CB moet gedupeerden energiekosten energieflex compenseren

  • 7 October 2019
  • 13 reacties
  • 409 Bekeken

Het nationale nieuws meldde dat gedupeerden door het faillissement van Energieflex, in het verleden mede door CB zijn geadviseerd om op Energieflex over te stappen. Per overstap ontving CB 40 euro. Het zou CB sieren als zij gedupeerden (mede) zou compenseren.

13 reacties

Reputatie 6
Badge +4
Ik hoorde ook net in het NOS journaal dat CB rond 1 miljoen euro heeft verdiend aan de overstappers. CB kan niet compenseren omdat het een organisatie zonder winstoogmerk is? Waar is dat geld dan gebleven? CB verdient fiks aan al die collectieven, het onderscheid tussen commercieel en non-profit wordt steeds kleiner.

Bovendien had CB de signalen gemist dat het financieel niet goed ging met Energieflex. Dat onderzoek van nu komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik vind dat de CB zich er wel erg gemakkelijk vanaf maakt door helemaal niets te doen voor gedupeerden.
Ik ben geen gedupeerde overigens, dus geen eigen belang.

Dit topic maar even nieuw leven inblazen na het vernietigend rapport van de curator deze week. CB heeft aangegeven een uitgebreide screening te hebben gedaan op de aanbieders. Omdat er al signalen vanuit de ACM waren en ook de accountantsverklaringen niet werden afgegeven concludeert de curator dat er geen uitgebreide screening kan hebben plaatsgevonden op Energieflex en als er überhaupt een heeft plaatsgevonden dat deze zeer ondermaats zou zijn. Benieuwd hoe CB op dit rapport gaat reageren.. 

In het eindverslag van de curator meldt deze dat de Consumentenbond nalatig is geweest bij de check of Energieflex een betrouwbare partner  was bij de energieveiling van de CB. Ook doet de curator een oproep om de getroffen deelnemers te compenseren vanuit het miljoen dat de CB van Energieflex heeft ontvangen. Prima voorstel, ben zelf voor 240 € de boot ingegaan. Laat ‘s wat van je horen Consumentenbond, je komt toch voor mijn consumentenbelangen op! 

Reputatie 7
Badge +6

Ik denk dat de CB te veel heeft vertrouwd op de ACM . Hoog tijd dat al die waakhonden die er zijn eens gaan doen waar ze voor bedoeld zijn . Hiervoor moeten we echter niet bij hun maar bij de politiek zijn . Bij beperkte mogelijkheden om te kunnen ingrijpen , kunnen ze niet veel . De CB is mijns inziens niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de marktwerking . Toch zullen ze waar mogelijk denk ik wat voorzichtiger worden . 

Voor de fijnproevers: het rapport van de curator staat op: Onderzoeksrapport inzake faillissement FlexEnergie (wijnenstael.nl) . Heel hoofdstuk 15 is gewijd aan de rol van de CB (in 14 blz!), met een korte samenvatting in de paragrafen 2.22 t/m 2.26.

Zelf ben ik benieuwd naar de (re)actie van de CB op de finale aanbeveling van de curator, die luidt:

‘’ 15.49   De curator geeft de Consumentenbond in overweging om het bedrag dat zij aan Flexenergie verdiend heeft door veilingen te organiseren waarvan Flexenergie had moeten zijn geweerd, met veelal dramatische gevolgen voor de consumenten die aldus - onwetend van de deplorabele situatie van de onderneming - overstapten naar Flexenergie, aan de boedel terug te betalen.’’

 

Ik denk dat de CB te veel heeft vertrouwd op de ACM . Hoog tijd dat al die waakhonden die er zijn eens gaan doen waar ze voor bedoeld zijn . Hiervoor moeten we echter niet bij hun maar bij de politiek zijn . Bij beperkte mogelijkheden om te kunnen ingrijpen , kunnen ze niet veel . De CB is mijns inziens niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de marktwerking . Toch zullen ze waar mogelijk denk ik wat voorzichtiger worden . 

Vertrouwen op een andere organisatie strookt niet met wat CB kort na faillissement heeft aangegeven: dat ze een grondige screening hebben gedaan. Ook was er bij de ACM al bekend dat het organisatorisch een rotzooi was bij EF.

Reputatie 7
Badge +6

Laten we dan maar afwachten wat de CB hier zelf nog over gaat zeggen . Ik hoor een verhaal graag van twee kanten . 

Badge +8

Benieuwd hoe CB op dit rapport gaat reageren.. 

Laat ‘s wat van je horen Consumentenbond, je komt toch voor mijn consumentenbelangen op! 

Beste @JJ1983 en @FritsN,

Het rapport van de curator schetst een ontluisterend beeld van de bedrijfsvoering van Flexenergie.

De curator stelt dat de oprichters/bestuurders van Flexenergie primair verantwoordelijk zijn voor het faillissement en de daaruit volgende schade. Wij zijn daarom ook verbaasd dat hij vervolgens suggereert dat wij geld 'terug zou moeten betalen aan de boedel’. Een dergelijke suggestie past niet bij de taken van een curator. We zijn het hier niet mee eens. Bovendien betekent 'terugbetalen aan de boedel’ dat het geld direct naar de preferente schuldeisers, lees: de Belastingdienst gaat. Gedupeerde Flexenergie-klanten hebben hier helemaal niets aan.

Verder staan er in het rapport een aantal aannames die feitelijk niet kloppen en ongegronde insinuaties, zoals:

De curator stelt ook dat wij wisten of hadden kunnen weten dat Flexenergie in juni 2017 nog nooit een goedkeurende accountantsverklaring had kunnen krijgen.

Dat is onjuist. Kleine bedrijven zoals Flexenergie (met in 2014 en 2015 maximaal een tiental werknemers) hoeven strikt genomen geen goedkeuring van een externe accountant over de jaarrekening te overleggen. Dat er toch een accountant naar de jaarrekeningen 2014 en 2015 had gekeken en vervolgens weigerde zijn goedkeuring af te geven, was ons onbekend. Die informatie was niet openbaar. Flexenergie deponeerde de jaarrekening gewoon, zonder dat het daarbij melding maakte van de oordeelsonthouding van de accountant.

Wat wij dus zagen was een bedrijf waar geen accountantscontrole nodig was.

- De curator stelt dat de wij Flexenergie hadden moeten diskwalificeren voor de deelname aan de veilingen voor het Energiecollectief zomer van 2017, op basis van het feit dat het bedrijf louter verliezen had geleden en met een zwaar negatief werkkapitaal kampte.

Echter, het enige feit dat een bedrijf verlies maakt, is niet direct aanleiding om deelname uit te sluiten. Start-up bedrijven zullen de eerste jaren moeten investeren, dan pas kunnen zij winst maken. Als wij op basis daarvan partijen zouden uitsluiten, zouden we de (vernieuwing) van de markt blokkeren. Evengoed vragen we in dergelijke gevallen wel om iets meer zekerheid, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Wij hebben geen inzicht in de bedrijfsvoering van een bedrijf. Op dit vlak vertrouwden we ook op het toezicht van de ACM. Deze stelt immers dat bedrijven over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten moeten voldoen om een vergunning te krijgen en te behouden.

Achteraf bezien verwachtten we meer van de toezichthouder dan er daadwerkelijk gebeurde. Dat is voor ons ook aanleiding geweest om in 2019 de politiek te vragen om uitbreiding en aanscherping van het toezicht. Hierover lopen nog steeds gesprekken. Ook in de Tweede Kamer.

Zoals ik in een eerdere reactie in dit topic ook al schreef, was het faillissement aanleiding om uitgebreid onderzoek te doen naar de solvabiliteit van energieleveranciers. De uitkomsten daarvan wegen mee voor deelname aan onze collectieven. Als we verontrustende cijfers zien is dat bovendien reden om in gesprek te gaan met een bedrijf. Ook delen we de uitkomsten met de ACM. Bij een zwakke(re) financiële positie van een leverancier vragen we nu bovendien om een sterke financiële draagkracht, bijvoorbeeld door een garantverklaring te vragen van een moederconcern of vermogende aandeelhouder(s).

 

Het geeft toch wel te denken dat de consumentenbond geen reactie geeft op de klachten van hun gedupeerde leden. Wel 1 miljoen verdienen aan de overstappers zoals ik!!                                                 

Consumentenbond laat is wat van jullie horen!!

Badge +8

@W. de Valck. zie mijn bericht boven dat van jou. :relaxed::point_up:

@Imke "vertrouwen op" is geen 'uitgebreide screening'. Ook kan ik me niet voorstellen dat bij een bedrijf met dergelijke cashflow problematiek een bankgarantie wordt afgegeven.

Dus dat is neem ik aan ook niet gevraagd / verkregen? Wat blijft er dan nog over?

Als de ACM reeds in 2016 constateerde dat de AO/IC niet in orde was, waarom wist CB dit niet? Of dat het bedrijf in 2015 al door de ACM op de vingers was getikt om hun bedrijfsvoering? Hoort dit dan niet bij een uitgebreide screening?

Ik kan me niet voorstellen dat wanneer de ACM problemen constateert en jullie je als CB daar zouden melden met de vraag of er enige risico's zouden bestaan bij de betreffende onbekende en kleine startup, omdat jullie er 25.000 klanten/leden tegen een vergoeding van 1 miljoen willen onderbrengen, dat de ACM dan reageert met: "neehoor, geen probleem" of "kunnen we niets over zeggen". 

Reputatie 7
Badge +6

Wat de ACM en andere waakhonden doen en laten , wordt bepaald door Den Haag . Dus ja , ik kan me prima voorstellen bij een regering die het bedrijfsleven ruim baan wil geven , dat er dingen onder de pet gehouden worden . Er zijn genoeg voorbeelden van wat we niet mochten weten en toch bekend werd .  Vermoedelijk werden de problemen als tijdelijk gezien en mogelijk was dit niet gebeurd als de prijzen normaal waren gebleven . 

Wat de ACM en andere waakhonden doen en laten , wordt bepaald door Den Haag . Dus ja , ik kan me prima voorstellen bij een regering die het bedrijfsleven ruim baan wil geven , dat er dingen onder de pet gehouden worden . Er zijn genoeg voorbeelden van wat we niet mochten weten en toch bekend werd .  Vermoedelijk werden de problemen als tijdelijk gezien en mogelijk was dit niet gebeurd als de prijzen normaal waren gebleven . 

Ga er maar eerder vanuit dat er niet fatsoenlijk is gescreend. "Ze hebben een vergunning, dus het zal wel goed zijn". Totdat CB kan hard maken dat ze wel degelijk direct navraag hebben gedaan naar de kredietwaardigheid en organisatorische degelijkheid blijft imo de conclusie uit het onderzoek van een onafhankelijke curator staan.

Reageer