Beantwoord

Schikking Aegon Sprintplan slechts €500 euro


Reputatie 2
Badge +4
  • Bondscoach
  • 107 reacties

Vandaag trof ik een brief van Consumentenclaim in mijn brievenbus die over de rechtzaak die deze namens aangesloten leden waaronder ik zelf heeft gëprocedeerd in de Aegon Sprintplan kwestie.

Blijkbaar heeft Aegon een schikking aangeboden. Het bedrag dat ik zou ontvangen als ik akkoord ga bedraagd een belachelijk €500,00 plus €250,00 wegens onkosten. In totaal dus €750,00 terwijl ik €5.445,00 had geinvesteerd in hun Sprintplan.

Zijn er misschien andere mogelijkheden om mijn geld terug te krijgen in deze wat ik zal noemen als een oplichtingszaak?

icon

Beste antwoord door sandokanfirst 13 June 2021, 18:48

Bekijk origineel

231 reacties

Reputatie 2
Badge +1

Voor zover nog niet bekend, de stand van zaken:
 

Aegon heeft de zorgplicht geschonden, door Sprintplan te starten zonder eerst de persoonlijke situatie te onderzoeken. De basisregel van de Hoge Raad is dat Aegon dan in ieder geval 2/3 van een eventuele restschuld voor rekening moet nemen (wat bij SprintPlan meestal niet voorkomt). De klant heeft daarmee ook een eigen schuld, namelijk 1/3 van die eventuele restschuld, plus helaas ook de inleg (=rente over de verkapte lening). Je moet het netto besteedbaar inkomen bij aanvang aantonen.

Heb je SprintPlan aantoonbaar op advies van/via een tussenpersoon afgesloten (zoals Spaaradvies, 
De Spaarbeleg-ger, Budget Polis, Financieel Compleet, Herman& Kuyper etc.) dan heb je in principe recht op 100% inleg plus eenzelfde bedrag aan wettelijke rente ( -/- opbrengst). Wie eist bewijst, dus alle relevante documentatie waar de naam van de tussenpersoon op staat is welkom, waarbij uiteraard vooral het originele aanvraagformulier altijd van belang is.

Er zitten juweeltjes van dossiers tussen, waar de adviseurs van toen anno 2021 een positieve getuigenis willen afleggen!


 

Relaas van een consument: 'Onrecht wordt niet weggenomen door Aegonschikking'

De Aegonwoordvoerder zegt het 'heel vervelend' te vinden dat klanten 'het gevoel hebben onrechtvaardig te zijn behandeld.' Ze voegt daaraan toe: 'Door de schikking willen wij juist een einde maken aan de onzekerheid voor betrokken klanten en hen helderheid verschaffen.'

Dat u het maar weet: Aegon/ConsumentenClaim wil voor €750 een einde maken aan de onzekerheid of u uw inleg mét rente terugkrijgt. Levert ConsumentenClaim naar schatting zo'n 2 miljoen op en kost Aegon maar 10 miljoen, in plaats van het 10-voudige...

 

Maandag 27 september 20.30 uur bij Radar. Kijken dus!

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/aegon-sprintplan/

Badge +2

Kijk vanavond 20.35 naar Radar. Daar komt CClaim het uitleggen :)

Ik zag je bericht net op tijd @cbvjapio en heb de hele uitzending gekeken. Als buitenstaander was het prettig het totale plaatje nog eens voorgeschoteld te krijgen. Maar je slaat achterover van verbazing dat zoiets mogelijk is geweest in Nederland. Na zoveel jaartjes sparen krijg je een brief dat het eindresultaat 0,0 is en zoek het zelf maar uit. Ik weet alleen van de beurskrach van 1929 dat zoiets gebeurde. 

Je inleg is dus kwijt, bij de een kan het ƒ11500 zijn bij de ander ƒ43000, en daarboven nog de rente die in die jaren iets van 7,5% kon zijn dalend naar 5%. En daarna nog in de orde van 17 jaar procederen om je geld terug te krijgen wat de rechter afwijst, en dan maar €750 (= ƒ1650) of €1250 (= ƒ2750) tegemoetkoming krijgen. 

Het verhaal van de directeur van CClaim was duidelijk en leek eerlijk. Wat kan hij verder doen als het bij de rechter niet lukt. Andere claim-organisaties benaderden het vanuit een andere insteek en konden wel iets loskrijgen van de rechter, maar daar vielen de overige circa 125.000 mensen niet onder.  

Het kwam bloijkbaar nadat de beurs in elkaar klapte na de WorldOnline affaire met Nina Brink. Op de top van 710 daalde de AEX-index naar iets van 220 en pas ergens in 2020 of 2021 was de AEX weer boven die 710. Maar in die die daling zijn de beleggingen van Aegon-Sprintplan dus zodanig gedaald dat al die mensen na 2004 brieven kregen met eindgetal 0,0.

AEX-grafiek 2000 - 2018 vanaf debacle Worldonline
Pas na 20 jaar wordt de top van 710 uit 2000 weer gehaald.

Ik herinner mij die brochure van Sprintplan nog goed, zo'n mooie cover met foto van mannen die even weekendje weg gaan raften in de Dordogne in Frankrijk. Ik had toen beleggen op de beurs even geprobeerd maar er allang mee gestopt. Ik schreef Aegon toen een brief of ze mij niet meer van die brochures wilden sturen. Achteraf de million-dollar brief blijkbaar. Maar dit is nutteloze wijsheid achteraf. 

Het is een goede waarschuwing voor de consumenten. Ik zie helaas om me heen dat de jonge stellen helemaal niet de lessen van een vorige generatie meenemen, maar gewoon hun eigen ding doen. En dat eigen ding heeft vooral de eigenschap dat het niet ouderwets mag zijn. Dus krijgen ze hetzelfde ietwat aangepast financiële product in een ander jasje voorgeschoteld. O ja, het is nu klimaatneutraal. Je zou wensen dat de consumenten in staking gaan totdat Aegon over de brug komt.  

Reputatie 5
Badge +4

Het is een goede waarschuwing voor de consumenten. Ik zie helaas om me heen dat de jonge stellen helemaal niet de lessen van een vorige generatie meenemen, maar gewoon hun eigen ding doen. En dat eigen ding heeft vooral de eigenschap dat het niet ouderwets mag zijn. Dus krijgen ze hetzelfde ietwat aangepast financiële product in een ander jasje voorgeschoteld. O ja, het is nu klimaatneutraal. Je zou wensen dat de consumenten in staking gaan totdat Aegon over de brug komt. 

Er is  het nodige veranderd in de financiële wereld als het gaat om ‘dit soort producten’. Het leren van lessen is volgens mij iets wat individuen betreft, niet generaties. De overgrote meerderheid van de mensen, zogezegd uit de vorige generatie, heeft geen enkel probleem gehad in relatie tot het bestaan van de financiële producten in kwestie. Het is prima dat jonge mensen ‘hun eigen ding doen’. Als ze dat doen zonder gebruik te maken van geleend geld, is dat alvast een goede start.

Reputatie 3
Badge +2

 

Het verhaal van de directeur van CClaim was duidelijk en leek eerlijk. Wat kan hij verder doen als het bij de rechter niet lukt. Andere claim-organisaties benaderden het vanuit een andere insteek en konden wel iets loskrijgen van de rechter, maar daar vielen de overige circa 125.000 mensen niet onder.  

 

Het verhaal van Stef Smit (directeur CClaim) is bezijden de waarheid. Hij meldde gisteravond in Radar dat hij al 20 jaar geprocedeerd heeft. Dat is onjuist. CClaim heeft deze Sprintplan casus pas vorig jaar of in 2019 overgenomen van Consument&Geldzaken. Juist omdat deze er niet meer uitkwamen en zij vertrouwden op CClaim, die er met een nieuwe blik op de zaak zou gaan werpen en zou kunnen doorpakken. Dus nog maar 2 jaar bij de zaak betrokken, in zo'n zaak als dit is dat niets. 

Hij doet de zaak dus anders voorkomen als dat ze zijn!!

Bovendien: CClaim is een BV, een onderneming! Dus er is hier sprake van een een winstoogmerk. En de directeur van CClaim? Jawel, de heer Stef Smit… 

@mgroen ik ben geen insider, ik kijk slechts toe vanaf de kantlijn en wou medeleven betuigen. De uitzending zat in een strak tijdschema met weinig tijd. Ik heb aandachtig gekeken, sorrie als ik die dingen niet gehoord heb. Ik had begrepen dat de stand 0,0 was en dat CClaim er nog die €750 en €1250 van heeft kunnen maken door te onderhandelen. 

Ik begreep uit de uitzending dat zijn laatste poging om naar de rechter te gaan is afgeketst omdat ze wel al die zoveel 1000 dossiers stuk voor stuk hadden doorgespit, maar dat er maar 98 mensen waren die ook de kopie van de papieren van hun adviseur hadden toegevoegd. Daardoor ging het bewijs mank dat de overige van die zoveel 1000 mensen verkeerd waren voorgelicht. Voor de kijker resteerde er de conclusie dat de mensen het bewijs dus niet konden leveren. Wij zijn niet op de hoogte of de mensen zijn gevraagd een kopie van die papieren alsnog op te sturen. Het recht eist nou eenmaal dat je zulk een bewijs voor de rechter aannemelijk moet maken. Met “een andere blik en doorpakken” is nog niet genoeg. 

De overgrote meerderheid van de mensen, zogezegd uit de vorige generatie, heeft geen enkel probleem gehad in relatie tot het bestaan van de financiële producten in kwestie. 

Behalve het Sprintplan zijn er nog problemen met een heleboel andere financiële producten uit de jaren '90 en '00. Neem even de moeite om die met Google te zoeken. Gebruik termen als Woekerpolis, VerliesPolis en zo. Hier heb je een verzameling op één website

Vereniging Woekerpolis.nl of deze Consumentenclaim . Je kan je daar misschien nog opgeven zelfs.

Reputatie 3
Badge +2

@mgroen ik ben geen insider, ik kijk slechts toe vanaf de kantlijn en wou medeleven betuigen. De uitzending zat in een strak tijdschema met weinig tijd.

Ik heb aandachtig gekeken, sorrie als ik die dingen niet gehoord heb. Ik had begrepen dat de stand 0,0 was en dat CClaim er nog die €750 en €1250 van heeft kunnen maken door te onderhandelen. 

Ik begreep uit de uitzending dat zijn laatste poging om naar de rechter te gaan is afgeketst omdat ze wel al die zoveel 1000 dossiers stuk voor stuk hadden doorgespit, maar dat er maar 98 mensen waren die ook de kopie van de papieren van hun adviseur hadden toegevoegd. Daardoor ging het bewijs mank dat de overige van die zoveel 1000 mensen verkeerd waren voorgelicht. Voor de kijker resteerde er de conclusie dat de mensen het bewijs dus niet konden leveren. Wij zijn niet op de hoogte of de mensen zijn gevraagd een kopie van die papieren alsnog op te sturen. Het recht eist nou eenmaal dat je zulk een bewijs voor de rechter aannemelijk moet maken. Met “een andere blik en doorpakken” is nog niet genoeg. 

 

 

@Jan het is u vergeven. Er worden helaas helaas verschillende zaken door elkaar gehaald, en zelfs de rechtspraak heeft zich in het verleden op deze kwestie en alle mist die daarbij is opgetreden, niet van zijn sterkste kant laten zien. Ik ga daar nu niet op in. Wel van belang, voor iedere gedupeerde: bewijslast! Ja, heeft u de brochure en uw aanmeldformulier nog? Heeft u ook de algemene voorwaarden nog in uw bezit? Ja, dan staat u sterker. Ook in een eventuele individuele rechtsgang. Heeft u die niet meer in uw bezit dan is/was hetgeen CClaim heeft bereikt wellicht het maximaal haalbare. Immers: “wie eist, bewijst". 

 

Wat ik nog wel wil benadrukken (en veel mensen niet direct doorhebben!!): CClaim is een BV, een onderneming. Een “gezonde” onderneming heeft een winstoogmerk cq. omzetoogmerk. Het belang van de gedupeerden is dus niet 100% het meest cruciale indien een rechtzaak door een commeriele ondernemening wordt gevoerd/zou worden gevoerd! Dat blijkt nu ook weer: hoeveel mensen zijn ontevreden over deze schikking!? (veel!) In dat licht bezien was het (terugkijkend) wellicht nooit verstandig geweest om deze casus over te dragen aan CClaim (deze werd voorheen gevoerd door Sprintplanclaim/Consument&Geldzaken). 

 

Meer hierover is overigens ook te vinden op: facebookgroep 

 

 

Reputatie 3
Badge +2

Algemene mededeling voor alle gedupeerden:

Benader de politiek!

In de Kassa uitzending van 18 sept. j.l. is de heer Mahir Alkaya (Tweede Kamerlid voor de SP) aan het woord. Deze uitzending is terug te zien op https://www.npostart.nl/BV_101406859 vanaf minuut 3 is hij aan het woord. Het gaat in deze kwestie niet om het Sprintplan, echter hij toont zich wel heel betrokken bij financiele misstanden.

Zijn profiel is hier te vinden: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/alkaya-m%C3%B6-sp inclusief een email adres om hem te benaderen.

Ik heb hem zojuist een email gestuurd met daarin de uitleg van mijn persoonlijke situatie betreffende het Sprintplan.

Wellicht is het een idee om via dhr. Alkaya de politiek te benaderen de Sprintplan kwestie eens serieus op te gaan pakken. Ik raad gedupeerden aan net als ik dhr. Alkaya een email te sturen met je (persoonlijke) beklag en het (voor velen teleurstellende) schikkingsvoorstel.

Reputatie 3
Badge +2

En dan te bedenken dat.....

 

* Aegon als gevolg van de kredietcrisis (2007 - 2009) door "ons" (De Nederlandse belastingbetaler) overeind moest worden gehouden, met maar liefst een kapitaalinjectie van 3 miljard (!):

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kredietcrisis/aanpak-kredietcrisis-nederland-financiele-sector

 

De enorme arrogantie van Aegon's topman van destijds:

https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/2606526/onvoorstelbare-arrogantie-van-aegon-ceo-wynaendts-grenst-aan-het

 

Dan wordt het nu toch echt tijd om de balans met terugwerkende kracht te corrigeren! Spreek hiervoor de politiek aan!!

 

 

Reputatie 6
Badge +3

De brochure van toen is nog wel online te vinden. Volgens mij staat het in het radarforum wel in een recent topic. Volgens de regels van nu zou die brochure niet meer kunnen. Wetgeving daaromtrent is ook gewijzigd. Als de beurzen toendertijd niet waren gecrasht had ik er nu niets over gehoord. Dan was mgroen een tevreden klant geweest. In die brochure is wel uit te halen dat het geen spaarplan was zonder risico. Heel duidelijk staan daar voorbeeldrendementen in. Alleen geen voorbeeldrendementen onder de 8 %. 

Ik vind het hele onderwerp omgeven met een gigantische berg pathos en wat ik ten laatsten lesten niet begrijp is dat als men van mening is dat men ergens recht op heeft waarom heeft de rechter dat dan niet toegekend?

Volgens mij zijn de slachtoffers twee keer belazerd, een keer door Aegon die ze veel te rooskleurige rendementen heeft voorgespiegeld en de tweede keer door mensen die ze verteld hebben dat ze alle geld met rente terug zouden krijgen. Voor zover ik het begrijp heeft de rechter anders beslist. De politiek heeft er volgens mij nu niets mee te maken want die kunnen hoogstens toekomstige wetgeving maken en hebben juist ook formeel geen invloed op de rechtspraak.

 
Reputatie 3
Badge +2

Ik vind het hele onderwerp omgeven met een gigantische berg pathos en wat ik ten laatsten lesten niet begrijp is dat als men van mening is dat men ergens recht op heeft waarom heeft de rechter dat dan niet toegekend?

Volgens mij zijn de slachtoffers twee keer belazerd, een keer door Aegon die ze veel te rooskleurige rendementen heeft voorgespiegeld en de tweede keer door mensen die ze verteld hebben dat ze alle geld met rente terug zouden krijgen. Voor zover ik het begrijp heeft de rechter anders beslist. De politiek heeft er volgens mij nu niets mee te maken want die kunnen hoogstens toekomstige wetgeving maken en hebben juist ook formeel geen invloed op de rechtspraak.

 

@A. Deen Ooit van de Trias Politica gehoord? Doel ervan is elkaars functioneren te bewaken. Meer info trouwens op https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica

Dat je het niet begrijpt is je vergeven. Het is een ingewikkelde en al lang lopende kwestie. Rechters zijn ook mensen en aan tijdgeest onderhevig. De tijd is (wellicht) nu te komen om tot rechtvaardige vonnissen te komen. Rechters zijn ook mensen en maken ook fouten. Maar moeten ook gecorrigeerd kunnen worden / gedwongen te worden.

 

Reputatie 3
Badge +2

Er wordt momenteel veel gediscusieerd over het Sprintplan, ConsumentenClaim, en de Tros Radar uitzending van afgelopen maandag op een Facebook groep. Deze is hier te vinden: facebookgroep (of als je niet op een link wil klikken zoeken op Facebook op Sprintplandeelnemers gaan door

Het verhaal van Stef Smit (directeur CClaim) is bezijden de waarheid. Hij meldde gisteravond in Radar dat hij al 20 jaar geprocedeerd heeft. Dat is onjuist.

@mgroen Dank u wel voor de link naar de post op Facebook. Ik neem aan dat u die Matthijs Groen bent. Een verademing voor mij dat niet Facebookers eens een blik mogen werpen op het interne van Facebook. Wilt u mij alstublieft als iemand zien die de zaak een warm hart toedraagt en met de mensen meetreurt als niet-belanghebbende. 

Ik heb ZiggoGo en kan de uitzending van Radar terugkijken. Stef Smit zou gezegd hebben dat hij al 20 jaar geprocedeerd heeft, maar ik zie op mijn beeldscherm dat hij dat niet zegt. Hij zegt wel dat hij er meer jaren bij betrokken is dan de laatste twee jaar dat er onderhandeld is over die €750/€1250.

Op de website van Consumentenclaim zie ik dat hij tenminste vanaf 2016 erbij betrokken was samen met die andere organisatie. Ze hebben het toen samen voor de rechter gebracht van 2016-2018 maar de rechter heeft hun geen gelijk gegeven. En daarna waren die twee jaar onderhandelen. Hij zegt het een beetje snel en mevrouw Hertzenberger onderbreekt hem, je moet heel secuur opletten.

Met verder lezen merk ik dat de zaak veel omvangrijker is en ik er met mijn te wijze neus beter tussenuit kan blijven vanwege te weinig weten erover.

Ik speel wel met de vraag of ik zelf doorzien zou hebben dat het om een lening ging en dat je inleg de rente was. Ik weet een plek waar ik de krantenadvertenties van eind 1990 - begin 2000 nog kan inzien. Dat is de website Delpher.nl  zoeken met trefwoorden in 80 miljoen of meer originele oude kranten pagina's van Nederland en de kolonieën vanaf circa 1617 tot 2005. Het verbaast mij enorm dat als ik de zoekterm Sprintplan invul, je 9 pagina's met treffers krijgt, maar niet één kan je inzien. Allemasl hebben een slotje, je moet ervoor naar de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek en bij inloggen aldaar moet je verklaren dat het alleen voor eigen gebruik is en niet voor enige publicatie. De rest van Delpher is niet zo, vul maar je familinaam in en dan kan je wel tig treffers inkijken.

Kijk hier is het. Maar dan hebben ze op al die advertenties van Sprintplan in oude kranten een privacy slotje gezet. Bizar! Nieuwe klanten kunnen het niet terugzien hoe mensen met Sprintplan de boot zijn ingegaan.

Op uw vraag of ik nog alle papieren heb van mijn financiële producten die ik bij verzekeringsmaatschappijen heb afgesloten is mijn antwoord: ja. De meeste (lijfrentepolissen) zijn al tien jaar gekeden afgelopen, maar zelfs dan nog heb ik alkes, advertentie, aanvraagformulier, offertes, polis met voorwaarden, alle jaaroverzichten met bijlages tijdens de looptijd. Ik heb mijzelf dat aangeleerd doordat ik als student steeds maar bedot werd en andere studenten mij wezen op de consumentengids in de bibliotheek. Zo heb ik mijzelf co sumentendingen aangeleerd, en zodra ik mijn eerste baan had ben ik meteen lid geworden van de consumentenbond. Mijn consumentenkennis was 0,0 want ik kwam op mijn 20e voor het eerst naar Nederland. En met die kennis zorgde ik dat ik alles bewaarde, ook alle bonnen voorzover je die nodig hebt voor garantie of schadeverzekering. 

Hier op deze advertentie van Sprintplan die ik met Google vond, die 200 gulden inleg zou ik nooit geloofd hebben dat het eenmalig 200 gulden zou zijn. Dan zou ik direct al vermoed hebben dat het wel om 200 gulden oer maand zou gaan en dan zou ik zijn gaan zoeken waar dat staat. Zoals ik het begrijp, waren deze advertenties niet misleidend genoeg om de mensen gelijk te geven.

Reputatie 6
Badge +3

Ik weet zo niet hoe oud @Jan is, maar ik heb nog wel goede actieve herinneringen aan die periode. Natuurlijk niet aan de krantenadvertenties, maar wel anders. Er waren toen ook consumentenprogramma's , kranten, verenigingen, bonden etc. Dus ik wist zeer goed wat aandelenlease was. De naam Legio Lease is voor mij nog heel bekend door de vele reclame-uitingen en behoorlijke agressieve verkopers. Vreemd dat hierover geen stampij wordt gemaakt en wel over het sprintplan. Wat is het verschil.

De naam Legio Lease is voor mij nog heel bekend door de vele reclame-uitingen en behoorlijke agressieve verkopers. Vreemd dat hierover geen stampij wordt gemaakt en wel over het sprintplan. Wat is het verschil.

Bij die Legio lease affaire hadden mensen ook nog eens een restschuld en die is kwijtgescholden. Nu gaat het erover dat mensen hun inleg ook terug willen met rente, maar er zal ongetwijfeld nog wel meer spelen.

Reputatie 3
Badge +2

Het verhaal van Stef Smit (directeur CClaim) is bezijden de waarheid. Hij meldde gisteravond in Radar dat hij al 20 jaar geprocedeerd heeft. Dat is onjuist.

@mgroen Dank u wel voor de link naar de post op Facebook.

 Ik neem aan dat u die Matthijs Groen bent. Een verademing voor mij dat niet Facebookers eens een blik mogen werpen op het interne van Facebook. Wilt u mij alstublieft als iemand zien die de zaak een warm hart toedraagt en met de mensen meetreurt als niet-belanghebbende. 

Ik heb ZiggoGo en kan de uitzending van Radar terugkijken. Stef Smit zou gezegd hebben dat hij al 20 jaar geprocedeerd heeft, maar ik zie op mijn beeldscherm dat hij dat niet zegt. Hij zegt wel dat hij er meer jaren bij betrokken is dan de laatste twee jaar dat er onderhandeld is over die €750/€1250.

Op de website van Consumentenclaim zie ik dat hij tenminste vanaf 2016 erbij betrokken was samen met die andere organisatie. Ze hebben het toen samen voor de rechter gebracht van 2016-2018 maar de rechter heeft hun geen gelijk gegeven. En daarna waren die twee jaar onderhandelen. Hij zegt het een beetje snel en mevrouw Hertzenberger onderbreekt hem, je moet heel secuur opletten.

Met verder lezen merk ik dat de zaak veel omvangrijker is en ik er met mijn te wijze neus beter tussenuit kan blijven vanwege te weinig weten erover.

Ik speel wel met de vraag of ik zelf doorzien zou hebben dat het om een lening ging en dat je inleg de rente was. Ik weet een plek waar ik de krantenadvertenties van eind 1990 - begin 2000 nog kan inzien. Dat is de website Delpher.nl  zoeken met trefwoorden in 80 miljoen of meer originele oude kranten pagina's van Nederland en de kolonieën vanaf circa 1617 tot 2005. Het verbaast mij enorm dat als ik de zoekterm Sprintplan invul, je 9 pagina's met treffers krijgt, maar niet één kan je inzien. Allemasl hebben een slotje, je moet ervoor naar de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek en bij inloggen aldaar moet je verklaren dat het alleen voor eigen gebruik is en niet voor enige publicatie. De rest van Delpher is niet zo, vul maar je familinaam in en dan kan je wel tig treffers inkijken.

Kijk hier is het. Maar dan hebben ze op al die advertenties van Sprintplan in oude kranten een privacy slotje gezet. Bizar! Nieuwe klanten kunnen het niet terugzien hoe mensen met Sprintplan de boot zijn ingegaan.

Op uw vraag of ik nog alle papieren heb van mijn financiële producten die ik bij verzekeringsmaatschappijen heb afgesloten is mijn antwoord: ja. De meeste (lijfrentepolissen) zijn al tien jaar gekeden afgelopen, maar zelfs dan nog heb ik alkes, advertentie, aanvraagformulier, offertes, polis met voorwaarden, alle jaaroverzichten met bijlages tijdens de looptijd. Ik heb mijzelf dat aangeleerd doordat ik als student steeds maar bedot werd en andere studenten mij wezen op de consumentengids in de bibliotheek. Zo heb ik mijzelf co sumentendingen aangeleerd, en zodra ik mijn eerste baan had ben ik meteen lid geworden van de consumentenbond. Mijn consumentenkennis was 0,0 want ik kwam op mijn 20e voor het eerst naar Nederland. En met die kennis zorgde ik dat ik alles bewaarde, ook alle bonnen voorzover je die nodig hebt voor garantie of schadeverzekering. 

Hier op deze advertentie van Sprintplan die ik met Google vond, die 200 gulden inleg zou ik nooit geloofd hebben dat het eenmalig 200 gulden zou zijn. Dan zou ik direct al vermoed hebben dat het wel om 200 gulden oer maand zou gaan en dan zou ik zijn gaan zoeken waar dat staat. Zoals ik het begrijp, waren deze advertenties niet misleidend genoeg om de mensen gelijk te geven.

Dank voor deze interessante bijdrage!

 

 

 

Dank voor deze interessante bijdrage!

Dat hierboven is werkelijk volkomen nutteloos quoten van ‘lappen’ tekst. Is het wellicht mogelijk dat quoten iets spaarzamer in te zetten?

 

Waar ik nog steeds mee worstel is het feit dat je per maand toch dacht een bedrag te sparen ipv investeren. En dat het soms met moeite bij elkaar werd geschraapt om dit bedrag over te maken, en die dieven er gewoon met je spaargeld vandoor gaan. Meer dan €5000 gespaard (dacht je) en €0 op request krijgen. Dat doet pijn en sommige mensen moeten nog bijleggen ook. Ga je diep schamen Aegon om mensen zo te misleiden en met nix of zelfs schulden achter te laten. 
Eigenlijk hebben ze gewoon geld gestolen van mensen. Stelletje criminelen. 

Reputatie 3
Badge +2

Waar ik nog steeds mee worstel is het feit dat je per maand toch dacht een bedrag te sparen ipv investeren. En dat het soms met moeite bij elkaar werd geschraapt om dit bedrag over te maken, en die dieven er gewoon met je spaargeld vandoor gaan. Meer dan €5000 gespaard (dacht je) en €0 op request krijgen. Dat doet pijn en sommige mensen moeten nog bijleggen ook. Ga je diep schamen Aegon om mensen zo te misleiden en met nix of zelfs schulden achter te laten. 
Eigenlijk hebben ze gewoon geld gestolen van mensen. Stelletje criminelen. 

 

@Lique9: Eens. En mocht je mee willen discussieren hierover met “lotgenoten”. Er is inmiddels op Facebook een groep hiervoor waarin mede gedupeerden discussieren. Zoek op Facebook op de woorden: “sprintplandeelnemers gaan door”.

 

Reputatie 2
Badge +4

Ben benieuwd. Ben akkoord gegaan met de CC-voorstel maar tot op heden geen enkele cent ontvangen van de schikking. Deze moet worden uitbetaald voor het eind van het jaar.

Heeft iemand zijn €750,00 al ontvangen?

Reputatie 3
Badge +2

Ben benieuwd. Ben akkoord gegaan met de CC-voorstel maar tot op heden geen enkele cent ontvangen van de schikking. Deze moet worden uitbetaald voor het eind van het jaar.

Heeft iemand zijn €750,00 al ontvangen?

 

@TelV : Jammer dat je akkoord bent gegaan, maar ik respecteer je keuze.

Er is een groep op Facebook aangemaakt waarin de Sprintplan gedupeerden praten met elkaar over te nemen stappen. Deze groep heet Sprintplandeelnemers gaan door. Deze kun je vinden door op facebook te zoeken op Sprintplandeelnemers , of te klikken op deze link: https://www.facebook.com/groups/530968994888527 

 

Hier kun je dus meelezen over actuele ervaringen.

 

Reputatie 2
Badge +4

@mgroen Er zijn verschillende redenen waarom ik akkoord ben gegaan. Maar de hoofdreden heeft het te maken met mijn leeftijd. Ik zit namelijk op de verkeerde kant van de 70 jaar. De tijd dringt en ik kan niet nog 5 of 6 jaar of wat langer afwachten in de hoop een hogere uitkering tegemoet te komen.

Tevens, heb ik geen Facebook. Ik doe ook niets mee aan alle andere sociale media. Het intereseert mij niet.

De CC voorstel van €750,00 wordt volledig uitgekeerd. Je hoeft dus geen 20% aan PAL te moeten voldoen. Mijns inziens is €750,00 beter dan niets aangezien ik ben niet in Nederland geboren en moet zien rond te komen van een gekort AOW aangevuld met een AIO-aanvulling.

Maar, tot op heden is het bedrag nog niet op mijn rekening bijgeschreven. Volgens CC duurt het wat langer dan verwacht om alle bedragen uit te keren een bij sommige mensen ontvangt ze het bedrag pas in 2022.

Ik ben alleen benieuwd of iemand het bedrag al heeft ontvangen.

@TelV kan je na zoveel jaar en zoveel posts in deze draad je claimrecht niet laten overerven aan je erfgenamen of indien je die niet hebt schenken aan een goed doel of zo, waardoor jouw claim dus blijft doorprocederen? Je hoeft het dus niet op te geven omdat je aan de verkeerde kant van de 70 jaar zit.

Ik kom ook uit het buitenland, maar ik dacht altijd zo dat een financieel product niet meer hoeft te zijn dan een bedrag inleggen en daar rente of dividend voor krijgen al dan niet met een verzekering eraan gekoppeld. Wordt een financieel product ingewikkelder, het huren van aandelen en je inleg is de rente voor het geleende geld voor die huur en alle risico van de koers van het aandeel ligt bij jou, dan gaan bij mij alle alarmbellen rinkelen zonder dat ik een consumentengids heb gelezen, maar gewoon door nuchter denken. Waar op de effectenbeurs kan je aandelen huren? Wanneer is dat ooit gedaan? Aandelen koop en verkoop je.

Het riekt dan naar afhankelijk zijn van de blauwe ogen van de aanbieder en dat is bij mij een no-go. Toen ik ergens in de jaren '90 die Sprintplanfolder kreeg van Aegon met die mannen op het voorblad met die kano's die een weekendje weg gaan raften in de Dordogne, heb ik Aegon per brief gevraagd te stoppen om mij die brochures te sturen. Dat hebben ze gedaan, ik kreeg ze niet meer. Ik merk nu dat het de brief der brieven is geweest. Mij hebben ze niet kunnen vangen om aandelen te huren zonder dat ik had begrepen dat ik aandelen huur en mijn inleg was slechts de rente voor het geleende geld voor die huur. Het woord lease in Leaseplan zou toch bellen hebben moeten laten rinkelen? 

Tegenover de rechter kan niet hard gemaakt worden dat Aegon iets verkeerds heeft gedaan. Jullie handtekening staat eronder en dan is het voor de rechter klaar. Nederland is een vrij land waar je elke overeenkomst mag afsluiten met iemand anders. Het Sprintplan bestaat al niet meer. Voor de andere consumenten gaat geen waarschuwing uit van wat jullie meegemaakt hebben, ze hebben er niets aan omdat die geen doel meer dient. Dat jullie dan gefopt zijn door Aegon, danwel de koersen gingen de andere kant op door het Wanadoo debacle van Nina Brink, omdat jullie je hersens niet gebruikten, moet dat dan in zo'n lange draad uitgemeten worden? Als jullie er wel voordeel aan hadden gehad, hadden jullie je niet laten horen. Maar het voordeel was gekomen uit de belastingreductie die jullie gekregen zouden hebben, de inleg was immers de rente voor het geleende geld voor de huur van de aandelen, die wij overige mensen allemaal hadden moeten ophoesten. Wij betalen en jullie weekendje weg raften in de Dordogne. De rest van Nederland heeft er toch nog aan meebetaald doordat jullie die rente wel van jullie belastingaangifte aftrokken. Hoe wonderlijk dat jullie dat wel gesnapt hebben en de rest niet! Dat mag ook gezegd worden.

Reageer