Consumentenbond.nl

Vermeende wisseltruc Ziggo

  • 19 november 2019
  • 0 reacties
  • 310 Bekeken

Badge

Ik kreeg een gratis extra pakket van Ziggo aangeboden( movies&series L) , dit omdat ik ook bel met mijn mobil via Hollands Nieuwe (vodafone) wat leuk !

Hierop werd de door mij betaalde versie XL  ongevraagd vervangen door de versie L.

Daar ik hier niet om had gevraagd ,gebeld met de firma Ziggo , daar werd verteld dat ik nu goedkoper uit zou zijn, met de versie L.( betreft wel een tijdelijke lichtere versie dan de XL )

Ik betaalde voor de XL versie al vanaf 2016 tot en met augustus 2019 € 7,60 /mnd. dus ik zou dit bedrag goedkoper uit zijn.

Met deze ongevraagde uitruil was ik het niet eens ,dus verzocht ik Ziggo mijn oude contract te handhaven en movies& series XL terug te zetten en de gratis L versie er bij te zetten. Eind goed al goed dat ik.

De maand  erop bleek in mijn factuur het bedrag voor de XL versie verhoogd te zijn met € 4,35 .

Weer aan de telefoon hier over. Er werd medegedeeld dat ik dus altijd te weinig?? had betaald en dat dit pakket €11,95 kost.

Bezwaar schrift ingediend .

Enige tijd later kreeg ik via mijn mail de volgende reactie : Antwoord op uw vraag:

Het antwoord bestond uit een exacte kopie van mijn mijn bezwaarschrift . Wat moest ik daar nu weer mee?

Weer aan de telefoon , de betreffende medewerkster hoorde mijn klacht vriendelijk aan en gaf mij gelijk en dat e.e.a. niet juist was ik betaalde al sinds 2016 na een toenmalige verhoging  met een blijvende korting voor TV Royaal € 7,60 zoals toen der tijd de huidige serie XL werd genoemd.Ook wordt al die jaren in de facturering al die jaren dit aparte pakket al vermeld.  Per abuis was bij het weer aanzetten van de XL versie verzuimd de oude prijs(€7,60) die ik t/m augustus 2019 betaalde weer hierin mee te nemen. Deze vergissing was menselijk , okay …..!. 

In de volgende maand afrekening zou dit verrekend worden .  Eind goed al goed dacht ik nog eventjes.!

De factuur kwam ! , niets verrekend natuurlijk , weer aan de telefoon, de prijs voor movies&Series XL blijft € 11,95 voor u daar kan in het systeem niets aan veranderd worden .

Ondanks toezeggingen en ook na bezoek aan Ziggo winkels waarbij men mij gelijk gaf en mij meedeelde vol te houden kreeg ik nu weer geen poot aan de grond. Zeer vermoeiend en verwarrend.

Blijkbaar zijn er  niet alleen bij mij maar ook binnen het Ziggo-Vodafone concern er diverse meningen en standpunten over dit soort zaken, dit is niet bepaald helder te noemen.

F.


0 reacties

Geen reactie

Reageer