Reiziger veelal onterecht beboet als zwartrijder

  • 17 February 2016
  • 11 reacties
  • 275 Bekeken

Een open brief aan Bart Bombée laat ik volgen.Bart is onze directeur en die kan fijn samen metde consumentenvereniging in het openbaar vervoer ROVERiets moois voor ons gaan betekenen. Lees maar....°°°°°°

Ik vergat een keer in te checken met mijn abonnement. Een boete voor zwartrijden met een abonnement volgde. In het antwoord van de vervoerder op mijn bezwaar tegen deze boete werd voor een verklaring verwezen naar artikel 47 lid 2b van het Besluit Personenvervoer 2000. De vervoerder ontleent aan art. 47 lid 2b de incheckverplichting voor ‘alle’ reizigers binnen het openbaar vervoer. ‘Iedereen’ moet inchecken, dus ook de reiziger die met zijn abonnement kan aantonen vooraf zijn reis betaald te hebben.

Bij nadere beschouwing van artikel 47 (Bp2000) wordt duidelijk dat dit artikel geschreven werd voor uitsluitend reizigers die op saldo reizen. Artikel 47 (Bp2000) werd namelijk geschreven in een tijd dat met zichtabonnementen werd gewerkt en niet was voorzien dat de abonnementsgegevens in de OV-chipkaart zouden worden opgenomen. Volgens dit artikel moet worden ingecheckt voor het ontwaarden van het kaartsaldo. Artikel 47 spreekt namelijk over een te betalen vervoerprijs en het ontwaardingapparaat dat de betaling bij de incheck verwerkt. Een reiziger 'op saldo' die niet heeft ingecheckt (zijn saldo niet heeft ontwaard), beschikt dus over een ongeldig vervoerbewijs en kan een boete verwachten.

Voor een abonnementhouder ligt dat anders. Deze reiziger is alleen dan een boete verschuldigd als kan worden aangetoond dat hij zich buiten het betaalde gebied bevindt van zijn abonnement. De controleur raadpleegt hiervoor de gegevens van het abonnement, die zijn opgeslagen in OV-chipkaart.

Hoofdregel is dat ‘de reiziger’ (op saldo of op abonnement) bij het begin van zijn vervoer een vervoerprijs verschuldigd is overeenkomstig het daarvoor geldende tarief (art.44 Bp2000). De reiziger beschikt bij betaling vooraf (abonnement) of via het betaalpoortje over een afgekocht reisrecht dat toereikend is voor de te maken reis en daarmee voldoet aan de wettelijke eisen voor een geldig vervoerbewijs.

Een boete is een sanctie die kan worden opgelegd aan een reiziger die niet betaald heeft voor de te maken reis. Het moet ’s afgelopen zijn met boetes uitdelen wanneer het vervoerbewijs toereikend in voor de te maken reis.

Ik vraag u een rechtszaak te forceren om aan deze praktijk een einde te maken. Voldoende bouwstenen zijn aangedragen om deze zaak te winnen. U bewijst de reiziger (consument met abonnement) daarmee en grote dienst. Graag ontvang ik uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Frans Kool °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

11 reacties

@Fjondor

VRAAG: Is TS dezelfde als de ondertekenaar Frans Kool?

Meervoudig worden er klachten op dit forum gepost, maar nog nooit als een OPEN brief t.a.v. de directeur van de Consumentenbond. Klachten op dit forum worden echter niet altijd opgepikt, sòms doorgestuurd naar een interne afdeling en sòms beantwoord. Een duidelijke structuur zie ik hier niet in.

Om uw verzoek kracht bij te zetten dus mijn warme aanbeveling de OPEN brief tevens per post aan de genoemde adressaat te sturen. Rover en de Consumentenbond zijn weliswaar zusjes van elkaar, maar of uw bezwaar nu een echte prioriteit krijgt tussen alle andere maatschappelijke, vaak schrijnendere, ongeregeldheden?

Processen voeren kost veel tijd, mankracht en geld........een brief aan de Tweede Kamer minder.
Reputatie 1


Graag ontvang ik uw antwoord.

Geplaatst door Fjondor op Feb 17, 2016.
Bedankt voor je bericht. Helaas kan ik inhoudelijk geen antwoord geven. Daarom heb ik je brief intern doorgestuurd en gevraagd om een inhoudelijke reactie.
U moest eens weten hoe vaak de tweede kamer door de jaren heen geïnformeerd is geweest over dit onderwerp. De Consumenten Bond en Rover schreven een gezamenlijke brief aan de vaste tweede kamer commissie, de vervoerders en aan de staatssecretaris, om deze schrijnende zaak op te lossen. Dat was op 30 maart 2015. Eerder werden ook al pogingen ondernomen. Daarna nooit meer wat van gehoord. Wanneer de zaak niet in beweging komt, moet er worden doorgepakt en is een radicalere aanpak gewenst. Schrik niet weg voor de kosten. Deze misstand wegwerken levert ook wat op.
VRAAG: Hoe komen deze reizigers zonder inchecken door de dure poortjes? Ik ga er even van uit, dat het 'systeem' van hogerhand ontworpen werd, om de burger te kunnen 'volgen'. Mogelijk zijn nog niet alle poortjes geplaatst of ze lekken........

De NS zegt, dat het inchecken noodzakelijk is om te kunnen afrekenen met andere vervoerders.

De conducteur zal zijn (absurde) aanwijzingen hebben.......en de reiziger kan de boete terugvorderen.

Dus 'gewoon inchecken' wordt hier als noodzakelijke reizigersgewoonte afgedwongen.

Er meldden zich ca. 60 beboete klagers per jaar bij ROVER.

_________________________________________________________________________________

De Consumentenbond (forum) zoekt nog steeds een crowdfunding-project, misschien samenleggen?

Rechtspraak.nu

[link aangepast in verband met leesbaarheid - moderator]
Beste Fjondor,

Toenmalig staatssecretaris Mansveld is na onze brief aan de Kamer over dit probleem, in gesprek gegaan met de vervoerders en daar is afgesproken dat zij abonnementhouders geen boetes voor zwartrijden meer zouden geven. Om welke vervoerder ging het bij jou?

We komen snel terug op jouw brief!
Beste mevrouw (Joyce) Donat,

In april 2015 stelden PvdA en VVD Kamervragen over deze kwestie. Staatssecretaris Mansveld gaf aan dat in overleg met de sector was afgesproken dat vervoerders geen boete meer zouden geven aan reizigers met reisrecht die vergeten waren in te checken. We zien in de praktijk dat de reizigers zijn overgeleverd aan de willekeur van vervoerders in welke mate zij op coulance kunnen rekenen. De coulance gaat niet zo ver dat boetes in de ban worden gedaan. Ze blijven komen zolang de vervoerder blijft volhouden dat 'iedereen' moet inchecken. Meer coulance voor de reiziger is niet de oplossing.

Coulance staat voor de opstelling bij de vervoerder om niet erg streng te zijn, om iemand een plezier te doen door hem of haar niet te beboeten. Met andere woorden: bij coulance laat men genade voor recht gelden. Ik heb mijn reis betaald met mijn abonnement voor de reis die ik wil maken, en heb dus recht op dat stukje vervoer. De coulance of genade van mijn vervoerder heb ik niet nodig. Dat zou hetzelfde zijn als strafvermindering toekennen aan een onschuldige.

Met vriendelijke groet,

Frans Kool
Een reiziger op saldo moeten inchecken voor aanvang van de reis. Inchecken is dan hetzelfde als betalen voor de te maken reis. Een boete is op z’n plaats als niet aan deze incheckverplichting wordt voldaan. Voor de reiziger op saldo is de OV kaart een betaalpas. Betalen voor het vervoer moet iedereen. Maar niet iedereen hoeft in te checken. Voor abonnementhouders is het inchecken een onnodige /overbodige vereiste. Zij hebben niet meer te betalen door middel van inchecken. De OV-kaart is voor reizigers met een abonnement een (reis)bewijs document, geen betaalpas. Tot slot, zie ik graag dat Bart Bombée, zijn antwoord publiekelijk maakt.
In de documentatie van de behandeling door de Staatssecretaris stond vermeld, dat twee jaar ná het verzenden van de brief aan de Tweede Kamer dit thema geëvalueerd zou worden. Dat de Staatssecretaris ingeruild werd, heet niet dat de evaluatie NIET zal plaatsvinden. Daar kan ROVER nog steeds een punt maken......

Blijft tòch handiger om uiteindelijk de naam van een vervoerder te noemen! De NS wil het in ieder geval niet geweest zijn volgens nos.nl
Badge +2
Beste Fjondor,

Bedankt voor je signaal.

Naar aanleiding van een actie van Rover en de Consumentenbond en op aandringen van de Tweede Kamer en toenmalig staatssecretaris Mansveld, hebben de openbaar vervoerders in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) een uniform coulanceminimum ingevoerd voor abonnementhouders met een afgekocht landelijk reisrecht. Al deze reizigers hebben hun reis vooraf betaald en er kan geen twijfel over bestaan dat zij in de juiste periode op het juiste traject reizen.

De regeling geldt voor reizigers met een OV-jaarabonnement / OV Vrij, het NS-abonnement Altijd Vrij, Weekend Vrij en Dal Vrij (tijdens daluren en in het weekend), een studentenreisproduct, een netabonnement en Kids Vrij. NS geeft geen boetes aan deze abonnementhouders, als zij incidenteel vergeten in te checken – of scheldt een desondanks uitgekeerde boete kwijt. De andere vervoerders doen dat maximaal drie keer per jaar.

Voor andere OV-abonnementen is het noodzakelijk om in te checken, om te kunnen vaststellen of de reiziger al dan niet binnen de geografische en/of tijdsgrenzen van zijn abonnement reist. Het is dan aan het OV-bedrijf om de afweging te maken of het zin heeft om reizigers die incidenteel vergeten in te checken met een boete te bestraffen.

Uiteraard kan het, ondanks bovenstaande afspraken, in individuele gevallen nog mis gaan. In dat geval kan je de vervoerder wijzen op de bestaande regeling. In het uiterste geval staat de weg naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer open (https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/openbaar-vervoer/).

Door de praktische gevolgen van deze regeling voor de reiziger is het wat ons betreft op dit moment niet opportuun om een (principiële) juridische procedure te starten.

Groet,

Bas
Ik heb hier toch een serieuze vraag over.

Ik ben op 23-11-15 beboet door Veolia, wegens niet incheck met een Altijd Vrij 1e klasse abonnement.

Ik heb de boete nooit betaald. Uiteindelijk onder het mom van 'coulance' heeft Veolia verder niets gedaan. Ik heb toen een WBP verzoek ingediend, omdat ik wilde weten wat er met mijn geregistreerde gegevens is gebeurd. Nu blijkt dat geen enkele gegevens van mij waren terug te vinden, de boete was volledig geseponeerd. Ik viel niet onder de coulance regeling, waar u wel naar verwijst !

Ik vroeg toen, waar moet ik dan aan denken wie gebruik kan maken van die coulanceregeling. Veolia meldde dat dit enkel voor studenten was die vergeten in te checken.

Mijn vraag is nu. Val ik nu tussen wal en schip met mijn abonnement. Wat gebeurt er nu de volgende keer als ik niet incheck ?

Ik begrijp er zelf nu niets meer van.
Het moet ’s afgelopen zijn met boetes uitdelen wanneer het vervoerbewijs toereikend is voor de te maken reis. In-en uitchecken is niet iets voor houders van een geldig vervoerbewijs. Gaat het nog lang duren, voor meneer de vervoerder dat gaat snappen?

Reageer