Consumentenbond.nl

Lagere rechtszekerheid voor de burger door digitale overheid ?

  • 12 januari 2019
  • 1 reactie
  • 131 Bekeken

Badge
Ik ben geen jurist, maar vraag me af hoe het zit met de rechtszekerheid voor de burger nu we meer en meer gedwongen worden gebruik te maken van de 'digitale diensten' van de overheid. Ik heb een voorbeeld uit te praktijk waar ik graag duidelijkheid over zou krijgen:

Mijn vader is AOW'er en krijgt zorgtoeslag. Hij krijgt jaarlijks een brief van de belastingdienst waarin de hoogte van de toeslag wordt aangegeven, en verder wordt er verwezen naar de website toeslagen.nl voor de gegevens waarop die toekenning is gebaseerd. Nu heeft mijn vader geen DigId en kan ook geen gebruikmaken van het Internet. Bovendien hebben we al verscheidene malen aangegeven dat hij geen gebruik kan maken van digitale post. Echter, de belastingdienst blijft volharden in het verwijzen naar de website of eventueel een telefoonnummer. Een door de belastingdienst geleverde uitdraai van de gegevens op papier lijkt onmogelijk te verkrijgen.

Afgezien van het uitsluiten van digibeten - wat op zich al een reden tot een klacht bij de ombudsman zou zijn - heb ik nog een ander probleem met deze werkwijze : het lijkt me dat zonder een bewijs op papier een burger onvoldoende bewijsmacht heeft om in een geschil zijn recht te halen. Waarschijnlijk zal er worden gezegd 'dan maak je toch een uitdraai van de website', maar zo'n uitdraai is gemakkelijk te veranderen en zou ik zelf daarom niet als bewijs willen accepteren. En vertrouwen op de opslag van de gegevens in het IT systeem van de overheid vind ik door de vele IT problemen nu niet bepaald een solide garantie. Juist een brief van de belastingdienst geeft een onveranderlijk document waarop je kunt terugvallen indien nodig. Maar die krijg je dus steeds minder, van alle overheidsdiensten. Zou je die i.v.m. de rechtszekerheid kunnen eisen ?

Graag zou ik hierop de visie van een jurist horen. Bij voorbaat dank !

1 reactie

Reputatie 7
Badge +5
Als eerste een klacht indienen bij de belastingdienst.
Ik heb de ervaring dat men op zoek gaat na een oplossing.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.

Verschillende overheden deden niet wat ze moeten doen en de belastingdienst kreeg niet de benodigde informatie.
De klachtenafdeling van de belastingdienst was hier niet verantwoordelijk voor, maar loste het probleem wel op.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/hoe-klacht-indienen

Daar naast een klacht indienen bij De Nationale ombudsman

Gaat het mis tussen u en de overheid? Wij staan voor u klaar

Reageer