Consumentenbond.nl
Vraag

weigering retourname sale items.

  • 30 maart 2020
  • 6 reacties
  • 272 Bekeken

Ik heb via een online site (ook een fysieke winkel) een aantal items gekocht en wederom retour gestuurd.Dit is door de winkel ontvangen maar weigeren de items retour te nemen en gewoon in rekening te brengen. Op de site staat vermeld blijkbaar dat de items in de sale niet retour genomen worden.Dit mag toch niet ? als ik online wat bestel en binnen de 14 dagen retour stuur ondanks sale items heb ik toch recht op mijn geld terug ? Ik heb hun een mail terug gestuurd dat hun het gewoon retour moeten nemen volgend de wet koop op afstand en daarbij geen uitzondering is van sale en dat de regel op de site niet van toepassing is bij online aankopen en graag van ze hoor. Ik word verzocht de items op te halen of anders sturen ze het terug naar mij retour.

 

Help wat moet ik doen ? ben radeloos....


6 reacties

U hebt volkomen gelijk, er is geen uitzondering voor de uitverkoop in de wet koop op afstand. Verder kunt u niet zoveel anders doen dan dat herhalen tot ze toegeven.

U hebt volkomen gelijk, er is geen uitzondering voor de uitverkoop in de wet koop op afstand. Verder kunt u niet zoveel anders doen dan dat herhalen tot ze toegeven.

dankjewel ik wist niet zeker of ik in mijn recht stond !

Reputatie 4
Badge +3

 

@A. Deen  

Zou een vermelding op de site dat sale artikelen niet retour mogen niet afdoende zijn?

Reputatie 3
Badge +2

Artikel 46d

1

Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.

2

In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.

3

In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.

4

De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:

a

van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;

b

van zaken die:

1

zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;

2

duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3

door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4

snel kunnen bederven of verouderen;

c

van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;

d

van kranten en tijdschriften.

 

Sale/aanbieding is niet genoemd. 

Reputatie 6
Badge +5

@Chris L 
Je zou, Sale uit kunnen leggen als producten die aan hun uiterste verkoopbaarheid zijn gekomen.
Dan kom je in een grijs gebied van 4a en 4b3
 

 

Reputatie 3
Badge +2

@Chris L 
Je zou, Sale uit kunnen leggen als producten die aan hun uiterste verkoopbaarheid zijn gekomen.
Dan kom je in een grijs gebied van 4a en 4b3

Niet relevant

4a betreft bv aandelen omdat je dan verlies zou kunnen boeken op de verkoper… 

4b3 betreft vers goederen welke in 14 dagen zouden kunnen verouderen. Alles wat langer houdbaar is dan bv een maand zou terug gestuurd moeten kunnen worden. “Verouderen” moet dan wel over het goed zelf gaan… kleding kan niet verouderen in een maand.  

Reageer