Consumentenbond.nl
Vraag

Verplicht mee te werken aan vervanging groepenkast?

  • 15 december 2019
  • 13 reacties
  • 439 Bekeken

Onze verhuurder heeft ons een niet verplicht aanbod gedaan voor zonnepanelen op het dak. Wij hebben hier geen interesse in. Ivm met de zonnepanelen hebben wij een brief gehad van onze verhuurder dat de groepenkast in onze meterkast vervangen moet worden. Wij willen hier niet aan meewerken maar vragen ons af of wij hier toe verplicht kunnen worden. Wat zijn onze rechten en plichten.


13 reacties

Reputatie 6
Badge +5

Als de verhuurder ziet dat de groepenkast niet meer aan de norm voldoet, is hij verplicht deze te vervangen. Een verstandige verhuurder laat de meterkast af en toe steekproefgewijs keuren door een installateur. Komt die tot de conclusie dat deze niet meer aan de norm voldoet, moet je het wel toestaan.

Waarom bent tegen vervanging van de groepenkast?

Even ter info, een meterkast moeilijk bereikbaar maken mag officieel ook niet.
Daarmee bedoel ik, de kast vol proppen met spullen zodanig dat je niet direct schakelen kunt in geval van nood.(brandvoorschrift)

Geachte Wortelstamper,

Aan de groepenkast mankeert niets. Ik heb inmiddels de derde slimme meter. Deze uitbreiding is alleen voor de zonnepanelen.

Reputatie 7
Badge +7

Normaliter, ook wettelijk geregeld, geldt: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/onderhoud-huurwoning.

Verder geldt dat bij conflicten je altijd naar de huurcommissie kan: 

Als huurder en verhuurder het oneens zijn over gebreken in de woning, dan kunnen zij mogelijk de Huurcommissie inschakelen. 

Wellicht valt een conflict over zonnepanelen en een groepen kast hier ook onder.

Tot slot geeft het plaatsen van zonnepanelen heel vaak problemen tussen huurder en verhuurder. Regels is dat bij plaatsing van zonnepanelen op een huurwoning huurder en verhuurder afspraken moeten maken over het eigenaarschap, het gebruik en de verrekening van de kosten en baten.

Van de woonbond is er ook een publicatie te downloaden: home publicatie zonnepanelen voor huurders.

Verder kan je bij ernstige conflicten de juridische weg bewandelen. Het burgerlijk wetboek kent hele paragrafen met rechten van burgers en dus ook huurders. Zie daar of google eens wat. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +7

Sorry, ik vergeet dat er een topic is: Veelvoorkomende huurproblemen én oplossingen. Zie aldaar waar ook een artikel over allerlei huurproblemen te downloaden is. Daarin ook allerhande hulpinstanties waar u terecht kunt. Groeten Leo.

Reputatie 3
Badge +1

Een groepenkast vervangen is wat anders als 3x slimme meter vervangen, meterkast of groepenkast vervangen kan met onderhoud te maken hebben en kan soms slim te combineren zijn met voorbereiding al dan niet zonnepanelen. Het zou verstandig zijn om duidelijk te maken waarom je geen zonnepanelen wilt, dan krijg je ook betere antwoorden op je vraag

@Demie Over zonnepanelen en huurders opende ik ruim een week geleden het topic “Energierekening en zonnepanelen voor huurders". Het aanbod van mijn verhuurder is wellicht niet hetzelfde als dat van uw verhuurder. Besluit de verhuurder zelf tot installatie van zonnepanelen dan is dat m.i. zijn goed recht omdat het de waarde en toekomstbestendigheid van zijn eigendom (uw huurwoning) ten goede komt. Wellicht houdt de vrijblijvendheid van het aanbod dat u ontving verband met een mogelijk van tevoren aangekondigde huurverhoging i.v.m. met deze voorziening?  In het aanbod dat ik van mijn verhuurder ontving was daarvan geen sprake, maar ik zou daar in principe geen bezwaar tegen hebben als het een redelijk bedrag betrof en het mijn energieverbruik klimaatschonender zou maken.

Dat voor zonnepanelen een hele groepenkast vervangen moet worden lijkt me sterk. De installaties in de meterkast zijn eigendom van de energieleverancier en er is (mij) bij herhaling op gewezen, dat daar niemand anders met zijn tengels aan mag zitten. Ik neem aan, dat voor die zonnepanelen extra voorzieningen nodig zijn maar wat die inhouden werd in de offerte die ik ontving niet vermeld. Als uw verhuurder die bij voorbaat wil laten aanleggen lijkt mij dat, in principe, zijn goed recht, maar of dat in goed overleg met de energieleverancier gebeurt en u vrijwaart van aansprakelijkheid door uw energieleverancier voor mogelijke (toekomstige) schade weet ik niet. Een verdere discussie laat ik graag aan ervaringsdeskundige zonnenpaneelbezitters en de CB over.

Reputatie 6
Badge +5

@Demie

De installaties in de meterkast zijn eigendom van de energieleverancier en er is (mij) bij herhaling op gewezen, dat daar niemand anders met zijn tengels aan mag zitten.

De kWh meter en de hoofdaansluiting zijn van netwerkbeheerder.
De groepenkast en het meterbord zijn van de huiseigenaar.

Een erkent installateur kan de bevoegdheid krijgen na het afleggen van een examen.
Deze examens moeten periodiek herhaald worden om de bevoegdheid te houden.
 

Tja, dat is dan toch weer ingewikkelder dan je (of in elk geval ik) denkt. Wellicht toch een onderwerp voor de CB om in het kader van de gewenste energietransitie eens uit te spitten. 

Reputatie 7
Badge +7

Demie vraagt om zijn rechten en plichten. In onderhavig geval kan het geen kwaad die in gebruikelijke taal (ze staan immers ook in het wetboek) op te sommen. De CB kan daarbij helpen best goed voorstel van @Lisa Boele . Zelf heb ik ook al wat organisaties opgenoemd die zich bezighouden met conflicten huurder - verhuurder. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +6

Als verhuurder los van die zonnepanelen de groepenkast wil vervangen , kan TS dat niet  tegenhouden . Zoals Wortelstamper terecht opmerkt is de groepenkast eigendom van de verhuurder en mag hij die vervangen als hij dat wil . Ook als TS nu geen panelen wil , kan verhuurder toch voorbereid willen zijn voor eventueel panelen in de toekomst en daarom die kast willen vervangen. 

Reputatie 3
Badge +1

Wortelstamper je hebt helemaal gelijk. Verhuurder zal dit waarschijnlijk bij de totaal prijs van mensen die wel zonnepanelen willen mee berekend. Bovendien is dan die groepenkast al voorbereid als de huidige huurder die niet wel vertrekt. Logisch toch!

Het is inderdaad zo dat alleen de hoofdaansluiting en de meter eigendom van het energie bedrijf is, de rest is eigendom van de eigenaar van het pand

Reputatie 6
Badge +5

@Luiks 
Verhuurders maken vaak een deal met een bedrijf die dan voor een mooie prijs alles bij alle woningen in orde maken. Als je die klus dan alsnog achteraf moet doen is die behoorlijk duurder.

Ik heb ooit een kWh meter met losse TF geweigerd omdat ik geen gatenkaas in mijn meterbord wil hebben. Dat was een goede keuze omdat ze die dan weer afgekeurd hadden toen slimpie kwam.
 

@Demie 
Wat mij interesseert, is de reden waarom jij zonnepanelen en aanpassing van de meterkast weigert?
Deze reden kan namelijk de sleutel tot de oplossing zijn.
 

Reputatie 3
Badge +1

De meterkast is eigendom van eigenaar/ verhuurder zo lang je niet hoeft te betalen voor een vernieuwing of aanpassing kun je er weinig tegen doen, maar als je wordt verplicht om er voor te betalen heb je misschien een recht om te weigeren

Reageer