Beantwoord

Alle radiatoren verwijderen maar combiketel alleen voor warm water gebruiken

 • 17 September 2022
 • 14 reacties
 • 231 Bekeken

Badge
 • Bezig Bondje
 • 3 reacties

Hallo, ik spreek geen nederlands daarom heb ik google translate gebruikt hoop dat het duidelijk is.

 

Ik heb intergas kombi kompakt hr 22,

Ik zal overschakelen naar vloerverwarming en ik zal dit doe-het-zelf doen, net voordat ik de eerste keer gebruik, zal ik contact opnemen met een professional om de verbinding en de juiste druk te controleren, enzovoort.

Ik moet eerst alle radiatoren verwijderen en thuis wat andere fixaties doen, dan de leidingen leggen enz., wat 2 3 weken zal duren, en ik wil graag kunnen douchen, dus daarom moet ik gebruik combiketel alleen voor warm water voor die tijdlijn van 2 3 weken, ik heb de foto van mijn ketel toegevoegd, kun je me helpen stappen te bedenken om deze veilig te verwijderen en dan toch te kunnen douchen?

Mijn huidige plan (dat niet compleet is)

 • Radiatorwatertemperatuur laagst instellen
 • Schakel combiketel uit
 • gas afsnijden
 • afslagstroom- en retourkleppen
 • water uit radiatoren afvoeren
 • verwijder leidingaansluitingen van aanvoer en retour
 • verwijder alle radiatoren en leidingen uit het huis
 • gas aanzetten
 • stroom op de combiketel
 • druk aanpassen???
 • warm water kunnen gebruiken en de verwarming uitgeschakeld???

 

U kunt de originele Engelse tekst hieronder vinden

 

English

I have intergas kombi kompakt hr 22,

I will switch to underfloor heating and I’ll do this DIY, just before running the first time, I will contact with professional to check the connection and proper pressure, and so on.

I have to remove all radiators first and do some other fixations at home, and then lay down the pipes, etc, which will take 2 3 weeks time, and I would like to be able to take showers, so that is why I need to use kombi boiler for hot water only for that 2 3 weeks timeline, I added the foto of my boiler, could you help me to figure out steps to safely remove it and then still be able to take showers?

My current plan(which isn’t complete)

 • Set radiator water temp lowest
 • Power off kombi boiler
 • cut off gas
 • turnoff flow and retour valves
 • drain water from radiators
 • remove pipe connections from flow and retour
 • remove all the radiators and pipes from the house
 • turn on gas
 • power on the kombi boiler
 • adjust pressure???
 • being able to use hot water and the heating system deactivated???

 

 •  
icon

Beste antwoord door Wortelstamper 17 September 2022, 17:08

Bekijk origineel

14 reacties

Badge

Hoi @fey ,

Dat is mogelijk:

- Service en Resetknop tegelijk indrukken ongeveer 5 seconden.
- Alle LED's gaan dan aan.
- Met plus/min toetsten de servicecode ingeven (15).
- Nu kun je met de service knop door de parameters heen stappen.
- Met de plus/min kun je ze wijzigen.
- Parameter 1 is degene die ik zocht.
- Instelling 2 bij parameter 1 is alleen warmwater .

Druk trouwens nog 2x op '’tap comfort'’,dan staat de ketel in de volledig vraaggestuurde stand(hij staat nu op zelflerend).Dat bespaart je geld.

Ask for the service manual and instructions first at Intergas.

www.intergas-verwarming.nl/en/consumer
 

In a few words:
You have to switch off the cv function, in the menu of the HR22
Then you must make a bypass including the security valve and expansion vessel.
Without water in the cv circuit, you blow up the HR22

Badge

bedankt voor de instructies @C.T.M. Willemsen  and @Wortelstamper

@Wortelstamper does that mean that I should connect a pipe from flow to retour and expansion vessel should be connected to that pipe, and the most left red valve is the security valve is that correct? So I just tried to illustrate in below photo, I just need to connect these two pipes right after the vessel.
should I still target 1.5 bar in the CV ketel?

Thanks again.

 

Reputatie 5
Badge +6

@fey

 • "afslagstroom- en retourkleppen
 • water uit radiatoren afvoeren
 • verwijder leidingaansluitingen van aanvoer en retour
 • verwijder alle radiatoren en leidingen uit het huis"

 

Als u het CV circuit met:

1 radiatoor, expansievat, overstort en vulkraan dan blijft de cv ketel  tijdelijk in werking.

(Minimaal circa 12 liter in de het cv systeem)

Als u het cv circuit verwijderd en aftapt is er geen warm water mogelijk.

Er moet een volume van ongeveer 12 Liter in het cv circuit en onder druk aanwezjg zijn.

Dan kunt u de schakelaar cv op off zetten en de warmwatervoorziening zal "tijdelijk" in bedrijf blijven.

Pressure below 1 bar triggers a low pressure error.

 

Badge

Bedankt voor de instructies Gebruiker1644596728!

 

Kan het zonder radiator? Ik heb net een opmerking toegevoegd vlak voor die van jou, heb je die gezien? Zou dat werken?

Dus ik heb net geprobeerd te illustreren in de onderstaande foto, dat ik deze twee leidingen gewoon direct na het vat moet aansluiten. Is dat goed?

 

Original Text

Is it possible without a radiator? I just added a comment right before yours, have you seen that? Would that work?

No radiator.

Reputatie 5
Badge +6

@Wortelstamper @fey Het is in principe mogelijk,

Met 5, 6m leiding 22mm foto zou het net wel kunnen.

maar de ketel kan gaan pendelen door het te kleine circuit en/of op de max.thermostaat afslaan.

De restwarmte (nadraaitijd van de pomp) zal de ketel na warmwater tappen, niet kwijt kunnen in het kleine cv-circuit.

De branderdruk zou ook tijdelijk iets verlaagd kunnen worden om het vermogen te verminderen.

Als u dit zo aansluit en de ketel valt in storing  kunt u resetten, indien nodig het cv volume iets vergroten.

 

 

 

 

Mocht dat zo zijn dan zet je tijdelijk een van de vrijkomende radiatoren naast de ketel, aangesloten en wel.

@Gebruiker1644596728 
Daarom gaf ik het advies om even met Intergas te bellen.
Er zit al buis aan.
Dan maak je de bypass iets verderop.
Het kan ook zijn, dat de software in de ketel al rekening houdt met een korte bypass als je hem in de geiser modus zet.
 

Reputatie 5
Badge +6

@Gebruiker1644596728 
Daarom gaf ik het advies om even met Intergas te bellen.
Er zit al buis aan.
Dan maak je de bypass iets verderop.
Het kan ook zijn, dat de software in de ketel al rekening houdt met een korte bypass als je hem in de geiser modus zet.
 

Ik ga even uit van de praktijk:

Als in een cv installatie met alleen thermostaatkranen, die allemaal “dicht” lopen geen doorstroming is, moet altijd veerbelast ventiel (bypass) geplaatst worden met circa 6m leiding volume vanaf de ketel, die door de pompdruk geopend wordt en er altijd circulatie in de installatie zal zijn.

Dit is eigenlijk de situatie va TS. Geen cv maar toch een doorstroomvolume om de ketel in bedrijf te houden.

Om de leidingafstand te korten kan zoals @Harrie LPP poste, ook een klein radiatoortje in het kleine circuit tijdelijk bij de ketel geplaatst worden.

Als Storingslampje 3 gaat branden zal dat aangeven dat er onvoldoende doorstroming is!

De restwarmte van de ketel na het warmwatertappen, zal altijd de 3-wegmengklep naar cv openen.

@Gebruiker1644596728 
Als ik 5 keer warm water tap in een korte tijd, zou de cv aanvoer buis warm moeten worden.
Bij mijn cv ketel is dat niet zo.
Niet ieder toestel reageert hetzelfde.
Dit kan @fey ook gewoon testen voordat hij de radiatoren verwijderd.
 

Reputatie 5
Badge +6

Na enige tijd (sommige ketels wel ongeveer 5 minuten) schakelt de electronica de klep om naar de c.v. stand en zal de restwarmte welke zich in de ketel bevind naar de radiatoren sturen, maar dit is bijna niet te voelen.

Voor TS is van belang da er een shuntleiding is om een minimale watercirculatie te waarborgen.

Onder de douche gestaan in de keuken warm water gebruikt.
Nog geen 10cm pijp is warm.
Daar kan geen retour sensor van op tilt gaan.
 

Reageer