Squla, zeer klantonvriendelijk. Opzeggen abonnement

  • 21 September 2015
  • 14 reacties
  • 6647 Bekeken

Ik loop tegen de volgende zaken aan:

    Het lidmaatschap wordt automatisch en stilzwijgend verlengd, Een maand opzegtermijn, Eerst betalen voor 6 maanden en daarna wordt er voor 6 maanden min opzegtermijn tussen de 4 a 5 maanden verrekend, telefonisch medegedeeld maar niet per email bevestigd. Zeer klant onvriendelijk, Onze insteek was 3 maanden, wij moesten toen een abonnement afsluiten van 6 maanden, en zijn toen met tegenzin akkoord gegaan, Onze kinderen hebben hoogstens tussen de 2 a 3 maanden van Squla gebruik gemaakt.
Ik wil het abonnement per direct stopzetten en geen betalingen meer verrichten, dit getuigt van een organisatie die zeer klantonvriendelijk is en eerder erop gericht is om geld binnen te halen dan andere zaken. Via de creditcard is er vorig jaar ook al een tweede termijn in rekening gebracht, mijn echtgenote dacht dat dit voor het eerste half jaar was en vond dat de rekening wel erg laat kwam.

Consumentenbond, wellicht dat u hierin ook iets kan betekenen.

14 reacties

Reputatie 5
Badge +6
Kunt u uitleggen waarom u 'boos' bent? Misschien heb ik te weinig informatie, maar ik lees, in mijn eigen woorden: we zijn akkoord gegaan met een abonnement van 6 maanden, maar we zijn boos, want we hebben er maar 2 a 3 maanden gebruik van gemaakt.

Ik snap dat u het jammer vindt, maar u zult net als veel andere mensen wel meer dingen in uw leven kopen/gekocht hebben die tegenvielen, maar wat u dan niet meer kunt retourneren.

Wanneer u zelf akkoord gaat met in dit geval 6 maanden betalen (en al dan niet niet op tijd opzegt), dan kunt u dat het bedrijf toch niet kwalijk nemen?

Maar: misschien begrijp ik u verkeerd.
Geachte heer Teeuwen,Wij hebben destijds een abonnement genomen voor een half jaar. Voordat wij dit abonnement aangingen hebben wij gebeld met Squla of ook een korte termijn mogelijk was, van 3 maanden. Helaas was dit niet mogelijk, vreemd en jammer. Wij zijn dus het abonnement aangegaan voor een periode van een half jaar en wij hebben destijds ook telefonisch te kennen gegeven dat het daarna moest stoppen.

Tijdens de periode dat onze kinderen gebruikt maakten van Squla (tussen de 2 a 3 maanden) ontvingen wij wekelijks een email met hun vorderingen, de periode daarna hebben wij nog 1 of 2 e-mails ontvangen met de melding dat ze niks meer hadden gedaan, dit was ook bij ons bekend. Wij zijn ervan uitgegaan dat het abonnement automatisch zou stoppen, zoals van te voren aangegeven. Bij controle van de Creditcard uitgaven kwamen wij tot ontdekking dat Squla 2 keer had afgeschreven i.p.v. 1 keer, dat was voor de tweede termijn van een half jaar, deze week wilde zij een derde termijn afschrijven. Kortom, wij zijn dit abonnement aangegaan voor een periode van een half jaar. Squla vertelde mij vandaag telefonisch dat wij zelf in het account moesten aangegeven dat het niet zou worden verlengd, terwijl wij dit expliciet telefonisch bij het afsluiten van het abonnement hadden doorgegeven, en doorgesproken.Wij zijn boos omdat wij 2 termijnen hebben betaald en nu de derde moeten voldoen, terwijl men geen enkel inlevingsvermogen heeft en meedenkt met de klant.

Kunt u uitleggen waarom u 'boos' bent? Misschien heb ik te weinig informatie, maar ik lees, in mijn eigen woorden: we zijn akkoord gegaan met een abonnement van 6 maanden, maar we zijn boos, want we hebben er maar 2 a 3 maanden gebruik van gemaakt.

Ik snap dat u het jammer vindt, maar u zult net als veel andere mensen wel meer dingen in uw leven kopen/gekocht hebben die tegenvielen, maar wat u dan niet meer kunt retourneren.

Wanneer u zelf akkoord gaat met in dit geval 6 maanden betalen (en al dan niet niet op tijd opzegt), dan kunt u dat het bedrijf toch niet kwalijk nemen?

Maar: misschien begrijp ik u verkeerd.

Geplaatst door R. Teeuwen op Sep 21, 2015.
Voor wat betreft de haalbaarheid van een dergelijke kwestie geldt wat er aantoonbaar/bewijsbaar is. En daarbij zijn mondelinge afspraken wel bindend, maar moeilijk bewijsbaar. Wat wel vaststaat, is dat de algemene abonnementsvoorwaarden van het bedrijf over de abonnementsduur reppen. De daarna geldende opzegtermijn van een maand komt overeen met de Wet van Dam, de wettelijke bepalingen betreffende abonnementen. En dat het daarna om automatische verlenging gaat (als ik het goed begrijp), is toegestaan. Ik ben daarom bang dat je positie in dezen niet bijzonder sterk is. Maar we houden hier natuurlijk alle signalen die we ontvangen bij. Op het moment komen er weinig klachten binnen over het bedrijf. Als dat verandert (en we moeten concluderen dat men zich niet (meer) aan de regels houdt), zullen we zeker in actie komen.
Ik loop tegen de volgende zaken aan:

    Het lidmaatschap wordt automatisch en stilzwijgend verlengd, Een maand opzegtermijn, Eerst betalen voor 6 maanden en daarna wordt er voor 6 maanden min opzegtermijn tussen de 4 a 5 maanden verrekend, telefonisch medegedeeld maar niet per email bevestigd. Zeer klant onvriendelijk, Onze insteek was 3 maanden, wij moesten toen een abonnement afsluiten van 6 maanden, en zijn toen met tegenzin akkoord gegaan, Onze kinderen hebben hoogstens tussen de 2 a 3 maanden van Squla gebruik gemaakt.
Ik wil het abonnement per direct stopzetten en geen betalingen meer verrichten, dit getuigt van een organisatie die zeer klantonvriendelijk is en eerder erop gericht is om geld binnen te halen dan andere zaken. Via de creditcard is er vorig jaar ook al een tweede termijn in rekening gebracht, mijn echtgenote dacht dat dit voor het eerste half jaar was en vond dat de rekening wel erg laat kwam.

Consumentenbond, wellicht dat u hierin ook iets kan betekenen.

Geplaatst door F. Krekels op Sep 21, 2015.
Wat heb ik een spijt van mijn abonnement. Ze lokken je binnen met een aanbieding en vervolgens halen ze stilzwijgend geld van je rekening voor weer een nieuw jaar voor het volle bedrag voor 2 kinderen.

Ik probeer nu steeds op te zeggen, maar het lukt me gewoon niet? Nergens kan ik een telefoonnummer vinden om dit door te geven en op de site lukt het mij niet?

Uiteindelijk heb ik weken geleden, inmiddels 2 maanden geleden een brief verstuurd met de opzegging, maar nog steeds geen bevestiging??

Ik wil er van af en wel zo snel mogelijk! Nog nooit is het zo lastig geweest voor mij om iets op te zeggen!!

Heeft iemand een tip of een telefoonnummer?

Ik raad iedereen aan niet in zee te gaan met Squla
Hier staat hoe je op kunt zeggen.
Reputatie 7
Badge +5
Voor mij is het heel simpel. Als ik zeker weet dat ik in mijn recht sta, omdat ik bijvoorbeeld een abonnement tijdig heb opgezegd, dan schrijf je als bedrijf of instelling geen onterechte bedragen meer bij mij af. Doe je dat (al dan niet per ongeluk) wel dan krijg je als bedrijf of instelling van mij nog 1-malig de gelegenheid om je eigen fout recht te trekken. Doe je dat niet of niet snel genoeg dan storneer ik de betaling en dan zoek je het maar fijn uit. Als voorbeeld plak ik hieronder een brief aan een incassobureau van een instelling die dat weigerde in 1 keer te begrijpen en die mij na zo'n stornering dus dat incassobureau op mijn nek stuurde. 1 brief van mij was voldoende om dat hen alsnog te laten begrijpen:

'Geachte heer, mevrouw,

Hiermee reageer ik namens mijn 89 jarige demente vader op uwbrief van 17 april 2012 waarvoor dank.

Dank vanwege het feit dat ik expres even gewacht heb metreageren tot dat niet langer ------- zelf doch iemand anders zich namensde ------ zou melden omdat dit dan de kans zou ‘kunnen’ verhogen dat er dan wel eenkeer geluisterd gaat worden. De ervaring leert mij tot nu toe namelijk dat -----zelf niet of slecht luistert.

Ik licht dit toe als volgt:

Inleiding.

Reeds in een eerder stadium heb ik te maken gehad met deadministratieve afdeling van -----. Het is namelijk al een keer voorgekomendat -----, tot twee keer toe zelfs, ten onrechte bedragen heeft afgeschreven vande rekening van mijn vader. Telefonisch was de zaak met ----- destijds nietop te lossen zodat ik mij ook toen al genoodzaakt zag de directie van ------- aante schrijven met een klacht. Pas daarna kon de zaak vrij snel opgelost worden enzijn de ten onrechte afgeschreven bedragen gerestitueerd. Van dezedirectieklacht treft u bijgaand ter illustratie een kopie aan. Dit was mijneerste negatieve ervaring met -----

De huidige zaak.

Vanwege de hoge leeftijd van mijn vader heeft hij een tijdjeterug besloten om zijn rijbewijs niet meer te verlengen en zijn auto teverkopen. Op een gegeven moment hebben we ook besloten zijn ------lidmaatschapschriftelijk op te zeggen. Ook van die opzegging treft u bijgaand een kopieaan.

----- heeft daarop nimmer gereageerd. Wat men wel heeftgedaan is bij de volgende prolongatie opnieuw, en wederom ten onrechte, eenbedrag aan lidmaatschapsgeld af te schrijven van de rekening van mijn vader.Ook stuurde men hem, en volgens mij zelfs al eerder, een nieuwe -----pas.

Op 15 december 2011 heb ik hen daarop een e-mail gestuurd endaarin gevraagd waarom mijn vader nu wederom een -----pasje kreeg aangezien hijzijn lidmaatschap in maart 2011 al had opgezegd. Op dezelfde dag (!)ontving ik daarop een antwoordbevestiging ten teken dat de mail ontvangenwas door -----. Ik kom zo terug op het feit waarom ik dit hieronderstreep.

Ik heb enkele weken gewacht op een inhoudelijk antwoord van-----. Dat antwoord kwam echter niet waardoor ik mij toen genoodzaakt heb gezienhet inmiddels ook afgeschreven bedrag aan contributie te storneren en de zaakals afgedaan te beschouwen.

Nu werkt het bij ----- kennelijk zo dat als je als klantwat van hen wil dan kun je wachten tot dat je een ons weegt tenzij ………… dat opeen gegeven moment in het nadeel gaat werken van ----- zelf want dan weten ze jeplotseling wel heel snel te vinden en heeft men het opeens niet meer zo druk.Want toen het bedrag eenmaal was gestorneerd was men er wel als de kippen bijom te starten met het sturen van rappels.

Het verhaal gaat echter nog verder want uiteindelijk kwam ertoch nog een ‘antwoord’ van ------ en dat terwijl men mijn e-mail op dezelfdedag had ontvangen als door mij verstuurd. Hoewel ……… antwoord?

Laten we het voor het gemak maar even een tegenbericht noemen.De tekst van dit tegenbericht luidde als volgt:

‘Geachte heer Den Oudsten ,

Vanwege een niet verwachte druktehebben wij veel mail ontvangen. Door een technische storing in ons systeem zijnveel e-mails later bij ons aangekomen.Wij hebben daardoor nog geen mogelijkheid gehad om uw vraag te kunnenbeantwoorden. Navraag onder onze leden heeft uitgewezen dat er al een aantalverzoeken en vragen afgehandeld zijn, doordat leden ons telefonisch hebbengevonden. Mocht uw vraag nog actueel zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk onste bellen of terug te mailen.’

Ik heb twee vragen daarover: ‘Hoe dom denkt -----eigenlijk dat wij zijn als klant?’ En: ‘hoe arrogant kun je als instellingzijn?’ Ik zeg een abonnement op welk verzoek volledig wordt genegeerd. Ik vraagper mail om een toelichting per 15 december 2011 en ook dat wordt volledig genegeerdvoor meer dan anderhalve maand. Dan krijg ik iets dat ik misschien, met denodige fantasie weliswaar, als ‘antwoord’ kan beschouwen waarin ik vriendelijkdoch beslist wordt verzocht het gehele circus nog een keer in werking tezetten, om dan kennelijk weer anderhalve maand te moeten wachten waarna …….. enz.enz. Kennelijk beschouwt ----- iedereen als een soort gekke Henkie of zo.

Bijgaand treft u ook kopieën aan van die mailwisseling.

Conclusie:

Kennelijk vindt ----- het fijn om hun klanten op eenarrogante manier te behandelen. Dat op zich stoort me niet want dan weet iktenminste waar ik me aan te houden heb. Bovendien heb ik, als het dan tochnodig is, dezelfde arrogantie in huis. Vanuit die zelfde arrogantie ga ik u nu dusook vertellen hoe het verder gaat of zal gaan.

Vanaf nu ontvangen mijn vader en ik geen enkele briefmeer van u of ------. Het lidmaatschap vanmijn vader wordt alsnog stilzwijgend doorgehaald en de zaak eindigt hieren nu!!!!!

Gebeurt dit niet, ook goed maar dan ga ik ------ bij eenvolgende noodzakelijke brief mijnerzijds ook kosten in rekening brengen ad €20,- per brief. Het is tenslotte niet mijn hobby om falende instanties, die hunadministratie niet op orde hebben en daarom niet op een tijdelijke, fatsoenlijkeen inhoudelijke manier kunnen reageren dan wel een niet klantgerichteopstelling hanteren, weer op het rechte pad te krijgen. Duidelijk is dat menniet eens de moeite heeft genomen mijn mail inhoudelijk te beoordelen. Losdaarvan heeft mijn vader nog een stukje restitutie tegoed over 2011. Dat neemik dan meteen even mee.

De rekening stuur ik dan aan de directie van ----- welkeik dan ook aansprakelijk zal stellen op basis van onrechtmatige daad ex artikel6:162 BW dan wel ad artikel 6:170 BW voor onrechtmatige daden van personeel,hetzij op basis van artikel 6:76 BW dan wel 6:171 BW indien verdereonrechtmatige daden jegens mijn vader namens ----- door u worden verwoord.

Bovendien zal ik mijn klachten dan ook deponeren op desite KLACHT.nl te midden van de al aanwezige andere klachten over ------ .

Samenvatting.

Mijn vader heeft zijn lidmaatschap tijdig, rechtmatig enjuridisch correct opgezegd. Dat daar als gevolg van de administratieve wanordebij ----- niets mee is gedaan moge zo zijn maar wil niet zeggen dat ik daarommee moet gaan in uw vordering.

Ik wijs uw vordering daarom ook af.

Met vriendelijke groet,

F. den Oudsten

PS. In uw brief lees ik overigens nog dat u graag wilt datmijn vader binnen 7 dagen reageert. Misschien zou u als incassobureaueens een kleine masterclass of workshop bij ----- kunnen organiseren. Ik weetzeker dat ze daar nog wat van u kunnen opsteken temeer daar ze zelf momenteelnog op 7 weken zitten.
Wij hebben het zelfde ervaren. Wij hebben een abonnement voor 6 maanden, van tevoren betaald. Dan denk je 6 maanden is toch 6 maanden, klaar. Maar nee squla heeft een andere strategie om mensen op te lichten. Het abonnement gaat gewoon door. Als je je lidmaatschap wilt afzeggen dan moet je geld overmaken(extra). Dan gaat squla het opzeggen en het geld weer terug storten. Waarom? Geld overmaken, geld terugstorten. Hebben jullie niks beters te doen??? Is dit jullie plan om mensen te lokken? Jullie komen met een zogenaamde aanbiedingen en vervolgens moeten mensen 3x zo veel betalen. Wat voor educatieve bedrijf zijn jullie??? Totaal geen respect.
Wij hadden het zelfde, squla afgesloten okt 2015, onze zoon heeft er even een tijdje wat mee gedaan, toen kregen we mailtje dat hij gemist werd, deze kregen we tot maart 2016 daarna geen taal of teken van squla, vervolgens schreven ze in okt 2016 af, om de een of andere reden is dit niet opgemerkt, toevallig log ik in op me bank vandaag en zie dat ze afgeschreven hebben, ik kijk op hun site geen telefoonnr. of mogelijkheid om je af te melden, toen maar op het net gezocht, daar werd al diverse malen gemeld dat telefoonnr en afmelden moeilijk te vinden zijn. Mijn inziens is dit de manier van werken van hun, leden binnen halen en dan ff bezig houden, en dan rustig elk jaar melken.
hoop en wens dat er een consumenten programma eens aandacht aanbesteedt, aan de manier van werken van zulke bedrijven.
Geen ervaring mee, want ik heb geen kids.
Contactgegevens van de site waren zo gevonden:

Liever direct contact?

Bel 020 – 763 0789

maandag t/m vrijdag: 8.00 – 22.00 uur
in het weekend: 9.00 – 18.00 uur

E-mail: klantenservice@squla.nl

Hoe goed dat allemaal is weet ik niet.
Mede door diverse site's en links en goede feeds kon ik d.m.v. ouder inlog, account van me zoon opzeggen.(kreeg direct erna een berichtje op me e-mail hadden ze dus )
Maar waar het mijn wringt, is dat je lid word, je elke maand een bericht je krijgt met status en tevens dat je al tijdje niet bent geweest en dat het dan sneaky stil is ( 6mnd voor verlenging) zodat ze (en dat is bij sommige andere bedrijven ook) het liefst hebben dat je ff "slaapt" en hun het geld binnen kunnen halen, en tuurlijk heb je zelf ook plichten, maar ben ook van mening dat men je wel ff een bericht kunnen doen van dat er een nieuw jaar lidmaatschap aankomt dat is wel zo netjes, anders komt het ervan dat men straks weer qua vertrouwen, terug bij af is en dat mensen zeggen 1jr en dan zien we wel weer.
En we leven tegenwoordig allen in drukke en moeilijke tijden en zulke bedrijven maken daar naar mijn menig dankbaar misbruik van. iedereen ziet wel eens een rekening over het hoofd. gevolg is wel dat ik nu weer ff scherper ben en ik dit ventileer hier, privé en bij mijn klanten.
Contact gezocht met Squla, gemeld over dat ze 1ste jaar 6mnd voor eind niets lieten horen, en tevens dat ze zonder melden 3de jaar ook hadden zonder mail of wat hadden afgeboekt. hebben ze mail gestuurd en hebben ze het heel netjes moet ik zeggen opgelost, konden zien dat er geen activiteiten waren geweest, en dat het geld terug werd geboekt.
pluim voor de service
Reputatie 7
Badge +7
Leuk dat je ons nog even laat weten hoe het af is gelopen @Job1968!
En wat fijn om te horen dat alles toch nog naar tevredenheid is opgelost, super.

@Fred B., jij nog bedankt voor het delen van de contactgegevens!
Niet iedereen heeft even goede ervaringen met Squla als @Job1968 . Ik heb net een heel wonderlijk gesprek gehad met Nikki van de klantenservice van Squla.

Ook wij hebben jaren geleden een Squla abonnement genomen voor onze twee dochters. Vorig jaar kwamen we daar achter en hebben we het opgezegd. Nu blijkt dat voor een account afgelopen jaar gewoon weer incassos hebben plaatsgevonden. "Ach mijnheer", meldt Nikki, "Dan storneert u dat geld toch gewoon? Dan krijgt u nog twee betalingsherinneringen en dan hoort u er nooit meer wat van!" Als jurist gruw ik van deze gang van zaken, maar bovendien: Nikki mag ook wel iets doen! Bijvoorbeeld navragen bij de afdeling betalingen waarom zij geld innen van onze bankrekening. "Daarvoor heb ik het mailadres van dat account nodig mijnheer". Ik heb er een paar gegeven. "Die ken ik niet. Dan kan ik ook niets navragen vanwege de privacy". Ik heb uitgelegd dat ik zonder problemen alle kenmerken van de betaling kan ophoesten, dus dat privacy mij niet het grootste probleem lijkt. Zomaar geld afschrijven van een bankrekening is dat wel. Toch weigert Nikki in actie te komen. Ik ga nu maar het geld storneren. Maar zelfs als dat inderdaad lukt zoals Nikki het beschrijft hou ik er een heel zuur gevoel aan over.

O ja. Een adres heeft Nikki ook niet. "Squla zit niet hier maar ergens anders".
Ik ben Tin Nguyen. Ik heb Squla voor maar een jaar abonement genomen, maar het abonement is stilzwijgend verlengd zonder mijn toestemming is geld automatisch afgeschreven. Squla had voor het einde van abonement moeten vertellen of ik het abonement wil verlengen. Ik heb ook nooit toestemming gekregen voor tweejarige abonement of meerjarige abonement. Op hun site vertellen ze mooi dat je via hun link : leukleren.squla.nl en op "lidmaatschappen" klikken, nou die is er nergens te zien hoor (lees hier https://squlanl.zendesk.com/hc/nl/articles/206154101-Mijn-lidmaatschap-is-automatisch-verlengd-Hoe-zeg-ik-op-) . Ik waarschuw toekomstige ouders om geen gebruik te maken van deze site.

Tin

Reageer