Consumentenbond.nl

Oude printer wordt niet door online bedrijf ingenomen.


"Consumentenbond: Kan ik een printer in de winkel inleveren?

De verkoper van een nieuwe printer is wettelijk verplicht het oude apparaat voor u af te voeren. Dat geldt ook voor de bezorger van online aankopen. Daarom betaal je bij de aankoop van ieder elektrisch apparaat een recyclingsbijdrage."

De praktijk is dat diverse online bedrijven geen oude printers meenemen bij aflevering van de nieuwe! Vaak wordt er dan gezegd dat of zij zelf geen ruimte in hun wagen hebben of dat de bezorging door Post.nl wordt gedaan en dit niet doet. Ondanks de wettelijke verplichting volgens de Consumentenbond.

Wat is hier aan te doen door de Consumentenbond en door mezelf? Of is ook deze wettelijke verplichting te scharen onder kopje "fake-wet" ?

10 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Klopt inderdaad niks van. Wij betalen een toeslag aan de winkels waaruit de afvoer van oude apparaten betaald zou moeten worden , maar doordat men vaak moeilijk doet komt veel in de vuilnisbak of wordt het naar de gemeentewerf gebracht. Ping kassa voor de winkels. Bij online aankopen zou de bezorger desgewenst ook het oude apparaat moeten aanpakken vind ik. En anders die toeslag afschaffen . Of hoeven online winkels die toeslag niet in te houden ?
Reputatie 7
U moet hem op kunnen sturen en ze moeten hem accepteren. Ik weet niet of er in de wet staat dat een bezorgdienst hen mee terug moet nemen.
U moet hem op kunnen sturen...
Wat kost dat wel niet?
Reputatie 7
Je moet wat over hebben voor het milieu en anders breng je hem naar de stort. Het netto milieu effect is exact identiek.
Naar het milieupark gaan zou zeker ook mijn eerste optie zijn, maar het blijft verwerpelijk dat men het oude apparaat niet wil aannemen.

Er zou zeker iets tegen gedaan moeten kunnen worden, maar ik weet niet zo gauw wat.

In elk geval wel klagen bij de leverancier van de nieuwe printer.
Reputatie 7
Wat zegt de wet? Ik weet zeker dat ze hem in moeten nemen maar ik heb geen idee of ze hem ook moeten vervoeren. De Coolblue's van deze wereld hebben dit overigens keurig geregeld dus als mensen het nu per de zo willen kunnen ze daar ook terecht.
Badge
De relevante wet ljikt me: https://wetten.overheid.nl/BWBR0034782/2016-02-02 ; en deze willekeurige google hit lijkt 'em te willen samenvatten: http://www.weee.nl/nl/kennisbank/weee-wetgeving

Maar artikel 4 stelt dat:

  • 1 Een distributeur neemt bij het ter beschikking stellen van een nieuw apparaat een afgedankt apparaat, zijnde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur van particuliere huishoudens, van een gelijkwaardig type dat dezelfde functies heeft als het geleverde apparaat, dat hem wordt aangeboden, ten minste om niet in en wijst voordat koop en levering van dat apparaat hebben plaatsgevonden, duidelijk zichtbaar op deze mogelijkheid.
  • 2 Indien een nieuw apparaat bij verkoop op afstand na verzending ter beschikking wordt gesteld, zorgt de distributeur ervoor dat een afgedankt apparaat als bedoeld in het eerste lid bij aflevering van een nieuw apparaat om niet wordt ingenomen, binnen een redelijke termijn wordt opgehaald of door de consument kan worden verzonden naar de distributeur of de ontvanger die het apparaat namens de distributeur in ontvangst neemt. Hij wijst de consument duidelijk zichtbaar op deze mogelijkheden voordat koop en voordat levering van het apparaat hebben plaatsgevonden.
  • 3 In afwijking van het tweede lid geldt de daarin genoemde optie van verzending door de consument naar de distributeur of de ontvanger niet voor grotere apparatuur als bedoeld in bijlage III, onderdeel 1, 2 of 4, van richtlijn nr. 2012/19/EU, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk kiest en deze optie door de distributeur mogelijk wordt gemaakt.
Dus als ze 'm al niet aannemen tijdens het afleveren zou je denken dat ze iets anders moeten regelen, op hun kosten (want "zorgt de distributeur ervoor"). Er zijn niet veel uitzondering genoemd; zelfs het meeste medische en sommige militaire apparatuur valt eronder; en het geld ook voor levering naar bedrijfen (wat logisch klinkt, want het is ook immers geen consumenten beschermings maatregel, maar mileu beschermings maatregel).

Dus best gek dat zo'n webshop er niet aan houd, toch?

Er staat trouwens in die wettekst niks over straf of boetes, maar ik ben dan ook geen jurist: geen idee of er dus consequenties zouden moeten zijn voor het overtreden ervan. Je zou toch hopen van wel... tja.
Reputatie 7
bivengenoemd artikel is gelieerd aan een aantal wetten waarvan in het onderhavige geval de Wet Milieubeheer van toepassing is.

Zie ook art. 7 van die zelfde regeling: weigeren inname verontreinigde afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
De inzameling en het achterlaten, bedoeld in de artikelen 3 t/m 5 kan worden geweigerd indien de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bij gebruik is verontreinigd en daardoor een risico voor de gezondheid of veiligheid oplevert voor medewerkers van degene die inneemt.
--------------------------------------------------

Zie verder Wet milieubeheer artt. 10.1 en 10.2

Het zou hooguit kunnen worden gezien als een milieu inbreuk, daar staan geen sancties op, wel op milieumisdrijven maar dat is hier niet aan de orde.

Ook gevestigde postorderbedrijven schijnen lang niet altijd je oude apparaat mee te nemen maar dat heb ik alleen van horen zeggen.
Badge
Het excuus dat het apparaat verontreinigd is is helaas redelijk klinkend. Maar alleen oppervlakkig, want het is bijzonder onwaarschijnlijk dat je het niveau van "daardoor een risico voor de gezondheid of veiligheid oplevert voor medewerkers" bereikt; ten minste - niet als het inname bedrijf rudimentaire voorziening treft als "gebruik handschoenen" oid. Echter wil je die discussie niet per geval noch aan de deur voeren, dus... evt. aan de ACM melden (bijv via https://www.consuwijzer.nl/doe-uw-melding-bij-consuwijzer)? Dat klinkt niet echt als de juiste partij, maar misschien kunnen die het doorsturen aan wie er wel wat mee moet.
Reputatie 7
"Verontreiniging" is inderdaad rekbaar. Stel dat we het over een vrieskist hebben. Die kan smerig zijn door beschimmelde etensresten omdat hij niet is schoongemaakt toen hij de geest gaf. Is hij dan verontreinigd in de zin van gevaarlijk? Het lijkt me van niet tenzij je zo gek bent van de schimmel te proeven. Als echter de vloeistof eruit loopt kan er wel sprake zijn van een verontreiniging die gevaarlijk is of kan zijn, dat ligt dan weer aan het nemen van maatregelen. Als degene die het nieuwe apparaat brengt het oude niet meeneemt omdat het vuil is maar niet gevaarlijk verontreinigd heeft hij het volgens mij niet helemaal begrepenof heeft hij verkeerde instructies gekregen.

Reageer