Fietsenwinkel.nl respecteert de garantie niet!

  • 21 August 2018
  • 37 reacties
  • 2650 Bekeken

Reputatie 1
Badge
Sedert een vonnis van 16 april 2018 kan fietsenwinkel.nl geen fietsen en onderdelen meer bekomen bij Accell BV, de verdeler van Batavus, Sparta en Koga. Jullie hebben reeds gemerkt dat zij deze merken niet meer verkopen.
Maar hoe zit het nu met de duizenden klanten die in het verleden wel zo'n fiets kochten bij fietsenwinkel.nl en die nu beroep willen doen op hun garantie om een euvel bij hun aankoop op te lossen?
Ik heb hier een hele slechte ervaring mee. De klantendienst is niet op de hoogte van het vonnis ofwel hebben ze verbod gekregen om de klanten juist te informeren. Ik heb herhaaldelijk de belofte gekregen dat een leidinggevende mij zou terug contacteren, tevergeefs!
Mijn twee Sparta-fietsen staan nu ruim 3 maanden aan de kant, in afwachting dat de beloofde onderdelen door fietsenwinkel.nl verstuurd worden naar het servicepunt. Negenmaal heeft men mij beloofd dat de stukken zullen verstuurd worden, tevergeefs. Bij contactname met verschillende servicepunten heb ik vernomen dat het hopeloos is. Zij hebben reeds vele weken tientallen fietsen staan van de gekende merken, die wachten op de onderdelen van fietsenwinkel.nl. Zij hebben verbod gekregen om de onderdelen rechtstreeks aan te kopen, hetgeen gemiddeld slechts 2 tot 3 dagen duurt.
Het is hartverscheurend om te zien hoe een Nederlandse webwinkel ongestoord de wettelijke garantieverplichtingen naast zich neerlegt en de klanten niet informeert over de ware toedracht en integendeel de mensen voor de zot houdt.
Hoeveel consumenten moeten er nog bedot worden alvorens de overheid ingrijpt?

37 reacties

Reputatie 4
Badge +5
Een goede suggestie van @F. den Oudsten , de rechtsbijstandverzekeraar. Wat ook nog kan is contact opnemen met Thuiswinkel Waarborg, waar Fietsenwinkel bij aangesloten is. Benieuwd wat zij zeggen over deze situatie.

Ik heb je klacht, @DeConsumentBe , ook nog even voorgelegd aan een van onze juristen en hij stelt (ook) dat de Fietsenwinkel verantwoordelijk blijft voor de garantie, ongeacht of ze de onderdelen gemakkelijk kan krijgen. Laten we hopen dat Sparta zich klantvriendelijker opstelt! Hou je ons op de hoogte? Succes!
Reputatie 1
Badge
Bedankt Wendy voor deze bijkomende nuttige info. Ik heb inderdaad een rechtsbijstand voor consumentenzaken als onderdeel van mijn familiale verzekering. Thuiswinkel Waarborg ga ik zeker contacteren.
Ondertussen heb ik een officiële reactie binnen van de Accell Group, waaronder o.a. Sparta valt:
"Dank u voor uw bericht. Vervelend om te horen dat de reparatie van uw fiets via Fietsenwinkel.nlniet naar wens verloopt.

Service en garantie verloopt normaalgesproken altijd via de Sparta dealer waar u de fietsen heeft gekocht.
Garantie betreft het vervangen van onderdelen die door een materiaal- of constructiefout defect zijn gegaan.

Arbeidsloon is de service van de Sparta dealer waar u de fiets heeft gekocht.
Arbeidsloon valt niet onder de garantie van Sparta.
Een andere Sparta dealer kan u onder de garantie van Sparta wel helpen.
Wij zullen ook hem kosteloos onderdelen versturen om een mankement aan de fiets te verhelpen.
Deze andere Sparta dealer kan echter wel kosten van arbeid bij u in rekening brengen.

Als u geen vertrouwen heeft in de diensten van Fietsenwinkel.nl, kunt u ervoor kiezen om naar een andere Sparta-dealer te gaan.
U kunt met hem overleggen of hij uw fiets verder in onderhoud wil nemen.

Met vriendelijke groet / With kind regards,
*- Accell Nederland B.V.

Medewerker Consumer Care"

Uit persoonlijke ervaring weet ik dat Sparta-dealers niet zo happig zijn om onderhoud te doen van fietsen, die niet bij hun aangekocht werden. Maar het feit dat de Accell-group in dit geval wel op hun kosten de defecte onderdelen onder garantie zal leveren vind ik een belangrijk gegeven. Jammer dat je de uurlonen wel nog dient te betalen, maar die denk ik dan terug te vorderen van Fietsenwinkel.nl, die ik eerst via een aangetekend schrijven in gebreke zal stellen.
Misschien is dit tevens nuttig voor de andere consumenten, die een fiets van de Accell-group (zijn beursgenoteerd op Euronext) kochten bij Fietsenwinkel.nl. Ik weet echter niet of dit schrijven wel integraal mag gepubliceerd worden, rekening houdend met de Wet op de Privacy.
De volgende merken zijn onderdeel van Accell Group:
Met vriendelijke groet,
*

*Persoonsnamen verwijderd door beheerder.
Reputatie 7
Je kunt een termijn van twee weken stellen en als er dan geen reactie volgt stel je ze in gebreke.


Geachte ...

Inzake: ...

Op die en die datum zegde u mij toe _________________________________ (onderdelen, reparatie e.d.). Tot op heden bent u de gemaakte afspraken niet nagekomen.

Ik wijs u op het volgende
(bijvoorbeeld een paragraaf uit de Algemene Voorwaarden (voor webwinkels zijn die ook te vinden op het Internet maar niet iedereen hanteert Algemene Voorwaarden) of de garantie.

Ik heb u meerdere keren verzocht (als dat schriftelijk is gebeurd, kopietjes bijvoegen en anders de data noemen) uw verplichtingen na te komen. Tot op heden heeft u hier niet aan voldaan. Ik verzoek u thans binnen veertien dagen na dagtekening van deze brief alsnog uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst (of garantie, even nakijken) na te komen.

Doet u dit niet, dan stel ik u reeds nu in gebreke. Ik zal niet aarzelen u in rechte te betrekken.
Tevens houd ik u aansprakelijk voor de door mij geleden en/of nog te lijden schade.

Teneinde er zeker van de zijn dat deze brief u bereikt zend ik u deze per aangetekende en per gewone post.

Uw reactie zie ik graag binnen twee weken tegemoet,

Hoogachtend,

Aangetekend en per gewone post versturen.
Reputatie 7
Badge +5
@Mevrouw Jones Goeie brief, alleen zou ik er nog ergens tussen zetten dat 'indien u in gebreke blijft ik de fiets elders zal laten repareren en de schade dan op u zal verhalen, zo nodig in rechte.

Bovendien, betrek tijdig uw rechtsbijstandsverzekeraar er bij, liefst voordat je een dergelijke brief verstuurt. Verzekeraars houden er namelijk niet van dat je eerst zelf gaan pionieren en op het moment dat je zelf geen kant meer uit kunt, en je moet gaan procederen, hen er bij betrekt. In een slecht scenario loop je dan tegen een afwijzing van de rechtsbijstandverzekeraar aan die inhoudt dat je hun belangen hebt geschaad omdat je zo eigengereid te werk bent gegaan.

En geloof me, ik weet waar ik over praat omdat ik bij een verzekeraar heb gewerkt en zelf zulke afwijzingsbrieven heb geschreven.
Reputatie 7
@F. den Oudsten dat staat bij "tevens houd ik u enz., en daar boven "in rechte te betrekken"'
Ik had hem liever anders geformuleerd maar het leek me toch beter de juridische kretologie achterwege te laten.
Reputatie 1
Badge
Thanks voor de standaardbrief en toelichting. Inmiddels heb ik een klacht ingediend bij Thuiwinkel-waarborg, waarvan Fietsenwinkel.nl lid is. Zij hebben nu een week de tijd om te reageren.
Inmiddels heb ik ook een reactie binnen van de Accel Group. Ik mag mijn Sparta-fietsen binnendoen bij een Sparta-dealer. De onderdelen worden gratis geleverd onder garantie. De uurlonen blijven ten laste van mij.
Reputatie 7
Het is geen standaard brief maar hij zal er wel op lijken. Ik kan er ook een dagvaarding van maken maar dat lijkt me vooralsnog een beetje overdreven.
Fietsenwinkel verschuilt zich achter voorwaarden die zijzelf niet kunnen concretiseren. Het gaat hen enkel om verkopen, en niet om service/ relatiemanagement. Wanneer u een gegronde klacht heeft, zou ik deze hier ook melden : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
Reputatie 3
Badge +3
Allen, even kort door de bocht als buitenstaander welke liever om-denkt dan met gestrekt been de aanval in.
Er wordt in het begin gesteld dat de grondoorzaak is dat er geen onderdelen geleverd worden.

Veel servicepunten van fietswinkel.nl zijn zelf ook dealer van Sparta en Batavus. Zie de eigen websites van de servicepunten.

Dus als het probleem ECHT onderdelen zijn.....ga dan naar een ander servicepunt en laat het contact via het servicepunt verlopen. Scheelt misschien een hoop ruis op de lijn en ergernissen.

Ik weet dat dit niet de juridisch weg is en dat TS zelf dus een oplossing zoekt, maar is misschien wel de weg van de minste weerstand om kosteloos snel weer te fietsen.

En voor alle toekomstige fietsers, voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten is en blijft een illusie. Inmiddels is er denk ik wel genoeg geschreven over fietsenwinkel.nl en hun service.

Neem coolblue, iedereen hemelt de service van dit bedrijf, maar zij zijn niet de goedkoopste en verhogen ook langzaam hun prijzen om hun service op peil te houden. Goede service kost vaak geld en/of is verdisconteerd in een consumentenprijs.
Ik zou NIET nogmaals een fiets kopen bij Fietsenwinkel.nl; ben zeer ontevreden dat men mijn elektrische Gazelle van eur 3.000 na ruim 4 weken nog steeds niet geleverd heeft:

- besteld op 4 Mei en maand later nog niet geleverd
- service medewerkers hebben elke keer een ander verhaal als ik bel
- op website stond fiets als “op voorraad”; eerste email gaf aan dat fiets niet op voorraad was
- men vergat kenteken voor Speed Pedelec aan te vragen en geeft RDW de schuld
- je wordt nooit aktief gebeld of gemaild met een update
- Hele slechte service!
Reputatie 7
Badge +5
@Daniels2 Als dit nu zo hopeloos is geworden, dan kun je gaan spreken van een wanprestatie en kun je de bestelling annuleren, lijkt me, mocht je dit willen vanwege het gedaalde vertrouwen in dit bedrijf.
Reputatie 4
Badge +5
Hi @Daniels2,

Heb je inmiddels al iets gehoord?
Je zou de klacht ook op Klachtenkompas kunnen zetten (als je dat nog niet gedaan hebt).
Fietsenwinkel.nl krijgt hier een melding van.

Groet,
Celine

Reageer