Consumentenbond.nl

Garantietermijn offerte tien jaar, garantietermijn factuur vijf jaar

 • 6 mei 2020
 • 5 reacties
 • 298 Bekeken

In januari ontving ik een offerte voor een ombouw. Onder die offerte stond dat het bedrijf tien jaar garantie geeft. Ik heb de offerte geaccepteerd en de ombouw is gereed. Op de factuur ontbreken ineens de voorwaarden van het bedrijf. Er staat alleen een logo op van een organisatie waar ze bij aangesloten zijn en dat de ombouw volgens de voorwaarden van de organisatie is opgeleverd. Deze organisatie geeft echter maar 5 jaar garantie.

Ik heb een nieuwe factuur gevraagd met daar aan vast de voorwaarden van het bedrijf zelf die in de offerte stonden. Dus de tien jaar garantie. Eigenaar van het bedrijf konkelt er om heen; eerst zond hij de oude offerte (met idd hun eigen voorwaarden van tien jaar) toen werd hij kwaad en na ons derde verzoek zond hij de factuur met daaronder de voorwaarden van de organisatie (vijf jaar garantie).

Wie heeft advies? Bedrijf wil dat ik binnen acht dagen na facturatie betaal en is buitengewoon onaangenaam.

 


5 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Het ’ondernemersinternet’ maakt gewag van het verschil  tussen offerte, opdrachtbevestiging of prijsopgave?

Wettelijk gezien heeft alleen een factuur een speciale status. Een offerte of opdrachtbevestiging niet, deze is alleen iets tussen jou en de klant. Juridisch gezien is er dus geen verschil tussen een mondelinge afspraak, een mail waarin een bepaalde afspraak is gemaakt of een getekende opdrachtbevestiging.

Maar als beide partijen het gesprek anders herinneren dan is het natuurlijk wel makkelijker om te zien wie er gelijk heeft bij een getekende offerte dan wanneer jij als ondernemer aangeeft wat er enkele weken geleden mondeling is besproken. Als er achteraf meningsverschillen ontstaan kan het lastig worden om te bewijzen wie er gelijk heeft indien de afspraken niet op papier staan.

Aan de andere kant wil je soms een klant die net een grote opdracht heeft geaccepteerd niet nog een keer aan het twijfelen maken. Om die dan een vrijblijvend voorstel te doen klinkt misschien wat gek. In dat geval kun je spreken van een opdrachtbevestiging. De klant zal dan begrijpen dat het niet de bedoeling is dat hij hier nog over gaat onderhandelen. Al gebeurt dat in de praktijk natuurlijk soms nog wel. Een vast moment is er niet maar als je twijfelt kan het meestal geen kwaad om even een offerte te maken. Zeker als er tussen jullie akkoord en levering wat tijd gaat zitten is een getekende bevestiging soms fijn om te hebben. Je wilt bij een grote langdurige afspraak niet tussentijds discussie over de gemaakte afspraken. Door deze met een handtekening op papier vast te leggen is dit voor beide partijen duidelijk.

Dit aldus het ondernemersinternet. er staat dus duidelijk ‘iets’ zwart op wit, maar ’men’ kan er nog wel een ‘draai’ aangeven..

Reputatie 4
Badge +3

De voorwaarde van een offerte zijn net zo belangrijk als de prijs. Dus niet betalen en een brief schrijven met een copy offerte er bij en vragen om een nieuwe factuur. 

Reputatie 7
Badge +7

Er wordt bij het opstellen van offertes enorm benadrukt algemene voorwaarden c.q. levering voorwaarden op te stellen. Het is allemaal niet verplicht maar met name de brancheorganisaties ‘ hameren’ er op.

Het rechtskundig bureau DAS stelt: Leveringsvoorwaarden dienen als bescherming. Met deze voorwaarden dekt u uzelf in voor risico’s en aansprakelijkheid die bij het ondernemerschap horen. Daarmee voorkomt u mogelijke problemen na het sluiten van een overeenkomst. U kunt uw leveringsvoorwaarden zien als de spelregels waarvan u wilt dat klanten zich eraan houden. Aan de hand van deze kleine lettertjes bepaalt u onder andere onder welke condities u verkoopt, levert, betaalt en garantie aanbiedt.

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de leveringsvoorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen zijn:

 • Offerte (is een prijsvoorstel vrijblijvend of niet en hoe lang is een offerte geldig?).
 • Transport (wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten?).
 • Levertijd (binnen hoeveel dagen vindt de levering plaats en wat in geval van overmacht?).
 • Betalingsvoorwaarden (denk aan de betalingstermijn, maar ook aan incassokosten en rente die in rekening mag worden gebracht bij niet-tijdige betaling).
 • Eigendomsvoorbehoud (het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling).
 • Garantie (is er sprake van garantie en zo ja, onder welke condities?).
 • Aansprakelijkheid (beperking van de aansprakelijkheid, maximale hoogte schadevergoeding).
 • Afwikkeling van geschillen (bijvoorbeeld via de rechter of een geschillencommissie).

Das stelt ook dat de ‘klant’ direct de kans gegeven moet worden om kennis te nemen van deze voorwaarden. U (dus een bedrijf) kunt de voorwaarden bijvoorbeeld op de offerte drukken of als losse bijlage meesturen. Krijgt uw klant die gelegenheid niet, dan gelden uw voorwaarden voor deze overeenkomst niet. De overeenkomst blijft dan wel van kracht, maar u kunt geen beroep meer doen op uw leveringsvoorwaarden. Houd dus rekening met uw informatieplicht. ‘Dit is dus o.a.wat bedrijven over offertes en leveringsvoorwaarden te horen krijgen’.

Ik ben geen pleitbezorger van de bedrijven, maar het is altijd goed te weten hoe zij geïnformeerd worden. Wellicht kan de Consumentenbond u meer inlichten over de rechten van de consument bij offertes en met name uw zaak omtrent garanties. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +6

De voorwaarden in een offerte zijn bindend voor beide partijen  , nadat er getekend is. Daar kan mijns inziens niet zomaar van afgeweken worden . Wat heeft een offerte anders nog voor nut ? Schande dat er bedrijven zijn die zo met hun klanten omgaan . Helaas is gelijk hebben en gelijk krijgen niet hetzelfde . Helaas ontslaat deze onenigheid je niet van je betalingsplicht . 

Reputatie 7
Badge +7

Het verbaasde mij, bij mijn zoektocht naar de geldigheid  en de rechten van offertes, dat heel veel gepubliceerd is voor de 'ondernemers’. Toch heel open wordt hen geadviseerd wat een offerte moet inhouden, hoe deze het beste opgesteld kan worden enz.  Wat nu de rechten van de consument zijn ben ik maar zelden tegen gekomen. Maar ik ben geen consumentenorganisatie, vandaar dat in naar de bond verwijst wellicht weten zij waar en wat omtrent offertes de rechten van de consument zijn. Van ondernemerszijde wordt een rechtsgeldigheid spaarzaam toegegeven als de offerte door beide partijen is ondertekend. Dus er moet een kans van slagen zijn voor @Moniqueokichi .

Reageer