Denk mee over nieuwe producten en diensten van de Consumentenbond!

 • 23 april 2021
 • 44 reacties
 • 1101 Bekeken
Denk mee over nieuwe producten en diensten van de Consumentenbond!

Toon eerste bericht

44 reacties

Reputatie 1
Badge +1

Beste mevrouw Molenaar,

Misschien wel een utopie waarvoor ik u nu benader, maar daarmee niet-minder belangrijk: een lokale overheid (zowel politici als ambtenaren) die zich steeds verder lijkt te verwijderen van gezond verstand, en daarmee eigenlijk dagelijks direct negatief ingrijpt in de leefomgeving en belangen van haar inwoners.

Tegen wil & dank ben ik ervaringsdeskundige geworden, waaruit ik meen te mogen constateren dat de diepere oorzaak ligt in een stelsel waarbij zelfs de laatste nog overgebleven “kritische” burgers al snel als lastpakken en procesvertragende elementen worden geoormerkt, waardoor Het Excuus zou zijn gerechtvaardigd om in het geheel niet-, of niet binnen gangbare termijnen, en/of zonder inhoudelijk op de probleemstelling te reageren vanuit de lokale overheid. Daarnaast blijken lokale overheden niet (meer?) de simpele kunst te kunnen opbrengen om zelfs bij "burgerparticipatieprojecten” (de klantvriendelijkheid daarvan blijkt doorgaans vooral omgekeerd-evenredig gerelateerd aan de lengte van het woord) eerst 'ns netjes burgers transparant, volledig en vooral bijtijds te informeren, waardoor burgers steeds maar weer voor voldongen feiten worden gesteld, wat enerzijds zich uit in frustratie en verminderd draagvlak (dan kun je op hen ook gelijk het etiketje "lastpak” plakken...) en anderzijds in murw-worden (wat nog veel handiger is, want van die burgers heb je in elk geval nooit meer last...).

En…. last-but-not-least: departementen, portefeuilles en ambtsgebieden blijken dermate te zijn gepolitiseerd en vooral ook "louter voor eigen passie wensen te gaan”, dat er almaar méér contraproductieve- en wereldvreemde besluiten lijken te worden genomen. Zo is in mijn woonbuurt voor ruim 45 miljoen euro gemeenschapsgeld een recreatieterrein gebouwd en is ook het hier aanwezige Nationaal Rugbystadion voor ruim 2 miljoen euro gemeenschapsgeld uitgebreid, terwijl dan elders op de tekentafels van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf doodleuk wordt beslist om alle OV-haltes in onze woonbuurt te schrappen. Gevolg: stadion ligt nu ineens op 1km-, en recreatiegebied zelfs op 2km loopafstand van dichtstbijzijnde OV-halte. Al bijna 8 jaar lang weigert men stelstelmatig elke inhoudelijke dialoog, tot aan de rechtszaal aan toe ("burgers, bewoners, buspassagiers en belastingbetalers zijn niet-belanghebbend…."). Ik heb het hier niet over een eiland, maar de hoofdstad van ons landje….

 

Ombudsmannen en vrouwen, zowel landelijk als gemeentelijk, en feitelijk iedere partij waarvan je toch zou mogen verwachten dat de burgers centraal zouden staan: allemaal wensen ze hun handen niet te branden aan "de politiek”. Ook trouwens Vereniging Eigen Huis blijft liever op de handen zitten…. 

Ik voel me m.a.w. als burger, als consument en bovenal als mens: machteloos, en volstrekt alleen.

 

Dát zou nou ns wat wezen voor de Consumentenbond…. dacht ik toen ik uw oproep las.

 

Ik ben benieuwd, en laat me graag verrassen!

 

Veel succes met de bondsactiviteiten en de trend nieuwe gebieden te gaan ontginnen. Ga zo door!

 

@T. v/d Nes en M. Spier Dank u wel voor uw bijdrage. U geeft zelf al terecht aan dat deze problematiek eigenlijk via ombudsmannen en -vrouwen zou moeten worden aangekaart. Niettemin hebben wij ons in een brief aan de informateur wel hard gemaakt voor de verbetering van de positie van de consument. Dit sluit volgens mij goed bij wat u schetst. https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/omslag-nodig-van-nieuw-kabinet-consumenten-op-eerste-plaats

Reputatie 1
Badge +1

Ik heb wat suggesties om mensen met een migratie-achtergrond beter te bereiken. Als ud at echt wil, is de eerste stap het taalgebruik te vereenvoudigen. Ik geef als vrijwilliger taalondersteuning aan migranten. Ook als ze zich goed redden met Nederlands, is de woordenschat het grote probleem. Veel samengestelde woorden kennen ze niet. Wat denkt u van woorden als belastingheffing, belastingaanslag, belastingverordening, betalingsregeling. Dit zijn ook voor gevorderde deelnemers aan taalprogramma's lastige woorden. Laatst heb ik ze ene tekst laten lezen uit de krant met woorden als terugdeinzen, uitverkoren, noodgedwongen, latrelatie, en voorkeursbehandeling. Letten op taal, teksten kort houden en ongebruikelijke woorden vermijden helpt.

De tweede uitdaging is dat, migranten niet weten dat de consumentenbond bestaat (waarom zouden ze, ze begrijpen er niets van en hebben er niets aan). Ze lezen minder Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften dan wij doen.  U zult ze dus actief moeten opzoeken via lokale organisaties. Dat is veel werk, maar begin er gewoon mee!

De mensen die ik begeleid zijn heel erg gemotiveerd om te integreren en werken daar keihard aan. Alle hulp is welkom. Ik zou dolgraag meer tekstmateriaal willen hebben dat geschikt is voor volwassen migranten. Ik zie nu veel teksten gebruikt worden die voor kinderen zijn bedoeld. Die voldoen helaas niet aan wat ik nodig heb. Het zou mooi zijn als de consumentenbond hierin kan helpen.

 

@R.J. Heyink Goede input. Inderdaad nog wel een uitdaging hoe het te regelen is. Maar ik denk dat u wel gelijk heeft.

Reputatie 1
Badge +1

Heb jij ideeën voor producten en/of diensten die wij nog niet bieden, maar waarvan je denkt dat ze bij ons passen én die ons lidmaatschap nog aantrekkelijker maken? We horen het graag.

We geven nu vooral veel (test)informatie, zodat we consumenten kunnen helpen om een goede keuze te maken. Ook zijn we er bij collectieve of individuele problemen met een bedrijf.

Nu zijn we op zoek naar goede en nieuwe ideeën. Dus geen suggesties voor tests en collectieven, maar juist voor iets heel nieuws.

 

Heb jij een goed idee? Praat mee! Natuurlijk kan ik niet beloven dat we overal mee aan de slag gaan. Wat ik wel kan beloven, is dat elk idee voor ons een bron van inspiratie zal zijn!

 

Nieuwe producten/diensten
In de oproep van @SandraMolenaar worden al een aantal trends genoemd: duurzaamheid, online shopping, big data, vergrijzing, ed.

Een andere invalshoek zou Economie kunnen zijn. De huidige visie van veel landen op de economie is gebaseerd op de filosofie van Ayn Rand. Komt in het kort neer op Egoisme.
Men heeft het steeds over ‘groeiende economie’. Wat houdt dat in? Het komt neer op steeds meer consumeren (dus niet duurzaam). En dat zie je terug in de steeds korter wordende levensduur van producten en diensten. Vreemd, dat een smart phone bij de meeste fabrikanten slechts 2 jaar van updates wordt voorzien. Waarom een nieuwe phone? Iets betere camera, ietsje sneller? De meeste mensen hebben dat niet nodig. Maar uit hoofde van veiligheid wordt je bijna gedwongen om nieuwe producten te kopen.
Bekijk je de economie over een lange termijn (50-100 jaar), dan kan je stellen dat producten nu nog goedkoop zijn, omdat het in door derde-wereld landen onder slechte arbeidsomstandigheden wordt gemaakt. Dat zal op termijn over zijn, want ook in die landen zal het welzijn langzaam stijgen. Goed voorbeeld is China. Waar vroeger  de prijzen op alle gebieden erg laag waren, is dat nu allang niet meer zo (kijk bijv. naar prijzen smart phones). En China wil ook een sterk groeiende economie. De reden om jaren geleden het 1-kind politiek los te laten. En nu pas is het 2-kind politiek losgelaten. Alleen maar om meer consumenten te hebben.
Waar leidt de constante groei uiteindelijk heen? Tja, dat de grondstoffen uitgeput raken. Dan is de aarde kaal geplukt. Aan de andere kant worden wel alternatieven bedacht voor bepaalde grondstoffen, maar ook die zijn weer eindig.

Je zou dus iets van een label moeten hebben, waaraan afgemeten kan worden in hoeverre een product echt iets substantieels toevoegt aan het bestaande product. Ofwel extra (echte) nut tegen de kosten van product zelf + impact op de omgeving (duurzaamheid).

Een andere suggestie: Europa-breed inzetten. Zoals nu al gebeurt worden testen min of meer verdeeld naar meerdere landen (met soortgelijk Consumentenbond).
Wellicht is het mogelijk om met Europese subsidie een grote Internationale database op te zetten, met daarin alle testen (van alle landen). Eventueel ‘vertaalt’ naar landen, die het accent op iets andere invalshoeken legt.
Deze database zou dan toegankelijk moeten zijn voor iedereen, gratis. Waardoor ook de mensen met lagere inkomens er profijt van kunnen hebben.
Uiteraard mag EU zich niet met inhoud bemoeien, Consumentenbonden moeten immer onafhankelijk kunnen functioneren.
Wellicht eens contact opnemen met Volt, de nieuwe partij, die zich sterk maakt voor Europese aanpak op alle gebieden.

Wat jongeren betreft zal het lastig blijven. Deze hebben hun focus op hele andere zaken en staan niet stil bij consumentenzaken. Pas als ze kinderen krijgen, gaan zij zich meer verantwoordelijk voelen, zullen meer kosten moeten maken en gaan dan pas op zoek naar de Beste Product, ed.
Wellicht bekijken hoe je op Instagram, TikTok, ed op een ludieke wijze de Consumentenbond onder de aandacht kan brengen. Zoals bij. Bij Nu.nl (wekelijke een test).

 

@P. Fransen Hartelijk dank voor uw input. Over duurzaamheid heb ik in reactie op andere suggesties al het een en ander gezegd. Hopelijk geeft dat u wat comfort dat we ons terdege bewust zijn dat wij hier een maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Testen doen we inderdaad samen met andere vergelijkbare consumentenorganisaties in Europa, maar deze testen worden voor een beperkt bedrag gedeeld met kleinere consumentenorganisaties in Europa en elders in de wereld. Juist om die consumentenbewegingen te versterken. Leuke suggesties om jongeren te bereiken. Ik denk inderdaad dat dat via dat soort kanalen zou moeten. Nogmaals dank.

Aan het bovenstaande wil ik nog toevoegen, dat wat consumentenbelang betreft niet alleen jongeren buiten de boot vallen maar ook de z.g. grijsaards. Voor jongeren geldt, dat de wetgever hen dan wel met 18 jaar volwassen heeft verklaard, maar hun financiële strapatsen tot hun 21ste jaar op de ouders worden verhaald (als dat gewijzigd is houd ik mij voor correctie aanbevolen) en hun invloed als consument daardoor beperkt is. .Voor grijsaards geldt, dat zij  voornamelijk als kostenpost worden beschouwd. Dat  beeld wordt geschapen door het feit, dat alle maatschappelijke maatregelen worden genomen door een beroepsgroep die het eerste stadium achter zich heeft gelaten en het laatste stadium nog niet heeft bereikt. 

Wat hier van node is, is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat is er maar krijgt onvoldoende aandacht want de meeste wetenschappelijk opgeleiden vinden een werkkring in het bedrijfsleven en dienen daar het belang van hun werkgever. Ik zou dus willen pleiten voor een veel duidelijker onderscheid door de CB van die verschillende belangen. En noem twee voorbeelden:

De gezondheidszorg. De kosten blijven maar stijgen en niemand schijnt zich af te vragen waarom wij daar, behalve de premie voor de ziektekostenverzekering, ook nog eens ruim 30% van alle  Nederlandse belastinginkomsten aan moeten besteden. In onze welvarende omstandigheden is het zeer wel mogelijk om tot op hoge leeftijd gezond en actief te blijven om daarna vrij snel en zonder noemenswaardige kosten voor de samenleving het loodje te leggen en ten grave gedragen te worden. Maar de realiteit is anders  De kosten voor gezonde, biologische, voeding komen geheel te laste van de consument en mijn factuur voor personal training (op hogere leeftijd zeer aan te raden) wordt “verrijkt" met een BTW tarief van maar liefst 21%!  Het enige wat mij, op 75-jarige leeftijd, interesseert is een goede stervensbegeleiding wanneer het zover komt. Maar daar schijnt in de huidige medisch opleidingen geen belangstelling voor te bestaan. Ik betaal dus al jarenlang voor een zorgverzekering waaraan ik totaal niets heb

Het tweede voorbeeld: de automatisering. Ooit begonnen als een mogelijkheid om de administratie voor het bedrijfsleven te vereenvoudigen en zoveel mogelijk administratief personeel te kunnen ontslaan.. Inmiddels doorgewoekerd tot een systeem waarin alle kosten bij de eindgebruiker (de consument) belanden die daarvoor in het kader van de "technologische ontwikkeling” steeds duurdere apparatuur moet aanschaffen en zich steeds ingewikkelder werkwijzen eigen moet maken. Die hele automatisering, die veel mensen van eenvoudig werk heeft beroofd, heeft nooit het belang van de consument voor ogen gehad. En wordt eenvoudig geïllustreerd door het feit, dat bij de aanschaf van een pc geen goede gebruikshandleiding hoeft te worden geleverd terwijl op elke plastic verpakkingszak de waarschuwing verplicht is dat je kind er in kan stikken. 

 

 

Reputatie 1
Badge +1

Aan het bovenstaande wil ik nog toevoegen, dat wat consumentenbelang betreft niet alleen jongeren buiten de boot vallen maar ook de z.g. grijsaards. Voor jongeren geldt, dat de wetgever hen dan wel met 18 jaar volwassen heeft verklaard, maar hun financiële strapatsen tot hun 21ste jaar op de ouders worden verhaald (als dat gewijzigd is houd ik mij voor correctie aanbevolen) en hun invloed als consument daardoor beperkt is. .Voor grijsaards geldt, dat zij  voornamelijk als kostenpost worden beschouwd. Dat  beeld wordt geschapen door het feit, dat alle maatschappelijke maatregelen worden genomen door een beroepsgroep die het eerste stadium achter zich heeft gelaten en het laatste stadium nog niet heeft bereikt. 

Wat hier van node is, is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Dat is er maar krijgt onvoldoende aandacht want de meeste wetenschappelijk opgeleiden vinden een werkkring in het bedrijfsleven en dienen daar het belang van hun werkgever. Ik zou dus willen pleiten voor een veel duidelijker onderscheid door de CB van die verschillende belangen. En noem twee voorbeelden:

De gezondheidszorg. De kosten blijven maar stijgen en niemand schijnt zich af te vragen waarom wij daar, behalve de premie voor de ziektekostenverzekering, ook nog eens ruim 30% van alle  Nederlandse belastinginkomsten aan moeten besteden. In onze welvarende omstandigheden is het zeer wel mogelijk om tot op hoge leeftijd gezond en actief te blijven om daarna vrij snel en zonder noemenswaardige kosten voor de samenleving het loodje te leggen en ten grave gedragen te worden. Maar de realiteit is anders  De kosten voor gezonde, biologische, voeding komen geheel te laste van de consument en mijn factuur voor personal training (op hogere leeftijd zeer aan te raden) wordt “verrijkt" met een BTW tarief van maar liefst 21%!  Het enige wat mij, op 75-jarige leeftijd, interesseert is een goede stervensbegeleiding wanneer het zover komt. Maar daar schijnt in de huidige medisch opleidingen geen belangstelling voor te bestaan. Ik betaal dus al jarenlang voor een zorgverzekering waaraan ik totaal niets heb

Het tweede voorbeeld: de automatisering. Ooit begonnen als een mogelijkheid om de administratie voor het bedrijfsleven te vereenvoudigen en zoveel mogelijk administratief personeel te kunnen ontslaan.. Inmiddels doorgewoekerd tot een systeem waarin alle kosten bij de eindgebruiker (de consument) belanden die daarvoor in het kader van de "technologische ontwikkeling” steeds duurdere apparatuur moet aanschaffen en zich steeds ingewikkelder werkwijzen eigen moet maken. Die hele automatisering, die veel mensen van eenvoudig werk heeft beroofd, heeft nooit het belang van de consument voor ogen gehad. En wordt eenvoudig geïllustreerd door het feit, dat bij de aanschaf van een pc geen goede gebruikshandleiding hoeft te worden geleverd terwijl op elke plastic verpakkingszak de waarschuwing verplicht is dat je kind er in kan stikken. 

 

 

Hartelijk dank voor het meedenken, @Lisa Boele! En twee onderwerpen die goed bij ons passen en waar we ons al regelmatig mee bezighouden. Zo maken wij ons hard voor Nutriscore, opdat consumenten gezondere keuzes kunnen maken en bedrijven gestimuleerd worden om hun producten gezonder te maken. Wij pleiten - ook richting de informateur - voor wettelijke regels ten aanzien van het toevoegen van suikers en zout. En jouw suggesties ten aanzien van BTW zijn ook zeer interessant.

Met betrekking tot automatisering: in dit licht richten wij ons vooral op het betalings- en financiële verkeer. Zowel binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer als in gesprekken met individuele banken verzetten wij ons tegen de digidwang van banken. Dat valt overigens nog niet mee, helaas.

Reputatie 7
Badge +6

Die digidwang komt helaas niet alleen bij de banken vandaan . Dit is een groot probleem aan het worden voor mensen die dat niet kunnen of willen .

Reputatie 2
Badge +2

Geachte mevrouw Molenaar, @SandraMolenaar 
In het consumentenverkeer heb ik al veel ervaring opgedaan, met goeie kopen en met miskopen. Gelukkig ben ik al jaren CB-lid en profiteer ik van jullie testen en de kennis van Panelleden.
Als ik een keer ‘gedoe’ heb met een bedrijf of leverancier dan kom ik vooral bij de grote bedrijven vaak beleidsmatige tegenwerking tegen. Hoezo kan iemand van de klantenservice mij niet doorverbinden (of een telefoonnummer geven) van een specialist die mij wel helpen kan als de klantenservice het niet kan.

Waarom trek ik aan het kortste eind als ik tegen ‘Algemene voorwaarden’ aanloop die erg klantonvriendelijk zijn. Ik droom er wel eens van dat mijn ouders bij mijn geboorte bij de KvK Algemene voorwaarden hadden gedeponeerd op mijn naam die erg leveranciersonvriendelijk waren geweest! Wat stond ik dan sterk! Zeker omdat ik niet voldoende juridische achtergrond en een dikke portemonnee heb…

Ik ben gelukkig met het bestaan van de CB. Dus blijf vooral actief op de vlakken vóór consumenten en u mag leden best voortrekken boven niet-leden.

Met vriendelijke groet,

Erik

Beste @SandraMolenaar,

wellicht handig om mensen met een minimuminkomen of zelfs schuldsanering de mogelijkheid te geven op een gratis abonnement? De huis situatie moet dan wel aantoonbaar zijn en wellicht zoals in grote steden via een gemeente pasje geregeld kunnen worden.

Succes

Ruud Anneese

 

 

 

L.s., 

Om een grotere groep mensen te bereiken, zou ik willen voorstellen om een extra abonnementsvorm te introduceren, nl. die van (alleen) digitaal lid. Deze mensen ontvangen geen papieren exemplaar meer van de Consumentengids, maar lezen deze gids slechts digitaal. Heeft een aantal voordelen: het is beter voor het milieu (scheelt een berg papier en drukinkt); het lidmaatschap kan daardoor een stuk voordeliger en daardoor kunnen weer meer mensen lid worden van de Consumentenbond. 
 

Met vriendelijke groet, 

Dick Westerink 

Deze mensen ontvangen geen papieren exemplaar meer van de Consumentengids, maar lezen deze gids slechts digitaal.

Heeft u gekeken want ik weet niet beter dan dat dit al bestaat. U kunt een elektronische versie only abonnement afsluiten.

Dank voor uw reactie!Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken, maar geput uit mijn geheugen. Ik had het namelijk een poos geleden al eens gevraagd en toen kon dat nog niet. Ik zie nu dat het inderdaad kan. Mijn bijdrage kan dan ook verwijderd worden! 

Badge

Beste mevrouw Molenaar,

Ik las uw oproep zojuist, en ik begrijp de uitdaging voor de CB. 

Allereerst zou er een extra predikaat moeten komen : minst milieubelastende keuze.

Voor wat betreft de jeugd/jongeren zou ik een apart label onder de CB lanceren : Getwise/Getsmart iets minder ouderlijk. Daaronder kun je onderwerpen en producten behandelen die voor de jeugd belangrijk is ; 1 x per jaar mobiele providers en telefoons bijvoorbeeld, aanbieders van jongerenreizen, energydrinks, bluetoothspeakers en pc/laptop hardware en nog veel meer zaken die voor de jongeren spelen. In deze categorien kan je ook de beste van iets slechts zoals energydrink kiezen. Door dit te promoten kun je iets van zelfreiniging in deze ongrijpbare markten bewerkstelligen. Uiteraard online in een app en het liefst met een voordelig abonnement (evt leeftijdsgebonden).

Voor het hardware gedeelte heb ik als 2e adviseur altijd tweakers.net als raadgever, ook als het gaat om prijsvergelijk/productvergelijk. Misschien is daar een samenwerking mogelijk. Zij kunnen een groot gedeelte van de testen misschien op zich nemen, waardoor er meer resources voor andere zaken zijn. Met hun kennis en de daarop aanwezige forumnisten heb je gelijk alles in huis om het daarna in een CBvergelijker (die daar maar zelden op grotere schaal/periodiek aanwezig is) te stoppen. Uiteraard met daar een milieubewuste keuze in.

Ik denk overigens niet dat de CB niet relevant voor de jongeren wordt, maar alleen wanneer de CB dat wordt.

 

Uiteraard zijn ook de onderwerpen voor de jeugd van toepassing voor de ouders die dit ook kunnen gebruiken voor het maken van keuzes of hen kunnen verwijzen of helpen met het maken van een bewuste keuze.

 

Ik zie ook een oproep die maatschappelijk(er) is, en daar zijn misschien ook samenwerkingsmogelijkheden, met de schuldsanering, schuld hulpverlening, budgetcoaches en gemeentelijke kredietbanken, mogelijk. Eventueel vertalingen van de artikelen voor de groepen die u nu niet bereikt.

 

Voor het testen van producten die te veel budget gebruiken, zou je je kunnen focussen op de aanbieder zodat er in ieder geval op service/expertise een goede keuze gemaakt kan worden. Evt. kan de CB nog meer putten uit samenwerkingen zoals al met bv stiftung.de.

 

Succes in ieder geval met de ontwikkeling !

 

 

We lezen veel in de verschillende uitgaven van de CB over neprecensies en nepreviews, of over websites waar onwelgevallige reviews zo veel mogelijk geweerd worden. Het mooie van de CB is dat ze onafhankelijk zijn, en zeker in combinatie met buitenlandse zusterorganisaties een enorm grote hoeveelheid mensen hebben die ongecensureerd hun reactie kunnen geven op producten/diensten/ervaringen in de horeca of anderszins op reis. Zou daarin niet een mooie toekomstige taak van de CB liggen, om ervaringen van leden op allerlei gebied te verzamelen en toegankelijk te maken op de website?

Badge

Beste mevrouw Molenaar of Collega,

 

Leuk en goed dat jullie deze oproep open doen. Ik loop wat achter met lezen van de gidsen dus hierbij wat laat wat suggesties. Onderstaande suggesties zijn alle genesteld op het unique selling point dat ik zie dat de consumentenbond voor mij heeft: “Wat super chill dat iemand dit voor mij uitzoekt en/of voor mij opkomt zodat ik het zelf niet hoef te doen”

 

 1.   “Consumenten-Hacks” sociale media accounts gericht op jongeren
  Zelf ben ik vroeger als student in verschillende valkuilen getrapt van producenten simpelweg omdat ik niet beter wist. Een gids lezen deed ik helaas niet. Maar veel op sociale media kijken (toen nog facebook, nu waarschijnlijk meer insta & tiktok) deed ik wel. Ik merk dat lifehacks enorm populaire content zijn. Mijn schoonzusje heeft de video zoals hieronder (A) aan al haar vriendinnen (en mij...) laten zien. Ik kan me erg voorstellen dat met de gedegen, bewezen en relevante onderzoeken die de consumentenbond uitvoert, er ook veel relevante “consumentenhacks” bestaan voor jongeren. Ik stel mij dat posts/video's voor waarin heel kort en hapklaar wordt meegegeven dat “Wist je dat huismerk wasmiddel vaak evengoed of beter is dan A-merken → Kijk hier voor het hele onderzoek”. Of “Wist je dat je door jaarlijks over te stappen van energieleverancier X euro kan besparen → lees meer hier”. Ik had heel graag veel eerder begrepen dat ik niet altijd A-merk wasmiddel had hoeven te kopen ;)
   
 2. Maak de consumentenbond zichtbaarder in het dagelijks leven
  Zoals veel nuttige inzichten, neem ik mij voor “dat ga ik onthouden” en de dag daarna ben ik het vergeten. Een pracht voorbeeld is “het handige lijstje met duurzame keurmerken” die in de consumentenbond stond een paar maanden geleden. Super handig en fijn dat dat door de CB wordt uitgezocht. Maar ik ben het al weer vergeten…
  Wat mij enorm handig lijkt voor mijzelf maar ook studenten zijn kleine producten die dienen als reminders. Om het voorbeeld van de duurzame keurmerken te nemen; een linnen tasje met aan ene kant bedrukt “Ik kies bewust; ik ben lid van de CB” en aan de andere kant een bedrukt lijstje met “Dit zijn de 10 beste duurzame keurmerken voor in de supermarkt ([timestamp])” met logo's zou toch prachtig zijn? Idealiter zien we over een jaartje dan mensen van verschillende generaties met die linnen tas in de supermarkt staan; ook enkele studenten. Een ander goed voorbeeld is de koelkaststicker van het voedselcentrum die ik met veel plezier gebruik; en ook aan veel bezoek laat zien (en zij zien dus ook het voedselcentrum logo). Zie (B)
   
 3. Maak de wegingen van testaspecten aanpasbaar
  Een puntje waar ik persoonlijk nu tegenaanloop: het zou erg helpen als op de website een gebruiker de wegingsfactoren van losse testaspecten kunnen aanpassen, waarna opnieuw wordt berekend wel product het beste aansluit bij de wensen (of als alternatief; dat je een excel met de scores en gebruikte wegingen kan downloaden). Ieder zijn behoefte is anders en daarmee ook de weging van verschillende aspecten van producten. Zo heb ik de consumentenbond website geraadpleegd voor TV's. Echter heb ik een prachtige soundbar liggen, en is het aspect geluid voor mij dus totaal irrelevant in de test. Ik stond op het punt om de scores van de modellen die mij aanspraken handmatig in een excel te gaan zetten, maar heb dit uiteindelijk niet gedaan.
   

(A) https://www.tiktok.com/@leahmariorganization/video/6831633129808170246

(B) https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren/ja-nee-koelkaststicker.aspx

Hopelijk bieden deze suggesties wat inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de strategie. 

Reputatie 1
Badge +1

Geachte mevrouw Molenaar, @SandraMolenaar 
In het consumentenverkeer heb ik al veel ervaring opgedaan, met goeie kopen en met miskopen. Gelukkig ben ik al jaren CB-lid en profiteer ik van jullie testen en de kennis van Panelleden.
Als ik een keer ‘gedoe’ heb met een bedrijf of leverancier dan kom ik vooral bij de grote bedrijven vaak beleidsmatige tegenwerking tegen. Hoezo kan iemand van de klantenservice mij niet doorverbinden (of een telefoonnummer geven) van een specialist die mij wel helpen kan als de klantenservice het niet kan.

Waarom trek ik aan het kortste eind als ik tegen ‘Algemene voorwaarden’ aanloop die erg klantonvriendelijk zijn. Ik droom er wel eens van dat mijn ouders bij mijn geboorte bij de KvK Algemene voorwaarden hadden gedeponeerd op mijn naam die erg leveranciersonvriendelijk waren geweest! Wat stond ik dan sterk! Zeker omdat ik niet voldoende juridische achtergrond en een dikke portemonnee heb…

Ik ben gelukkig met het bestaan van de CB. Dus blijf vooral actief op de vlakken vóór consumenten en u mag leden best voortrekken boven niet-leden.

Met vriendelijke groet,

Erik

Hallo Erik, ik reageer een beetje laat. Sorry. Ik kan je wel vertellen, dat de Consumentenbond met verschillende brancheverenigingen tweezijdige voorwaarden afsluit. Wij gaan daar extra aandacht aan besteden vanaf dit jaar. Met sommige branches zullen we actief de samenwerking zoeken en branches “waar geen eer aan te behalen valt”, daar zullen we in de toekomst ook geen tweezijdige voorwaarden meer mee afsluiten.  Als er specifiek branches en artikelen in voorwaarden zijn, waar jij tegen aanloopt, dan hoor ik die graag. Dan kunnen we die eventueel meenemen. Los van de voorwaarden, staat of valt het succes van die afspraken natuurlijk ook met hoe netjes bedrijven zich er aan houden. Daar zien wij wel weer een rol van de branchevereniging. Groeten, Sandra

Reputatie 1
Badge +1

Beste mevrouw Molenaar of Collega,

 

Leuk en goed dat jullie deze oproep open doen. Ik loop wat achter met lezen van de gidsen dus hierbij wat laat wat suggesties. Onderstaande suggesties zijn alle genesteld op het unique selling point dat ik zie dat de consumentenbond voor mij heeft: “Wat super chill dat iemand dit voor mij uitzoekt en/of voor mij opkomt zodat ik het zelf niet hoef te doen”

 

 1.   “Consumenten-Hacks” sociale media accounts gericht op jongeren
  Zelf ben ik vroeger als student in verschillende valkuilen getrapt van producenten simpelweg omdat ik niet beter wist. Een gids lezen deed ik helaas niet. Maar veel op sociale media kijken (toen nog facebook, nu waarschijnlijk meer insta & tiktok) deed ik wel. Ik merk dat lifehacks enorm populaire content zijn. Mijn schoonzusje heeft de video zoals hieronder (A) aan al haar vriendinnen (en mij...) laten zien. Ik kan me erg voorstellen dat met de gedegen, bewezen en relevante onderzoeken die de consumentenbond uitvoert, er ook veel relevante “consumentenhacks” bestaan voor jongeren. Ik stel mij dat posts/video's voor waarin heel kort en hapklaar wordt meegegeven dat “Wist je dat huismerk wasmiddel vaak evengoed of beter is dan A-merken → Kijk hier voor het hele onderzoek”. Of “Wist je dat je door jaarlijks over te stappen van energieleverancier X euro kan besparen → lees meer hier”. Ik had heel graag veel eerder begrepen dat ik niet altijd A-merk wasmiddel had hoeven te kopen ;)
   
 2. Maak de consumentenbond zichtbaarder in het dagelijks leven
  Zoals veel nuttige inzichten, neem ik mij voor “dat ga ik onthouden” en de dag daarna ben ik het vergeten. Een pracht voorbeeld is “het handige lijstje met duurzame keurmerken” die in de consumentenbond stond een paar maanden geleden. Super handig en fijn dat dat door de CB wordt uitgezocht. Maar ik ben het al weer vergeten…
  Wat mij enorm handig lijkt voor mijzelf maar ook studenten zijn kleine producten die dienen als reminders. Om het voorbeeld van de duurzame keurmerken te nemen; een linnen tasje met aan ene kant bedrukt “Ik kies bewust; ik ben lid van de CB” en aan de andere kant een bedrukt lijstje met “Dit zijn de 10 beste duurzame keurmerken voor in de supermarkt ([timestamp])” met logo's zou toch prachtig zijn? Idealiter zien we over een jaartje dan mensen van verschillende generaties met die linnen tas in de supermarkt staan; ook enkele studenten. Een ander goed voorbeeld is de koelkaststicker van het voedselcentrum die ik met veel plezier gebruik; en ook aan veel bezoek laat zien (en zij zien dus ook het voedselcentrum logo). Zie (B)
   
 3. Maak de wegingen van testaspecten aanpasbaar
  Een puntje waar ik persoonlijk nu tegenaanloop: het zou erg helpen als op de website een gebruiker de wegingsfactoren van losse testaspecten kunnen aanpassen, waarna opnieuw wordt berekend wel product het beste aansluit bij de wensen (of als alternatief; dat je een excel met de scores en gebruikte wegingen kan downloaden). Ieder zijn behoefte is anders en daarmee ook de weging van verschillende aspecten van producten. Zo heb ik de consumentenbond website geraadpleegd voor TV's. Echter heb ik een prachtige soundbar liggen, en is het aspect geluid voor mij dus totaal irrelevant in de test. Ik stond op het punt om de scores van de modellen die mij aanspraken handmatig in een excel te gaan zetten, maar heb dit uiteindelijk niet gedaan.
   

(A) https://www.tiktok.com/@leahmariorganization/video/6831633129808170246

(B) https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren/ja-nee-koelkaststicker.aspx

Hopelijk bieden deze suggesties wat inspiratie voor de verdere ontwikkeling van de strategie. 

Ha! Wat ontzettend leuk en goed meegedacht. Jouw ideeën passen perfect bij onze nieuwe strategie. Wij moeten om bij jongere mensen scherp op het vizier te komen echt op andere manieren communiceren. Ik ga ze delen met het team dat hiermee aan de slag gaat. En wat ongelooflijk tof om dat jij ons super chill vindt!

Reputatie 1
Badge +1

We lezen veel in de verschillende uitgaven van de CB over neprecensies en nepreviews, of over websites waar onwelgevallige reviews zo veel mogelijk geweerd worden. Het mooie van de CB is dat ze onafhankelijk zijn, en zeker in combinatie met buitenlandse zusterorganisaties een enorm grote hoeveelheid mensen hebben die ongecensureerd hun reactie kunnen geven op producten/diensten/ervaringen in de horeca of anderszins op reis. Zou daarin niet een mooie toekomstige taak van de CB liggen, om ervaringen van leden op allerlei gebied te verzamelen en toegankelijk te maken op de website?

Goeie ja Wim! Daar loopt nu wel een project voor, maar dat zouden we misschien wel wat moeten versnellen!

Reputatie 1
Badge +1

Beste mevrouw Molenaar,

Ik las uw oproep zojuist, en ik begrijp de uitdaging voor de CB. 

Allereerst zou er een extra predikaat moeten komen : minst milieubelastende keuze.

Voor wat betreft de jeugd/jongeren zou ik een apart label onder de CB lanceren : Getwise/Getsmart iets minder ouderlijk. Daaronder kun je onderwerpen en producten behandelen die voor de jeugd belangrijk is ; 1 x per jaar mobiele providers en telefoons bijvoorbeeld, aanbieders van jongerenreizen, energydrinks, bluetoothspeakers en pc/laptop hardware en nog veel meer zaken die voor de jongeren spelen. In deze categorien kan je ook de beste van iets slechts zoals energydrink kiezen. Door dit te promoten kun je iets van zelfreiniging in deze ongrijpbare markten bewerkstelligen. Uiteraard online in een app en het liefst met een voordelig abonnement (evt leeftijdsgebonden).

Voor het hardware gedeelte heb ik als 2e adviseur altijd tweakers.net als raadgever, ook als het gaat om prijsvergelijk/productvergelijk. Misschien is daar een samenwerking mogelijk. Zij kunnen een groot gedeelte van de testen misschien op zich nemen, waardoor er meer resources voor andere zaken zijn. Met hun kennis en de daarop aanwezige forumnisten heb je gelijk alles in huis om het daarna in een CBvergelijker (die daar maar zelden op grotere schaal/periodiek aanwezig is) te stoppen. Uiteraard met daar een milieubewuste keuze in.

Ik denk overigens niet dat de CB niet relevant voor de jongeren wordt, maar alleen wanneer de CB dat wordt.

 

Uiteraard zijn ook de onderwerpen voor de jeugd van toepassing voor de ouders die dit ook kunnen gebruiken voor het maken van keuzes of hen kunnen verwijzen of helpen met het maken van een bewuste keuze.

 

Ik zie ook een oproep die maatschappelijk(er) is, en daar zijn misschien ook samenwerkingsmogelijkheden, met de schuldsanering, schuld hulpverlening, budgetcoaches en gemeentelijke kredietbanken, mogelijk. Eventueel vertalingen van de artikelen voor de groepen die u nu niet bereikt.

 

Voor het testen van producten die te veel budget gebruiken, zou je je kunnen focussen op de aanbieder zodat er in ieder geval op service/expertise een goede keuze gemaakt kan worden. Evt. kan de CB nog meer putten uit samenwerkingen zoals al met bv stiftung.de.

 

Succes in ieder geval met de ontwikkeling !

 

 

Wat een boel ideeën. Hartelijk dank daarvoor. Naar “kwetsbare consumenten” zijn mijn collega’s nu aan het kijken. Wat we daarvoor kunnen betekenen. In ieder geval bemoeien we ons nadrukkelijk met de gedragsnormen van incassobureaus. Maar er is meer mogelijk! En dat predicaat dat u noemt, dat is inderdaad ook een grote wens van mij. Niet eenvoudig hoor, omdat duurzaamheid vele facetten kent. Maar daarom juist zo belangrijk voor consumenten. Die zien zonder onze hulp helemaal door de bomen het bos niet meer!

Reputatie 1
Badge +1

Beste @SandraMolenaar,

wellicht handig om mensen met een minimuminkomen of zelfs schuldsanering de mogelijkheid te geven op een gratis abonnement? De huis situatie moet dan wel aantoonbaar zijn en wellicht zoals in grote steden via een gemeente pasje geregeld kunnen worden.

Succes

Ruud Anneese

 

 

 

Ja, dat zijn wij aan het onderzoeken! Dat vinden wij nl zelf ook een heel goed idee!

Reageer