Biologische babyvoeding

  • 3 January 2021
  • 3 reacties
  • 245 Bekeken

Als je zelf babyvoeding maakt, kies je dan, gezien de bestrijdingsmiddelen, het beste voor biologische ingrediënten?

Naar aanleiding van een krantenartikel in de Trouw van februari 2020 vraag ik mij af of je wel veilig niet biologische ingrediënten kan gebruiken voor babyvoeding. Ik bedoel dan voornamelijk groenten en fruit.

Uit het artikel begrijp ik dat de normen m.b.t. bestrijdingsmiddelen, voor babyvoeding vele malen hoger liggen dan voor reguliere voeding. Blijkbaar bevatten de ‘potjes’ babyvoeding nagenoeg allemaal biologische ingrediënten om aan de normen te voldoen. 

Maar hoe zit dat dan als je zelf babyvoeding maakt? Kan je dan het beste voor biologische ingrediënten kiezen? Tegenwoordig is er redelijk ruime keuze in biologische groenten en fruit maar prijsbewust kan je het natuurlijk niet noemen en ‘regulier’ biedt toch meer keuze/variatie.

https://www.trouw.nl/nieuws/de-normen-voor-bestrijdingsmiddelen-op-voedsel-zijn-veel-te-soepel-vinden-deze-onderzoekers~be834576/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

 

 


3 reacties

Een aantal weken geleden berichtte Zembla over een wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van biologische voeding op kippen. Zulke onderzoeken zijn zeldzaam en duur maar nu ging het om een unieke samenwerking van TNO en het Louis Bolk Instituut. De kippen werden in twee groepen verdeeld; de ene kreeg gewoon en de andere biologisch voer, uiteraard zonder dat de betreffende wetenschappelijk onderzoekers wisten, welke groep welk soort voer kreeg. Na enige tijd werd geconstateerd, dat beide groepen even gezond waren. (Dat hangt natuurlijk af van de gehanteerde definitie van "gezond", maar goed, dat was de uitkomst.) Vervolgens werden alle kippen geïnfecteerd met een griepvirus. Daarna bleek, dat dat de ene groep zich sneller en beter herstelde dan de andere. Desgevraagd verklaarden alle betroken wetenschappers hun voorkeur voor de kippen die zich sneller en beter herstelden van die griepinfectie. Het tij keerde toen bleek, dat het de kippen betrof die gevoerd waren met biologisch voer. De onderzoeker van TNO weigerde aan publicatie van die uitkomst mee te werken omdat hij zijn naam niet aan “organic” wilde verbinden. De onderzoekster van het Bolk Instituut heeft zich, indachtig de gebeitelde reputatie van TNO en mogelijk wetenschappelijke repercussies, daarbij neergelegd. Maar is daar dus, gezien die Zembla-uitzending, later op teruggekomen.

Gesteld werd, terecht, dat de uitkomsten van dit (zeldzame!) onderzoek niets zegt over de uitwerking van biologisch voedsel op de menselijke gezondheid. Maar het heeft verder onderzoek voorkomen en zegt des te meer over de Nederlandse verhoudingen waarin de mogelijke gezondheidsvoordelen van biologische voeding stelselmatig worden doodgezwegen.

Ik zou zeggen, voed uw kinderen biologisch en doe dat zelf ook. Ik heb nooit iets anders gedaan en heb daar geen spijt van.

Reputatie 7
Badge +8

Het voedingscentrum meldt: In het algemeen is niet aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan gangbaar voedsel. Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten.

Dus kijken we puur naar voedingswaarde, dan blijkt dat biologisch en gangbaar voedsel qua samenstelling nauwelijks van elkaar verschillen. Wetenschappers hebben duizenden onderzoeken die hier de afgelopen jaren naar zijn gedaan bestudeerd en hun bevindingen gepubliceerd in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften als het American Journal of Clinical Nutrition en Annals of Internal Medicine. Ze konden niet anders dan concluderen dat groenten en fruit uit gangbare landbouw even goed zijn als die uit biologische.

Er hangt een flink kaartje “gezondheid” aan biologische voeding. Met name de verkoop van biologische babyvoeding, eieren en zuivel is sterk gestegen, gevraagd om de reden: gezondheid. De meeste onderzoeken over dit onderwerp zijn observationele studies, waarbij vaak grote groepen mensen een langere tijd worden gevolgd. Hierbij wordt dan gekeken of er een associatie gevonden kan worden tussen biologische voeding en gezondheid. Belangrijk hierbij te onthouden is dat bij deze onderzoeken niet kan worden vastgesteld of er een causaal verband is, dat wil zeggen dat biologische voeding zeker weten leidt tot een betere gezondheid Eén en ander te vinden in gidsgezondheid, darmgezondheid enz. De conclusies zijn echter als boven vermeld. Dus voor of tegen is er niet.

Bedankt voor jullie uitvoerige antwoorden!

Het is natuurlijk altijd beter om groente te eten dan helemaal niet. En voor de smaakontwikkeling van een baby is het belangrijk om de smaken apart aan te bieden  dus is ik ben geen voorstander van ‘potjes’ waar alles door elkaar gepureerd is. Hierdoor ontkom ik niet aan zelf bereiden van de hapjes.

Of bio gezonder is qua voedingswaarde is voor mij niet het vraagstuk in deze maar of de bestrijdingsmiddelen op niet bio groenten/fruit schadelijk zijn voor mijn baby. 
Ik wil mijn keuze niet baseren op 1 krantenartikel maar ben helaas  ook niet in staat om alle onderzoeken en artikelen uit te pluizen en zo zelf tot een gedegen conclusie te komen.

Dus ik ben benieuwd naar meer/andere antwoorden. :) 

Reageer