budget energie: ervaringen?

  • 26 January 2021
  • 25 reacties
  • 1385 Bekeken

vraag my af of budget energie echt zo goed is ik zie en hoor allamaal slechte berichten.kan iemand vertellen of budget eniergie echt zo slecht is.en of ik hier mee moet stoppen.zou graag de waarheid horen.


25 reacties

Budget Energie 

Vorige week kreeg ik een tegoed van € 315,- voor verrekening saldering 31-8-2021-/2022 met de gegevens van de tarieven enz.. .
Enkele dagen later kreeg ik een factuur voor verrekening 31-8-2020-/2021 van € 371,- zonder de tarieven en berekening, hierna weer een credit factuur van het verschil van de voorgaande facturen uit coulance zodat ik niets hoefde te betalen. 

Hierna heb ik een mail gestuurd om een berekening te zien, helaas nog niet gehoord.

Bij het verrekenen van de saldering op jaarbasis welk tarief geld er dan een gemiddeld tatief?

Hoe kan het dat het jaarlijks verrekenen minder opbrengt dan het maandelijks salderen?

 

Reputatie 5
Badge +4

Ik zit al twee en half jaar bij BE en het was altijd goed. Maar nu is er ineens 500€ weg. Zou u dat niet raar vinden?

ik dacht misschien zijn er hier met soortgelijke gevallen….

maae bel dinsdag wel even met BE. 
het zal vast wel goed komen. 

Er is niks was. Er is nooit iets geweest. Kennelijk geeft de app een indicatie, een bedrag dat te maken heeft met de relatie tussen verbruik enerzijds (te beïnvloeden door zuinig te zijn, maar ook afhankelijk van weer en verandering in woonsituatie bijvoorbeeld) en betaalde voorschotten anderzijds.

Weet u wat dat saldo in de app precies betekent? U had het over ‘in de plus’ staan en nu staat u ‘in de min’? Wat betekent dat in dit verband ‘in de plus’ en ‘in de min’?

Reputatie 6
Badge +3

Er zijn natuurlijk een aantal wijzigingen door de overheid per 1 januari welke prijsopdrijvend werken: btw 9% → 21%; de energiebelasting op gas stijgt van 49 ct → 59 ct per kuub en van elektra van 7,3 → 15 ct/kWh (incl. btw); de Vermindering EnergieBelasting (VEB) daalt van € 681,83 ex. btw naar € 493,27 ex. btw (o.a. door het prijs/verbruiksplafond en de  “teruggaaf” van 2 x € 190,- in november & december); duidelijk hogere netbeheerkosten gas/electra (afhankelijk van de netbeheerder);
Voorbeeld netbeheerkosten - Liander:
elektra € 346,39/jaar (was € 276,40); gas € 240,17/jaar (was € 200,20)

De vaste leveringskosten stijgen trouwens ook.

Bronnen: https://www.energievergelijk.nl/nieuws/dit-verandert-er-aan-je-energierekening-per-1-januari-2023; https://www.gaslicht.com/energie-informatie/energiebelasting

Deze wijzigingen kunnen in de voorschotbedragen of "tegoeden” worden verwerkt.

P.S.: Als ik me niet vergis wordt de ODE (Opslag Duurzame Energie) in de EB (EnergieBelasting) opgenomen, dus op de energierekening staat alleen nog maar de nieuwe EB.

 

Reputatie 7
Badge +5

lees de reacties even goed, er is helemaal geen geld weg

Ik zit al twee en half jaar bij BE en het was altijd goed. Maar nu is er ineens 500€ weg. Zou u dat niet raar vinden?

ik dacht misschien zijn er hier met soortgelijke gevallen….

maae bel dinsdag wel even met BE. 
het zal vast wel goed komen. 

Reputatie 5
Badge +4

Dus als ik het goed begrijp heeft Budget Energie ‘een app’ die laat zien hoeveel voorschot je te veel betaald hebt, met andere woorden hoeveel te hoog je termijnbedrag is vastgesteld?

Het zijn schattingen, niet meer en niet minder. Die worden periodiek omhoog of naar beneden bijgesteld. Als ik deze maand mijn verbruikte energie zou moet betalen, ben ik 250 euro kwijt. Echter in de zomer krijg ik terug. De app en het geschatte verbruik zijn slechts hulpmiddelen. Op basis daarvan kun je je termijnbedrag (laten) wijzigen.

Dat snap ik. Mijn punt is dat we er kennelijk een nieuwe reden om te klagen alsof er geld verdwijnt, bij hebben. Hetzelfde zie je steevast als mensen laten zien dat ze niet begrijpen dat ‘voorschot’ en ‘daadwerkelijke kosten’ verschillende begrippen zijn: ‘ik kreeg bij de jaarafrekening 400 euro terug, maar nu moet ik toch een nieuw termijnbedrag gaan betalen dat drie keer zo hoog is als het vorige, belachelijk' (of ‘hoe kan dat’?). Een app die kennelijk bedoeld is om een indicatie te geven van de stand van zaken met betrekking tot (verwacht) verbruik in relatie tot betaalde (of te betalen) voorschotten (om zo bewuster verbruik of besparing te stimuleren waarschijnlijk), roept klaarblijkelijk dezelfde emoties is. Van ‘geld’ dat zo maar ‘verdwijnt’ is echter geen sprake.

Reputatie 6
Badge +5

Dus als ik het goed begrijp heeft Budget Energie ‘een app’ die laat zien hoeveel voorschot je te veel betaald hebt, met andere woorden hoeveel te hoog je termijnbedrag is vastgesteld?

Het zijn schattingen, niet meer en niet minder. Die worden periodiek omhoog of naar beneden bijgesteld. Als ik deze maand mijn verbruikte energie zou moet betalen, ben ik 250 euro kwijt. Echter in de zomer krijg ik terug. De app en het geschatte verbruik zijn slechts hulpmiddelen. Op basis daarvan kun je je termijnbedrag (laten) wijzigen.

Reputatie 5
Badge +4

Dus als ik het goed begrijp heeft Budget Energie ‘een app’ die laat zien hoeveel voorschot je te veel betaald hebt, met andere woorden hoeveel te hoog je termijnbedrag is vastgesteld?

Reputatie 7
Badge +5

een vast contract is een vast contract, die mogen ze niet eenzijdig openbreken. Het bedrag wat je ziet is altijd een schatting en gebaseerd op voorschotbedragen, het zegt in feite helemaal niks. Het enige wat telt is je jaarafrekening. Dat ze verkeerd schatten is niet goed, maar betekent financieel niks.

Het prijsplafond is er voor verbruik, niet voor type contracten en geldt dus ook voor vaste contracten. hier alle info: Prijsplafond voor gas, stroom en stadsverwarming | Koopkracht | Rijksoverheid.nl

ik heb hier een opmerking en tevens een vraag over.

donderdag 22 dec. kijk ik in mijn app en sta nog 500 euro in de plus.

zaterdag 24 dec kijk ik  weer sta ik ineens 29 in de min.

hoe kan dit?

ik heb nog een vast contract tot 3-1-2024.

of ze hebben een fout gemaakt of ze veranderen eenzijdig (zonder te informeren) het contract.

mijn vraag is 

als je een vast (laag) contract hebt dan geldt die prijsplafond toch niet?

gr Hendrik

Reputatie 7
Badge +5

verdwenen of was het gewoon een onrealistische weergave met het doel de klant positief te houden? Wat ik wel weet is dat het merendeel hooguit per maand rekent en zeker niet per dag. Daarnaast kosten de herfst/wintermaanden natuurlijk ook gewoon meer energie en die drukken onevenredig hoger op het totale jaar. 

De jaarafrekening is inderdaad leidend

Dank je Ronald,

Ik volg via de app van BE mijn verbruik en tarief al 10 maanden met als resultaat logische en verklaarbare cijfers en trends vanuit de meterstanden. Nu plots € 86,- verdwenen en wel zonder communicatie of verklaring door BE. 

Reputatie 6
Badge +5

€ 86 euro verdwenen!

In de app van …...

 

Het is blijkbaar niet ongebruikelijk dat de verwachtingen in de app wisselen cq worden bijgesteld. Het zijn verwachtingen, waar geen rechten aan ontleend kunnen worden. Bij de Engie-app merk ik ook verschillen op per week. Je eindafrekening kritisch bekijken is altijd goed.

€ 86 euro verdwenen!

In de app van Budgetenergie (BE) stond ik maandag 24 okt € 381,- in de plus, opgebouwd door welkoms-premie en zuinig zijn met energie. Op donderdag 27 okt was dat plots nog maar € 295,-.

Ikke bellen: Antwoord BE … : we hebben de jaarbalans opgemaakt. He? Hoezo? Met mijn slimme meter en vaste tarieven kan daar toch geen verschil zijn? Bovendien loopt het contract tot 12 dec.

En … geen enkele communicatie van BE hierover ontvangen. Dit lijkt me niet pluis.

Er zit niets anders op voor mij dan de jaarbalans af te wachten en deze helemaal uit te pluizen. 

 

Je zou denken dat “ze” daar in A'dam de inhoud van deze rubriek monitoren.

Nee hoor, verschillende maatschappijen hebben zoiets al gedaan omdat ze bedolven werden onder de telefoontjes van bezorgde klanten.

 

Badge

Inmiddels zijn we een maandje verder; nadat ik mij aansloot bij een draadje over de contractvoorwaarden van BE.

Recent ontvang ik per e-mail het bericht; waarbij BE meldde dat ze de garantie gaven de contractuele overeengekomen tarieven op de levering van zowel gas als elektra na te komen. Nadrukkelijk werd de einddatum van het  contract vermeld.

Je zou denken dat “ze” daar in A'dam de inhoud van deze rubriek monitoren.

Kort lang verhaal, ben verheugd dit bericht van hun te hebben mogen ontvangen.

@H.B.W. Brandjes ik denk dat u een interpretatie fout maskt 19.3 gaat over variabele tarieven, 19.5 gaat over overeenkomsten met een vaste looptijd. Als u een contract afsluit voor een jaar of drie jaar mogen ze dat echt niet wijzigen.

Reputatie 6
Badge +3

@H.B.W. Brandjes  Hoe interpreteer je dan artikel 19 sub 5? - Vallen jaarcontracten met afgesproken vaste leveringstarieven tijdens de looptijd niet onder dit gedeelte? - Ik ben benieuwd naar andere ervaringen (of eventuele geschillen).

P.S.: De m³-prijs bij jaarcontracten ligt op dit moment vrij hoog bij € 1,07 - 1,10 en daarmee ca. 50%! hoger dan een jaar geleden.

Badge

Waarvan akte!

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUDGET ENERGIE
VOOR LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS
AAN KLEINVERBRUIKERS 2017

 

 

Artikel 19. Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven veranderen?

 

19.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.

 

19.2 Veranderen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij u minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden.

 

19.3 Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijsen inkooprisico’s, Wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.

 

19.4 Veranderen wij de leveringstarieven? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig voordat wij deze tarieven veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder vaste einddatum mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

 

19.5 Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven niet mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

 

19.6 De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn algemene voorwaarden staan de regels hiervoor

Art. 19 in de leveringsvoorwaarden voor kleinverbruikers door Budget Energie vermeldt onomstotelijk dat zij ten all tijde gerechtigd zijn de voorwaarden te veranderen. Dus ook alle tarieven!

Waar komt deze informatie vandaan en dan met name de conclusie dat ze DUS de tarieven aan kunnen passen?

Reputatie 6
Badge +3

@H.B.W. Brandjes   Ik wacht nog op de eerste ervaringsberichten over deze soort tussentijdse verhoging van de kale leveringstarieven bij leveringscontracten met een afgesproken looptijd bij welke energieleverancier dan ook. - Tot nu toe heb ik hierover niets gelezen, gezien of gehoord.

Dat er voor- en nadelen aan contracten met een vaste looptijd zitten is niets nieuws (“Ieder voordeel hept z'n nadeel” - J.C)

En dat de energieprijzen (ook wereldwijd) sterk stijgen is niet een verwachting maar een feit. Ook hier wacht ik nog op de eerste “ervaringsdeskundigen” bij de CB community.

Just my 2 cts

Badge

Het nieuws van de afgelopen dagen wordt m.n. de te verwachte hoge (gas)energieprijzen beschreven.

Bovendien wordt door diverse bronnen de voor- en nadelen van een jarige en meerjarige contracten genoemd.

Art. 19 in de leveringsvoorwaarden voor kleinverbruikers door Budget Energie vermeldt onomstotelijk dat zij ten all tijde gerechtigd zijn de voorwaarden te veranderen. Dus ook alle tarieven! Je hebt als kleinverbruiker wel het recht om het contract op te zeggen; indien je  het oneens bent met verandering in contract voorwaarden! Waarschijnlijk een aanwijzing door ACM.

Kortom, meerjarige energie contracten houden je niet uit de wind als zich in de energiemarkt significante prijswijzigingen voordoen!

Reputatie 6
Badge +5

Ik heb ook geen klachten over Budget. 

Ik zit op dit moment ook bij Budget.
Alles loopt zoals het moet.
 

Waarom zou Budget Energie slecht zijn, slecht in wat? Het is een energieleverancier en over iedere energieleverancier zijn klachten te vinden. Wellicht kunt u iets specifieker zijn. En als u het over stoppen heeft, wilt u uw contract dan eventueel openbreken?

Reageer