zorgverzekeraars. De ene verzekeraar vindt 37 euro voor een sessie fysio excessief, en een andere vergoedt dat zonder problemen. Sommigen krijgen met een naturapolis bij een grote zorgverzekeraar alles vergoed in een situatie van grensoverschrijdende zorg (wordt een S2 machtiging afgegeven waarbij je vergoeding krijgt zoals gebruikelijk is in het land van behandeling) terwijl je met een "zuivere" restitutiepolis van ONVZ kunt fluiten naar een billijke vergoeding en je 2000 euro moet bijbetalen voor diezelfde behandeling terwijl onze club tot 2018 nooit problemen had met ONVZ. Het beleid kan blijkbaar zomaar omgegooid worden. Binnen onze groep is iedereen daarom weg bij ONVZ. Andere restitutieverzekeraars vergoeden de buitenlandzorg wel volledig zonder gedoe ook zonder S2.  Je moet dus goed kijken welke zorg je denkt nodig te hebben want ondanks artikel 13.4 van de zvw  zijn er nogal verschillen, afhankelijk van beleid en interpretatie van regelgeving.  Zelf zou ik altijd een restitutiepolis nemen, maar zeker nooit meer bij ONVZ (hak op de tak beleid) terwijl dit bv een prima keuze zou zijn als je niet naar het buitenland gaat voor zorg. 

Binnen onze patiëntengroep zien wij grote verschillen wat betreft vergoeding bij diverse zorgverzekeraars. De ene verzekeraar vindt 37 euro voor een sessie fysio excessief, en een andere vergoedt dat zonder problemen. Sommigen krijgen met een naturapolis bij een grote zorgverzekeraar alles vergoed in een situatie van grensoverschrijdende zorg (wordt een S2 machtiging afgegeven waarbij je vergoeding krijgt zoals gebruikelijk is in het land van behandeling) terwijl je met een "zuivere" restitutiepolis van ONVZ kunt fluiten naar een billijke vergoeding en je 2000 euro moet bijbetalen voor diezelfde behandeling terwijl onze club tot 2018 nooit problemen had met ONVZ. Het beleid kan blijkbaar zomaar omgegooid worden. Binnen onze groep is iedereen daarom weg bij ONVZ. Andere restitutieverzekeraars vergoeden de buitenlandzorg wel volledig zonder gedoe ook zonder S2.  Je moet dus goed kijken welke zorg je denkt nodig te hebben want ondanks artikel 13.4 van de zvw  zijn er nogal verschillen, afhankelijk van beleid en interpretatie van regelgeving.  Zelf zou ik altijd een restitutiepolis nemen, maar zeker nooit meer bij ONVZ (hak op de tak beleid) terwijl dit bv een prima keuze zou zijn als je niet naar het buitenland gaat voor zorg. 

Beste Brinkies, ik las op een ander forum een klacht van een verzekerde uit Limburg die gewend is om naar het ziekenhuis in Duitsland te gaan ( 5 km verderop). Ik vroeg mij af of u mij daarover meer kan vertellen. Ik meen ooit begrepen te hebben dat zorgverzekeraars aan grensbewoners standaard grensoverschrijdende zorg toestaan. Ik kon dat echter niet meer terugvinden in polisvoorwaarden. 

Inderdaad klopt dit niet @C.J. van Dam . Vrijwel altijd declareren zorgverleners bij onze verzekeraar (  ONVZ restitutiepolis ) . De ene keer dat een zorgverlener wilde dat ik zelf betaalde en die rekening maar zelf moest declareren , ging het mis en kreeg ik vrijwel niets vergoed . Bij die zgn vrije keus zitten blijkbaar mitsen en maren . Daarom altijd de voorwaarden lezen of bellen bij twijfel en niet verwachten dat vrije keus ook altijd vrije keus is. 

Ik wil hieraan toevoegen dat een verzekerde van een restitutiepolis bij geen enkele zorgverzekeraar de rekening thuis gestuurd krijgt, zolang de zorgverlener gecontracteerd is. Hetgeen betekent dat de uitleg die meestal gegeven wordt van een restitutiepolis onjuist is en daardoor ten onrechte consumenten afstoot. 

@lara100 
Mijn zorgverzekeraar heeft 2 buitenlandse ziekenhuizen op de lijst staan als gecontracteerde ziekenhuizen.
En dat ook nog voor maar 1 specialisme.
Ik hoor wel eens dat iemand de grens over gaat voor een operatie.
Maar dat ging in alle gevallen via bemiddeling van de zorgverzekeraar.
 

Ik wil geen reclame maken voor de goedkoopste zorgverzekering ( met €500 vrijwillig eigen risico). Daarom noem ik hem niet, maar via het gebruik van de Zorgvergelijker ( keuze natura en €500 vrijwillig ER) kom je er zo. Het is een nieuwe verzekering, in 2021 voor de eerste keer. Hij is verbonden aan een bekende verzekeraar die alleen restitutiepolissen aanbiedt en dure aanvullende verzekeringen. Ik wil iedereen wijzen op het feit dat ze geen schriftelijk document hebben met polisvoorwaarden, ook niet in pdf formaat. Ik vind het schadelijk dat een verzekeraar op deze manier mag opereren, zonder dat de toezichthouder hiertegen optreedt. 

De polisvoorwaarden zijn (pas) op 24 december verschenen, dus veel te laat : https://www.onvz.nl/-/media/files/jaaah/2021/jaaah-vw-algemene-regels-en-vergoedingen-2021.pdf

Ik wil geen reclame maken voor de goedkoopste zorgverzekering ( met €500 vrijwillig eigen risico). Daarom noem ik hem niet, maar via het gebruik van de Zorgvergelijker ( keuze natura en €500 vrijwillig ER) kom je er zo. Het is een nieuwe verzekering, in 2021 voor de eerste keer. Hij is verbonden aan een bekende verzekeraar die alleen restitutiepolissen aanbiedt en dure aanvullende verzekeringen. Ik wil iedereen wijzen op het feit dat ze geen schriftelijk document hebben met polisvoorwaarden, ook niet in pdf formaat. Ik vind het schadelijk dat een verzekeraar op deze manier mag opereren, zonder dat de toezichthouder hiertegen optreedt. 

Reageer