Consumentenbond.nl

Rechten van de particuliere koper en verkoper bij postverzending

  • 30 november 2019
  • 22 reacties
  • 700 Bekeken

Reputatie 2
Badge +3

Als verzamelaar verkoop ik echter koop ook van allerlei waaronder boeken en stripboeken. Het gaat in deze om het bij juristen bekende fenomeen waar al veel over geschreven  is, namelijk verkoop tussen particulieren en als er wat mis gaat met de postverzending. In dit geval een recent voorbeeld: 

Iemand die ver bij mij vandaan woont en dus ook uitgaat van verzending van gekochte stripboeken meldt mij op de dag van aankomst  dat de stripboeken niet aan de eis voldoen ( leeskreuken) en hij ze terug gaat sturen.  Aangezien het nieuwstaat strips zijn en ik altijd foto s maak van verkochte items stuur ik direct een email met de albums op de foto voordat ze het pakket ingingen. Krijg daarna de reactie dat het een euvel is van het pakket, blijkbaar ttv post verzending /of brievenbus proppen ernstig geknakt , foto s van de stripalbums fors gekraakt en nu waardeloos. Aangezien ik nog nooit schadeproblemen heb gehad met mijn officiele klaphoes stripboekverpakkingen, zowel via DPD als Postnl was ik erg verbaasd. De koper toont eerst geen enkele belangstelling  voor het postprobleem, ik ben de verzender en hij verwacht simpelweg volledige vergoeding. Niet goed geld terug is zijn motto. Afgezien van het vreemde verhaal , eerst zou het aan de albums liggen en daarna ineens  een postprobleem (wel bood hij excuses voor het misverstand aan )  , doet zich nu voor dat de verkoper simpelweg zijn geld verwacht los van mijn schadeclaim bij DPD. Daar wil hij inmiddels wel aan meewerken , maar ik vraag me nog steeds af waarom een verzender die onomstotelijk goed verpakt verzendt op zou moeten draaien voor alle schade stel dat het verzendende postbedrijf niet thuis geeft. Ik kan wel zeggen dat ik in het voordeel ben, immers de koopsom met porto staat op mijn rekening.  Ondanks mijn irritatie omtrent de makkelijke opstelling van de koper wil ik dit netjes afhandelen. Je zou zeggen dat een koper geen enkele belang bij het zelf kraken van het pakket heeft ergo oorzaak ligt bij de post ,maar ja wat gaat het postbedrijf en de bezorger zeggen ??  Een verkoper heeft de spullen en moet deze versturen ,dan is het wel vreemd en rechtsongelijk dat een ontvangende koper het risico van verzending op geen enkele wijze hoeft te aanvaarden. Als verkoper kan je ook lastig stellen dat iemand die op uren rijden woont had moeten afhalen.  Die wens van afhalen kan een koper altijd uiten ,maar zo gaat het in de praktijk niet. Het wrange is dat ik niet zo in elkaar steek geen enkel bedrag terug te storten ( andersom geeft de koper geen krimp)  maar ik ben net zo gedupeerd als de koper en afhankelijk van de post schade behandeling .

 

Ik hoop dat iemand wat naders kan vertellen


22 reacties

Ga er sowieso maar vanuit dat de post nergens verantwoordelijk voor is tenzij dat expliciet afgesproken is middels een verzekering. Maar direct tussen particulieren, dus zonder bemiddeling van een of ander handelsplatform met eigen regels, weet ik nog niet zo direct of u verantwoordelijk bent voor schade tijdens transport. Waar staat dat dan?

Reputatie 7
Badge +6

Degene die de schade veroorzaakt ondanks dat de boeken prima verpakt waren is ook verantwoordelijk voor de schade. Simpel zat . Helaas werkt het in de praktijk niet zo simpel . Als DPD niet vergoedt zou je koper deels tegemoet kunnen komen . Er is ook nog een kans dat koper zelf een paar beschadigingen heeft aangebracht en daar foto's van gemaakt met als bedoeling gratis boeken …...

Reputatie 2
Badge +3

Heer Deen ,dank voor uw reactie. Kopers gaan er tegenwoordig steeds meer van uit dat verzenders de risico's lopen.Immers de Wet beschermt bij verkoop de consument tov de zakelijke /bedrijfsmatige verkoper/leverancier. Bolcom. Zalando niet goed stuur maar terug. De koper wordt in de transacties tussen particulieren onderling gesterkt door het simpele feit  dat de verkoper ingeval van vermeende fouten van het postbedrijf aan zet is. Betaal maar terug en zoek het maar uit met het postbedrijf krijg je dan. Als je de hakken in het zand zet als verkoper en de koper laat barsten ben je ook verkeerd bezig.

Mijn Forum post is er om juist  te weten te komen wat actueel in de (Post)wet de regels zijn.  Als dat al boven water komt weten particulieren tenminste waar men aan toe is. Ik heb in ieder geval lijkt mij de verplichting bij melding van een schade dat te claimen bij het postbedrijf, tenzij de verkoper een spel speelt of geen logisch verhaal of bewijs heeft en dus meewerkt aan een eerlijke claim . De de koper / ontvanger kan wel bij de meeste postbedrijven een schadeprobleem melden maar dan zal het postbedrijf stellen dat de verzemnder haar partij is. Het gaat er nu om stel dat het postbedrijf een claim niet of niet volledig erkent, welke drogreden dan ook, wie betaalt de schade? Want vechten tegen een postbedrijf voor een paar honderd euro ga je niet volhouden.

Jaren geleden was dit  de regel  ,geknipt uit een artikel en/of Postwet :

Bij verkoop tussen particulieren ( consumenten) onderling geldt artikel 7: 11 BW niet. Je valt dan terug op de hoofdregel uit de wet art 7:9 :De verkoper moet zorgen  dat de gekochte zaak wordt afgeleverd bij de koper. En aflevering betekent hier niet bezorging maar plek waar de overeenkomst wordt uitgevoerd. Volgens art 6:41 BW is die plek de plaats waar het product zich bevindt.   Oftewel dekoper moet de producten komen halen . Hij kan ze laten opsturen maar dat is dan op zijn eigen risico.

Maar ik vermoed dat dit achterhaald is , want in dat geval kunnen verkopers ( en zeker de niet al te betrouwbare) hun gang maar gaan. 

 

Daar lijkt mij niets achterhaalds aan. Het moment dat de koper betaald heeft is hij eigenaar. U wilt zijn eigendom natuurlijk best voor hem versturen maar de koop is geschied, niet langer uw probleem. Althans zo denk ik erover en als er andere dingen afgesproken zijn of er zijn extra regels in het spel van marktplaats of PayPal gelden die natuurlijk ook.

Over onbetrouwbaarheid gesproken, doet u eens een gedachten experiment wat er gebeurt als de koper zegt het nooit ontvangen te hebben of de verkoper het simpelweg niet verstuurt. Hoe denkt u dat dat dan verder gaat?

Persoonlijk koop ik alleen handje contantje van particulieren, ik heb geen zin in dat soort gedonder.

Reputatie 2
Badge +3

Heren Wiersum en Deen nogmaals dank voor uw reacties. Tja koop en verkoop tussen particulieren en daar tussen in een postbedrijf blijft zoals vele dingen wikken en wegen. In 99 % van de gevallen gaat het goed en die incidenten bezorgen de kopzorgen. Er zijn ergere dingen in de Wereld. Ik ga toch eens uitzoeken, maar dan rechtstreeks via Consumentenbond juridische afdeling wat nu die wettelijke regels zijn. Of het wat uitmaakt is de vraag want een transactie afronden als er iets mis is gegaan heb je 2 belangen of 3 ( het postbedrijf) en als er al 1 is die de hakken in het zand zet  dan wordt het een oeverloos verhaal.

Reputatie 2
Badge +3

Wil nog ten overvloede stellen dat ik in 30 jaar als verzamelaar met verzenden en ontvangen via Postnl en laatste jaren ook  DPD geen problemen heb gehad.  Nu toch 1 x gebeurd, gekraakt brievenbuspakket en stripboeken via DPD.

Inmiddels heeft het postbedrijf DPD, uit coulance, de schade ( dat is de verkoopsom inclusief porto DPD) volledig aan mij uitgekeerd. Ik had dat bedrag al vooruit overgemaakt naar de koper. Het indienen van een claim  is een behoorlijke klus met emails over en weer, volhouden en nabellen.  Foto s van inhoud en gesloten pakket ttv verzending en foto s van de ontvanger van het beschadigde pakket met inhoud waren zeker noodzakelijk. Verkoper en koper moeten wel ten opzichte van elkaar door 1 deur kunnen ( er is immers best een spanningsveld) , anders is het einde zoek en een schadeclaim kansloos. 

DPD geeft toe dat de informatie over haar standaard online pakketverzending niet benaderbaar is op de hoofdsite zelf, pas aan te klikken als je een adreslabel aanmaakt. Op de hoofdsite is wel vindbaar de verzekerservice, standaard verzekering 520 euro, echter dat is voor bedrijven met een contract !  Aanvullend verzekeren zoals bij Postnl ( 500 resp 5.500 euro) voor particuliere gebruikers kan niet eens , DPD overweegt dat wel in te gaan voeren. De vriendelijke medewerker van de afdeling claims ( ook niet blij met misverstanden met klanten) gaat intern een voorstel indienen dat de DPD voorwaarden voor online particulieren direct zijn aan te klikken. Standaard DPD komt bij erkende schade neer op slechts een paar euro per kilo vergoeding !

Ik ben wat dieper gedoken in verzekerde post.  Postnl heeft op de internetsite schadevoorbeelden neergezet, echter is het de vraag hoe een schadesom wordt bepaald. Een recent standaardartikel met een inkoopbon van de verkoper ( die claimt de schade)  oogt logisch voor schadebepaling, echter hoe men omgaat met verkoopsom 2e hands en ook  >> antiek, curiosa die in de ogen van een verkoper en koper en catalogi van waarde zijn >> = is volstrekt onduidelijk. Men gaat in ieder geval niet zonder meer uit van een verkoopsom en als de historische aanschafprijs ooit 2 gulden was en nu een object in de mark 200 euro waard is , welke referenties gelden dan , een prijs op een recente veiling  ??   In de verkoopsom van een 2e hands iets zit winst / meerwaarde, gaat het postbedrijf dat wat aan in hun verzekeringsvoorwaarden/kleine letters ?? Ik heb navraag gedaan maar daar wordt je niet wijzer van. Conclusie : Een verzekerde som van 500 of 5.500 oogt veilig echter garandeert bij schade of vermissing geenszins vergoeding van een (ver) koopsom en bewijs dan ook maar dat het de fout is van de Post… .  En postbedrijven zullen zeker geen kijkje in de keuken gaan geven inzake schadebepalingen, daar speelt dan wellicht ook mee de toename van frauduleuze claims en het boefjes niet wijzer willen maken.  

Over postrechten/plichten van koper/ontvanger en verkoper/verzender heb ik getracht een duidelijk algemeen verhaal boven water te krijgen via instanties waarvan je verwacht dat deze kennis in huis hebben. Rijksoverheid respectievelijk ACM respectievelijk /Consuwijzer/ helaas slechts verwijzingen naar elkaar en via juridisch loket uiteindelijk link naar een van de vele advocaten, in dit geval ICTrecht. Moet zeggen dat ik via ICtrecht goed geholpen ben en men naar aanleiding van het contact zelfs (openbare) informatie over Wet en Recht > Post geactualiseerd heeft.  

ICTRECHT geeft aan dat er altijd een “grijs gebied “ zal blijven. Quote : “ In de Postwet wordt overigens in artikel 29 inderdaad duidelijk bepaald dat het postbedrijf nooit aansprakelijk is voor (schade als gevolg van) verlies, beschadiging of vertraagde aflevering, behalve als het postbedrijf bewijsbaar opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. Ook kan alleen de verzender een claim indienen. Deze artikelen zijn niet in de wet opgenomen ter bescherming van consumenten (of andere groepen burgers), maar om ervoor te zorgen dat postbezorgdienst in Nederland mogelijk is en blijft. De gedachte is dat geen enkel bedrijf deze taak op zich zou willen nemen als postbedrijven constant overspoeld zouden worden met claims over vermiste/beschadigde brieven en pakketjes “. Unquote.

 

Zie hieronder de deels geactualiseerde uitleg :

https://ictrecht.nl/2012/03/12/wie-is-aansprakelijk-voor-verloren-bestellingen-bij-particuliere-verkoop/

https://ictrecht.nl/2018/02/08/wie-draagt-nu-eigenlijk-het-risico-voor-retourzending-van-producten/

Tot slot zijn er nog 2 belangrijke dingen: 

  1. de betrouwbaarheid en redelijkheid van koper respectievelijk verkoper, immers ingeval van vermissing post en/of schade zijn er tegengestelde belangen en recht hebben en recht krijgen is dan de kunst;
  2. de rechten van koper en verkoper via een internetveilingportaal, dan gelden de voorwaarden van het veilingbedrijf !  Hoe krom die ook wellicht mogen zijn.
Reputatie 2
Badge +2

Dus in het door u geschetste geval stond de koper dus in zijn recht omdat het risico van het transport voor uw rekening was?

A.Deen: een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling.

 

A.Deen: een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling.

Weet u dat zeker bij een transactie tussen particulieren?  

Reputatie 2
Badge +3

A.A.: uw vraag : Dus in het door u geschetste geval stond de koper dus in zijn recht omdat het risico van het transport voor uw rekening was?

Mijn antwoord:  neen , in mijn verkoopvoorwaarden als particuliere verkoper heeft een koper keuze uit afhalen , bij verzenden is koper opdrachtgever en dient men zelf aan te geven voorkeur van verzenden, verzekerd of niet etc. Mijn verplichting is zorgvuldige verpakking en bij verzekerde verzending vermissing/schade inspanning voor een claim bij postbedrijf, mits verzekerde verzending en mits de ontvanger koper voldoende bewijs kan aanleveren. Bij forse bedragen adviseer ik wel zeker verzekerd pakket en kan afhalen na telefonisch overleg. Ik laat niet zomaar mensen toe in mijn huis. 

Ik heb een particuliere shop op een verkoopsite en realiseer me wel dat mijn voorwaarden kopers kan afschrikken. Maar dat is beter dan 99% van verkopers die niets vermelden en ingeval van postdingen weinig of niets doen voor de koper, men heeft het geld immers al en niet iedereen kan een gedegen claim indienen. Ten overvloede als ik koper ben en laat iets waardevols verzekerd versturen weet ik niet van te voren hoe een verkoper of en hoe een verkoper zich tov de Post kan /gaat inspannen. Als koper ben je geen partij tov de post en dat blijft vreemd , immers in 99% van de gevallen betaalt de koper de porto. Ook in dat opzicht is verzekerde post voor de koper een "schijnverzekering “  

Ergo ik heb er wel een lang verhaal van gemaakt , ben wel wijzer geworden maar een betere zekerheid heb ik er niet voor gekregen.

Reputatie 2
Badge +2

Duidelijk, maar het zou het vermelden waard geweest zijn in uw eerdere berichten. Als u afspreekt met een koper dat het risico van verzending bij hem ligt, dan is het toch duidelijk?

Ik krijg overigens wel de indruk dat u als puntje bij paaltje komt gewoon als handelaar beschouwd wordt.  En dan kunnen op bepaalde aspecten de conclusies wel eens anders zijn.

Reputatie 2
Badge +2

 

A.Deen: een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling.

Weet u dat zeker bij een transactie tussen particulieren?  


Ja.

Reputatie 2
Badge +3

A.A. schreef : Ik krijg overigens wel de indruk dat u als puntje bij paaltje komt gewoon als handelaar beschouwd wordt.  En dan kunnen op bepaalde aspecten de conclusies wel eens anders zijn.

Reactie: Een verkopende verzamelaar is zeker niet ineens een handelaar , al worden verzamelaars met een grote collectie postzegels, munten , boeken, stripboeken ,poppen, enzovoorts,  die al jaren verkopen uit hun verzameling al snel zo gezien, net als u suggereert. Een beetje kenner van grote verzamelingen weet dat een collectie ( uitzonderingen daargelaten ) niet even in een jaartje verkocht kan worden, laat staan in 1x. Naast het genieten van een verzameling is dat het “lot’ ( en heus geen huilverhaal) van elke verzamelaar, verkopen kost vele  jaren van inspanning ( en zeker ook plezier maar dat is het voor mij persoonlijk) en over het algemeen blijven erven met 90% van een collectie “zitten “ waar de echte handelaren/winkeliers weer baat bij hebben als de erven met weinig kennis het voor weinig van de hand doen. Er zijn geen winkeliers die uit een een collectie kopen anders dan 10 % van de waardevollere dingen tegen 20% van een “marktwaarde” en hooguit  40% van losse snel verhandelbare stukken. Dat is onder andere reden dat sommige verzamelaars opteren voor dumpen op veilingen met alle risico s van dien. En op sommige ( wellicht alle) veilingen wordt de particulier tav verzendrechten gelijk gesteld met een bedrijf. Dat is keuze voor de particulier daar aan mee te doen om een collectie wat sneller van de hand te kunnen doen.

Ingeval verkopende verzamelaars per definitie als handelaren worden neergezet ( niets is onmogelijk in ons land) dan kan je beter stoppen met verkopen en dan krijgt verzamelen voor particulieren een nieuw aspect erbij. 

Dit is wel aardige informatie welke ik ook in de berichtenwisseling met ICtrecht kreeg : 

Of een verkoper als beroepsmatig handelaar gekwalificeerd moet worden hangt volgens de rechter af van de omstandigheden van het geval. Onder andere de volgende criteria worden door de rechter gebruikt om dat te bepalen: 

⁃ de al dan niet georganiseerde wijze van de verkoop;

⁃ winstoogmerk;

⁃ of de verkoper beschikt over informatie en technische vaardigheden waarover de consument niet noodzakelijk beschikt;

⁃ de rechtsvorm van de verkoper en met name of die hem in staat stelt handelsdaden te stellen;

⁃ verband met de commerciële of beroepsmatige activiteit van de verkoper;

⁃ Btw-plichtigheid;

⁃ of de verkoper die optreedt namens of voor rekening van handelaren een vergoeding of een deel van de winst ontvangt;

⁃ de inkoop van tweedehands of nieuwe goederen voor de verkoop, waardoor de verkoopactiviteit met een zekere regelmaat, frequentie en/of gelijktijdig met zijn commerciële beroepsactiviteit plaatsvindt; 

⁃ het type en de waarde van de te koop aangeboden producten, met name of ze allemaal van hetzelfde type zijn of dezelfde waarde hebben, en in het bijzonder of het aanbod is geconcentreerd op een beperkt aantal producten. 

 

Vraag aan A.A. : Wat bedoelt u specifiek met als puntje bij paaltje komt en bepaalde aspecten ?

 

 

 

 

 

A.Deen: een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling.

Weet u dat zeker bij een transactie tussen particulieren?  


Ja.

Waar staat dat?

Reputatie 2
Badge +2

Vraag aan A.A. : Wat bedoelt u specifiek met als puntje bij paaltje komt en bepaalde aspecten ?

 

 

Met ‘puntje bij paaltje’ bedoel ik bij nadere beschouwing/beoordeling. Dat kan inderdaad zijn als u één van uw kopers voor de rechter treft en de rechter een oordeel velt. Met bepaalde aspecten doel ik op het feit dat er in regelgeving verschil bestaat tussen B2C- en C2C-verkopen. Als C2C verkoper kunt u in dit geval bepalen dat het risico van het transport bij de koper ligt. Bij B2C verkoop ligt dat anders. Nog zo'n aspect is bijvoorbeeld het al dan niet van toepassing zijn van het wettelijke herroepingsrecht.

 

Reputatie 2
Badge +3

A.A. :  dank voor uw toevoeging, zeker prima dat er kenners van de materie input geven voor het topic. Ik wist zeker niet alles wat ik inmiddels aan informatie heb mogen ontvangen.  U heeft het over  B2C- en C2C-verkopen, zou u kunnen uitleggen wat u daarmee bedoelt ? 

Reputatie 2
Badge +2

 

A.Deen: een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling.

Weet u dat zeker bij een transactie tussen particulieren?  


Ja.

Waar staat dat?

 

art 3:84 BW

Een rechtsgeldige eigendomsoverdracht vereist drie zaken: een rechtsgeldige titel (bijv. een koopovereenkomst), een beslissingsbevoegde vervreemder (bijv. de verkoper is de huidige rechtmatige eigenaar) en een leveringshandeling (het complex van gedragingen nodig om de nieuwe eigenaar de macht over het goed te verschaffen).

‘Betaling’ speelt daarbij geen rol: het is zowel geen noodzakelijke voorwaarde voor eigendomsoverdracht als geen afdoende handeling voor eigendomsoverdracht.

U zei ‘ Het moment dat de koper betaald heeft is hij eigenaar ‘. Waar staat dat?

Reputatie 2
Badge +2

...  U heeft het over  B2C- en C2C-verkopen, zou u kunnen uitleggen wat u daarmee bedoelt ? 

 

B2C-verkoop: handelaar verkoopt aan consument (business-to-consumer)

C2C-verkoop: verkoop tussen ‘consumenten’, eigenlijk ‘particulieren’

@A.A 

U zei ‘ Het moment dat de koper betaald heeft is hij eigenaar ‘. Waar staat dat?

 

Dat wat een paraphrase van de woorden van de TS het is niet zozeer mijn mening als dat ik me afvraag wat er gebeurt als een particulier wat koopt van een andere particulier op afstand. Wanneer gast het eigendom dan over, als de post aankomt? Als de ontvanger aangeeft het nooit ontvangen te hebben, blijft de verkoper dan leveringsplichtig?

Met nadruk tussen particulieren.

Reputatie 2
Badge +2

@A.Deen

U deed een bewering (‘Het moment dat de koper betaald heeft is hij eigenaar) en er werd aangeven dat bewering onjuist was (‘een koper wordt geen eigenaar op het moment van betaling‘). Desgevraagd kreeg u daar bevestiging van en toen u vroeg naar onderbouwing werd u de relevante wetstekst gepresenteerd. Ergo :uw bewering was onjuist en uw vraag is beantwoord.

Levering is een noodzakelijke voorwaarde voor eigendomsoverdracht. Wat beschouwd kan worden als het moment van levering kan afhankelijk zijn van de precieze afspraken die gemaakt zijn.

Maar nogmaals hetgeen u stelde (iemand is eigenaar zodra hij betaald heeft) is onjuist..

 

Maar nogmaals hetgeen u stelde (iemand is eigenaar zodra hij betaald heeft) is onjuist..

NOGMAALS, het is niet mijn bewering, het is een paraphrase van de stelling die de TS in de post daarboven doet waar hij ook het BW citeert. Het zou een onderbouwing kunnen zijn waarom je kunt stellen dat je het risico van transport bij de nieuwe eigenaar kunt leggen. Maar de stelling is dus blijkbaar onjuist. Blijft dan dus over dat je als verkoper op enig moment je eigendom dus op transport wil zetten terwijl je de toekomstige eigenaar daar verantwoordelijk voor wilt maken. Als de overdracht niet heeft plaatsgevonden en de toekomstige eigenaar zegt niets ontvangen te hebben snap ik niet hoe de toekomstige eigenaar dan verantwoordelijk kan zijn er is immers nooit een moment waarop hij eigenaar wordt.

Reputatie 2
Badge +2

Daar lijkt mij niets achterhaalds aan. Het moment dat de koper betaald heeft is hij eigenaar. U wilt zijn eigendom natuurlijk best voor hem versturen maar de koop is geschied, niet langer uw probleem. Althans zo denk ik erover ...

 

Niks parafrase, gewoon uw bewering. Maar dus feitelijk onjuist.

Je kunt als particuliere verkoper gewoon afspreken dat je het, misschien bij wijze van uitzondering,  wel wilt opsturen, maar dat het risico van de verzending bij de koper ligt. Je kunt zelfs afspreken dat de koper de verzending maar moet regelen: kies een vervoerder, zorg voor betaling, verzendlabel etc. Als verkoper verstuur je dan alleen.

Als je als particuliere verkoper spullen verkoopt waarbij aangeboden wordt ze te versturen aan de klant, zonder nadere afspraken daarover, dan lijkt het mij dat de verkoper het risico draagt tot het moment waarop de koper ontvangt.

...Maar nogmaals hetgeen u stelde (iemand is eigenaar zodra hij betaald heeft) is onjuist.

Als verkoper van tweedehands boeken via Bol (en eerder via Marktplaats) heb ik deze discussie met grote belangstelling gevolgd. Ik meen ook, dat niet de betaling, maar het in het bezit komen van het gekochte een wezenlijk onderdeel is van de eigendomsoverdracht. Dat principe vindt zijn oorsprong in een van de oudste Europese wetsteksten: Der Sachsenspiegel, uit de 13de eeuw, waarin de eigendomsoverdracht van land werd voltooid doordat de nieuwe eigenaar - letterlijk - op zijn land ging zitten.

In de exacte huidige (en ongetwijfeld veel ingewikkelder) wetgeving heb ik mij in het kader van verkopen via Bol of Marktplaats niet verdiept maar daarbij de volgende ervaringen opgedaan.

Via Marktplaats heb ik alleen iets van waarde verkocht en opgestuurd na een tamelijk uitvoerige correspondentie met de koper waaruit een gedetailleerd interesse in en deskundigheid omtrent het te verkopen object bleek. Dat is zonder problemen verlopen.

Bij de verkoop van boeken via Bol (sinds ca. 15 jaar geleden) heb ik twee keer meegemaakt dat een boek in de (gewone brievenpost) post verloren ging. Na een verzoek tot postrecherche en mededeling aan Bol van de negatieve uitkomst daarvan werden die zendingen door Bol vergoed. Dat gebeurt nu niet meer. Sindsdien heb ik één keer een boek zo slecht verpakt en verfomfaaid retour ontvangen dat het niet meer verkoopbaar was (dat werd dus niet vergoed) en één koper (ook klant van Bol) die zich niet aan de termijn voor retourzending hield en zich daar zo hardnekkig heeft uitgesmoest, dat ik zowel het boek nooit retour als ook geen betaling heb ontvangen. Dat is buitengewoon ergerlijk maar gezien de bedragen waarom het ging voor mij geen reden om daar veel energie voor een ongewisse uitkomst in te steken.

Deze discussie sterkt mij wel in de opvatting, dat het voor transacties van enige waarde de moeite loont om die persoonlijk af te handelen en daarvoor een plaats en tijdstip van eigendomsoverdracht te bepalen. De evt. (reis)kosten daarvan kunnen in de prijs worden begrepen.

Reageer