Consumentenbond.nl

VRAAG & ANTWOORD: Wat is nu wèrkelijk het huidige beleid van de Consumentenbond?

  • 10 november 2019
  • 22 reacties
  • 1105 Bekeken

Beste community-deelnemers e.a.,

Als fris aangemelde deelnemer stel ik al snel vast, dat er een meningsverschil bestaat over het gebruik van deze community. Het zou in ieder geval “géén podium voor discussies zijn”, of er komt deelnemerskritiek over het inrichten van een persoonlijke signatuur ònder een post.

Om met het laatste te beginnen, mij is er alles aan gelegen, dat de Consumentenbond bèter kan worden en die boodschap plak ik dus onder mijn reacties als een soort promotieboodschap, zoals een tune bij een tv- of radioprogramma hoort of een bekend logo direct de afzender zichtbaar en herkenbaar kan maken.

Dat mijn “tune” lang is, kan ik me veroorloven, want ik ben helemaal niet van plan om hier dagelijks berichten te posten, maar voor de enkele keer dàt ik een bijdrage lever, herhaal ik graag mijn goedgemeende reclameboodschap. Wanneer overigens óók de redactie vindt, dat het korter moet, geef ik ze de raad om in het signatuurprogramma pragmatisch gewoon minder ruimte aan te bieden, bij voorbeeld voor slechts één regeltje. We kunnen volwassen met elkaar omgaan.

Eén van de hoofdoorzaken om juist dit topic onder het begrip "denk mee” te beginnen is het feit, dat er vaker kritieke vragen/opmerkingen over het beleid van de Consumentenbond komen en daarbij stel ik vast, dat het niet zelden de betalende leden zijn en omdat dit potentiële uitstappers zijn wordt het doel van groeien steeds moeilijker gehaald.

Ergo: de Consumentenbond heeft dus een imago-probleem en is inhoudelijk erg onduidelijk … dàcht ik.

Op zoek naar richtlijnen waarin e.e.a. schriftelijk is vastgelegd eindig ik met het posten van een document, waarin weliswaar niets over de lengte van een signatuur staat, maar wèl iets over de wens om te discussiëren en nog véél meer over het (toekomstige) beleid.

Misschien … vindt iemand hier in dit document een antwoord op één van de jongste topics, “dat de Consumentenbond te commercieel is geworden” met de toegevoegde dreiging om daarom dus maar op te zeggen als langjarig lid. Wanneer u, de community-deelnemer interesse heeft voor het gedocumenteerde beleid, dan ga er stevig voor zitten, want het leest als een uitvoerig verkiezingsprogramma. Ik snap inmiddels dat de Consumentenbond inmiddels een log en moeilijk te manoeuvreren lichaam is geworden ...is dat nu contraproductief?

https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/over-ons/wie-zijn-we/bondsraadswijzer-2018.pdf

 


22 reacties

De genoemde discussie!! over het te commercieel worden van de Consumentenbond vindt overigens plaats op deze topic:

https://community.consumentenbond.nl/overige-consumentenzaken-13/consumentenbond-wordt-te-commercieel-19680

 

Reputatie 7
Badge +4

hier op de community zijn slechts een handjevol leden actief in dergelijke discussies. ik  ben geen statisticus, maar dat lijkt me niet representatief voor de CB. 

dus om hier nou een hele ingewikkelde discussie over beleid te beginnen….. levert vast en zeker weer de al vele malen geplaatste reacties op. hier wordt nl nogal eens in herhaling gevallen.

Voor een objectief beeld m.b.t. de toestand (toe- en afgang leden) en activiteiten van de Consumentenbond kan men teruggrijpen op de Jaarverslagen waarvan het laatste jaar 2018 is:

https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/over-ons/wie-zijn-we/jaarverslag-2018.pdf

 

PS. Tevergeefs heb ik gezocht naar een tabel over de actuele leeftijdsstructuur van de betalende vaste leden.

Wie heeft daar een goed overzicht?

Reputatie 7
Badge +6

Ik denk dat de leeftijdsstructuur nooit gepubliceerd is. In 1978 hadden ze 470.000 leden, in 2008 540.000. Met het online lidmaatschap kwamen er bijna 80.000 nieuwe leden bij. In 2013 waren er 486000 leden en in 2018 470000. 

Het dalende ledenaantal houdt een beetje gelijke tred met het kerkbezoek, CDA-en PvdA-stemmers en zo. Niet dat die lid van de Consumentenbond waren, maar dat er gewoon door overlijden veel oudere leden van de lijst afgingen en er minder jonge leden bijkwamen. Van 1953, en eigenlijk vooral na de Lexington affaire in de jaren ‘60, steeg het ledenaantal van 0 tot 470000 in 1978. Daarna was er niet meer zo’n grote toename. 

Na 1978 heeft de bond niet zoveel meer kunnen groeien en haar activiteiten kunnen uitbreiden. Dat ze nu extra inkomsten hebben uit die bemiddeling vind ik zelf niet erg, want wie het niet wil kan zich gewoon uitschrijven uit die emails. Maar de bond kan dan weer extra dingen doen. Ik heb de indruk dat ze ook de consumenten die geen lid zijn willen bereiken met hun publicaties. 

Meer toekomstige veranderingen bij de Consumentenbond (BRON): 

De Consumentenbond is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. Op dit moment zijn we volop in beweging. Er is een nieuwe strategie ontwikkeld waarbinnen ‘toonaangevend zijn in een digitale wereld’ centraal staat.

Onze ambitie is om consumenten  (opm. ook niet betalende?) zekerheid en gemak te bieden bij moeilijke beslissingen die hen raken. Dit doen we op een proactieve, grensverleggende, samenwerkende en eerlijke manier.

Onderdeel van de strategie is ook de holacratische* manier van werken. Dat betekent dat je werkt in zelfsturende teams (gildes en proposities) met veel ruimte voor proactiviteit, eigen invulling en je kunt in korte tijd bijsturen. Holacratie - Wikipedia 
Reputatie 7
Badge +4

ik vind die ambitie eigenlijk veel mooier en bij deze tijd passen dan hetgeen in jou signatuur staat, want de tijd en ontwikkelingen vooruit, die blijven niet stilstaan en gaan zeker niet achteruit.

Reputatie 7
Badge +7

ik vind die ambitie eigenlijk veel mooier en bij deze tijd passen dan hetgeen in jou signatuur staat, want de tijd en ontwikkelingen vooruit, die blijven niet stilstaan en gaan zeker niet achteruit.

Dank je wel! Dat vinden wij ook. :wink:

@petronella Uw signatuur heeft niet alleen mijn sympathie ik ben het er ook volledig mee eens. De door u aangehaalde Bondsraadwijzer heb ik niet volledig gelezen. Als er dertig pagina's tekst nodig zijn om iets eenvoudigs als het opkomen voor consumenten te verklaren is dat op zijn best een illustratie van toenemende digitalisering. Jaarverslagen van grote ondernemingen (met talloze consumenten als klant) zijn ook in toenemende mate onleesbaar geworden door een overvloed aan tekst waaraan alleen nog juristen die daar hun brood mee verdienen plezier kunnen beleven. 

Uw opmerking, dat (door de CB) een nieuwe strategie is ontwikkeld waarbinnen "toonaangevend zijn in een digitale wereld” centraal staat, was nog niet eerder tot mij doorgedrongen. Maar spreekt boekdelen! Aan de consument is nog nooit gevraagd of die het eens is met deze ontwikkeling inclusief de daaraan verbonden consequenties van verlies aan banen, vestiging van dataverwerkende en landschapsverpestende "dozen" en de aanleg van windparken voor de benodigde gigantische (!) energievoorziening. De kosten hiervan (ik heb het al eerder gezegd maar herhaal het nog maar eens) worden uiteindelijk op de consument verhaald. En het gaat niet aan om als consumentenbond dan naar de politiek te verwijzen. want die zal niet schromen om het standpunt van de CB, ongeacht het aantal (geringe!) leden, aan te voeren als rechtvaardiging voor een beleid waarin consumenten geen enkele inbreng hebben.  

Reputatie 6
Badge +3

Ik ben het niet eens met de suggestie dat de bond ooit iets anders is geweest.

We zijn al meer dan 40 jaar lid. De bond heeft zich altijd geconformeerd aan de bestaande sociaal economische en politieke structuren in ons land en daarbinnen zich vooral gericht op het informeren van de consument zodat die zelf zijn eigen onderbouwde keuze kan maken. Ook in her verleden waren er stromingen die kritiek hadden op de "consumptie maatschappij"; ik heb daarover echter nooit iets gelezen in de gids.

Het lijkt me logisch dat de bond zich hierbij aanpast aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en "met zijn tijd meegaat".

Reputatie 7
Badge +6

Zo veel mensen , zo veel wensen. Oftewel , er zal altijd kritiek zijn. Het ergste vind ik degenen die vinden dat de bond zo weinig voor elkaar krijgt . Dat zijn vaak dezelfden  die geen lid willen worden of ( nog erger ) om die reden hun lidmaatschap opzeggen . Hetzelfde zien we in de vakbondswereld . Geen lid willen zijn maar wel kritiek en WEL gratis profiteren van wat WEL bereikt wordt . De CB zal moeten roeien met de riemen die ze hebben . Ik ben er van overtuigd dat heel veel over het beleid nagedacht wordt . Veel meer leden betekent veel meer invloed en meer inkomsten waar meer mee gedaan kan worden en dus tevredener leden. Alleen ‘ even ‘ uitvinden , hoe dat voor elkaar te krijgen …… :thinking::wink:

Dat de Consumentenbond opkomt voor consumenten waar deze staan tegenover producenten en andere machthebbers vind ik ronduit positief.

Maar met de voortdurende aanwakkering van het consumptisme (=grote drang tot consumeren) door van alles en nog wat te testen wat men helemaal niet zou moeten kopen, vind ik een schaduwzijde.

Deze testen stralen uit dat het normaal is om al deze consumptiegoederen maar aan te schaffen en te blijven aanschaffen.

Reputatie 6
Badge +3

 

Maar met de voortdurende aanwakkering van het consumptisme (=grote drang tot consumeren) door van alles en nog wat te testen wat men helemaal niet zou moeten kopen, vind ik een schaduwzijde.

 

Vind ik eigenlijk wel meevallen. Noem eens enkele voorbeelden van producten die ze niet hadden moeten testen.

Ik vind het heel terecht dat de Consumentenbond niet op de stoel van de dominee gaat zitten om te bepalen wat mensen al dan niet zouden mogen kopen. De Consumentenbond heeft geen stichtelijke taak en blijft daar ook in de toekomst hopelijk vandaan.

Noem eens enkele voorbeelden van producten die ze niet hadden moeten testen.
 

Deze vraag had ik wel een beetje verwacht.

Maar ik ga hem niet beantwoorden.

 

Reputatie 4
Badge +4

Toch snap ik ook wel wat @Léonz bedoeld in zijn ondertekening met "De aarde biedt genoeg om aan ieders behoeften te voldoen, maar niet voor ieders hebzucht”. Dat wordt eigenlijk door niemand (meer) ontkend.

Ik heb de naslagwijzer achterin de gids doorgespit maar kom hooguit niet verder dan de hogedrukreinigers en robotstofzuigers die we misschien wel kunnen missen…. ;-)

Vind het bijvoorbeeld goed dat de bond het opneemt voor een langere levensduur van smartphones door de update-policy van Google te hekelen.

Een smartphone hebben we al helemáál niet nodig.

Echter: ik ga er “binnenkort” een kopen omdat ik al jarenlang VVV Cadeaubonnen heb liggen als gevolg van verricht vrijwilligerswerk.

Het consumeren wordt ons van alle kanten opgedrongen, zelfs door vrijwilligersorganisaties.

Het is zo schadelijk voor van alles en nog wat. En zo onnodig allemaal.

Badge +8

Off topic reacties zijn verwijderd.

Een smartphone hebben we al helemáál niet nodig.

Echter: ik ga er “binnenkort” een kopen omdat ik al jarenlang VVV Cadeaubonnen heb liggen als gevolg van verricht vrijwilligerswerk.

Ik kan niet begrijpen waarom je een smartphone zou kopen als je tegen en over anderen beweerd dat ze helemaal geen smartphone nodig hebben. Nogal hypocriet.

De VVV Cadeaubonnen liggen hier, zoals gezegd, al jaren en niets wat je ermee kunt doen komt mij nuttig voor.

Dus overweeg ik een smartphone, overigens ook al sinds jaren.

Uit het feit dat ik dit al jaren aan het overwegen ben blijkt dat een smartphone in mijn ogen geheel onnodig is.

Houd eens op, Deen, met andere mensen in een kwaad daglicht te stellen. Het maakt je erg onsympathiek.

 

Ik stel je niet in een kwaad daglicht ik heb kritiek op een uitspraak die ik inconsequent vind. 

Reputatie 7
Badge +4

de keuze is reuze zullen we maar zeggen, en om dan je grootste vijand te kiezen…. dat vinden we niet raar, dat vinden we bijzonder ;-) 

Reputatie 7
Badge +7

Wat de consumentenbond doet. wat het doel is, waarom zij ontstaan is, dat is allemaal beschreven. Zie dus o.a. https://www.consumentenbond.nl/over-ons/wie-zijn-we/missie-identiteit, en er zijn zoveel verklaringen en uitleg over wat de bond is, doet en waar zij voor staat.

De consumentenbond is 4 januari 1953 opgericht, en gaat dus naar 70 jaar toe. De consumentenbond kent een community of forum, waarin ook het doel staat, de voorwaarden en allerhande verklaringen, helaas wanneer het forum opgericht is kan ik niet vinden.

Maar de complete organisatie bestaat dus al heel wat jaren en met de loop der jaren en het zgn. voortschrijdend inzicht, is het, gebruikelijk dat regelmatig gekeken wordt  of ‘men’ nog aan alle bepalingen voldoet. Het is de bedoeling dat de bond zo jong, levendig en bij de tijd blijft en meegroeit met de ontwikkelingen die zich in de loop der jaren voltrekken.

Wijzigingen, voorgestelde veranderingen, kritiek op de organisatie, op het beleid en de visie, zijn wellicht waardevol en noodzakelijk. Daar bij voorbaat tegen te zijn, is een starre houding en toont weinig respect. Echter over de manier waarop kan en zal men uitgebreid moeten discussiëren om zoals dat het “de neuzen in eenzelfde richting te krijgen".

Er zal altijd een ‘aanzet’  nodig zijn en zelfs deze topic door een jong fris lid, is mogelijk een goed begin. Of alle daarin voorkomen de meningen en verwijten juist zijn kunnen in een terdege samengestelde en deskundige commissie besproken (moeten of kunnen) worden. Zo'n belangrijke wijziging lijkt me niets voor op een namiddag.

Reageer