Consumentenbond.nl

Wil jij bij het medisch dossier van je kind kunnen?

  • 31 januari 2018
  • 7 reacties
  • 1122 Bekeken

Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Je kind heeft een medisch dossier waarin consultatiebureaus, GGD'en en andere jeugdgezondheidscentra bijhouden hoe het opgroeit. Als ouder heb je tot je kind 12 jaar wordt, recht op inzage in dat dossier. Maar tijdens onderzoek dat wij onlangs uitvoerden, kregen flink wat ouders helemaal geen toegang of pas na weken aandringen. Lees in dit gratis artikel uit de Consumentengids hoe het zit met medische kinddossiers.

Vind jij het belangrijk te weten wat er over je kind is genoteerd? Heb jij het dossier wel eens ingezien? Praat mee.

7 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Tot twaalf jaar hebben wij als ouders wettelijk rechtop inzage , maar zoals duidelijk hier ook weer blijkt , zit een enorm verschil tussen ergens recht op hebben en het ook krijgen. Ook bij volwassenen wordt er vaak fiks tegengewerkt als we ons eigen dossier willen inzien. Ik heb het bij een verhuizing meegekregen en toen dus kunnen bekijken. Het stikt van de fouten. Dat kan de reden zijn dat ze zo moeilijk doen. Zorgverleners willen niet op de vingers getikt kunnen worden doordat uit het dossier blijkt dat er dingen verkeerd zijn gegaan. Daardoor kunnen ze ook dingen weglaten als ze het toch geven. Zie dat maar eens te voorkomen . Maar terug naar het topic . Ook na het twaalfde jaar zijn wij verantwoordelijk voor onze kinderen en als ze niet volledig wilsbekwaam zijn voelen we ons ook nog verantwoordelijk als ze meerderjarig zijn. Daarom zouden zorgverleners daar waar het echt belangrijk en nuttig is , dat de ouders over bepaalde zaken ingelicht worden , dat ook moeten doen. Indien belangrijk genoeg zelfs ongevraagd vind ik . De belangen van ouders EN kinderen dienen voorop te staan. NIET de belangen van zorgverleners. Andersom vind ik echter ook dat sommige zaken geheim mogen blijven voor de ouders als duidelijk is dat de nadelen te groot zijn . Dat moeten zorgverleners dan wel eerlijk en onpartijdig kunnen en willen afwegen en dat is al een probleem op zichzelf.
Als ik het dossier lees word ik heel verdrietig. Daar worden ook instanties vermeld die anderen / ouders de maat nemen maar zelf niet zo zorgvuldig omgaan met bevoegdheden en verplichtingen. Dat moet anders volgens mij. Daarnaast bevreemdt het mij dat kinderen van 12-16 ook al toestemming moeten geven in het opvragen van die gegevens. Die leeftijdscategorie is echt nog te jong om ouders te kunnen weerhouden van het inzien van dergelijke gegevens. De groep is veel te beinvloedbaar door groepsdrang en groepsdwang en kunnen geen goede afweging maken of ouders inzicht moeten hebben in een dergelijk dossier. Als Rapper Boef, Enzo Knol of ander vlogger vindt in een Youtube film dat ze dit niet moeten doen gebeurt het dus ook niet. Lijkt me geen goede zaak .
Reputatie 6
Badge +5
Mijn ouders mochten mijn GGD dossier niet inlezen, (Ik was 12 of 13) en weet u misschien waarom?
@TijsZonderH Je moet bij 12 zelf toestemming geven, als je die geeft moet het geen probleem zijn.
Reputatie 6
Badge +5
Oke
Reputatie 2
Badge +3
Als ik het dossier lees word ik heel verdrietig. Daar worden ook instanties vermeld die anderen / ouders de maat nemen maar zelf niet zo zorgvuldig omgaan met bevoegdheden en verplichtingen. Dat moet anders volgens mij. Daarnaast bevreemdt het mij dat kinderen van 12-16 ook al toestemming moeten geven in het opvragen van die gegevens. Die leeftijdscategorie is echt nog te jong om ouders te kunnen weerhouden van het inzien van dergelijke gegevens. De groep is veel te beinvloedbaar door groepsdrang en groepsdwang en kunnen geen goede afweging maken of ouders inzicht moeten hebben in een dergelijk dossier. Als Rapper Boef, Enzo Knol of ander vlogger vindt in een Youtube film dat ze dit niet moeten doen gebeurt het dus ook niet. Lijkt me geen goede zaak .
Ja raar hè. Ik vind zelf het verschil tussen een kind van net 12 en een bijna-volwassene van bijna 16 heel erg groot. Toch heeft de wetgever het zo bepaald..
Reputatie 5
Badge +7
Inmiddels hebben de 5 Jeugdgezondheidszorgorganisaties gereageerd op de steekproef van de Consumentenbond. Ze laten weten het jammer te vinden dat dossiers niet altijd binnen de gestelde termijn aan de ouders zijn aangeleverd. Een verzoek van ouders hoort zo snel mogelijk te worden afgehandeld. Ze roepen hun leden dan ook op om dossiers altijd goed en op tijd aan te leveren als ouders erom vragen. Lees de volledige reactie van de JGZ-organisaties.
Heb jij als ouder het medisch dossier van je kind wel eens opgevraagd en hoe ging dat?

Reageer