Testen van locale balansventilatie met warmteterugwinng

  • 31 January 2022
  • 2 reacties
  • 233 Bekeken

Badge

Een paar weken geleden heb ik een CO2 meter gekocht. Het blijkt, dat bepaalde delen van onze woonkamer slecht geventileerd worden. Twee personen laten de waarde oplopen tot meer dan 1200 ppm.

Onze woning dateert uit 1980 en heeft geen mechanische ventilatie. Op de badkamer en de toiletten heb ik zelf ventilatie aangebracht.

 

Op 25 januari verscheen dit bericht op Nu.nl:

Zelfs in nieuwbouwhuizen is de luchtkwaliteit soms slecht


pVlvs4QGskK0oWLkizXY5XPDiLSNvtGFyuw8QXSi7yvzSMsU9Y9VR2aVZz7BUF4n9anjl9nafmlOmMi3w_nF4l6Etq-pIZeAezphgrlAmQQYLTEbjrvx7TMgeoAfCSw0iOtgB7s3

In een bestaande woning is het zeer moeilijk een gebalanceerde ventilatiesysteem  met warmteterugwinning aan te leggen.

De mogelijkheid bestaat wel om lokale balansventilatie met WTW aan te leggen. Op uw site heb ik daarover de hiernaast afgebeeld tekst gevonden. U verwijst niet naar een test van dergelijke systemen.

Een voorbeeld van een mogelijk systeem: Zehnder ComfoAir 70

Hier te koop. (1225 Euro) debiet: tot 60 m3/uur.

 

Een simpeler systeem: Decentrale WTW-unit Ø100 mm met schakelaar (188 Euro) debiet kan ik niet vinden.

 

Gezien de hele problematiek van slechte ventilatie in woningen en het feit dat aanwezige ventilatie openingen vaak worden gesloten in verband met koude tocht, lijkt het me zinvol dat de op de markt aanwezige systemen worden getest op:

  1. Functionaliteit

  2. Lawaai

  3. Kortsluiting tussen aan- en afvoer

Het lijkt me zeer goed mogelijk dat het rijk een dergelijk onderzoek wil subsidiëren in het kader van energiebesparing en volksgezondheid.

Misschien heeft de Vereniging Eigenhuis ook belangstelling voor een dergelijk onderzoek.

 

Met vriendelijke groet,

ir. Martin F.G. van der Jagt

 

* Deel van bericht door beheerder verwijderd i.v.m. privacy *


2 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Naar ventilatie in woningen is sinds 1880 na Louis Pasteur grondig onderzoek gedaan, wat heeft geresulteerd in prestatie-eisen voor elk type ruimte. De regelgeving werkt dan met begrippen gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, verblijfsruimte en onbenoemde ruimte. De ventilatie-eis wordt uitgedrukt in liters lucht per seconde. De capaciteit moet aanwezig zijn, de bewoner is vrij die deels of geheel open en dicht te zetten.

Een woning hoeft slechts te voldoen aan de bouwregels zoals die waren ten tijde van de bouw. De bouwregels veranderden ongeveer elke 10 jaar.

Bedoelt u dat de ventilatie van uw jaren '80 woning niet voldoet aan de bouwregels van de jaren '80? Dus dat de capaciteit niet aanwezig is van de voorgeschreven aantal liters lucht per seconde? Als u het vergelijkt met de regels van nu is dat niet correct. Je bent wel vrij je woning aan te passen aan de regels van nu.

Dat roosters worden dichtgezet mag de bewoner zelf bepalen. Het gaat de regelgeving er slechts om dat de capaciteit aanwezig is. Als u die weer open zet gaat die CO2 dan niet omlaag?

Bij ventilatie moet er naast afvoer ook gelijke aanvoer zijn. Is die aanvoer er wel? Als u de binnendeuren dicht doet, hoeveel mm vrije ruimte is er dan onder de deur? Voorschrift is 10mm. De eis voor een toilet en badkamer is 7 en 13 liter lucht per seconde. De uitlaatroosters moeten die capaciteit hebben, maar heeft de aanvoer ook die capaciteit? Is de spleet onder de deur ook 10mm? Voor het toilet is die spleet voldoende maar voor de badkamer moet er het dubbele zijn, dus naast die spleet nog iets meer..

Als het tocht is dat meestal aan een kant van de woning. Als je daar de roosters dicht zet, dan zet je die aan de andere kant van de woning toch open?

 

 

Zijn er testen van dit soort apparaten?

https://www.ventilatieshop.com/blauberg-vento-expert-a50-1-wtwunit-warmteterugwinning-driestanden-50m3-h-1/

 

Reageer