Beantwoord

btw teruggave over tweede set zonnepanelen

  • 27 May 2020
  • 9 reacties
  • 1782 Bekeken

Badge

Ik heb 6 jaar geleden mijn eerste set zonnepanelen aangeschaft, en de BTW terug gevraagd.

In december 2019 heb ik opdracht verleend aan een bedrijf om dat met een tweede set uit te breiden. Ik heb vooraf gevraagd of dan weer BTW teruggave mogelijk is, waarop bevestigend werd geantwoord. In januari 2020 is de installatie geplaatst.

Daarna heb ik het bedrijf opdracht gegeven om BTW terug te vragen (zij bieden hiervoor een service tegen betaling aan). Hieronder hun bevinding. Mijn vraag: dit lijkt er opdat de belastingdienst de regels verandert tijdens de wedstrijd. Of is het tijdig aangekondigd en had het bedrijf dat dus moeten weten? Kan ik ergens bezwaar maken?

‘Tot onze spijt heeft de Belastingdienst haar richtlijnen met betrekking tot de Kleineondernemersregeling aangescherpt. Tot voor kort was het mogelijk om btw terug te vragen voor een uitbreiding, als de eerste zonnepanelen in 2018 of eerder geïnstalleerd waren. De Belastingdienst heeft nu iedereen die ooit btw teruggevraagd heeft voor zijn zonnepaneleninstallatie toegevoegd aan de Kleineondernemersregeling per 1 januari 2020. Om die reden is het niet (meer) mogelijk de btw terug te vragen voor uw uitbreiding.

Het is jammer dat de Belastingdienst dit niet duidelijk communiceert. Op 12 maart jl. (toen u de BTWE service aanvroeg) was dit nog niet bekend. Naar aanleiding van uw e-mail hebben wij uiteraard contact gehad met de Belastingdienst, maar daar kregen wij nul op rekest.’

MvGr.

icon

Beste antwoord door A. Deen 27 May 2020, 20:23

Bekijk origineel

9 reacties

Badge

Dank je. je hebt me al echt op weg geholpen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/voor_wie_geldt_de_btw/eigenaren-van-zonnepanelen/zonnepanelen-en-de-nieuwe-kor/meedoen-met-de-kor-en-nieuwe-aankopen-doen
 

Hier staat het gewoon...

De kleine ondernemers regeling is inderdaad 1 januari veranderd en dat is niet stiekem gebeurd en duidelijk gecommuniceerd. Het bedrijf dat offreert de zaak voor u te regelen levert een wanprestatie. Ik zou eens kijken of geen claim mogelijk is. Uit mijn hoofd kun je na drie jaar weer switchen, kunt u uw BTW niet dan alsnog terugvragen?

Badge

Dank voor deze duidelijke uitspraak. Als ik zou kunnen achterhalen wat en wanneer de Belastingdienst heeft gecommuniceerd, dan kan ik dat gebruiken om het bedrijf mee te confronteren. Kunt u mij daarmee helpen? Ik kon het niet direct vinden.

Verder ben ik benieuwd of er meer consumenten zijn die uitbreiding van zonnepanelen hebben laten doen na 1 januari 2020, en vervolgens probeerden de BTW terug te vragen.

Dit is de officiële publicatie in de Staatscourant

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-27636.html

Ik zou me op het standpunt stellen dat als ze btw teruggave als een service aanbieden ze ook de plicht op zich nemen hun kennis van die regeling op pijl te houden. Nu ben je foutief geadviseerd en heb je schade. Begin maar eens met de algemene voorwaarden te bekijken hoe ze hun aansprakelijkheid inperken.

Heb je overigens helemaal geen signaal gehad van de belastingdienst zelf dat ze je in de KOR gingen onderbrengen?

Badge

Ik heb geen signaal gehad van de belastingdienst dat ze me in de KOR gingen onderbrengen.

In de publikatie (van mei 2019 al!) staat inderdaad duidelijk de datum van 1-1-2020. Dus lijkt me inderdaad dat het bedrijf dit behoort te weten als ze de BTW service aanbieden. Dat was duidelijk niet het geval (de service noemen in de offerte, mondeling per telefoon, acceptatie van mijn opdracht voor BTW terugvragen, hun verbazing geuit in emails, de formulering ' Het is jammer dat de Belastingdienst dit niet duidelijk communiceert’).

Ze hebben me aangeboden de kosten voor de BTW service terug te storten, maar dat koopt ze niet vrij van de ‘misleiding’ die me ca. 700 Euro kost.

In de Algemene voorwaarden gaan alle bepalingen - voor zover ik het kan interpreteren - over levering van de installatie, en niet over de BTW service.

Wellicht is het handig om mij een pm te sturen, dan kan ik meer delen. Je bent klaarblijkelijk goed op de hoogte.

 

Eerlijk gezegd weet ik er echt niet zoveel van. Als je die hebt zou ik contact opnemen met mijn rechtsbijstand verzekering, als je lid van de bond bent kun je die ook voor overleg en advies bellen tijdens kantooruren.

Helaas heb ik ongeveer dezelfde ervaring als Langebeeke. Ook een uitbreiding van de zonnepanelen, maar nul op het request voor de BTW-teruggave. Ik ben me nu wat aan het oriënteren op deze materie (zo kwam ik ook op deze site terecht), maar ik heb de indruk dat het om nogal wat gebruikers moet gaan. Het doel van de wijziging in de wet Omzetbelasting kan niet zijn om de aanvragers van de BTW-teruggave dwars te zitten (onbedoeld neveneffect van de regeling), dus zou de belastingdienst hier een uitzondering voor kunnen maken - lijkt mij. Uit recente gebeurtenissen m.b.t. de belastingdienst blijkt dat ze niet erg flexibel zijn. Misschien dat we de politiek er nog warm voor kunnen krijgen, als we met veel ‘slachtoffers’ aan komen zetten?

Reputatie 7
Badge +6

De belastingdienst is een uitvoeringsorgaan van de overheid . Daar moeten we zijn als we vinden dat iets niet deugt . Tenzij ze zelf fouten maken .  Wel is het inderdaad  zo dat ze star kunnen zijn en de menselijke maat vergeten , getuige de toeslagenaffaire . Dat was echter vermoedelijk ook in opdracht van de politiek . 

Reageer