Onnodige milieuvervuiling c.q.-belasting door Senseo-pads

  • 21 February 2022
  • 1 reactie
  • 135 Bekeken

De organisatie Rainforest Alliance doet haar best om duurzame koffie te produceren. Deze koffie wordt in koffiepads verwerkt door o.a. Senseo. Voornamelijk in Senseo specials met melk, cacao etc. Juist in die koffiepads zit een plastic verdeelstuk, wat in mijn ogen alle inspanningen om duurzaam te produceren, in één klap vernietigd. Senseo maakt daar dan nog reclame mee ook. Foei. Niet meer kopen lijkt me de beste oplossing.


1 reactie

Op de website van Rainforrest Alliance staat dat het logo gevoerd mag worden als aan 90% van de eisen wordt voldaan. Ik krijg het idee dat ze met de koffiepads dus voldoen aan waar hun logo voor staat.

Ik lees op de website van Rainforrest Alliance een uitleg over hun duurzaamheid:

Centraal in de milieueisen staat behoud van bossen en bescherming van natuurlijke ecosystemen met hoge biodiversiteit. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld rotatieteelt. De deelnemende boerenbedrijven moeten werken met bedrijfsplannen rondom waterbeheer (irrigatie, afvalwater), minimale afhankelijkheid van chemicaliën voor ziekte- en plaagbeheersing en efficiënt energiegebruik uit hernieuwbare energiebronnen. Ze moeten brede oeverbuffers intact houden of aanleggen ter bescherming van drinkwaterbronnen. Het totale milieu-eisenpakket is erop gericht boeren te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering met gerichte toepassing van klimaatslimme landbouwtechnieken.

Ik heb moeite met de vage omschrijving zonder concrete dingen. Hoe wil je een koffieplantage aanleggen als je de bossen wil behouden en de natuurlijke ecosystemen met hoge biodiversiteit. Op zo'n koffieplantage zijn er maar twee diversiteiten, de koffieboom en de schaduwgevende koffiemama boom. Al het overige is onkruid dat periodiek wordt weggemaaid anders groeit de koffieboom niet goed. 

Maar dat ze dan ook nog aan sociale landbouw voldoen gaat voor de grote koffieplantages in Suriname totaal niet op. Want na de krullotenziekte in de cacao vanaf 1895 gingen veel plantages met moeite over op een conversie naar koffie. Dat bleef zo tot 1963 als de laatste koffiefabriek sluit. Toen was het gedaan met de koffie-export en de koffieteelt in Suriname. De contractimmigranten die ze vanaf 1895 uit India en Java hadden laten overkomen zijn sinds 1963 compleet aan hun lot overgelaten. Dus Rainforrest Alliance heeft nog niet 1 Euro besteed aan het sociale welzijn van een koffie arbeider in Suriname want er is daar helemaal geen koffiecultuur meer. Terwijl dat areaal zo groot als twee Nederlandse provincies er wel is geweest!

Ik hou het daarom maar gewoon bij vacuum verpakte koffie van de Lidl of de Aldi en dan kokend water gieten door een filter. En dat filter met koffiedrap gaat naar de gft, en de plastic verpakking naar het gescheiden plastic afval dat gerecycled wordt. Mijn buik zegt dat ik dan beter doe. 

Zo waren de koffieplantages in Suriname van circa 1910 tot 1963. Slechts twee boomsoorten en kort gehouden “onkruid”. Geen biodiversiteit maar twee keer monodiversiteit. Alle aanwezige diersoorten en insecten moeten het er maar mee doen en anders maar ter ziele gaan. 

De consument denkt bij Rainforrest Alliance Senseopads dat hij biodiverse koffie drinkt, maar dat is dus ammehoela.

Reageer