5G: vragen en antwoorden

5G: vragen en antwoorden
Badge +8
  • Community Manager
  • 2202 reacties

Het zal niemand zijn ontgaan: 5G komt eraan. 5G is de opvolger van 4G en is de vijfde generatie in mobiele netwerken. 5G maakt heel snel mobiel internet mogelijk.

De downloadsnelheid kan oplopen tot 1Gbps. Dat is 10 keer sneller dan het huidige mobiele internet. Ook ben je veel sneller verbonden met het netwerk. Daardoor is het internet stabieler en betrouwbaarder. Meer weten over 5G? Op deze pagina vind je veelgestelde vragen en antwoorden.

Ben jij blij met de komst van 5G? Praat mee!


47 reacties

Verder maak ik mij door mijn beroep meer druk om de veiligheid van ons land. Door deze naadloze verbinding is goede netwerk beveiliging essentieel. Is hier wel goed over gesproken met bedrijven als Fox-IT, Ultimum of het  Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ?

 

Dat gedwongen door stralingsgolven wandelen, is echt afhankelijk of het schadelijk is.
Ik moet ook door de pollenwolk van de boom van de buren lopen.
Er zijn ook mensen die beweren dat led licht van lichtmasten schadelijk is voor je ogen.

In mijn beleving is het afschaffen van luchtalarm een hele domme zet.
BIj een echte ramp, kan zo maar het mobile netwerk uitvallen of overbelast raken.
Toen hier de stroom uit viel, was een uur later er ook geen mobiel netwerk meer.
 

Reputatie 6
Badge +6

Had in dit topic eigenlijk wel iets van onderzoeken verwacht of leuke discussiepunten, zoals:

Natuurlijk blijft er een verschil, maar betekend niet dat we het gewoon moeten accepteren. Wie beslist dit voor ons? Is het überhaupt wel rechtsgeldig dat je wordt gedwongen om door deze stralingsgolven te wandelen?

 

Het woord stralingsgolven is een uitvinding van tegenstanders omdat straling nu eenmaal een negatief imago heeft.
Maar het zijn en blijven nog altijd gewoon radiogolven, net zoals 100 jaar gelelden.
Alleen de informatie die meegezonden wordt veranderd, door steeds nieuwe technieken kan er meer data mee verzonden worden.
Verder is er geen verschil met 3G, 4G, DAB radio of TV.
Van belang is de veldsterkte en die is van jou telefoon die je tegen je hoofd houd veel groter dan een zendmast op afstand.
Veldsterkte verminderd met het kwadraat van de afstand.
Stel je meet de straling op een meter afstand, dan is die op tien meter nog slechts een honderdste.
Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat van de veldsterkte van een mast op 500 meter afstand weinig overblijft.

Ik weet dat er mensen zijn die zeggen er last van te hebben, maar waarom mu pas en niet 40 jaar geleden?
Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat het deze mensen tussen de oren zit.

 

Had in dit topic eigenlijk wel iets van onderzoeken verwacht of leuke discussiepunten, zoals:

Natuurlijk blijft er een verschil, maar betekend niet dat we het gewoon moeten accepteren. Wie beslist dit voor ons? Is het überhaupt wel rechtsgeldig dat je wordt gedwongen om door deze stralingsgolven te wandelen?

 

...Ik kan niet anders dan de conclusie trekken dat het deze mensen tussen de oren zit.

 

Dat laatste klopt. Al eerder vermeldde ik, dat de Ärtztekammer in Oostenrijk de opleiding Neurochirurgie uitbreidt met het oog op een verwachte toename van hersentumoren door mobiel telefoonverkeer. Dat voorziene probleemgebied zit dus inderdaad “tussen de oren".

Een deelneemster aan dit forum, die in het verleden nogal hardnekkig wetenschappelijke studies omtrent de mogelijke schadelijkheid van deze techniek propageerde, werd van dit forum verwijderd.

Een verwijzing naar het RIVM, dat in het “merendeel” van wetenschappelijke studies geen probleem ontdekt, stelt niet gerust. Die studies kunnen door belanghebbenden eenvoudig van de plank worden getrokken en dan gemakkelijk een "meerderheid” vormen. 

Het probleem is, dat de gemiddelde consument geen idee heeft waarover dit gaat. En dat ook geen enkele poging wordt ondernomen om die consument iets wijzer te maken. Intussen werpt de overheid zich op als eigenaar van de ether zonder enige ruggespraak met de bevolking. Daarbij geldt, dat alle kosten van deze techniek (inclusief die van de gezondheid) uiteindelijk op de eindgebruiker (en dat is de consument) gaan worden verhaald.

Mijn eerdere vraag, wie aan 5G gaat verdienen en met welk verdienmodel werd door een bewaker van dit forum geridiculiseerd, maar blijft nochtans m.i. van het grootste belang.

 

Reputatie 6
Badge +6

@Lisa Boele 

Zoals ook nu weer ga je niet in op de technische inhoudelijkheid.
Het zijn weer onderbuik gevoelens die de boventoon voeren.
Er is geen wezenlijk verschil tussen G3, G4,G5 en wat voor soort draadloos signaal dan ook.
En als het al hersentumoren zou veroorzaken, wat niet bewezen is, dan moet je eerst aan die telefoon denken die je tegen je hoofd houd, en daar ben je helemaal zelf baas over.
Dus zet thuis het wifi uit en doe je telefoon weg en alle andere toestellen waar wifi in zit.
Je bent helemaal niet verplicht hier aan mee te doen.
De zendmasten staan zo ver weg dat er nauwelijks nog veldsterkte te meten is.

 

Reputatie 7
Badge +7

@Lisa Boele

 

Een deelneemster aan dit forum, die in het verleden nogal hardnekkig wetenschappelijke studies omtrent de mogelijke schadelijkheid van deze techniek propageerde, werd van dit forum verwijderd

Ik zou graag willen benadrukken dat deze deelneemster absoluut niet van het forum is verwijderd door de inhoud van haar berichten maar omdat zij meerdere forumregels (herhaaldelijk) niet naleefde. Het lijkt in je bericht alsof wij haar verwijderd hebben om haar te censureren, maar dat is niet het geval. 

Mijn eerdere vraag, wie aan 5G gaat verdienen en met welk verdienmodel werd door een bewaker van dit forum geridiculiseerd, maar blijft nochtans m.i. van het grootste belang.

Ik ben benieuwd wie je hiermee bedoeld, want de enige ‘bewakers’ van dit forum zijn @Imke en ik, en het is zeker niet onze bedoeling om wie dan ook te ridiculiseren. Stuur je me anders een privébericht?

Reputatie 6
Badge +6

@Lisa Boele 

Om nog even op de laatste punten van jou terug te komen, de gemiddelde tegenstander heeft ook geen idee waar hij nu precies tegen is.
Je stelt dat het merendeel van de onderzoeken die geen probleem ontdekt niet gerust stelt.
Mijn vraag, wat stelt dan wel gerust.
Meer onderzoek zal alleen maar meer weerstand opwekken omdat er wantrouwen is, dat zal niet anders worden met nog meer onderzoeken.
Er zijn normen wat veilig is, die kun je eenvoudig meten.

Je stelling dat er een meerderheid van de plank wordt getrokken is suggestief, kom met cijfers.
Dit soort insinuaties valt onder complot denken.
De kosten worden uiteindelijk door de gebruiker betaald, maar zo te lezen niet door jou, want jij gaat geen gebruiker worden heb ik het idee.

De overheid is inderdaad eigenaar van de ether, al vanaf de eerste radio signalen.
Als dat niet zo zou zijn zou het een chaos worden, bovendien beslist ook onze overheid niet in zijn uppie over de frequentie verdeling, dat wordt wereldwijd door alle landen in overleg gedaan.
Wederom om chaos te voorkomen, dat gebeurt al meer dan 100 jaar.
Ik ben benieuwd hoe ruggespraak met de burger er volgens jou dan uit zou moeten zien.


 

Zie hier maar weer eens het plaatje met de ontwikkeling van longkanker en roken. Het apart vermelden van mannen en vrouwen heeft extra bewijskracht omdat we weten dat vrouwen pas na de oorlog massaal zijn gaan roken.

Voor de wetenschappelijk geschoolden; “correlation” is inderdaad geen “causation” maar het is wel een minimumvoorwaarde.
 

29104834-d1ea-4341-b0ad-ad498e683477.gifAls iemand nou eens een dergelijk plaatje laat zien van de effecten van het gebruik van mobieltjes, die we ondertussen ook twintig jaar massaal gebruiken, en hersentumoren dan heeft u mijn aandacht.

Reputatie 6
Badge +6

@A. Deen 

Dit is niet vergelijkbaar.
In 1900 was men niet in staat om de gevolgen van roken te meten of vast te stellen.
Nu kan het negatieve effect van het roken van een enkele sigaret direct al aangetoond worden.
We meten de gevolgen van elektromagnetische golven niet met techniek uit 1900, maar met de mogelijkheden en technische kennis van nu.
Niet alleen op medisch gebied is de meet techniek 120 jaar gevorderd.

@A. Deen 

Dit is niet vergelijkbaar.
In 1900 was men niet in staat om de gevolgen van roken te meten of vast te stellen.
Nu kan het negatieve effect van het roken van een enkele sigaret direct al aangetoond worden.
We meten de gevolgen van elektromagnetische golven niet met techniek uit 1900, maar met de mogelijkheden en technische kennis van nu.
Niet alleen op medisch gebied is de meet techniek 120 jaar gevorderd.

Zeker, maar dat is het punt helemaal niet., het is precies het omgekeerde. Het is de minimum eis waar men aan zou moeten kunnen voldoen om überhaupt aan een discussie deel te nemen. Als men zelfs dat niet kan laten zien kunnen we logischerwijs aannemen/ is bewezen dat mobiele telefoons dus géén hersentumoren veroorzaken.

Reputatie 6
Badge +6

Ik heb het even nagezocht, mobieltjes en een mobiel netwerk hebben we in Nederland al sinds 1994 en G3 data mogelijkheid sinds 2002, maar het begon al jaren eerder, de eerste handheld mobieltjes waren er al vanaf 1989.
Omdat er niet overal goede dekking was was het zendvermogen ook veel hoger dan tegenwoordig.
Je zou toch denken dat na zoveel jaar eventuele schadelijke gevolgen wel zichtbaar zouden moeten zijn.
 

Ik heb het even nagezocht, mobieltjes en een mobiel netwerk hebben we in Nederland al sinds 1994 en G3 data mogelijkheid sinds 2002, maar het begon al jaren eerder, de eerste handheld mobieltjes waren er al vanaf 1989.
Omdat er niet overal goede dekking was was het zendvermogen ook veel hoger dan tegenwoordig.
Je zou toch denken dat na zoveel jaar eventuele schadelijke gevolgen wel zichtbaar zouden moeten zijn.

Dat is exact wat ik bedoel.

@Monique De gedachte aan censurering op dit forum is niet bij mij opgekomen want ik heb daar nooit iets van gemerkt. De verwijdering van een deelneemster leek mij eerder ingegeven door die hardnekkige en overvloedige vermelding van links die naar negatieve dan wel tegenstrijdige studies over dit onderwerp verwezen. Dat draagt niet bij aan een forumdiscussie tussen "gewone consumenten” over dit onderwerp en in die zin kan ik mij in een verwijdering wel billijken. 

Aan de bijdrage van @A. Deen ontleen ik inmiddels de opvatting, dat deelnemers aan deze discussie over een minimum aan kennis zouden moeten beschikken. Welnu, daaraan schort het schromelijk en er wordt ook nauwelijks iets aan gedaan om daar verandering in de brengen. Op onze nationale tv-zenders wordt dit onderwerp geïllustreerd met plaatjes die in een kleuterboek thuishoren. De tegenstrijdigheid  van het prat gaan op een goed onderwijssysteem en daarna volwassenen op kinderniveau te blijven voorlichten over technische ontwikkelingen is in de politiek nog niet echt aangekomen. Hoewel de recente instelling van een commissie "digitalisering” daar enige hoop biedt. 

De wens van @CarpeDiem naar onderzoeken, leuke discussiepunten en veiligheid van deze techniek onderschrijf ik volledig. Het grote mankement blijft echter: gebrek aan kennis. De introductie van deze techniek en de plaatsing van zendmasten wordt aangedreven door de EU en gemeenten kunnen zich daar niet tegen verweren. Het democratisch gehalte van de EU staat al langere tijd ter discussie en voor zover ik de berichtgeving daaromtrent heb kunnen volgen, m.i. terecht.

Een welkome bijdrage aan dit onderwerp leverde inmiddels @Free Spirit met het inzicht, dat de veldsterkte van een telefoon tegen je hoofd veel sterker is dan die van een zendmast op afstand. Maar roept tevens de vraag op, waaraan ik dan ben blootgesteld als ik b.v. in het OV op korte afstand omringd wordt door gebruikers van deze technologie. 

Ik concludeer, dat de gezondheidsrisico's niet in kaart zijn gebracht en dat ook onmogelijk kunnen zijn zolang wordt afgegaan op ervaringen uit het verleden en geen rekening wordt gehouden met een veel massaler (en door de overheid gepropageerd) gebruik in de toekomst. 

 

 

Ik concludeer, dat de gezondheidsrisico's niet in kaart zijn gebracht en dat ook onmogelijk kunnen zijn zolang wordt afgegaan op ervaringen uit het verleden en geen rekening wordt gehouden met een veel massaler (en door de overheid gepropageerd) gebruik in de toekomst. 

Die conclusie laat ik graag aan u maar om weer even op het topic terug te komen, dat is geen vraag nog een antwoord maar een mening. En iedereeen weet: “Opinions are like assholes. Everybody has one and most of them stink”

Reputatie 6
Badge +6

@Monique De gedachte aan censurering op dit forum is niet bij mij opgekomen want ik heb daar nooit iets van gemerkt. De verwijdering van een deelneemster leek mij eerder ingegeven door die hardnekkige en overvloedige vermelding van links die naar negatieve dan wel tegenstrijdige studies over dit onderwerp verwezen. Dat draagt niet bij aan een forumdiscussie tussen "gewone consumenten” over dit onderwerp en in die zin kan ik mij in een verwijdering wel billijken. 

Aan de bijdrage van @A. Deen ontleen ik inmiddels de opvatting, dat deelnemers aan deze discussie over een minimum aan kennis zouden moeten beschikken. Welnu, daaraan schort het schromelijk en er wordt ook nauwelijks iets aan gedaan om daar verandering in de brengen. Op onze nationale tv-zenders wordt dit onderwerp geïllustreerd met plaatjes die in een kleuterboek thuishoren. De tegenstrijdigheid  van het prat gaan op een goed onderwijssysteem en daarna volwassenen op kinderniveau te blijven voorlichten over technische ontwikkelingen is in de politiek nog niet echt aangekomen. Hoewel de recente instelling van een commissie "digitalisering” daar enige hoop biedt. 

De wens van @CarpeDiem naar onderzoeken, leuke discussiepunten en veiligheid van deze techniek onderschrijf ik volledig. Het grote mankement blijft echter: gebrek aan kennis. De introductie van deze techniek en de plaatsing van zendmasten wordt aangedreven door de EU en gemeenten kunnen zich daar niet tegen verweren. Het democratisch gehalte van de EU staat al langere tijd ter discussie en voor zover ik de berichtgeving daaromtrent heb kunnen volgen, m.i. terecht.

Een welkome bijdrage aan dit onderwerp leverde inmiddels @Free Spirit met het inzicht, dat de veldsterkte van een telefoon tegen je hoofd veel sterker is dan die van een zendmast op afstand. Maar roept tevens de vraag op, waaraan ik dan ben blootgesteld als ik b.v. in het OV op korte afstand omringd wordt door gebruikers van deze technologie. 

Ik concludeer, dat de gezondheidsrisico's niet in kaart zijn gebracht en dat ook onmogelijk kunnen zijn zolang wordt afgegaan op ervaringen uit het verleden en geen rekening wordt gehouden met een veel massaler (en door de overheid gepropageerd) gebruik in de toekomst. 

 

 

Angst voor G5 is niet meer dan angst voor het onbekende en onwetendheid.
Informatie is er in overvloed te vinden voor wie er in geïnteresseerd is, vanaf redelijk gemavoniseerde versies tot op universitair wiskunde niveau.

In feite is er niks nieuws onder de zon, ik zou je willen verwijzen naar een goed begrijpelijke pagina over veldsterkte van de VERON: https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/blootstelling-aan-elektromagnetische-velden/

En dan met name de PowerPoint presentatie waar onderaan het artikel naar wordt verwezen.
Dat moet toch aardig wat inzicht geven.

Je schrijf dat het grote mankement is het gebrek aan kennis, ik vraag me af wiens kennis?
Straling is niet altijd ongevaarlijk, denk maar aan een magnetron of onze zon, je kunt lelijk verbranden.
De kennis waar radio straling gevaarlijk begint te worden is al stok oud.
Er zijn richtlijnen voor maximale waarden die al ver onder meetbare effecten liggen, in de tabel van het artikel wordt een grenswaarde van 61V/m genoemd die gelden voor de gebruikelijke mobiele frequenties, ook die voor 5G.
Als je goed hebt opgelet had je vorige week in het journaal in een reportage over 5G kunnen horen dat de gemeten straling bij een 5G proef opstelling beneden de 1V/m bleef.
Die 61V/m haal je alleen als je op 3 meter afstand voor een GSM antenne gaat staan.

Veel massaler dan nu zal het niet worden vrijwel iedereen heeft een mobiel op zak, ook in het openbaar vervoer.
Er kunnen een slordige tien man op een meter afstand staan te bellen om evenveel straling te veroorzaken dan je zelf met je eigen telefoon.
Het is dus niet onbekend zoals jij suggereert, meetresultaten worden niet aanvaard door complot denken of men is door eigen gebrek aan kennis bang voor het onbekende.
De kennis over radiostraling is volop aanwezig en op internet te vinden, dus de suggestie dat de overheid informatie zou achter houden zou dan ook neer komen op wetenschappelijke censuur.
De overheid is niet eens bij machte dit te doen, al zou ze willen.

De bovengenoemde site is van de VERON, de vereniging voor experimenteel radio onderzoek, die bestaat dit jaar 75 jaar.
De radio hobby wordt echter al meer  dan 100 jaar beoefend en ik ben één van deze hobbyisten.
Zo, en nu kruip ik maar weer even achter de zender, kijken of ik nog een leuke DX verbinding kan maken met  Chili of Australië.
 

Die VERON powerpointpresentatie is inderdaad interessant omdat die gaat over het veilig beoefenen van het zendamateurisme voor zowel de beoefenaar als diens buren. Daarbij wordt uitgegaan van de blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling volgens ICNIRP-richtlijnen uit 1998 die ook door de EU worden gevolgd. Nieuwe richtlijnen van deze organisatie (uit 2020) worden tot nu toe niet door de EU gevolgd omdat de toegenomen complexiteit van deze materie een juiste beoordeling in de weg zou staan.

Dat is diplomatiek uitgedrukt. Als je ICNIRP googlet vind je niet alleen kritiek op de samenstelling van deze commissie maar ook op gebrek aan wetenschappelijke evaluatie en het negeren van een groot aantal studies waaruit wel degelijk gezondheidsrisico's blijken. Op een aantal plaatsen in de EU is de invoering van 5G inmiddels opgeschort en de eerste verzekeringsmaatschappijen hebben zich al gemeld die gezondheidsrisico's als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische straling uitsluiten. 

Reputatie 6
Badge +6

@Lisa Boele 

De ICNIRP wil de norm over de hele linie verlagen, 5G niet in het bijzonder.
Voor zover ik die studies ken gaat het meestal over een mogelijke gezondheid risico’s zonder enig hard bewijs daar voor.
In de praktijk is het bewijs tegen jou.
Een voorbeeld is het dorp Hoogersmilde waar de zendmast voor noord Nederland staat.
In mei is het 60 jaar geleden dat hij in gebruik is genomen, als er opvallende gezondheid schade onder de lokale bevolking was dan zou dat onderhand wel waargenomen zijn.
Tientallen radio en tv kanalen zenden hier vanuit, alleen radio 1 en 2 al met een vermogen van meer dan 93 Kw elk.


Dat verzekeringsmaatschappijen zich melden verbaast me niks, dit is voor hun een kip met gouden eieren.
30 of 40 jaar premies innen met een verwaarloosbaar risico dat er ooit uitgekeerd hoeft te worden.
Zelfs al zou iemand iemand een hersentumor krijgen dan is het nog niet aantoonbaar dat dit van radiostralen komt, al die studies waar jij naar verwijst ten spijt.
 

Badge +8

:iphone: Benieuwd welke telefoons al klaar zijn voor 5G? Je leest er meer over op onze website.

@Lisa Boele

...Zelfs al zou iemand iemand een hersentumor krijgen dan is het nog niet aantoonbaar dat dit van radiostralen komt, al die studies waar jij naar verwijst ten spijt.
 

Dat is volkomen correct. Het punt is echter, dat je geen onderzoek kunt doen naar de gevolgen van een situatie die zich nog niet voordoet. Zo'n onderzoek naar evt. verbanden tussen 5G straling en gezondheid zou een aantal jaren in beslag nemen en omvangrijk en zeer kostbaar zijn. En met de nu al aangekondigde introductie van 6G zouden bovendien de uitkomsten ervan al bij voorbaat achterhaald zijn. Dat onderzoek gaat dus niet plaatsvinden en dat betekent, dat wij met de introductie van 5G worden blootgesteld aan een experiment met onbekende uitkomst.

Mijn bedenkingen tegen dit experiment ontleen ik aan de verloving met een wetenschapper uit Boston in de 70-tiger jaren van de vorige eeuw. Dat land was toen in oorlog en in academische kringen aldaar was bekend, dat voor deelonderzoeken op dit terrein jonge wetenschappers werden ingeschakeld die in een aantal gevallen, nadat zij zich realiseerden waaraan zij hadden meegewerkt, geen andere uitweg zagen dan zichzelf van het leven te beroven. Daaraan is uiteraard geen conclusie te verbinden, maar het optreden in een vrij recente ARTE tv-uitzending van een generaal die meldde, dat destijds het inzetten van zendertechnologie als wapen is onderzocht geeft mij te denken. Dat die technologie militair onrendabel bleek omdat zij voor maar 30% slachtoffers zorgde is evenmin een geruststelling.

Anders dan u stelt, komt wetenschappelijke censuur van overheidswege wel degelijk voor. Wie daar belang in stelt kan uit publicaties en tv-uitzendingen (helaas nauwelijks in Nederland) over b.v. de z.g. Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog concluderen, dat geheimhoudingstermijnen zich uitstrekken van ca. 50, 75 tot 100 jaar. En mogelijk nog langer, maar voor de dan levende generatie zal dat weinig betekenen. En dat is ook precies de bedoeling.

@Lisa Boele 
Het feit dat je met een magnetron een kip gaar kunt krijgen.
Heb je weinig fantasie nodig, dat je deze krachten kunt bundelen tot een wapen.
Hetzelfde zie je bij de laser, van stipje aan de muur tot een allesvernietiger.
En defensie probeert van iedere uitvinding een wapen te maken.
 

Reputatie 6
Badge +6

@Lisa Boele 

De discussie over 3G, 4G, 5G hebben we al gehad, afgezien van verbeterde coderingstechnieken waardoor meer data verstuurd kan worden zit er geen verschil in de straling van de radiogolven.

We hebben 100 jaar ervaring met radio golven en weten precies waar het gevaarlijk is.
Jij gooit dat aan de hand van een enkel (mogelijk) geval in de jaren 70 overboord.

@Wortelstamper heeft gelijk, je kunt met een laser staar verwijderen, maar met een miljoenen voudige intensiteit is het ook een wapen, maar dat geldt ook voor wat er in jou keuken la ligt en wat er op de gereedschapsafdeling van de bouwmarkt ligt.
Vrijwel alles is als wapen te gebruiken.
Hetzelfde geldt ook voor radiogolven, op wifi (0,1 Watt) of GSM niveau kun je er allerlei informatie meer versturen, maar je moet niet voor een Radar gaan staan of voor een uplink schotel.
Maar dan praat je ook over een 100 miljoen tot een miljard voudige intensiteit.

De hogere frequenties zoals ook bij 5G gebruikt gaan worden dringen amper nog door vaste materie heen.
De frequenties: Rond de 700 mhz wordt al 25 jaar gebruikt voor mobile telefonie, maar ook al meer dan 50 jaar voor TV.
3,5Ghz dringt nauwelijks nog door vaste materie.
Ik heb een 3,5Ghz satelliet schotel gehad, een enkel A4tje voor de lnb was genoeg om het signaal te blokkeren.
26 Ghz komt zeker nergens meer doorheen, dus ook niet door je kleding of je huid, je hebt direct zicht op de antenne nodig voor signaal overdracht.

Volgens mij haal je censuur en staatsgeheimen door elkaar.
Rutte kan een publicatie van een wetenschappelijk onderzoek niet tegenhouden en al zou hij dat kunnen dan wordt het wel in een ander land gepubliceerd.
Dat is wat anders dan staatsgeheimen.

Ik denk dat verdere discussie zinloos is als je met vage verhalen uit de jaren 70 natuurkunde wetten overboord gooit.


 

Eigenlijk is er weinig verschil tussen 5G en 4G
Een mast straalt nu met 4 zenders in een hoek van 90⁰
Dat worden er straks b.v. 8 met een hoek van 45⁰
Straling hetzelfde, frequentie hetzelfde.
Is de snelheid hoger, gaat de zender veel korter aan.

26Ghz is nieuw in 5G, maar niet echt nieuw.
Deze zal maar op hele specifieke plekken toegepast worden.
Bijvoorbeeld, het heel gericht verbinden van een reeks camera's
Dat doen we nu ook al, maar dan buiten de 5G familie.

Ik wil wel graag een duidelijke technische reden horen van een tegenstander.
Waarom ze er op tegen zijn.
Geen verhaal zoals, ik zag dode vogels op FB of een 50 jaar oud experiment.

Ben je bang voor straling, zijn de Bluetooth oortjes wel het ergste.
Links en rechts in je oor een zender die continu aan is.
 

5G is nog niet af en we gaan verder met 6G

Reageer