CMIS Telefoongesprek 14 april 2021 over aflossing met Allianz woekerpolis

  • 7 April 2022
  • 4 reacties
  • 116 Bekeken

Badge

Begin

Wij hebben een Allianz woekerpolis en doen mee aan de claim stichting van de Consumentenbond.

Begin 2021 krijgen wij te horen dat er een uitkering komt en dat we moeten proberen af te komen van deze polis. Dat kan door contact op te nemen met diegene waar hij is afgesloten.

 

14 April 2021

Op 14 april bel ik met mijn hypotheekadviseur en leg de zaak uit. Hij geeft aan dat hij mogelijkheden ziet en gaat bellen met CMIS. Enkele uren daarna belt hij terug met super mooi nieuws. Ik kan “boetevrij aflossen”. Wij waren super blij met de oplossing en hebben dit gelijk in werking gezet. Deze “oplossing heeft hij later in de mail van 31 mei bevestigd, zie kopje “Eind mei 2021” voor de mail”

 

Het telefoongesprek is november 2021 in mijn bezit gekomen en deze heb ik hieronder opgenomen in dit schrijven. (Hiervan heb ik ook de audio versie.)

 

16 April 2021

Ik heb de papieren van Allianz binnen en deze samen met een begeleidende mail verstuurd. (Hieronder de mail van 16 april 2021)

Zoals besproken met mijn hypotheekadviseur op 14 april wil ik met de polis ****** van Allianz leningdeel ********* aflossen, zijnde € 13267,94 . Het overgebleven bedrag, circa € 7821,06 wil ik aflossen op leningdeel ********.

Graag hoor ik welke rekeningnummers etc. Ik moet gebruiken om dit formulier compleet te maken

Bijgevoegd is de afkoopnota van Allianz.

 

 

19 April 2021

Ik bel met CMIS,voor het rekeningnummer, zodat ik de aflossing in gang kan zetten. Hierna stuur ik onderstaande mail.

Zoals besproken met mijn hypotheekadviseur op 14 april wil ik met de polis ****** van Allianz leningdeel ********* aflossen, zijnde € 13267,94 . Het overgebleven bedrag, circa € 7821,06 wil ik aflossen op leningdeel ********.

Bijgevoegd is een kopie van mij paspoort en blad 4 ingevuld samen met de afkoopwaarde (PDF) van Allianz.

Opmerking: De “circa” in deze mail slaat op het rentevoordeel die je hebt, waardoor je altijd iets meer aflost. De bedragen bij elkaar opgeteld zijn exact het bedrag van de Allianz polis op dat moment.

 

Eind mei 2021

Ik krijg de papieren van CMIS binnen, met tot mijn grote schrik een boeterente van € 3189,-.

 

Hierop heb ik gelijk mijn hypotheekadviseur ingelicht, die mij een mail stuurt om door te sturen naar CMIS. (Hieronder de mail van 31 mei 2021, met daarin het verhaal van mijn hypotheekadviseur. Dit verhaal komt overeen met het telefoongesprek die wij op 14 april hebben gehad)

 

Op 14 april spraken wij onze hypotheekadviseur over deze extra aflossing. Daarop heeft deze contact gehad met de beheerafdeling, waar de vraag is voorgelegd of er boetevrij afgelost kon worden vanwege de uitbetaling van de mee verbonden kapitaalverzekering. Daarbij werd aangegeven dat dit kon; sterker nog de gebruikelijke tussenstap van eerst omzetten naar een annuïteiten of lineaire hypotheek zouden zij bij voorkeur over willen slaan omdat de uitkering hoger zou zijn waarbij de gehele omzetting eigenlijk dubbel werk zou zijn geweest.

Wij sommeren u daarom om per dezelfde datum het door u geïnde bedrag als aflosvergoeding te gebruiken voor de restant van onze hypotheek. Een bevestiging hiervan zien wij graag binnen 14 dagen na deze van u tegemoet.

Met vriendelijke groet etc etc

Mochten zij hier afwijzend op berichten, dan gaan we het iets minder vriendelijk vragen om het op te lossen. Daarna kunnen we de zaak nog voorleggen aan de Ombudsman, maar ik schat in dat het niet zover hoeft te komen.

Vervelende kwestie! Mochten er nog vragen zijn, dan verneem ik deze graag van jullie!

 

Vragen aan CMIS

Omdat ik een aantal onderdelen uit deze zaak niet snap wil ik via deze weg CMIS vragen om een antwoord.

 

Waarom ben ik na het telefoongesprek van 14 april en de mails niet geïnformeerd over de boeterente die CMIS in rekening heeft gebracht?

 

Wat ik ook niet snap wat CMIS gedaan heeft met dit telefoongesprek en de mails.

Indien ik alleen de papieren van Allianz zou hebben gestuurd, dus zonder het telefoongesprek en de mails van 16 en 19 april, had het exact dezelfde uitkomst gehad.

Wat heeft CMIS gedaan met de mails en het telefoongesprek?

 

Graag krijg ik antwoord op de bovenstaande vragen.

Het telefoongesprek van 14 april:
CMIS: Goedemiddag CMIS Hypotheken, u spreekt met …. , wat kan ik voor u doen?
Hypotheekadviseur: CMIS goedemiddag u spreekt met …............
CMIS: goedendag
Hypotheekadviseur: Mag ik jou vragen om even mee te kijken naar een dossier?
CMIS: ja
Hypotheekadviseur: dat is nummer …....
CMIS: en wat is de vraag over deze lening?
Hypotheekadviseur: Familie de Vries uit …... De situatie doet zich zo voor. Er is een deel …,
levendeel, daar is actief op afgelost door de mensen. Ondertussen is de waarde in de meeverbonden
polis hoger dan het eindsaldo op dit moment. Er zit ruim 7.000 euro meer in. Nou had meneer zelf
aan het begin van het jaar een keer gevraagd wat hij moest aflossen om het in 1x af te lossen. Daar
kwam een behoorlijke boeteberekening uit. Wat ik overigens opmerkelijk vind voor dat kleine
bedrag. Hij noemde een bedrag van 3.500 euro, dat lijkt mij rijkelijk hoog maar aan de andere kant
loopt het ook nog wel een tijdje, dus het zou best kunnen. Normaal gesproken mag je een uitkering
van een levensverzekering gebruiken om boetevrij af te lossen, dat is wel meestal in de situatie van
overlijden maar ook op de einddatum. Eigenlijk weet ik niet of dat ook geldt voor een tussentijdse
uitkering.
CMIS: alleen als de expiratiedatum is bereikt.
Hypotheekadviseur: Dat zei ik ook tegen hem, hou daar rekening mee, dat het eigenlijk alleen bij
overlijden normaal gesproken uitgezonderd is. Ja dan is het wel zo netjes om dat te doen natuurlijk.
Toen legde ik hem uit het is een NHG hypotheek. Wat we kunnen doen is een verzoek om
leningdeel … om te zetten naar een annuïteitenhypotheek. NHG regel betekent dat de verpande
polis op dat moment gebruikt moet worden om de schuldresten te verlagen, komt dat even goed uit,
die is hoger dan het hypotheekdeel zelf. Zijn hele opzet om de uitkering van de polis nu in een keer
af te storten op de hypotheek is daarmee bereikt. Welke stappen moeten we daarvoor nemen?
CMIS: Als u een verzoek tot het wijzigen van de aflosvorm wil indienen, kunt u naar onze website
cmisnederland.nl, daar kunt u onder formulieren een formulier vinden voor het wijzigen van de
aflosvorm. U bent al geregistreerd tussenpersoon, dat heb ik gezien. U kunt daarvoor de
documenten aanleveren die daarvoor benodigd zijn, die staan ook op het formulier vermeld. Wij
vragen dan ook een afkoopformulier van de verzekeraar, die kunt u of de klant aanvragen en ons
banknummer erop vermelden en de naam uiteraard, CMIS Nederland. Op het moment dat wij het
verzoek in behandeling gaan nemen dan gaan wij na dat wij de definitieve offerte getekend terug
hebben ontvangen gaan we de afkoopwaarde opvragen. Eerst beginnen met het wijzigen aflosvorm
formulier met alle documenten en dan gaan we het proces in behandeling nemen
Hypotheekadviseur: wel een beetje een paarse krokodil per ongeluk in dit geval, eindresultaat is dat
hij hetzelfde doet als hij een extra aflossing zou doen. Goed, het is niet anders.
CMIS: is de uitkering uit de polis voldoende om dan in ieder geval de restschuld af te lossen?
Hypotheekadviseur: Polis is meer dan 21.000 waard op dit moment, er staat ruim 13.000 open. Het
is de bedoeling om dat andere bedrag op aflossingsvrij af te lossen, maar dat is vanwege NHG regel
automatisch.
CMIS: wat u dan ook kunt doen is een afkoopformulier opvragen. Dan kunnen wij zien dat de
poliswaarde de restschuld overtreft. U kunt dan een verzoek insturen met de afkoopwaarde, dan
verzoeken op deze manier het leningdeel af te lossen, het restant op het aflossingsvrije deel af te
lossen. Dan hoeft misschien niet omgezet te worden, maar dat ligt aan de afkoopwaarde die wij
ontvangen.
Hypotheekadviseur: Dan moet het begeleid worden met een briefje, kijk even naar die zaak, om nou
de route via vormwijziging te gaan doen terwijl het eindresultaat hetzelfde is, eigenlijk een beetje
voor beide partijen een onzinverhaal. We zitten er niet om elkaar aan het werk te houden.
CMIS: als het voldoende is om het leningsdeel af te lossen, kunnen we inderdaad besluiten zonder
omzetting de afkoopwaarde te laten uitbetalen.
Hypotheekadviseur: van A naar C zonder langs B te gaan.
CMIS: precies, u kunt in elk geval het afkoopformulier als eerste opvragen. Dan het verzoek
indienen met het afkoopformulier met het verzoek om dit te gaan beoordelen en dan krijgt u daar
een reactie op uiteraard.
Hypotheekadviseur: anders gaan we de van A naar B naar C route opstarten.
CMIS: wij hebben in ieder geval het afkoopformulier met de waarde nodig en dan kunnen wij gaan
beoordelen of het op de korte manier kan.
Hypotheekadviseur: ik snap het hoor, wellicht staat het ook op jullie website maar kan dat gemaild
worden? Zeg het maar?
CMIS: het kan naar cm@cmisgroup.com. Als u dat wil doen onder vermelding van het
leningnummer, kunnen wij dat heel snel aan het dossier koppelen.
Hypotheekadviseur: hartstikke goed, gaan we het zo doen. Dank je wel, bedankt voor je tijd.

 

 

Waar gaat dit telefoongesprekgesprek over?

Graag hoor ik de reacties van de lezers hierover.

 

In de klachtenprocedure bij de consumentenbond geeft CMIS het volgende antwoord:

Geachte heer De Vries, Wij hebben uw berichten op Klachtenkompas gelezen en verwijzen u voor de antwoorden op uw vragen naar onze brieven van 15 juli en 12 augustus 2021. Na het doorlopen van onze interne klachtenprocedure heeft u uw klacht bij het Kifid ingediend. Van onze correspondentie aan het Kifid bent u door het Kifid op de hoogte gebracht. Ook hiernaar verwijzen wij u voor de antwoorden op uw vragen. U heeft zelf de afweging gemaakt de Kifid-procedure niet door te zetten. Op 10 december 2021 hebben wij van het Kifid vernomen dat uw klachtendossier bij het Kifid gesloten is nadat u uw klacht tegen CMIS heeft ingetrokken. Bent u het niet eens met ons antwoord dan kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of de bevoegde rechterlijke instantie. Met vriendelijke groet, CMIS Nederland BV

 

In reactie op uw antwoord:
Nogmaals heb ik de genoemde mails bekeken. Helaas heb ik de antwoorden op mijn vragen hierin niet gevonden. CMIS geeft dus geen direct antwoord op de vragen! Misschien is het eenvoudiger om direct antwoord te geven in plaats van eromheen te draaien. 

Vraag 1:
Waarom ben ik na het telefoongesprek van 14 april en de mails niet geïnformeerd over de boeterente die CMIS in rekening heeft gebracht?


Vraag 2:
Wat heeft CMIS gedaan met de mails en het telefoongesprek?

In reactie op het stoppen van de KiFiD procedure kan ik het volgende zeggen. CMIS weet waarom ik de zaak heb afgebroken. Met alle plezier wil ik dit hier nogmaals vertellen indien nodig.

Ik heb begrepen dat het telefoongesprek van 14 april en de mail van "mijn" hypotheekadviseur niet leesbaar zijn voor de gewone lezer daarom zal ik deze elders op internet zetten.


4 reacties

Reputatie 6
Badge +4

Ik haak af, veel te lang verhaal.

Inderdaad. Het vreemde is dat er vragen gesteld worden maar ik heb geen idee aan wie.

 
Badge +2

pfft..het einde niet gehaald

Reputatie 5
Badge +6

@S.W. de Vries  Met alle plezier wil ik dit hier nogmaals vertellen indien nodig.

 Verwacht TS dan wel leden die het einde halen? 

Reageer