Afbouwen energiesaldering in 2025

  • 17 October 2022
  • 16 reacties
  • 302 Bekeken

Zoals nu wordt verwacht wordt in 2025 begonnen met het afbouwen van de energiesaldering en is het nog mogelijk om 64% te salderen in 2025 &2026 en telkens 9% minder in de jaren daarna tot 2032.

Daarna is salderen niet meer mogelijk.

De percentages zijn overal te vinden maar nergens wordt duidelijk gemeld waarvan.

Kan iemand mij melden waar dat wel duidelijk te vinden is? En dan een officieel standpunt en niet een random site?

Ook energieleveranciers zelf zijn daar niet éénduidig over.


16 reacties

Ze moeten maar eerst eens overeenkomen wat salderen voor het afgelopen jaar betekent, want zelfs dat is niet geregeld.

Reputatie 7
Badge +5

Dit is het voorstel, het is nl nog geen wetgeving, dat komt binnenkort:

 

Kamerstuk 35594, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Reputatie 6
Badge +7

Dit is het voorstel, het is nl nog geen wetgeving, dat komt binnenkort:

 

Kamerstuk 35594, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

 @Eremdee Even voor u uitgelicht:

De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed.

 Salderen houdt in dat je de stroom die je zelf hebt opgewekt, kunt aftrekken van de afgenomen stroom van het energienet

Dit is overigens wel op Media en elke site van Energieleveranciers te vinden.

Reputatie 6
Badge +3

@Eremdee   Het geciteerde niet helemaal actuele kamerstuk (ontwerp <2020) is nog van het vorige kabinet en was controversieel verklaard. (Bijvoorbeeld staat er nog de geleidelijke afbouw vanaf 2023 in)

Citaat: “De percentages zijn overal te vinden maar nergens wordt duidelijk gemeld waarvan.”

Uit de memorie van toelichting  van 35594 Nr. 3:  “Door de wijziging van artikel 31c, eerste en tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 wordt de berekening van de leverancier van het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten niet meer berekend door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoegde elektriciteit maar door de onttrokken elektriciteit te verminderen met een percentage van de op het net ingevoede elektriciteit.”

Verder in de memorie staat:
(tussen [ ] bij een andere door mij gekozen invoeding)

“In het kader hieronder is een voorbeeld gegeven hoe de afbouw van de salderingsregeling in jaar 2023 wordt berekend voor een huishouden.

Voorbeeld afbouw salderingsregeling voor een huishouden in jaar 2023

Afname door kleinverbruiker: 3.500 kWh

Invoeding door kleinverbruiker: 1.500 kWh [3846,15 kWh]

Percentage saldering: 91%

Voor 91% van de invoeding geldt WEL de salderingsregeling:

Bij een afbouw van salderen via de grondslag mag in jaar 2023 bijvoorbeeld nog 91% van de totale invoeding door een huishouden van 1.500 kWh [3.846,15 kWh], dus nog 1.365 kWh [3500 kWh], gesaldeerd worden met afname op diezelfde aansluiting. Dit betekent dat dit huishouden voor 2.135 kWh [0 kWh] (dit is 3.500 kWh min 1.365 kWh) [(dit is 3.500 kWh min 3.500 kWh)] de leveringskosten, energiebelasting, ODE en btw is verschuldigd.

Je ziet dus dat het wetsvoorstel van toen een beetje raar uitpakt bij hoge invoeding, hier bijvoorbeeld nog steeds volledige saldering in het eerste jaar (oud wetsvoorstel).
Voor de resterende 346,15 kWh (3846,15 kWh - 3500 kWh) teruglevering ontvang je nog een “redelijke” vergoeding (hopelijk). 

MAAR: Hoe het huidige wetsvoorstel uitziet is hier niet te vinden en de duivel zit waarschijnlijk in de nieuwe details.

Ik wacht gewoon af wat uit de Haagse keuken komt.

Reputatie 6
Badge +5

 

Ik wacht gewoon af wat uit de Haagse keuken komt.

En wanneer hoort het gerecht klaar te zijn of kunnen we gaan proeven?

Reputatie 7
Badge +5

 

 Salderen houdt in dat je de stroom die je zelf hebt opgewekt, kunt aftrekken van de afgenomen stroom van het energienet

ik kan me niet voorstellen dat dit klopt, maar laat me graag overtuigen. salderen gaat over terugleveren versus afname van het net, niet iver het opwekken van elektra

Reputatie 6
Badge +3

 

Ik wacht gewoon af wat uit de Haagse keuken komt.

En wanneer hoort het gerecht klaar te zijn of kunnen we gaan proeven?

Het is klaar als het door de chefkok goedgekeurde recept in de staatscourant staat.
Verder is het waarschijnlijk “slikken of stikken”, eet smakelijk!

Reputatie 6
Badge +7

 

 Salderen houdt in dat je de stroom die je zelf hebt opgewekt, kunt aftrekken van de afgenomen stroom van het energienet

ik kan me niet voorstellen dat dit klopt, maar laat me graag overtuigen. salderen gaat over terugleveren versus afname van het net, niet iver het opwekken van elektra

@E.B.F. Stroeve Dat is een goede,🤔

Als je niet opwekt, hoe ga je dan salderen?

Reputatie 7
Badge +5

salderen is opwekking - eigen gebruik en dat mag je wegstrepen tegen het afnemen van elektra. Het is een nuance, wellicht zie je dat over het hoofd. Wat je opwekt kun je niet salderen, wat je opwekt minus eigen gebruik mag je salderen tot je maximale afname. Maar volgens mij weet je dat best wel. 

Reputatie 3
Badge +1

Is het niet zo, dat dit wetsvoorstel op de plank blijft liggen totdat elke huisaansluiting voorzien is van een slimme meter?

Het wetsvoorstel werkt namelijk niet bij oude meters die teruglopen wanneer terug geleverd wordt. 

Reputatie 7
Badge +5

ik denk dat ze het omkeren en de netbeheerders de opdracht geven om voor 2025 ieder huis te voorzien van een slimme meter, want die wel nodig inderdaad. maar enige druk zal aangebracht worden

Is het niet zo, dat dit wetsvoorstel op de plank blijft liggen totdat elke huisaansluiting voorzien is van een slimme meter?

Het zal niet vastzitten op een enkele kleine meter “die nog dapper weerstand biedt” maar men zal de wet pas implementeren als het leeuwendeel van de meters zijn vervangen en dat zal wel ergens 2025 worden.

Reputatie 6
Badge +3

In principe is een slimme meter per 1 januari 2025 alleen vereist bij kleinverbruikersaansluitingen met teruglevering/invoeding.

Dus niet bij het overgrote? deel van de aansluitingen zonder zonnepanelen, “windmolens” etc.. - Maar idd. ook dan is dit nog een opgave i.v.m. beschikbaarheid van materiaal (bijvoorbeeld 3-fase meters) en mankracht. Niet te vergeten de “slimme” meters van de eerste generaties welke preventief worden vervangen.
Mijn persoonlijke mening: 1 januari 2025 wordt lastig.

In principe is een slimme meter per 1 januari 2025 alleen vereist bij kleinverbruikersaansluitingen met teruglevering/invoeding.

Dus niet bij het overgrote? deel van de aansluitingen zonder zonnepanelen, “windmolens” etc.. 

Bij aansluitingen zonder zonnepanelen valt er toch niets te salderen? Die zijn dan toch niet van invloed of het al dan niet implementeren van die nieuwe wet.

 

Reputatie 6
Badge +3

Nog steeds geen reactie van @Eremdee op de selectie van de huidige officiële bronnen?
Of waren die al bekend?

Reputatie 5
Badge +4

@Eremdee Heb je nog iets gehad aan de tips van de community leden? Mocht er een reactie tussen staan die je het meest geholpen heeft, dan kun je deze aanvinken als Beste Antwoord. 
Zo help je anderen met een vergelijkbare vraag ook om snel het antwoord te vinden.

Reageer