Internet-provider kan geen factuur leveren

  • 27 September 2021
  • 22 reacties
  • 290 Bekeken

Wegens een technisch probleem kan mijn internetprovider geen factuur laten zien voor de maand augustus, maar wil desondanks dat ik toch betaal en stuurt mij aanmaningen. Ik ben van mening dat ik niet hoef te betalen zolang zij mij geen factuur kunnen laten zien, omdat ik wil kunnen zien waarvoor de kosten gemaakt zijn alvorens ik betaal. Ik heb de provider inmiddels 2 keer schriftelijk en 2 keer telefonisch om de factuur gevraagd, maar zij blijven in gebreke en hebben nog steeds geen factuur gestuurd en het technische probleem bestaat nog steeds.

Sta ik in mijn recht om niet te betalen zolang er geen factuur is geleverd?


22 reacties

Reputatie 6
Badge +3

In principe heb je gelijk. De provider heeft een defect in zijn facturatieprogramma en kan even geen factuur aanmaken. Ze kunnen wel een aanmaning sturen. Dat is toch ook een factuur! Ik neem aan dat je de factuur niet betwist om het een of ander. Betalen moet je toch, dus ik zou niet zo moeilijk doen.

Volgens mij hoeft u een rekening pas na ontvangst van de factuur te betalen.

Dankjewel voor jullie reacties. Situatie is dat ik al een maand niet bij de factuur kan, de provider al meerdere keren heeft beloofd mij de factuur via de post toe te sturen zonder dat te doen, en dat ik mijn internetkosten zonder factuur niet kan declareren bij mijn werkgever (ik werk 100% vanuit thuis). Bovendien is dit niet het eerste geval dat de provider gebrekkige diensten levert, waardoor mijn coulance en geduld inmiddels tot een dieptepunt gedaald zijn. De aanmaning is overigens geen factuur. Ik heb een echte factuur nodig met gespecifieerde kosten daarop, de aanmaning bevat slechts het totaalbedrag.

Volgens mij - tamelijke leek - sta je juridisch beresterk en is het sturen van een aanmaning op een niet-verstuurde factuur ronduit lachwekkend maar de reactie van basic vind ik toch ook niet erg onredelijk.

Reputatie 4
Badge +3

Volgens mij - tamelijke leek - sta je juridisch beresterk en is het sturen van een aanmaning op een niet-verstuurde factuur ronduit lachwekkend maar de reactie van basic vind ik toch ook niet erg onredelijk.

Ik ben juridisch ook een leek, en hoewel het verhaal redelijk klinkt, betwijfel ik of de positie ‘juridisch beresterk’ is. De betalingsverplichting vloeit namelijk voort uit de afgesloten overeenkomst, op grond waarvan ook geleverd is, niet uit (een al dan niet ontvangen) factuur. Men moet natuurlijk wel kunnen ‘vertellen’ hoeveel je moet betalen, en waarvoor (en dat kan men zo te zien), maar ik betwijfel ten zeerste of het, vanwege een technisch probleem, niet kunnen versturen van een factuur @LangeBas van de betalingsverplichting ontslaat. Die factuur moet er natuurlijk wel komen en indien LangeBas door het uitblijven ervan schade lijdt, is die mogelijk te verhalen op de provider. Maar het niet ontvangen van een factuur schort niet zo maar de betalingsverplichting op,

Reputatie 7
Badge +7

Soms, als je een andere webbrowser probeert, of een ander apparaat, dan kan je het wel downloaden. In dat geval is het niet de schuld van de provider. Als de factuur in je MijnDinges staat kun je hem toch ook openen? Kan je misschien omschrijven wat de aard van de storing is? Kan iedereen zijn factuur niet downloaden of alleen jij? Kan je hem op de computer van je werk of collega wel downloaden?

Wederom iedereen hartelijk bedankt voor jullie reacties! :thumbsup_tone1: Ik heb inderdaad 3 verschillende browsers geprobeerd en in geen van hen is het mogelijk de factuur te openen of downloaden en krijg ik dezelfde foutmelding. Ook het leegmaken van het cache-geheugen is geen oplossing. Heb het geprobeerd op twee PCs en smartphone. De provider vertelde mij dat ik niet de enige ben met dit probleem.

Reputatie 7
Badge +5

begrijp ik het goed dat de nuance is dat de factuur er gewoon is maar dat jij ‘m niet kunt openen/lezen? 

dan vrees ik dat je geen poot hebt om op te staan…..

In dat geval moet ik even vermelden dat ik mijn vorige reactie schreef tegelijk met de reactie van de vragensteller en de mijne kennelijk net iets later werd ingediend.

P.s. Jammer dat er geen exacte tijd bij reacties staat.

begrijp ik het goed dat de nuance is dat de factuur er gewoon is maar dat jij ‘m niet kunt openen/lezen? 

dan vrees ik dat je geen poot hebt om op te staan…..


Dat vraag ik mij dus af. Wanneer u iets aanschaft in de winkel en zij rekenen daar een prijs voor zonder een factuur aan u te tonen en zonder dat u kunt controleren of die prijs klopt, zou u dan klakkeloos betalen? Zelfs de klantenservice van de provider kan de factuur niet zien in hun computersysteem en zou deze handmatig voor mij laten opstellen en toesturen, wat na een maand nog steeds niet is gebeurd. Ik vind dat ik ze inmiddels genoeg mogelijkheden heb geboden een oplossing te vinden.

Reputatie 7
Badge +5

ik vind het wel heel complex worden, blijkbaar is er wel een factuur maar heeft u en de caissière even geen leesbril bij u (willekeurig voorbeeld). 

En dan is het absoluut on-klantvriendelijk om een factuur te presenteren met heel kleine lettertjes. Maar juridisch is het complex en onderaan de streep moet je toch een keer betalen. 

Reputatie 4
Badge +3

In dat geval moet ik even vermelden dat ik mijn vorige reactie schreef tegelijk met de reactie van de vragensteller en de mijne kennelijk net iets later werd ingediend.

P.s. Jammer dat er geen exacte tijd bij reacties staat.

@Harrie LPP  In die vorige reactie schreef u dat de vragensteller volgens u ‘juridisch beresterk’ stond en dat ‘het ronduit lachwekkend’ was dat er een aanmaning werd verstuurd ‘op een niet-verstuurde factuur’. Er was vragensteller immers meerdere keer beloofd de factuur per post te sturen, maar dat was (en is) nog steeds niet gebeurd.

Wat is uw punt precies? Waarom is het relevant dat beide reacties op ongeveer hetzelfde tijdstip zouden zijn verstuurd?

Zoals al eerder aangegeven: het louter ontbreken van een factuur ontslaat de vragensteller niet van de betalingsverplichting. In die zin was uw reactie sowieso onjuist.

Reputatie 4
Badge +3

begrijp ik het goed dat de nuance is dat de factuur er gewoon is maar dat jij ‘m niet kunt openen/lezen? 

dan vrees ik dat je geen poot hebt om op te staan…..


Dat vraag ik mij dus af. Wanneer u iets aanschaft in de winkel en zij rekenen daar een prijs voor zonder een factuur aan u te tonen en zonder dat u kunt controleren of die prijs klopt, zou u dan klakkeloos betalen? Zelfs de klantenservice van de provider kan de factuur niet zien in hun computersysteem en zou deze handmatig voor mij laten opstellen en toesturen, wat na een maand nog steeds niet is gebeurd. Ik vind dat ik ze inmiddels genoeg mogelijkheden heb geboden een oplossing te vinden.

 

Waarom betaalt u niet?
U wekt de indruk er een financieel slaatje uit te willen slaan. U heeft een overeenkomst. Er is geleverd. U weet wat er in de overeenkomst is afgesproken over de prijs van de dienstverlening. Wellicht is een deel van de totale kosten vast, en een andere deel variabel, afhankelijk van de hoeveelheid data bijvoorbeeld. Maar dat maakt verder niet uit. Er is u medegedeeld wat u moet betalen. U kent dus het bedrag en ook hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Als dat niet het geval is, dan kunt u dat alsnog vragen aan de provider: hoe komt men tot het factuurbedrag: zoveel vaste kosten, zoveel variabel. Het ontbreken van de factuur (in de vorm die u verkiest) schort uw betalingsverplichting niet op.

U winkelvergelijking gaat mank. Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding ervan. Als u het aanbod aanvaardt, dan komt de betalingsverplichting om de hoek kijken. Het niet ontvangen van een kassabon betekent niet dat u niet hoeft te betalen. Zo moeilijk is dat toch niet?

Er zit bovendien ‘licht’ tussen uw verschillende bijdragen. Persoonlijk vind ik het bijzonder ergerlijk: dat in  de vraag geen klare wijn geschonken wordt, en dat vervolgens in achtereenvolgende reacties pas duidelijk wordt hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit.

In dat geval moet ik even vermelden dat ik mijn vorige reactie schreef tegelijk met de reactie van de vragensteller en de mijne kennelijk net iets later werd ingediend.

P.s. Jammer dat er geen exacte tijd bij reacties staat.

@Harrie LPP  In die vorige reactie schreef u dat de vragensteller volgens u ‘juridisch beresterk’ stond en dat ‘het ronduit lachwekkend’ was dat er een aanmaning werd verstuurd ‘op een niet-verstuurde factuur’. Er was vragensteller immers meerdere keer beloofd de factuur per post te sturen, maar dat was (en is) nog steeds niet gebeurd.

Wat is uw punt precies? Waarom is het relevant dat beide reacties op ongeveer hetzelfde tijdstip zouden zijn verstuurd?

Zoals al eerder aangegeven: het louter ontbreken van een factuur ontslaat de vragensteller niet van de betalingsverplichting. In die zin was uw reactie sowieso onjuist.

Toen ik mijn reactie schreef dacht ik dat er geen factuur verstuurd was. OP heeft vervolgens bekend dat die wel verstuurd was maar dat hij de factuur niet kan lezen. Dat lijkt me een andere situatie.

Maar het is een juridische discussie natuurlijk want wat is juridisch een factuur? Als de leverancier zou opbellen met de vraag alvast te betalen omdat de factuur er later aan komt, is dat dan op de vatten als factuur die een betalingsverplichting schept? Of een mailtje? Of een mailtje met wel BTW-nummer en dergelijke? Dat begint al een beetje echt op een factuur te lijken. Ik heb geen idee waar de grens zou liggen.

 

Reputatie 7
Badge +5

mooi he, dat google: Wie zijn verplicht te factureren? (belastingdienst.nl)

gewoon betalen dus.

De toon van sommige van de bovenstaande reacties staat mij niet aan, dus ik houd het voor gezien hier in dit topic. Dank aan allen die wel een redelijke respons hebben gegeven!

Badge +5

Hi allen! :raising_hand_tone3:

We vinden een fijne sfeer op de Community belangrijk.  We willen graag dat iedereen zich op zijn/ haar gemak voelt om reacties achter te laten. Iedereen is vrij om zijn vragen te stellen en reacties te plaatsen, maar houd een beetje rekening met elkaar :wink: 

 

Reputatie 4
Badge +3

Hi allen! :raising_hand_tone3:

We vinden een fijne sfeer op de Community belangrijk.  We willen graag dat iedereen zich op zijn/ haar gemak voelt om reacties achter te laten. Iedereen is vrij om zijn vragen te stellen en reacties te plaatsen, maar houd een beetje rekening met elkaar :wink: 

 

Laten we nog een ‘group hug’ doen met zijn allen. Zo lang de vragensteller er maar gelukkig van wordt (lees: naar de mond gepraat wordt). Want we zijn ‘een community’. Ik ben er al eens eerder tegenaan gelopen tegen een vergelijkbaar bericht als dat van @Isolda , maar blijf het merkwaardig vinden dat schrijvers van bijdragen hier verantwoordelijk worden gehouden voor het feit of iemand anders ‘zich op zijn gemak voelt’. Alsof dat zo eenvoudig vast te stellen is en alsof eventuele mededelingen daarover voor zoete koek geslikt moeten worden. Het lijkt erop dat het kennelijk een randvoorwaarde is, waaraan het geven van correcte informatie ondergeschikt is,

Ik verwacht van de moderatie ook wel wat meer inzicht in en begrip van hoe vragenstellers zich hier opstellen. Daar hoort ook bij dat een mededeling van een vragensteller dat hij niet gelukkig wordt van sommige antwoorden, geduid wordt in de context van de het verloop van de discussie. Niet alles is wat het lijkt. Wat meer tolerantie van de kant van de moderatie lijkt mij gewenst. Blijven dromen ‘dat iedereen zich altijd op zijn gemak voelt hier’ mag, maar lijkt mij iets te ‘zweverig: met het streven naar een goed functionerend vraag-en-antwoordforum waar mensen daadwerkelijk geholpen worden, heeft het volgens mij weinig te maken.

Wie niet aanvoelt wat “een fijne sfeer” is, is mijns inziens een zielig geval.

Maar goed, ik wil de sfeer niet bederven. :relaxed:

Wie niet aanvoelt wat “een fijne sfeer” is, is mijns inziens een zielig geval.

Maar goed, ik wil de sfeer niet bederven. :relaxed:

Jij denkt ik geef even het goede voorbeeld, ik noem iemand zielig? 

Reputatie 7
Badge +7

Wie niet aanvoelt wat “een fijne sfeer” is, is mijns inziens een zielig geval.

Maar goed, ik wil de sfeer niet bederven. :relaxed:

Jij denkt ik geef even het goede voorbeeld, ik noem iemand zielig? 

De vrouwen die op het forum waren zijn er niet meer. Nieuwe vrouwen en mannen, ook die de kennismakingsdraad invullen, houden het na twee of drie posts voor gezien. Sommige mensen proberen iets nuttigs te plaatsen dat aantrekkelijk is en nieuwe mensen aantrekt. Maar als de logica- en gedachtepolitie je bijdrage dan als een keuringscommissie onder de loep gaat nemen blijft er niet veel van over. Daar zitten zielige mensen tussen. Het nut om iets te plaatsen verdwijnt dan. Als je niet quote wat er al direct boven staat, is er plek om meer tekst van je eigen te schrijven en kan je meer vertellen zonder dat je post langer wordt. Misschien is dat iets?

Het is hier niet Tweakers.net waar iedereen hetzelde weet, dus twee mensen weten niet meer dan een. Hier is het dat iedereen anders weet vanuit totaal verschillende achtergronden, dus twee mensen weten (afgerond) twee keer zoveel. Dat lijkt me de kracht van dit forum.

Badge +5

@A.A 

Ik voel mij niet zozeer geroepen hier verder op te reageren, maar wil wel een toelichting geven waarom wij hier nu vaker op terugkomen. Wij ontvangen regelmatig klachten over de sfeer die op de Community heerst en mensen die hierdoor niet meer terug willen komen.

Er zijn reacties die recht voor zijn raap zijn. Dat is prima, maar deze reacties kunnen ook anders worden opgevat als bedoeld. Natuurlijk snap ik dat ik hier spreek over interpretaties, maar als wij meerdere meldingen ontvangen moeten wij wel ingrijpen en zullen wij hier ook op wijzen. De Community is een plek waar je moet kunnen delen wat je wilt delen en je vragen kunt stellen als je hulp nodig hebt. Met elkaar meedenken wordt gewaardeerd en natuurlijk kan je soms een andere mening hebben of een andere oplossing bedenken. (Als we allemaal hetzelfde zouden denken wordt de wereld een erg saaie plek). Dat mag ook, maar we vragen jullie wel om rekening met elkaar te houden. 

Reageer