Consumentenbond.nl

Servicekosten jaarafrekening door verhuurder zonder specificatie totaalkosten e.d.

 • 13 juni 2019
 • 1 reactie
 • 349 Bekeken

Badge
Ik huur een 5-kamer appartement van een woningstichting in een appartementencomplex van 115 woningen in 9 diverse indelingen c.q. uitvoeringen van 50 m2 t/m 150 m2 woonoppervlak.
Onlangs (19 april 2019) ontving ik de jaarafrekening van de servicekosten via mijn verhuurder zonder de specificatie van totaalkosten voor de onderliggende kostenposten en de wijze van verdeling daarvan naar de diverse huurders toe. Ondanks navragen zowel mondeling als schriftelijk heb ik de specificatie nog steeds niet ontvangen.
De omschrijving die ik ontving bij de aankondiging huurverhoging per 1 juli 2019
zag er per maand zo uit:
Kale huur: Euro xxx,xx
Servicekosten:
 • schoonmaak algemene ruimten Euro xx,xx
 • elektra gemeenschappelijke ruimten Euro xx.xx
 • telefoonkosten liftinstallaties Euro xx,xx
 • waterverbruik algemene ruimte Euro xx,xx
 • reinigingskosten/huisvuilrecht Euro xx,xx
Overige componenten:
 • zonwering/screens Euro xx,xx
 • glasfonds Euro xx,xx
Te betalen huur per maand: Euro xxx,xx

Ik heb 2 vragen:
 1. Is mijn verhuurder verplicht de specificatie van de servicekosten over afgelopen afrekeningsjaar aan de huurder bekend te maken inclusief de wijze van verrekening per huurder?
 2. Onder overige componenten wordt de huurder door verhuurder maandelijks aangeslagen voor een bedrag voor centraal, gebouwgebonden installaties als zonwering en screens. Deze laatste zitten in de muren van de appartementen bouwtechnisch verwerkt en zijn vanuit de bouw geplaatst bij het stichten van de appartementen c.q. gebouwen en waren aanwezig als zodanig op het moment van ingebruikname door de huurders. Mijns inziens zouden deze screens dus bij de stichting- en exploitatiekosten meegenomen moeten worden en daarmee automatisch onderdeel zijn van de kale huurvergoeding. In het eerste jaar van huren zat de screenvergoeding verdisconteerd onder de noemer servicekosten. Door toedoen van de huurders zijn ze daar uitgehaald. Nu staan ze onder "overige componenten" bij de aankondiging huurverhoging en komen niet meer zichtbaar terug bij de afrekening servicekosten. Naar mijn gevoel is dit niet in de haak. Wie weet hoe het precies zit met screens en dergelijke die gebouwgebonden onderdeel uitmaken van de exploitatie- en stichtingskosten?
Ik hoor het graag.

1 reactie

Badge +8
Helaas nog weinig reacties vanuit de Community, @B.J.M. Rooijakkers. Je zou je vragen eventueel ook voor kunnen leggen aan de Huurcommissie. Succes!

Reageer