Consumentenbond.nl

Antivax moet te vuur en te zwaard bestreden worden. De Consumentenbond moet meevechten.

 • 13 december 2017
 • 30 reacties
 • 1773 Bekeken

Op https://www.consumentenbond.nl/als-je-kind-ziek-is/vaccinaties-voor-je-baby staat onder meer het volgende:

>>>
Niet (volledig) inenten
Een kleine groep ouders laat zijn kind niet inenten. Het gaat om minder dan 5%. De belangrijkste redenen die ouders hebben om hun kind niet te laten inenten zijn: religie, angst voor bijwerkingen of de overtuiging dat je betere immuniteit opbouwt als je een ziekte doormaakt.

Verschillen per gebied
Om kinderziekten succesvol uit te bannen, moeten zo veel mogelijk kinderen worden ingeënt. In Nederland is de vaccinatiegraad overall gezien hoog: ongeveer 95%. Maar op buurtniveau zijn de verschillen groot. Zo kan het gebeuren dat in de Gelderse gemeente West Maas en Waal op een enkeling na alle kinderen hun prikken halen, terwijl het opkomstpercentage in Neder-Betuwe - op een steenworp afstand - maar 60% is het laagste in Nederland. Hier kunnen kinderziekten dus gemakkelijker uitbreken.

M.i. moet de Consumentenbond klip en klaar het egoïsme en de onjuistheid aan de kaak stellen van ouders die hun kinderen niet laten vaccineren ("antivaxers"). Zij vormen een reël risico voor anderen. De Consumentenbond hoeft geen 'stemadvies' te geven maar moet, naar mijn mening, de harde feiten ook hard benoemen: vaccinatie is goed en effectief, antivax is een gevaarlijke en op niets gebaseerde hype.

Twee reacties samengevoegd tot één door beheerder.

30 reacties

Reputatie 7
Hoezeer ik het ook eens ben met het standpunt dat vaccinatie verplicht zou moeten zijn ben ik ook van mening dat het onderwerp niets met consumenten of consumentenbelangen te maken heeft. En net zomin als de ANWB of de vereniging Eigenhuis zou de Consumentenbond zich hiermee bezig moeten houden.
Reputatie 7
Badge +4
Steeds meer mensen komen er gelukkig achter dat vaccinaties erg schadelijk zijn en ook op lange termijn tal van problemen kunnen veroorzaken. De link met de vaccinatie wordt dan helaas meestal niet gelegd en men staat al snel klaar met tal van dure pillen en andere kostbare behandelingen. Het is natuurlijk een enorm verdienmodel van de farmaceutische industrie.
Ook de jaarlijkse vaccinatie voor honden en katten is niet goed. Met een test kan eenvoudig gecontroleerd worden of hij nog werkt en dan kun je volstaan met 1 maal per 4 á 5 jaar.
Maar voor 1 vaccinatie betaal je al snel 40 euro maal 6 miljoen huisdieren of zo iets dus reken maar uit hoeveel geld daar jaarlijks in omgaat.
Alleen voor huisdieren gaat het al om 250 miljoen Euro of meer per jaar.
Reputatie 7
Ik begrijp echt niet wat daar "gelukkig" aan is. Vaccinatie is een van de hoekstenen van onze preventieve gezondheidszorg en dan is het uitermate ongelukkig als daar iets fout mee zou zijn en als er niets mis mee is dan is het helemaal ontzettend ongelukkig dat mensen anderen gaan ontmoedigen hun kinderen in te enten.
Meneer of mevrouw Ekokok: u praat klinkklare nonsens.

 • Vaccinatie is NIET schadelijk, niet op korte en niet op lange termijn. Geen enkele vaccinatie zorgt voor schade. Bijwerkingen komen uiterst zelden voor; áls zij voorkomen, zijn zij vrijwel zonder uitzondering onschuldig - dan moet je denken aan een paar uur een stijve arm of een potje huilen.
 • De kans dat iemand toch de ziekte krijgt waartegen werd gevaccineerd is hooguit 5% (en meestal veel minder dan dat); bovendien is de ziekte dan vervolgens in 99,9% van díe 5% niet ernstig, laat staan levensbedreigend of invaliderend.
 • De marge op vaccins is veel oninteressanter voor de industrie dan andere geneesmiddelen. Zelfs in de enorme hoeveelheden waarover we praten in het geval van landelijke vaccinatieprogramma's is de marge niet astronomisch maar normaal te noemen. Het is een mythe dat de farmaceutische industrie in een soort wereldomspannend kartel deze prijzen idioot hooghoudt en daarmee regeringen gijzelt.
 • We leven in een maatschappij waar bedrijven proberen geld te verdienen en winst te maken. Op zich vind ik daar weinig mis mee. Maar ook van mij mag de industrie best flink inbinden; ik juich het toe als overheden en organisaties zoals patiëntenverenigingen en de Consumentenbond proberen de farmaceutische industrie de duimschroeven wat aan te draaien.
Reputatie 7
Badge +6
Ondanks dat ik denk dat bepaalde vaccins nut hebben , heb ik sterk het gevoel , dat we veel te veel vaccins en andere medicijnen opgedrongen krijgen. Helaas is het eigenbelang van Big Pharma totaal anders dan het belang van de consumenten. Dat is een gevaar wat ernstig onderschat wordt vrees ik. Toch is er hoop, want ik merk dat steeds meer mensen dat beginnen in te zien.
Reputatie 7
Dus op het "gevoel" dat er "teveel" aan verdient wordt wijzen we bewezen voordelen af? Er is een woord voor deze manier van denken maar ik kan er niet opkomen.
Reputatie 7
Badge +6
Als je goed leest Deen, zie je dat ik de voordelen niet afwijs. Ik zeg alleen dat ik sterk het gevoel heb dat we meer toegediend krijgen dan goed voor ons is. Het is echter zeer moeilijk te achterhalen wat wel en niet goed is , maar sommige vaccins hebben in het verleden hun nut wel bewezen. Bij de griepprik heb ik zeer grote twijfels en die haal ik daarom niet meer.
Reputatie 7
Kortom de grondhouding is negatief want de medische sector heeft ons veel slechts gebracht. Hoe logisch
Reputatie 7
Badge +6
De medische sector heeft eigenbelang op de eerste plaats staan. Helaas komt dan meestal niet overeen met het belang van patienten. Wie daar oog voor heeft , kan dat regelmatig aan de lijve ondervinden. Maar ieder zijn mening nietwaar? Heb geen zin in welles nietes spelletjes.
Reputatie 7
Ik snap het want de communicatiesector of de levensmiddelensector of de vervoerssector, om er een paar te noemen, hebben het gemeenschapsbelang op de eerste plaats staan en proberen daarna pas geld te verdienen als het toevallig zo uitkomt? Afijn u legt wel de vinger op een zere plek, alleen ik hoef u niet te overtuigen en dus hoeven we ook niet in een welles nietes discussie te komen. Ik ben vooral geinteresseerd in de argumenten onder de mening, Zo kan ik mij zeker een samenleving voorstellen waarin zaken niet om geld draaien maar om iets anders, liefde voor mijn part, alleen is dat geloof ik al geprobeerd en het is niets geworden.
Dus terug naar het onderwerp; "antivax moeten te vuur en te zwaard bestreden worden" en dan wat mij betreft met de toevoeging dat we het over het inenten van kinderen tegen ziektes als mazelen hebben. Het is me niet 100% helder maar u bent geloof ik zeker niet tegen dat soort inenten maar het is mij niet duidelijk of u daar nu ook een zekere zwang achter zou willen zetten.
Meneer of mevrouw Wiersum, eerst had u het over Big Pharma en daarna over de medische sector. Ik neem aan dat u met beide de farmaceutische industrie bedoelt: de fabrikanten van geneesmiddelen. Het is aan de industrie om geld te verdienen; ik heb daar op zichzelf weinig bezwaren tegen. Het is m.i. aan de overheid om erop toe te zien dat dat, bijvoorbeeld in ethisch en medisch opzicht, verantwoord en reglementair gebeurt. Naar mijn mening moet de consument echter zijn eigen verantwoordelijkheid nemen: denk na voor je wat koopt (of in algemene termen: accepteert) en beoordeel je eigen overheid én je mede-consumenten kritisch maar onderbouwd. Dat kan zonder allerlei vaag complotdenken.
Daarmee keer ik terug naar wat ik in eerste aanleg aangaf: als consumentenclub heeft de Consumentenbond op zijn minst een voorlichtende taak bij het bestrijden van onzinnige en gevaarlijke hypes als de antivaccinatietrend.

(Terzijde: wie zich echt niet kan losmaken van samenzweringstheorieën zou zich eens moeten afvragen wie er verdient aan de antivax. Ik verklap alvast: er gaat een wereld van obscure oplichterij voor je open.)
Reputatie 5
Badge +5
Het is aan de industrie om geld te verdienen; ik heb daar op zichzelf weinig bezwaren tegen.

(Terzijde: wie zich echt niet kan losmaken van samenzweringstheorieën zou zich eens moeten afvragen wie er verdient aan de antivax. Ik verklap alvast: er gaat een wereld van obscure oplichterij voor je open.)


Er wordt dus verdiend aan vaccinaties en er wordt verdiend aan antivax? Mooi, kunnen we dat tegen elkaar wegstrepen als argument.

Blijven over zaken als overtuiging, morele plicht, verantwoordelijkheid, etc. en daar kan je eindeloos over discussiëren. Feit blijft wel dat wettelijk onze lichamelijke integriteit gewaarborgd is. Met andere woorden, ieder beslist voor zichzelf (of in dit geval zijn kinderen) of en hoe er aan het lichaam gesleuteld wordt. Uw stelling in de openingspost ("te vuur en te zwaard bestrijden") suggereert dat u inentingen af wilt dwingen, maar dat gaat met de huidige wetgeving dus niet lukken. Nog afgezien van het feit of dat wenselijk is natuurlijk.

Bovendien, waar ligt dan de grens? Gaat u dan ook alle asielzoekers die momenteel met een resistente vorm van TBC ons land binnen komen in quarantaine zetten, verplicht behandelen of uitzetten? Als uw zorg het - dan nog wilsonbekwame - kind betreft, stelt u dan ook voor om volwassenen met beperkte geestelijke vermogens maar vast preventief te steriliseren? Over glad ijs gesproken...

Laten we eerlijk wezen: zolang het een zeer kleine minderheid van de bevolking is, heeft deze groep er vooral zelf last van. Alle anderen die wel ingeënt zijn per definitie niet.
Reputatie 2
Badge +3
Interessante discussie wordt hier gevoerd 🙂. Kinderinentingen zijn inderdaad niet verplicht, maar nut en noodzaak zijn zeker duidelijk. Als we niet zouden inenten, zouden de gevreesde kinderziektes van vroeger hier nog regelmatig opvlammen, met alle sterfgevallen en blijvende handicaps vandien. Daarbij zijn we niet blind voor de (zeldzame) bijwerkingen en risico's van vaccineren. Hier vind je onze info hierover: https://www.consumentenbond.nl/als-je-kind-ziek-is/vaccinaties-voor-je-baby
Er wordt dus verdiend aan vaccinaties en er wordt verdiend aan antivax? Mooi, kunnen we dat tegen elkaar wegstrepen als argument.


OEI!! heb je nooit op school drogredeneringen gehad? "Twee kromme maken 1 rechte" (Of "two wrongs make a right") is echt een hele basale vergissing: https://nl.wikipedia.org/wiki/Two_wrongs_make_a_right

Dit is een informele drogreden die optreedt wanneer men aanneemt dat, wanneer een slechte daad wordt gepleegd, een andere slechte daad deze weer opheft.
 • Spreker A: 'Je zou geen geld van je werkgever moeten verduisteren. Dat is verboden bij de wet.'
 • Spreker B: 'Mijn werkgever ontduikt belastingen. Dat is ook verboden bij de wet!'
De verzwegen premisse is dat een slechte daad gerechtvaardigd is, zolang de andere partij dat ook doet. Het wordt vaak gebruikt als poging om van onderwerp te veranderen of als afleidingsmanoeuvre:
Reputatie 7
Sowieso snap ik niet dat iemand iets negatiefs kan verbinden aan het feit dat er ergens geld verdient wordt. De laatste tijd nog bij de bakker geweest, of bij een biologische boer wat eieren gehaald, maar dat was natuurlijk te ver lopen op blote voeten en in je nakie?
Reputatie 5
Badge +5

Er wordt dus verdiend aan vaccinaties en er wordt verdiend aan antivax? Mooi, kunnen we dat tegen elkaar wegstrepen als argument.
OEI!! heb je nooit op school drogredeneringen gehad? "Twee kromme maken 1 rechte" (Of "two wrongs make a right") is echt een hele basale vergissing: https://nl.wikipedia.org/wiki/Two_wrongs_make_a_right


Dit is een informele drogreden die optreedt wanneer men aanneemt dat, wanneer een slechte daad wordt gepleegd, een andere slechte daad deze weer opheft.
 • Spreker A: 'Je zou geen geld van je werkgever moeten verduisteren. Dat is verboden bij de wet.'
 • Spreker B: 'Mijn werkgever ontduikt belastingen. Dat is ook verboden bij de wet!'
De verzwegen premisse is dat een slechte daad gerechtvaardigd is, zolang de andere partij dat ook doet. Het wordt vaak gebruikt als poging om van onderwerp te veranderen of als afleidingsmanoeuvre:


Zucht... Wel eens van cynisme gehoord?
Ik spreek geen waarde-oordeel uit over het verdienmodel van beide kampen (Big Pharma en Antivax), maar u doet dat wel. In het ene geval zegt u letterlijk "ik heb daar op zichzelf weinig bezwaren tegen", om daarna over de Antivax-beweging te fulmineren "zou zich eens moeten afvragen wie er verdient aan de antivax. Ik verklap alvast: er gaat een wereld van obscure oplichterij voor je open".

Dat wekt de indruk dat u bevooroordeeld bent in deze argumentatie.


Zucht... Wel eens van cynisme gehoord?
Ik spreek geen waarde-oordeel uit over het verdienmodel van beide kampen (Big Pharma en Antivax), maar u doet dat wel. In het ene geval zegt u letterlijk "ik heb daar op zichzelf weinig bezwaren tegen",.Ik ben bang dat je niet goed leest of mij verwart met een ander.

En over cynisme: Mijn ervaring met anti-vax mensen is niet dat die goed zijn in 'tussen de regels door lezen" an dat juist hun probleem is dat ze alles (of in ieder geval te veel) serieus nemen in plaats van goed te schiften, en dat nodeloos cynisch zijn vaak het verkeerde effect heeft.
Reputatie 5
Badge +5Zucht... Wel eens van cynisme gehoord?
Ik spreek geen waarde-oordeel uit over het verdienmodel van beide kampen (Big Pharma en Antivax), maar u doet dat wel. In het ene geval zegt u letterlijk "ik heb daar op zichzelf weinig bezwaren tegen",.

Ik ben bang dat je niet goed leest of mij verwart met een ander.

En over cynisme: Mijn ervaring met anti-vax mensen is niet dat die goed zijn in 'tussen de regels door lezen" an dat juist hun probleem is dat ze alles (of in ieder geval te veel) serieus nemen in plaats van goed te schiften, en dat nodeloos cynisch zijn vaak het verkeerde effect heeft.


Inderdaad: voor WPJ Koopman bedoeld! (in een ander topic schreef ik al dat mijn bril een valtest niet overleefd had, dus ik heb een excuus... 😉)
Badge
Meneer of mevrouw Ekokok: u praat klinkklare nonsens.

 • Vaccinatie is NIET schadelijk, niet op korte en niet op lange termijn. Geen enkele vaccinatie zorgt voor schade. Bijwerkingen komen uiterst zelden voor; áls zij voorkomen, zijn zij vrijwel zonder uitzondering onschuldig - dan moet je denken aan een paar uur een stijve arm of een potje huilen.
 • De kans dat iemand toch de ziekte krijgt waartegen werd gevaccineerd is hooguit 5% (en meestal veel minder dan dat); bovendien is de ziekte dan vervolgens in 99,9% van díe 5% niet ernstig, laat staan levensbedreigend of invaliderend.
 • De marge op vaccins is veel oninteressanter voor de industrie dan andere geneesmiddelen. Zelfs in de enorme hoeveelheden waarover we praten in het geval van landelijke vaccinatieprogramma's is de marge niet astronomisch maar normaal te noemen. Het is een mythe dat de farmaceutische industrie in een soort wereldomspannend kartel deze prijzen idioot hooghoudt en daarmee regeringen gijzelt.
 • We leven in een maatschappij waar bedrijven proberen geld te verdienen en winst te maken. Op zich vind ik daar weinig mis mee. Maar ook van mij mag de industrie best flink inbinden; ik juich het toe als overheden en organisaties zoals patiëntenverenigingen en de Consumentenbond proberen de farmaceutische industrie de duimschroeven wat aan te draaien


Er zijn zorgen en er moet openheid komen omtrent de veiligheid en effectiviteit van vaccins. Dit is de wens van heel veel (groot)ouders die de gezondheid van hun kind hoog in vaandel hebben. Dus niet dat ze ergens tegen zijn maar voor onderzoek ofwel pro-science. Je zou van onze overheid mogen verwachten dat ze zich hier eerst hard voor willen maken voordat ze prioriteit geven aan een hogere vaccinatiegraad ofwel eerst weten wat ze doen!
Vaccins zijn namelijk bewezen ongezond
vanwege de toxische stoffen die je al helemaal niet bijneen jonggeborende wil zien! Dus stel jezelf even de juiste vraag in de goede volgorde alsjeblieft?

*Twee reacties samengevoegd door beheerder.
Reputatie 7
Badge +4
@Zuiver
Helaas kiest onze overheid stelselmatig vooral voor de kortzichtige en hebzuchtige korte termijn wensen van het bedrijfsleven boven de belangen van gezondheid en welzijn van mensen, dieren, natuur en milieu.
Wat in alle redelijkheid van de overheid verwacht zou mogen worden en wat zij in de praktijk doen ligt meestal heel ver uit elkaar. Daardoor worden ook tal van problemen waar we mee te maken hebben bijna nooit daadwerkelijk en structureel opgelost maar meestal vooruit geschoven, ontkend, gebagatelliseerd en in stand gehouden. Er zijn tal van zaken waar men in de Tweede Kamer eindeloos over vergadert terwijl dit 15 jaar geleden ook al het geval was. 🤔
In de "zorg" zien we dat de ziektekostenverzekeraars, de uiterst lucratieve commerciële medicijnfabrikanten en -handelaren, gruwelijke proefdiercentra en chemische industrieën vrijwel kritiekloos de hand boven het hoofd gehouden wordt. Maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor banken en de gigantische intensieve landbouw die met hun zwaar chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest steeds meer leven kapot maakt en de verschrikkelijke grootschalige intensieve vee-industrie die een van de grootste vervuilers op aarde is en voor extreem veel intens leed bij miljarden dieren zorgt.
@Zuiver
Wat een ontsellende dpommigheid en interne tegenspraak helaas! Als je éérst zegt


Er zijn zorgen en er moet openheid komen omtrent de veiligheid en effectiviteit van vaccins.

En vervolgens:

Vaccins zijn namelijk bewezen ongezond
vanwege de toxische stoffen die je al helemaal niet bijneen jonggeborende wil zien! Dus stel jezelf even de juiste vraag in de goede volgorde alsjeblieft?


Dan ben je dus helemáál niet voor "openheid" (die is er overigens natuurlijk all lang), maar dan ben je alleen en uitsluitend geïnteresseerd in (onware en onbewezen) onzin die je vooroordeel bevestigt.

Als je het bovenstaande beweert, wáár is je bewijs? Kinderen zouden bij de miljoenen moeten sterven in Nederland, de levensverwachting zou drastisch lager moeten zijn, allemaal zaken die controleerbaar en aantoonbaar onjuist zijn.

Hier is hebt bewijs voor het tegendeel, onderbouwd met bronnen (niet uit de lucht gegrepen verhaaltjes "omdat het 'goed voelt'"):

In de VS alleen 9028 doden (met name kinderen)
En vaccins bevatten absoluut géén 'toxische'' stoffen, waar haalt u deze onwijsheid in hemelsnaam vandaan? (Overigens een kleine uitleg van het begrip 'toxisch': letterlijk alles is 'toxisch' mits de dosis groot genoeg is -zelfs water!-, dus het roepen dat iets 'toxische stoffen bevat is an sich al flauwekul', want als gezegd, dan is alles waar water in zit 'toxisch'....)

(En waarschijnlijk doelt u op formaldehyde, en dat is zoals het bijvoorbeeld het RIVM al aangeeft

Het menselijk lichaam maakt bij de stofwisseling ook zelf formaldehyde. De hoeveelheid formaldehyde die in een dosis vaccin voorkomt is vele malen kleiner dan de hoeveelheid die het lichaam dagelijks zelf maakt. Op basis van deze overwegingen is vastgesteld dat formaldehyde in vaccins geen gevaar oplevert voor de gezondheid.


Maar nogmaals: Indien dit werkelijk zo gevaarlijk zou zijn, zouden mensen nu als vliegen moeten sterven! Vaccinatie programma's zijn an tientallen jaren oud, en de gevolgen daarvan zouden nu toch écht duidelijk moeten worden. Je kunt gewoon om je heen kijken en gewoon zien dat al uw alarmistische kletspraat gewoon volkomen flauwekul is.
Reputatie 7
Badge +7
Ik begrijp dat dit onderwerp veel in jullie los kan maken, en een pittige discussie is dan ook absoluut prima. Wel wil ik iedereen vragen dit op een respectvolle en vriendelijke manier te doen.
Badge
Het is nog maar het begin van de alarmbel.. de werkelijke niet zichtbare.. schade moet nog duidelijk worden
en het feit dat steeds meer artsen opstaan over dit onderwerp zegt mij voldoende. Educate your self! Succes✨
@Monique van de Beek
Hoever moet je gaan in het 'tonen van respect' tegenover mensen die willens en wetens gevaarlijke onzin verkondigen, welke serieuze gevolgen kan hebben voor kinderen? Van de website van de meningitis stichting:

Het BMR vaccin (bof - mazelen - rubella) is vooral ontwikkeld om de bof , mazelen en rubella (rodehond) tegen te gaan, maar voorkomt tevens hersenvliesontsteking door het bof- en mazelenvirus. Voordat de vaccinatie in 1986 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is opgenomen kregen 300 à 400 kinderen per jaar hersenvliesontsteking door het bof virus. Een andere 300 à 400 kreeg encefalitis als complicatie van mazelen. In beide gevallen leverde dit blijvende complicaties op.

Gevaarlijke onzin verspreiden heeft consequenties in de echte wereld voor echte mensen en echte kinderen! Het is niet zomaar een 'discussie' waarin beide partijen even zinnige argumenten te berde brengen, maar een waarbi 1 partij gewoon werkelijke wetenschappelijke kennis stelselmatig ontkent, en direct tegen de waarneembare werkelijkheid ingaat, of zoals Isaac Asimov ooit zei:

“Anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that 'my ignorance is just as good as your knowledge.'
Reputatie 7
Badge +7
Ik begrijp wat je stelt, en het is dan ook prima dat je je standpunt duidelijk maakt. Mijn verzoek was daarom ook om te letten op de manier waarop je iets brengt, en niet op de verdere inhoud van je berichten. 🙂

Reageer