Vraag

Gemeente regels


Badge

Hoe kom ik erachter met welke regels ik rekening moet houden bij het verduurzamen van mijn huis. De gemeente Nijmegen belemmert mij nu al 10 jaar in het vergroenen van mijn dak, waar ik een spiltrap voor wil installeren op de eerste verdieping. Eerst werd mijn aanvraag afgewezen omdat ik staande op de trap in de tuin van de buren kon kijken. Een onzinargument omdat veel buren wel een etage verhoging mogen opbouwen daar waar ik een groen dakterras wil maken.

Nu wacht ik al weer meer dan een jaar op aanpassing van de stoeprand op de stoep ten behoeve van mijn elektrische scooter die ik graag aan wil sluiten op mijn solarsysteem en in mijn voortuin wil zetten.

De Omgevingsdienst werkt als een digitaal doolhof en weigermechanisme.

Hoe kunnen we gemeentes ertoe overhalen om duurzamer te gaan handelen met groenwillende inwoners?


17 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Bij aanvraag vergunning door particulier toetst gemeente op drie dingen, bestemmingsplan, welstandsnots en bouwbesluit. Het vierde ding, Burgerlijk Wetboek hoofdstuk 4 burenrecht toetst de gemeente niet op. Dus uitzicht op buren vanaf spiltrap is niet hun pakkie aan, dat is voor de buren. Het mag inderdaad niet. Je moet 2 meter uit de erfgrens zijn met die trap. Zit de trap aan de voorgevel dan geldt de welstandsnota, ik denk niet dat die het toelaat. Aan achtergevel is wellicht vergunningsvrij, lees de website van de gemeente wat vergunningvrij is.

Dakterras is ook welstandsnota als het vanaf de straat te zien is. Ook moet er een ballustrade 2 meter uit de erfgrens komen zodat je niet bij de buren kan inkijken. Een plat dak is niet berekend als een vloer zoals een verdiepingsvloer. Daar geldt een lagere variabele belasting dan een verdiepingsvloer want het is geen verblijfsgebied. Je moet dus ook vergunning vragen tegelijk met de rest dat het dakterras verblijfsgebied wordt. En dan moet je een berekening van de constructeur leveren dat die vloer voldoet.

Er is maar één manier om een omgevingsvergunning te maken, namelijk een bouwkundige tekening op schaal en berekening constructeur en dan indienen conform instructies op de website van de gemeente en zorgen dat alles compleet is en niets is weggelaten wat nodig is, anders krijg je het terug en moet je dubbele leges betalen. Dan moet je binnen zes weken antwoord krijgen anders mag je gaan bouwen. 

Wijzigen trottoir naar oprit is een speciale aanvraagoricedure voor op de website. Versnellen van de aanvraag is niet mogelijk want er komen nog zes weken bij voor de bezwaar indienen mogelijkheid en als er bezwaar komt moet dat eerst afgewerkt worden.

De ambtenaar mag niet meer afwijken van de procedure. Boos worden op de ambtenaar heeft dus geen zin meer, je geeft er alleen mee aan dat je de procedure niet snapt. Het bouwbesluit is de liefste wetgeving, je mag van alles zelf zeggen wat je wil, zodra je iets zegt treden de regels in werking en moet je kijken of je aan alle minimumvoorwaarden voldoet. Daarboven ben je vrij om te doen en laten wat je wil, als je het burenrecht maar niet vergeet.

Ingeval bedrijf dan komt de milieuwetgeving erbij, dat is een halve boekenplank vol met regeltjes.

Conclusie: huur iemand in die er verstand van heeft.

Badge

hartelijk dank voor de uitgebreide toelichting Jan, mijn indruk is dat je er veel verstand van hebt.

Maar wat mijn werkelijke vraag is; hoe kunnen we de gemeente ertoe bewegen om een betere mnanier van omgaan met dit soort vragen te ontwikkelen zodat inwonerd geen 10 jaar hoeve te worstelen over een eenvoudige vraag ?

Reputatie 7
Badge +5

simpel: zorgen dat groen gestemd wordt tijdens de gemeenteraadverkiezingen. 

simpel: zorgen dat groen gestemd wordt tijdens de gemeenteraadverkiezingen. 

Echt? Ik dacht juist dat het typisch VVD was om zo weinig mogelijk regels te hebben en de vrije jongens ruim baan te geven.

Reputatie 7
Badge +7

Maar wat mijn werkelijke vraag is; hoe kunnen we de gemeente ertoe bewegen om een betere mnanier van omgaan met dit soort vragen te ontwikkelen zodat inwonerd geen 10 jaar hoeve te worstelen over een eenvoudige vraag ?

Ik weet niet zo goed wat ik hier op moet antwoorden. Het is openbaar beschikbare informatie. De gemeente gaat hier niet over, zij toetsen alleen maar of een ingediend plan voldoet aan de voorschriften. Ze ontwikkelen daar zelf geen beleid over. Dat was vóór 1992 misschien nog wel zo met de gemeenteverordeningen, maar toen met de deregulering van het kabinet Lubbers, er waren teveel regels, is alles vanaf 1992 door het parlement in een mooi uniform bouwbesluit gegoten. De gemeenten waren dan vrij om zelf te beslissen of ze het bouwbesluit overnemen. Dat hebben ze uiteindelijk allemaal gedaan. Het bouwbesluit laat juist weer elke mogelijkheid open dat je zelf helemaal volgens jouw visie een groen duurzaam plan kan ontwikkelen. Maak er een tekening van, je kan voorbericht vragen, dan blijft het bij een keer leges betalen, en dan indienen. De gemeente gaat dat duurzaam ontwerp niet tegenhouden. Ze kijken of de op- en aantrede van de spiltrap goed is, dat die 85cm breed is, dat er onder en boven 1 m2 vrije ruimte is, dat een balustrade geen klautermogelijkheid heeft voor kinderen, dus ruimte tussen spijlen is maximaal 10cm en van 20 tot 70cm boven de vloer is er niks horizontaals, dat de leuning minimaal 1 meter boven de vloer is enz. Aan het groene duurzame idee komen ze niet. Misschien dat het niet voldoet aan de welstandsnota, kleur niet mooi, te grote maat in verhouding tot de rest enz., dan kan je daar nog over in discussie gaan.

Iemand kan geen bezwaar maken omdat die iets niet mooi vindt, die kan alleen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente, of die ergens een fout maakt tegen de voorschriften. Dus er is niemand die jouw visie van een groen duurzaam plan kan tegenhouden.

Een gemeente kan wel zelf een bestemmingsplan voor een woonwijk ontwikkelen of wijzigen. Dan komt de politiek om haar eigen ideeën erin te verwerken. Bijvoorbeeld hemelwater mag niet meer in het riool verdwijnen, geen auto's meer wassen op straat. In die fase zou je invloed kunnen uitoefenen. Maar de gemeente moet dan vergunning vragen voor dat bestemmingsplan bij de provincie. Dan zijn allerlei bezwaarprocedures weer mogelijk tot aan de kroon. 

Nu wacht ik al weer meer dan een jaar op aanpassing van de stoeprand op de stoep ten behoeve van mijn elektrische scooter die ik graag aan wil sluiten op mijn solarsysteem en in mijn voortuin wil zetten.

Dat zien ze als een parkeerplaats.
Waarom een stoep verlagen voor een scooter?

Ik had een tijdje geleden ook iets met een vergunning.
Dacht dat het simpel was, maar de gemeente denkt anders.
Heb een telefoongesprek gehad en mocht op visite bij de gemeentelijke deskundigen.
Uiteindelijk zijn we het eens geworden en heeft het plan in de publicaties gestaan.
Het was leerzaam om te horen, hoe de mensen denken die de vergunning verlenen.

Badge

Uitendelijk heeft de ODRN aangegeven dat een herhaalde aanvraag voor aanbrengen van dakterras en spiltrap niet tot afwijzing zou leiden; er bleek een stiekum bezwaar als motivatie voor de afwjzing te spelen. Maar hoe dan ook; kunnen we (overheid-burger) niet effectiever leren communiceren?

OK, dus als ik uw antwoord op uzelf goed lees, was er een buur die bezwaar heeft gemaakt, en heeft de gemeente u dat niet verteld in eerste instantie? Tja dat is een probleem: Mensen hebben ook recht op privacy, en dan zit de overheid dus óók klem… (En is het dus niet overheid→ burger, maar burgers onderling waar de communicatie beter kan….)

 

Overigens over ‘groene’ daken schreef de Volkskrant overigens onlangs:

 

De meest gebruikte zijn sedums, een soort lage vetplantjes die goed tegen droogte kunnen en (dus) weinig verzorging nodig hebben,

...

Heeft de natuur daar wat aan? ‘De toegevoegde waarde van een sedumdak voor bestuivers als bijen en vlinders is niet bijzonder groot’, zegt Robbert Snep, senior onderzoeker Groene Steden aan (WUR) .. noemt het fenomeen een mooie ontwikkeling, maar er valt nog veel te winnen als het gaat om de natuurwaarde ervan. De isolerende of koelende werking van die daken is volgens hem beperkt.

 

Een standaard groendak bestaat volgens Snep uit één type planten: sedum. Zo’n monocultuur heeft doorgaans een vrij kort bloeiseizoen, er komen vrij weinig insecten op af.

...

Nog een puntje van aandacht: de productie van het sedum. De planten worden grotendeels gekweekt, het circuit van telers en tuincentra is uitgegroeid tot een ware industrie. ‘Helaas wordt in veel kwekerijen en tuincentra nog gewerkt met chemische bestrijdingsmiddelen, die vaak ook op wilde bijen en andere insecten een negatief effect hebben’, constateerden in 2019 twee onderzoekers (van de WUR en van EIS Kenniscentrum Insecten) die de mogelijkheden bekeken voor groendaken voor wilde bijen op Leidse bioscopen. Met bestrijdingsmiddelen komen insecten geen steek verder. Daarom hun tip aan afnemers en verwerkers van groendaken: ‘Probeer zoveel mogelijk te werken met plantenmateriaal dat gifvrij gekweekt is.’

Badge

Nee Ronald, dat was niet de reden, maar een andere nooit openlijk gedeelde foute veronderstelling vanuit de ODRN, daarom zou ik nu wel toestemming krijgen.

Overigens:

Sedum is goed, maar diverser groen is nog veel beter; meer diversitieit is goed voor de vogels en natuur in het algemeen.

Mijn vraag gaat dus niet over wat ik persoonlijk kan doen, maar naar betere omgangsvormen tussen overheid en burger. Als dat niet gebeurt wordt de kloof alleen maar groter en daar wordt niemand gelukkig van behalve advocaten...

Ik weet dat dit heel erg verschilt per gemeente.
Zowel qua omgangsvormen en het bijbehorende tarief voor de vergunning.

 

Badge

okee Wortelstamper, ik heb van de ODRN begrepen dat deze digitale functionaliteit  (“Omgevingsdienst” wat geen dienst is, maar een digitaal systeem) landelijk opgelegd is aan gemeentes; men schijnt verplicht te zijn door de landelijke overheid om dit systeem te gebruiken.

Natuurlijk maakt het uit hoe ermee gewerkt wordt, maar ik woon in het groenwillende Nijmegen en hier spelen ernstige belemmeringen in de vergroeningscapaciteit van inwoners; alles wat buiten de orde valt wordt verboden; zo werkt het dus als de gemeente onvoldoende structuur om deze belemmering heen aanlegt...

Ik ken het systeem een beetje.
Alles wat in de buurt gebeurt staat in dat landelijke systeem.
Als burger kun je hiervan ook notificaties ontvangen.
Alles wat in mijn cirkeltje gebeurt, komt netjes in mijn postvak.

Als je plannen hebt, moet je gewoon bij de gemeente terecht kunnen en er over praten.
Stap 2 is dan het systeem.
Dat kan natuurlijk reacties van je buren opleveren.
Dan is jouw plan al getoetst aan welstand en bouwvoorschriften.

Badge

Jmmer genoeg heeft Nijmegen geen burgerservice zoals een bouwbalie, maar je wordt automatisch doorverwezen naar de digitale Omgevingsdienst

Reputatie 2
Badge +2

@K. van der Velden 

Heb je nog iets gehad aan de tips van de andere community leden? Mocht er een reactie tussen staan die je het meest geholpen heeft, dan kun je deze aanvinken als Beste Antwoord. 
Zo help je anderen met een vergelijkbare vraag ook om snel het antwoord te vinden.

Groetjes Shana

Badge

jammer genoeg geen oplossing voor het (dis) functioneren van de Omgevingsdiensten van het land gekregen

Reputatie 7
Badge +7

@K. van der Velden dat doen ze niet meer. Dat is afgeschaft met de invoering van de Omgevingsvergunning. Daarvoor met een bouwvergunning kon dat gedeeltelijk nog wel, dan was er een balie waar je vragen kon stellen en overleggen. Maar het overleg ging toen ook alleen maar over de regels of het wel of niet mocht. Die balies zijn er niet meer.

Waar je over het ontwikkelen van het plan wel mee kan overleggen is een architect (bouw, landschap, tuin, interieur, stedenbouw) of een bouwbureau of iemand die al vaker omgevingsvergunningen heeft aangevraagd. 

Als je iemand een aanvraag laat indienen dan zou je daar als belanghebbende bezwaar tegen kunnen maken en het op een mondelinge behandeling laten aankomen. Dan komt er een vergadering met de wethouder, enkele ambtenaren, eventueel de jurist van de gemeente, de aanvrager en jij als bezwaarder. Daar kan je dan overleggen over het plan. Maar daar gaat het dan slechts weer over wat wel en niet mag en of je bezwaar gegrond is. 

Als je een aanvraag met voorbericht indient, en het wordt afgewezen, dan krijg je een brief wat er aan mankeert. Dan kan je de betrokken ambtenaar bellen en overleggen voor zover het gaat over wat wel en niet mag. 

Reageer