Consumentenbond.nl

T-mobile geeft boete ook al erkennen ze hun fout

  • 5 juni 2020
  • 17 reacties
  • 405 Bekeken

Ik heb mijn abonnement bij t-mobile thuis ingeperkt tot alleen internet, en heb hiervoor mijn tv-box teruggestuurd. Deze is op 23 april door t-mobile ontvangen volgens de ontvangstbevestiging van postNL.

Gister ontving ik een e-mail van t-mobile dat als ze de tv-box niet binnen 8 dagen terug hebben, ze een boete van 90 euro in rekening brengen.

Ik hun het postNL ontvangstbewijs gemaild. Vandaag schreven ze dat er aan hun kant iets fout is gegaan, maar dat ze alsnog de 90 euro boete gaan incasseren, dat is niet stop te zetten. Nadien moet ik weer contact met t-mobile opnemen om het bedrag te crediteren.

Dit lijkt me om meerdere redenen fout:

  • Ze geven zelf de fout toe maar gaan alsnog de boete incasseren.
  • Ik wordt geacht weer contact met t-mobile op te nemen en er dus tijd in te steken, terwijl zij de fout maken.
  • Mijn 90 euro moet ik nu aan t-mobile besteden want het wordt gecrediteerd. Dit had ik misschien wel aan iets anders willen besteden.

Ik weet niet wat ik nu het beste kan doen, als iemand tips heeft hoor ik dat graag. Heb er niet persé vertrouwen in dat t-mobile het uiteindelijk gaat rechtzetten.

 


17 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Ik vind dit zeer klantonvriendelijk en bovendien onnodig moeilijkdoenerij van T-Moblie. Je kunt een klacht indienen op Klachtenkompas.nl . Geeft ook weer eens de zwakke positie van consumenten aan in dit soort zaken. Bovendien : Als bedrijven ons een boete kunnen opleggen , zouden consumenten dat recht ook moeten hebben als een bedrijf in gebreke is en het niet netjes wil oplossen .

Je kunt direct storneren nadat het bedrag afgeschreven is. Dan kun je daarna melden dat je het opgelost hebt en dat je er vanuit gaat dat ze het nu intern verder kunnen regelen.

Reputatie 7
Badge +6

Lijkt me een goed plan , @A. Deen . We hoeven niet alles te pikken. Hopelijk pikt T-Mobile het ook. 

Je kunt direct storneren nadat het bedrag afgeschreven is. Dan kun je daarna melden dat je het opgelost hebt en dat je er vanuit gaat dat ze het nu intern verder kunnen regelen.

Dat lijkt me op zich een goed idee, maar het zou best kunnen dat ze het bij de maandelijkse incasso van het abonnementsgeld incasseren. In dat geval kan ik het niet storneren. Of bestaat er zo iets als een deel storneren?

Reputatie 7
Badge +7

Een boete is een bedrag dat betaald moet worden naar aanleiding van een overtreding.

Ook het privaatrecht kent boetes: partijen kunnen een boetebeding in hun  overeenkomsten opnemen. In Nederland bepaalt artikel 91 Boek 6 BW dat als boetebeding wordt aangemerkt ieder beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, indien hij in de nakoming van zijn verbintenis tekortschiet, gehouden is een geldsom of een andere prestatie te voldoen, ongeacht of zulks strekt tot vergoeding van schade of enkel tot aansporing om tot nakoming over te gaan.

Met een boetebeding is bij tekortschieten de boete verschuldigd zonder dat schade en de grootte daarvan wordt aangetoond. Slechts overtreding van de contractuele norm maakt de boete verschuldigd. Wanneer de werkelijk geleden schade aantoonbaar groter is dan de boete, kan de gelaedeerde naar keuze de werkelijke schade in plaats van de boete vorderen. Een privaatrechtelijke boete is in Nederland, ook als het meer een aansporing is dan een vergoeding van daadwerkelijke schade, geen straf waarop het "ne bis in idem" beginsel van toepassing is: iemand kan voor hetzelfde ook al strafrechtelijk vervolgd zijn of nog worden.

Indien boetes onterecht zijn opgelegd zijn er opschortingsbevoegdheden. Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.Voor een onterechte boete kan hetzelfde gelden…. helaas kan ik dat artikel niet vinden.

Artikel 6:60 BW geeft de rechtbank de bevoegdheid om, indien de schuldeiser in verzuim is met het aanvaarden van de prestatie, op vordering van de schuldenaar te bepalen dat deze van zijn verbintenis bevrijd zal zijn.

Er is diverse jurisprudentie, het juiste artikel van onterechte boete kan ik zo snel niet vinden. Maar het lijkt me belachelijk de boete door te zetten door T-Mobile, zeer klantonvriendelijk zoals @E.T. Wiersum  als schertst.

Je kunt direct storneren nadat het bedrag afgeschreven is. Dan kun je daarna melden dat je het opgelost hebt en dat je er vanuit gaat dat ze het nu intern verder kunnen regelen.

Dat lijkt me op zich een goed idee, maar het zou best kunnen dat ze het bij de maandelijkse incasso van het abonnementsgeld incasseren. In dat geval kan ik het niet storneren. Of bestaat er zo iets als een deel storneren?

Daar heb je me, nee het is alles of niets, maar het kan tot acht weken.

Reputatie 5
Badge +4

Storneren gaat op zeker problemen geven, dat zou ik echt nooit doen in dit geval. Hoewel je natuurlijk volkomen gelijk hebt, is de incasso administratief al doorgezet en gaat het jou echt veel rompslomp opleveren als je storneert.

Hetzelfde heb ik (en heel veel anderen) bij Ziggo en Simyo mee gemaakt, duurde 1 tot 2 maanden voordat ik mijn geld weer terug had.

Bewaar je e-mails goed en houdt in de gaten dat je je geld terug krijgt.

Je kan voor alle zekerheid ook een topic hierover openen op het T-Mobile forum, dan staat deze kwestie ook daar vastgelegd https://community.t-mobile.nl/

Storneren gaat op zeker problemen geven, dat zou ik echt nooit doen in dit geval. Hoewel je natuurlijk volkomen gelijk hebt, is de incasso administratief al doorgezet en gaat het jou echt veel rompslomp opleveren als je storneert.

Hetzelfde heb ik (en heel veel anderen) bij Ziggo en Simyo mee gemaakt, duurde 1 tot 2 maanden voordat ik mijn geld weer terug had.

Bewaar je e-mails goed en houdt in de gaten dat je je geld terug krijgt.

Je kan voor alle zekerheid ook een topic hierover openen op het T-Mobile forum, dan staat deze kwestie ook daar vastgelegd https://community.t-mobile.nl/

Dan is misschien mijn beste optie om toch de stappen te volgen die zij suggereren (contact opnemen op de boete te crediteren), maar dan wel gelijk mijn abonnement bij t-mobile op te zeggen. Ik wil dit soort bedrijven niet belonen door klant te blijven.

Reputatie 7
Badge +7

Zoals elders te zien is heb ik behoorlijk moeite gedaan, met name in het burgelijk wetboek, te vinden of een boete opgelegd mag worden voor “een niet bestaande zaak",  of  “een administratieve fout of vergissing” enz., ik kan het helaas niet vinden, of het is er niet. Maar ik ben geen jurist, er moet toch jurisprudentie zijn in dit soort boetezaken. De geboden huidige oplossing is toch merkwaardig, tenminste klantonvriendelijk, tenminste onrechtvaardig. Overigens begrip voor @syberen . Groet Leo.

Zoals elders te zien is heb ik behoorlijk moeite gedaan, met name in het burgelijk wetboek, te vinden of een boete opgelegd mag worden voor “een niet bestaande zaak",  of  “een administratieve fout of vergissing” enz., ik kan het helaas niet vinden, of het is er niet. Maar ik ben geen jurist, er moet toch jurisprudentie zijn in dit soort boetezaken. De geboden huidige oplossing is toch merkwaardig, tenminste klantonvriendelijk, tenminste onrechtvaardig. Overigens begrip voor @syberen . Groet Leo.

In elk geval bedankt voor de tijd die u erin gestoken hebt!

Reputatie 7
Badge +7

Niets te danken @syberen .  Ik vind dit eenheel merkwaardige zaak en oplossing. Maar ook hier blijkt gelijk hebben is nog geen gelijk krijgen. Heeft u deze zaak al eens voorgelegd aan de ACM, de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht. Zie https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/verkoop-aan-consumenten/wat-doet-de-acm-voor-consumenten 

of https://www.consuwijzer.nl/over-acm-consuwijzer 

Voor zaken opzoeken in het wetboek moet je wel behoorlijk juridisch geschoold zijn. De ACM kan helpen……..

Toezichtprivaatrecht?

Uit de genoemde besluiten van de ACM in relatie tot de handhaving van het consumentenrecht kan geconcludeerd worden dat de ACM overtredingen fors beboet. In civiele procedures spelen de artikelen 6:193a e.v. BW echter een bescheiden rol, althans er wordt (nog) zelden een beroep op gedaan. Hoewel de wetgever de consument is tegemoet gekomen, door te bepalen dat oneerlijke handelspraktijken onrechtmatig zijn, doen nog weinig consumenten een beroep op deze bepalingen. Waarschijnlijk zijn de kosten in verhouding tot het schadebedrag veelal te hoog om een procedure te starten.

Omdat er weinig privaatrechtelijke uitspraken zijn is een vergelijking tussen de bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving van de artikelen 6:193a e.v. BW lastig. Het consumentenrecht is wel een duidelijk voorbeeld van een rechtsgebied waarop een toezichthouder het gedrag van contractanten probeert te ‘sturen’ met het opleggen van boetes.

Voor leken een juridisch oerwoud, dus doe wat u het beste lijkt. Groet Leo.

Dit is typisch weer een gevalletje, de computer kan dat niet anders.
Daar ben ik met mijn provider ook wel eens tegenaan gelopen.
Je krijgt gewoon een maandelijkse nota en wat er tussenin gebeurt kan niet.
Vermijd telefonische afspraken, omdat dit geen bewijs is als het uit de hand loopt.
Ik zou om z’n minst om een vergoeding vragen voor de fout.
Vraag ook de exacte datum waarop het bedrag weer op je rekening staat.
 

Reputatie 7
Badge +7

Terecht @Wortelstamper . Het is ook daarom dat ik me altijd zal verzetten tegen dit soort oplossingen. Een boete die onterecht is, die fout is en op een vergissing berust…… maar die je toch betalen moet en zelf maar weer zien dat je het ‘boetegeld’ terug krijgt. Ook ik denk dan aan genoegdoening, aan compensatie, een vergoeding. Ik heb zelfde soorten zaken meegemaakt, maar genoegdoening nooit. Ik heb bij verschillende webshops 4 tot 6 maanden moeten wachten op de bestelling. Een aantal keer werd een besteldatum genoemd, ik ben daar enkele dagen voor thuis gebleven, kortom het heeft geld en moeite gekost. De bestellingen zijn nooit gekomen, ik kon na zoveel maanden mijn geld terugkrijgen….. en heb om vergoeding gevraagd. Nooit wat gekregen. De consument heeft voor hen geen enkel recht.en ja, er zullen best goede ondernemers zijn, maar neem meer dan één kaarsje mee om ze te vinden. Groet Leo.

Nou ik heb precies het zelfde probleem na overstap andere provider heb ik gelijk dus ruim op tijd alle spullen van t-mobile teruggestuurd heb hier ook een bewijs van en kon ook zien dat het pakket is aangenomen bij t-mobile. Desondanks ben ik nu al maanden bezig en geeft t-mobile ook toe dat ze het terug hebben. Maar ondanks dat heeft t-mobile toch 305,- boete van mijn rekening geplunderd in heb dit bedrag gelijk weer terug laten boeken en ook gelijk een email naar die vreselijke klantenservice gestuurd naar 10 dagen eindelijk respons op dit verhaal ook hierin werd voor de zoveelste keer bevestig dat ze hun spullen allang terug hebben. Maar er werd mijn aangeraden om als nog die 305,- te betalen om incassokosten te voorkomen ik zou dan binnen 3 maanden dit geld weer terug gestort krijgen. Inmiddels weer een paar dagen verder nu weer een mail met het dringende verzoek om die 305,- te gaan betalen pus 15,- extra incasso erbovenop gezet. Als dit bedrijf naar maanden dit soort problemen niet eens kan oplossen wie zegt dan dat ik het geld waar zei totaal geen recht op hebben teruggestort krijg. Dit is toch te gek voor woorden dat zulke bedrijven niet aangepakt kunnen worden dit is gewoon reinste diefstal als ze dit soort geintjes bij een paar duizend leden doen dan is het lekker binnenhalen wij worden voor dit soort praktijken oplichters genoemd.     

Je zou ze gewoon door kunnen laten gaan met aanmaningen sturen tot ze er een procedure van maken. Dan zijn de kosten en moeite voor henzelf en komen ze er wel achter dat het al voldaan is. Misschien komen ze dan op het idee dit niet meer te doen. 

Reputatie 7
Badge +6

Ze moeten toch begrijpen dat ze zo niet met klanten om dienen te gaan ? Hopelijk gaan ze dat een keer inzien. Geld waar ze geen recht op hebben , moeten ze AFBLIJVEN . Als dat administratief niet anders kan ( eerst incasseren en daarna terugstorten ) , dan veranderen ze dat maar. Ze maken mij niet wijs dat dat niet kan.

Reputatie 7
Badge +7

Wat hier nou aan reacties en tegenreacties gegeven wordt is in feite absurd. Er worden bij bedrijven en organisaties fouten gemaakt, administratieve fouten, onterechte afboekingen enz. En dan moeten wij, klanten en consumenten dat oplossen ?? Belachelijk.

Degenen die de fouten maken moeten het oplossen. Ik ga ervan uit dat zij al het geld gestort hebben gekregen, onterecht. Pure oplichting en criminaliteit. Zij behoren het weer in orde te maken. Is er dan geen enkel recht meer, waar zijn de hoge sancties. De één mag alles de ander niets.

Reageer