Verstrekken bankafschrift aan gemeente: mag dit?

  • 17 June 2018
  • 13 reacties
  • 10239 Bekeken

  • Bondsbeginner
  • 1 reactie
Het was eind maart een kwijtschelding van de gemeentebelastingen aangevraagd. Alle documenten zijn opgestuurd. Afgelopen week gemeente vraag ,2 maanden na dato, om extra stukken te opsturen o.a. opnieuw bankafschriften van afgelopen 2 maanden waar de transacties niet geblinderd mogen worden.
Mogen ze dit vragen ivm privacy?

13 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Lijkt me niet. De diverse overheden gedragen zich wel vaker alsof wetten niet voor hun gelden. Als blijkt dat dit wel mag , dan is de privacy-wet zo lek als een mandje. Wel moeten ze natuurlijk kunnen beoordelen of je voor die kwijtschelding in aanmerking komt. Ben benieuwd of iemand van de lezers kan beantwoorden , wat wel en niet mag.
Wat ik wel weet is dat de Sociale Dienst al sinds vele jaren bankafschriften bekijkt. Daar gaat het om het saldo, en de transacties mogen worden "afgeplakt".
Beste Leonz,
Zo dacht ik ook maar in de brief staat dat de transacties niet geblinderd mogen worden en dit vind ik heel apart.
Vanzelfsprekend mag de gemeente om inzage vragen. Dat heeft met de privacy regelgeving niets te maken. En logisch dat je niets mag doorhalen. Je kunt er voor kiezen die gegevens niet te verstrekken, maar dan vervalt je recht op kwijtschelding.
Nou, nou.

Voor kwijtschelding mag je saldo niet hoger zijn dan het maandelijks inkomen van een uitkering (dat is €900 à €1000 voor een alleenwonende), is mij ooit verteld.

Ik kan mij héél goed voorstellen dat ook hier uitsluitend naar het saldo mag worden gekeken.
De belastingdienst mag altijd naar bewijsstukken vragen, inclusief volledige bankafschriften over langere periodes. Waarom zou dat anders zijn voor de gemeentebelastingen? Naarmate het rijk meer taken naar de gemeentes overhevelt worden gemeentelijke belastingen steeds belangrijker en voor het innen (of kwijtschelden) zullen vergelijkbare regels gelden en zeker geen drastische beperkingen zoals het alleen maar mogen kijken naar een banksaldo.
Reputatie 7
Kwijtschelding wordt "betaald" uit gemeenschapsgeld. De belastingbetaler betaalt die kwijtscheldimg. Bij de instantie waar je de aanvraag indient mag men daarnaar vragen om fraude te voorkomen, ze mogen ook vragen naar je BSN.
Waarom mogen de transacties bij controles van de Sociale Dienst dan wèl onzichtbaar worden gemaakt? Uitkeringen worden ook betaald vanuit de belastingpot.

Het gaat hier om het saldo: alleen dat is mijns inziens relevant.
Reputatie 7
Ik vraag me af of dat bij iedere gemeente het geval is, een vriendin van me die voor haar 65e een uitkering van de sociale dienst had mocht niets weglakken.
Mijn ervaring met het aanvragen van tijdelijke bijzondere bijstand dateert van jaren terug, maar ik moest daarvoor een overweldigende hoeveelheid papieren overleggen, inclusief bankafschriften van vele maanden (ik meen zelfs een jaar) terug. Wellicht zijn sommige uitkeringssituaties voor de Sociale Dienst zó duidelijk, dat met een periodieke controle van het banksaldo genoegen wordt genomen, maar alleen een laag banksaldo is voor veel mensen tegen het einde van de maand normaal en geeft geen recht op kwijtschelding van belasting.
Als je -maakt niet uit of de maand net begonnen is of ten einde loopt- een laag saldo hebt op alle rekeningen bij elkaar en natuurlijk ook een laag inkomen hebt, dan kom je in aanmerking voor kwijtschelding.
Reputatie 7
Badge +7
Beste @Mags,

Weet je inmiddels al meer?
Reputatie 2
@Mags,

Feitelijk spelen in uw case meerdere facetten. In ieder geval de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit ivm de termijn die de gemeente neemt in reactie op uw vraag. Deze mag in principe max 8 weken bedragen zonder nadere kennisgeving. Meer op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en-antwoord/beslissing-aanvraag-bezwaar-te-laat.

Uit uw relaas maak ik op dat de termijn van 8 weken was verstreken. Het is nu wellicht mosterd na de maaltijd, maar dit is wellicht voor 3-den nog tot hulp.

Mbt de gevraagde informatie heb ik ernstig mijn twijfels over de legitimiteit daarvan. Wellicht dat de gemeente kan aangeven obv welke regeling men dit verlangt. Dan niet in algemene termen maar specifiek onder verwijzing naar naam regeling, art etc.

Mijn advies is echter aan u om zich te wenden tot rechtsbijstandsverzekering (als onderdeel van verzekeringspakket, lidmaatschap van vakbond of belangenbehartiger etc). Dit omdat u zo verzekerd bent van kundige hulp en 1 telefoontje of korte brief richting instantie vaak heel effectief en helpend kan zijn.

Wens u succes.

Reageer