budget energie: ervaringen?

  • 26 January 2021
  • 11 reacties
  • 928 Bekeken

vraag my af of budget energie echt zo goed is ik zie en hoor allamaal slechte berichten.kan iemand vertellen of budget eniergie echt zo slecht is.en of ik hier mee moet stoppen.zou graag de waarheid horen.


11 reacties

Je zou denken dat “ze” daar in A'dam de inhoud van deze rubriek monitoren.

Nee hoor, verschillende maatschappijen hebben zoiets al gedaan omdat ze bedolven werden onder de telefoontjes van bezorgde klanten.

 

Badge

Inmiddels zijn we een maandje verder; nadat ik mij aansloot bij een draadje over de contractvoorwaarden van BE.

Recent ontvang ik per e-mail het bericht; waarbij BE meldde dat ze de garantie gaven de contractuele overeengekomen tarieven op de levering van zowel gas als elektra na te komen. Nadrukkelijk werd de einddatum van het  contract vermeld.

Je zou denken dat “ze” daar in A'dam de inhoud van deze rubriek monitoren.

Kort lang verhaal, ben verheugd dit bericht van hun te hebben mogen ontvangen.

@H.B.W. Brandjes ik denk dat u een interpretatie fout maskt 19.3 gaat over variabele tarieven, 19.5 gaat over overeenkomsten met een vaste looptijd. Als u een contract afsluit voor een jaar of drie jaar mogen ze dat echt niet wijzigen.

Reputatie 6
Badge +3

@H.B.W. Brandjes  Hoe interpreteer je dan artikel 19 sub 5? - Vallen jaarcontracten met afgesproken vaste leveringstarieven tijdens de looptijd niet onder dit gedeelte? - Ik ben benieuwd naar andere ervaringen (of eventuele geschillen).

P.S.: De m³-prijs bij jaarcontracten ligt op dit moment vrij hoog bij € 1,07 - 1,10 en daarmee ca. 50%! hoger dan een jaar geleden.

Badge

Waarvan akte!

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUDGET ENERGIE
VOOR LEVERING VAN ELEKTRICITEIT EN GAS
AAN KLEINVERBRUIKERS 2017

 

 

Artikel 19. Mogen wij deze voorwaarden en onze leveringstarieven veranderen?

 

19.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd veranderen.

 

19.2 Veranderen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij u minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of digitaal. Wij melden dan ook dat u onze overeenkomst mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden.

 

19.3 Wij kunnen met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit of gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijsen inkooprisico’s, Wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.

 

19.4 Veranderen wij de leveringstarieven? Dan informeren we u schriftelijk of digitaal. Wij informeren u tijdig voordat wij deze tarieven veranderen en wij melden dan ook dat u onze overeenkomst zonder vaste einddatum mag beëindigen. Daarvoor gelden wel deze voorwaarden. Deze bepaling geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

 

19.5 Wij kunnen ook met elkaar afspreken dat wij de leveringstarieven niet mogen veranderen tijdens de overeenkomst. Dit geldt niet voor een wijziging van de tarieven door een wijziging van de overheidsheffingen of de belastingen.

 

19.6 De netbeheerder kan zijn tarieven ook veranderen. In zijn algemene voorwaarden staan de regels hiervoor

Art. 19 in de leveringsvoorwaarden voor kleinverbruikers door Budget Energie vermeldt onomstotelijk dat zij ten all tijde gerechtigd zijn de voorwaarden te veranderen. Dus ook alle tarieven!

Waar komt deze informatie vandaan en dan met name de conclusie dat ze DUS de tarieven aan kunnen passen?

Reputatie 6
Badge +3

@H.B.W. Brandjes   Ik wacht nog op de eerste ervaringsberichten over deze soort tussentijdse verhoging van de kale leveringstarieven bij leveringscontracten met een afgesproken looptijd bij welke energieleverancier dan ook. - Tot nu toe heb ik hierover niets gelezen, gezien of gehoord.

Dat er voor- en nadelen aan contracten met een vaste looptijd zitten is niets nieuws (“Ieder voordeel hept z'n nadeel” - J.C)

En dat de energieprijzen (ook wereldwijd) sterk stijgen is niet een verwachting maar een feit. Ook hier wacht ik nog op de eerste “ervaringsdeskundigen” bij de CB community.

Just my 2 cts

Badge

Het nieuws van de afgelopen dagen wordt m.n. de te verwachte hoge (gas)energieprijzen beschreven.

Bovendien wordt door diverse bronnen de voor- en nadelen van een jarige en meerjarige contracten genoemd.

Art. 19 in de leveringsvoorwaarden voor kleinverbruikers door Budget Energie vermeldt onomstotelijk dat zij ten all tijde gerechtigd zijn de voorwaarden te veranderen. Dus ook alle tarieven! Je hebt als kleinverbruiker wel het recht om het contract op te zeggen; indien je  het oneens bent met verandering in contract voorwaarden! Waarschijnlijk een aanwijzing door ACM.

Kortom, meerjarige energie contracten houden je niet uit de wind als zich in de energiemarkt significante prijswijzigingen voordoen!

Reputatie 5
Badge +5

Ik heb ook geen klachten over Budget. 

Ik zit op dit moment ook bij Budget.
Alles loopt zoals het moet.
 

Waarom zou Budget Energie slecht zijn, slecht in wat? Het is een energieleverancier en over iedere energieleverancier zijn klachten te vinden. Wellicht kunt u iets specifieker zijn. En als u het over stoppen heeft, wilt u uw contract dan eventueel openbreken?

Reageer