Consumentenbond.nl
Vraag

Rekening is het dubbele van de mondelinge offerte

  • 10 december 2018
  • 11 reacties
  • 546 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1
Wij hebben enkele werkzaamheden laten uitvoeren in ons huis door een zzp’er, met vooraf een mondelinge offerte van de uren en kosten. Tijdens het werk heeft hij een leiding doorboord, waardoor alles veel langer heeft geduurd. Van de leidingen was een foto beschikbaar, waarop duidelijk te zien is waar deze leidingen lopen. Hij berekent nu ook de uren die nodig waren om materiaal te halen en de leiding te herstellen. Moeten wij dat betalen?

11 reacties

Reputatie 7
Badge +5
In principe niet, er was van te voren bekend waar de leidingen zaten.
De zzp'er heeft schade veroorzaakt en hij is verantwoordelijk om schade te herstellen.

Ik zou dat duidelijk maken aan hem/haar.
Mocht je meer juridische achtergrond willen hieromtrent, dan kun je dit van de consumentenbond krijgen, als je lid bent.

Ook dit is een mogelijkheid om juridisch advies te krijgen: Het Juridisch Loket Gratis persoonlijk juridisch advies.
Reputatie 7
Badge +5
Lijkt me niet. Sterker nog, het is andersom, hij heeft schade toegebracht en is daarvoor zelf aansprakelijk, hetzij op onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) hetzij op basis van contractuele aansprakelijkheid (art. 6:74 BW). Dat hij nu zijn eigen toegebrachte schade heeft hersteld moge zo zijn maar doet daaraan niet af. In een ander scenario had u de schade kunnen laten herstellen door een deskundige en die rekening in mindering kunnen brengen op de rekening van de klusser of, indien de oorspronkelijke rekening al zou zijn betaald, hem aansprakelijk kunnen stellen voor de door hem toegebrachte schade.

Waarschijnlijk heeft de ZZP'er een AVB (aansprakelijkheidsverzekering) afgesloten. Laat hij het langs die weg proberen hoewel ik, afhankelijk van de toedracht, een beetje bang ben voor de zogenaamde opzichtclausule.

En heel misschien had de ZZP'er zelfs een CAR-polis. Die kent een rubriek 'schade aan bestaande eigendommen opdrachtgever'.
Reputatie 1
Badge +1
Dank voor de reacties. Ik zal betalen wat we hadden afgesproken en hem laten weten dat we het niet eens zijn met het overige. Hopelijk blijft het daarbij, anders ga ik bovenstaande adviezen gebruiken.
Reputatie 7
Badge +5
That's the way to go girl!
Badge +6
Hi @Dieudonnee*, hoe staat het er inmiddels voor? Is de zaak afgerond?

Mocht dat het geval zijn, zou je dan het antwoord dat jou het meest geholpen heeft kunnen aanvinken als 'Beste antwoord'? Zo help je anderen met vergelijkbare vragen ook met het vinden van een antwoord. Dankjewel! 🙂
Reputatie 1
Badge +1
Nee, het is nog niet afgerond. Ik heb het aantal uren dat we hadden afgesproken betaald, plus de kosten voor materialen die wat hoger zijn uitgevallen dan eerder genoemd en de btw, die in de offerte niet genoemd is. Hoewel voor particulieren een prijsopgave inclusief btw moet zijn, heb ik daar niet moeilijk over gedaan. Ik heb schriftelijk laten weten dat ik dat ik het daarbij wil laten. In een reactie heeft hij laten weten niet hiermee akkoord te gaan. Ik kan mijn rechtsbijstandsverzekering nog inschakelen, maar dan krijg je voor een relatief klein bedrag allerlei juridische toestanden en dat vind ik het nog niet waard. Ik wacht nog even af of er een nieuwe reactie komt.
Reputatie 7
Badge +5
Het siert je dat je daar niet moeilijk over wilt doen maar ik krijg inmiddels toch een hele rare indruk over die klusjesman. De BTW niet vermelden bij particulieren is bijvoorbeeld uitzonderlijk. Tenzij hij de klus misschien zwart wilde doen. Maar hoe zit het dan met de materialen die hij heeft moeten kopen, ook daarover moet hij BTW betalen. Is die meerprijs voor materialen misschien ook niet gelegen in het feit dat hij ook daar de BTW in eerste instantie niet rekende?

Ik denk dat je in je recht staat en ik denk ook dat als de man even gaat nadenken hij wellicht tot dezelfde conclusie komt. Er is zodoende een kans dat je er niets meer van hoort nadat de man het licht zelf ook heeft gezien.
Reputatie 1
Badge +1
Inmiddels heb ik een creditnota ontvangen voor een uur werk, hij wil dat ik nu nog € 94,86 betaal, maar ik wil dat niet. Ik heb enkele voorstellen gedaan, waar hij niet mee akkoord gaat en voor mij houdt het op. Maar ik wil ook voor dit bedrag geen rechtszaak, je weet nooit hoe dat afloopt en het kan dan veel meer gaan kosten. Rechtsbijstand neemt geen zaken in behandeling waar het belang minder dan € 100,00 is. Iemand nog een idee?
Reputatie 7
Badge +5
Ja, want de andere kant is dat ook hij geen rechtszaak gaat voeren voor € 94,86.

Dus idee 1: stuur hem een gemotiveerde(!) aansprakelijkstelling waarin je hem aansprakelijk stelt voor de schade en verzoek hem de schade aan te melden bij zijn aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Achteraf schat ik in dat hij die misschien niet heeft omdat hij mij typisch een ventje lijkt die op tientjes wil besparen gezien zijn houding.

Idee 2: vraag aan de Consumentenbond of die iets voor je kunnen doen. Ik kan natuurlijk niet namens die spreken maar één briefje waarin de Consumentenbond hem uitnodigt voor tegencommentaar voordat hij in de rubriek Stekeligheden terecht komt zou kunnen helpen. Zie ook de eerste post van @Bert. Bert, heb jij nog ideeën?

Idee 3: ik zou het zelf kunnen doen maar ik ben juist zaken van kennissen aan het afstoten want ik ben geen onbezoldigde advocaat en dus doe ik het niet. Op dit moment heb ik nog een lopende CJIB-zaak en een letselschade onder me.
Reputatie 1
Badge +1
@ Frans den Oudsten: dank voor de reactie. Ik ga contact opnemen met de Consumentenbond.
Reputatie 7
Als het om een ZZP 'er gaat heeft deze man zijn zaken niet goed voor elkaar. Ik zou, zelfs als het om € 5 ging, er geen letter meer aan vuil maken en zeker niet betalen, daar heeft hij geen recht op, hij is degene die zijn vak niet verstaat. Hij kan zich ook niet beroepen op overmacht als vooraf duidelijk was waar leidingen lopen.

Reageer