Consumentenbond.nl

Consumentenbond adviseert over Energieleverancier.

  • 8 oktober 2019
  • 20 reacties
  • 1901 Bekeken

Het is toch wel te triest voor woorden dat de consumentenbond een vergoeding ontvangt voor het aanbevelen van een energieleverancier, te weten Energieflex.
Een leverancier die vervolgens 6 maanden later failliet gaat.Ik reken u dat zwaar aan.
De consumentenbond staat bij mij voor: een objectieve, onafhankelijke, betrouwbare organisatie die na gedegen onderzoek advies uitbrengt zonder daar verder eigen belang in te hebben.

Het verbaast me dan ook dat u daar zelfs een vergoeding voor ontvangen heeft, terwijl ik met "de gebakken peren" blijf zitten in de vorm van een strop van € 748.94!
Zeker rekening houdend met het feit dat ik dat kwijt ben door een misleidend advies van een onafhankelijke organisatie, die mij adviseert over te stappen van energieleverancier. (een basis nutsvoorziening notabene.)
Het zou u sieren als u mij daar een uitleg over kan verstrekken.
Voor mij is een bedrag van € 750,- een serieus grote som geld.
Indien gewenst kan ik u de aanbeveling van destijds uwerzijds doen toekomen.

20 reacties

Wat zit u toch met die vergoeding in uw maag, U lijkt daarmee een soort belang aan te geven waarmee de bond voorrang heeft gegeven aan een leverancier die dat eigenlijk niet verdiende of anderzijds financiële belangen mee heeft laten wegen die tegen de belangen van de consumenten gaan. Iedere leverancier die meedoet aan de site betaalt dezelfde kick back voor iedere nieuwe klant dus wat is dan precies dat belang?
Badge +8
Hi @Gebruiker1570527708, wij zijn heel transparant over onze inkomsten. Je kunt hier meer over lezen op deze pagina van onze website.

Voor meer vragen en antwoorden over het faillissement van Energieflex verwijs ik je graag naar deze Q&A op onze website. Hier staat onder andere dat Energieflex voor de laatste keer de energieveiling gewonnen heeft in juni 2017. Toen waren er nog geen signalen dat het op deze manier met Energieflex zou aflopen. Wij laten de energieaanbieders voor deelname aan een veiling altijd toetsen. Ook kunnen we om aanvullende (financiële) zekerheden vragen als daar aanleiding toe is.
Reputatie 7
Badge +6
De bond is altijd heel transparant geweest betreft hun inkomsten. Die inkomsten zijn ook hard nodig voor alles wat ze doen. Heel veel wordt ook niet gedaan wegens geldgebrek beluister ik nu en dan. En hoger lidmaatschapsgeld vragen , betekent dat leden af gaan haken . Dat terwijl het juist zo belangrijk is om meer leden te krijgen om meer invloed te hebben op veel zaken die anders zouden moeten en meer testen en onderzoeken te kunnen doen . De bond heeft er zelf ook belang bij dat dit soort problemen zo veel mogelijk voorkomen worden . Zal niet altijd lukken . Blijkt wel weer uit dat iets wat erg gunstig of goedkoop lijkt , een zeperd kan blijken te zijn .
Reputatie 7
Badge +7
Ik kan me voorstellen dat u niet blij bent met uw strop door het faillissement van Energieflex. En daar dus naar toe gegaan op advies van de Bond. Maar niet om de bond te verdedigen, het is een advies en niet een verplichting, je doet het toch zelf en uitkomsten uit het verleden voorspellen dus niets voor de toekomst, ook hier niet. Maar leuk is het verlies uiteraard niet, alleen is uw wens nu dat de Bond dat verlies dekt?
Dat lijkt me toch weinig reëel, en uiteindelijk zouden wij allen moeten bijdragen. Overigens niet dat ik zo'n voorstander ben van betaling voor een gunst, maar weet u waar dat allemaal gebeurt? Denk aan de TV Publieke en Commerciële, allerlei instellingen zoals Depender enz.
Groeten Leo.
Reputatie 1
Badge
Cath 89

reactie op 1570527708

Het gedoe rond het energiecollectief is geen reclame voor de Consumentenbond.

Ik ben nog niet in een aanbod van de bond gestapt, en door de recente ontwikkeling op het gebied van energie word je alleen maar huiveriger.
De consumentenbond had wel degelijk meer voor de mensen kunnen doen na het faillissement van Energieflex, maar gaf geheel niet thuis.

Als de consumentenbond, voorafgaand aan het advies om met Energieflex in zee te gaan, onderzoek had gedaan naar de financiële status hadden ze kunnen zien dat dit bedrijf een financieel risico was. Energieflex had niet geadviseerd mogen worden. Dat is toch wel het minste dat je van een organisatie als de consumentenbond mag verwachten.
Reputatie 7
Badge +7
Consumentenbond nooit geen vanzelfsprekendheid, altijd attent blijven, groet Leo.
Reputatie 1
Badge
reactie op gebruiker 1570527708

Heb ik het goed dat niet-leden zich mogen inschrijven op collectieven (met beloning voor de
Consumentenbond "zonder winstoogmerk") maar dat je lid moet zijn om tests te bekijken?
Reputatie 7
Badge +6
Ik dacht dat in het consumentenrecht de organisatie met wie je een contract afsluit ook degene is die je kan aanspreken als iets niet goed gaat. Gaat die organisatie failliet dan is er de curator waar je je claim kan neerleggen en als er iets overblijft krijg je ook je deel. Dus in mijn beleving moet je een claim aan de curator richten.

De Consumentenbond is volgens mij slechts de bemiddelaar, de makelaar, die een vergoeding krijgt en geen contractpartij. Vergelijk het met een makelaar die bemiddelt bij de verkoop van een huis. Als er achteraf een verborgen gebrek wordt ontdekt is de vorige eigenaar aansprakelijk en niet de makelaar. Tot zekerheid heeft de NvM artikel 6.3 in haar standaardkoopovereenkomst gezet, dat de verkoper aansprakelijk blijft voor alle zichtbare en verborgen gebreken. .

Ik weet niet beter dan dat de bond altijd zijn best doet voor de consumenten en al heel veel bereikt heeft, zoals bijvoorbeeld een heleboel geschillencommissies laten ontstaan zodat je niet voor elk wissewasje naar de rechter hoeft. Kan je dan iemand aansprakelijk stellen voor een faillissement? Ik kan me zoiets niet herinneren.

Ik ben ook maar Jan de consument die al xx jaar de Consumentengids heeft gelezen. Ik kan de boosheid heel goed begrijpen, ik zou ook balen als een stekker. Maar na zoveel gidsen gelezen te hebben heb ik op dag 1 toen mijn energiemaatschapij met contracten voor een of twee jaar vast kwam die onmiddelijk geweigerd en variabel aangehouden. Toen de prijzen flink daalden had ik daar plezier van en m'n buren niet! Reden te meer om een lidmaatschap van de bond te overwegen, ik kan je verzekeren dat je die verloren €800 wel ermee terugverdient!
Reputatie 7
Badge +7
Wat het faillissement van Energieflex betreft is dat, heb ik al gemeld, zeer te betreuren, en als het je treft, zeker niet leuk. Maar of je de Bond daar verantwoordelijk voor kan stellen, denk ik niet. Jan heeft het hier boven nog eens verder uitgelegd.

Ik heb gelukkig nooit een faillissement meegemaakt, dus niet van mezelf, maar ook niet van een bedrijf waarvan ik nog geld kreeg o.i.d. Wel ben ik op advies van banken van sparen gaan beleggen. Want rente dat was te verwaarlozen, maar beleggen, nee daar werd je rijk mee.
Nu is dat een aantal mensen ook gelukt, maar ik denk wel dat je er veel verstand van moet hebben en er bovenop moet zitten. Als je net als ik je spaargeld van de bank omzet in een beleggingsfonds van de bank louter op advies, dan blijkt dat het heel verkeerd kan gaan. Want resultaten van het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Wat heeft dat nu met het faillissement van Energieflex te maken?, het is slechts een voorbeeld een vergelijking. Het beleggingsfonds omtrent IT is zowat over de kop gegaan, dus tot nul gedaald. Dus al mijn geld kwijt. Ben ik daar blij om, vind ik dat gewoon, integendeel ik was, en ben (maar dat is weer over iets anders) woest op de banken. Maar je moet in sommige dingen, en soms veel dingen je verlies nemen en kan het nergens op verhalen.

Dat neemt niet weg dat je flink commentaar op de Bond mag leveren. Als je het ergens niet mee eens bent, meldt het, zeg het hier. Ook al is het nog zo "rot" voor de Bond, kritiek moeten ze maar tegen kunnen.. Je hebt kans dat ze je tegemoet komen, maar ze mogen zich natuurlijk ook verdedigen.. Maar diverse commentaar wat ik zo tussen de regels doorlees mag best gezegd worden, en kan in bepaalde gevallen er wel mee meegaan. Groeten Leo.
Badge +8
reactie op gebruiker 1570527708

Heb ik het goed dat niet-leden zich mogen inschrijven op collectieven (met beloning voor de
Consumentenbond "zonder winstoogmerk") maar dat je lid moet zijn om tests te bekijken?


Klopt helemaal @Cat89! ☺
Reputatie 7
Badge +7

Een duidelijk antwoord. Nu nog wat vind je ervan en wellicht nog meer merkwaardigheden? Groet Leo.

 

Reputatie 4
Badge +7

@Gebruiker1570527708 We stellen het op prijs dat u uw zorgen uit. U heeft twijfel over de onafhankelijkheid van de Consumentenbond nu bij een financiële bijdrage ontvangen van deelnemende bedrijven. Wij ontvangen een bijdrage per overstappende deelnemer via ons Energiecollectief of een van onze andere overstapdiensten. Dit bedrag is voor elk bedrijf hetzelfde bedrag. Het is voor ons dus niet meer of minder gunstig welke energieleverancier de veiling wint of naar welk bedrijf iemand overstapt. Door deze bijdrage kunnen wij deze service gratis aanbieden aan onze leden, maar ook aan niet-leden. Over overblijft gebruiken wij via de ‘algemene middelen’ voor overige activiteiten zoals behartiging van de belangen van de consumenten in Nederland. Alle binnenkomende gelden worden aangewend voor versterking of uitbreiding van onze werkzaamheden. Stelt dat u enigszins gerust?

Ik ben wel overtuigd van de goede intenties van de consumentenbond.  Wel zuur dat mijn vriendin op mijn aanraden in zee is gegaan met EnergieFlex op basis van het advies van de consumentenbond.  Ze is voor 500 a 600 euro het schip in gegaan, en dat is voor haar veel geld.  Misschien dat er meer aandacht zou kunnen zijn voor de financiele gezondheid van een aanbieder van energie. Deze organisatie sponsorde allerlei kansloze sportclubs. Dat was kennelijk belangrijker dan je klanten voorzien van de producten / diensten waar ze voor betaald hebben.  Zo’ n bedrijf zou geen energieveiling moeten kunnen winnen.

Reputatie 7
Badge +7

Dank Kirsten dat je één en ander nog eens uitlegde. Dat is wellicht al eens eerder gedaan of het staat mogelijk ergens, maar er zijn veel nieuwe leden die dat niet weten te vinden. En ik voelde toch enige ergernis, daarom voor mijn doen dit keer een korte opmerking:  wat vind je van ontvangen van bijdragen en vind je nog meer merkwaardigheden. Het lijkt mij goed dat vooral nieuwe leden dingen uitspreken die ze niet lekker zitten. Een duidelijk antwoord en opening van zaken helpt dan enorm.  Dat 'men’ nog even beroerd is over het verlies is heel begrijpelijk. Groeten Leo.

Reputatie 3
Badge +5

Goed om te weten: we doen inmiddels extra onderzoek naar energieleveranciers voordat zij worden meegenomen in ons Energiecollectief, de Energievergelijker en Kostenservice.


Alle energieleveranciers met een solvabiliteitsscore hoger dan 20% (groen bolletje) mogen meedoen aan Kostenservice en ons Energiecollectief. Alle leveranciers met een score lager dan 20% (oranje en rode bolletjes) zijn uitgesloten, tenzij ze voldoen aan onze aanvullende eisen voor garantstelling. Op het moment van selectie staan wij met onze eisen en naar onze mogelijkheden in voor deze energieleveranciers. Maar wij kunnen niet instaan voor eventuele financiële problemen in de toekomst.
 

Dat is nu juist de reden dat we willen dat er een wettelijke financiële bescherming komt voor consumenten, zodat zij niet de dupe worden bij een faillissement. Bij de Energievergelijker tref je nu ook een melding die verwijst naar ons onderzoek. Zo kan men zelf beslissen of en zo ja, naar welke aanbieder de overstap gaat.

Reputatie 7
Badge +7

Ook Sophie dank voor de uitleg. Het is van het grootste belang uitzonderlijke zorgvuldigheid te betrachten. De Consumentenbond staat bij de meeste mensen als volledig onafhankelijk bekend en er moet volgens mij nergens de schijn gewekt (kunnen) worden dat het anders zou zijn. Tegen onafhankelijke testen en vergelijkingen zal niemand wat hebben, maar als er maar enigszins de schijn gewekt wordt dat er voorkeur of aanbeveling bij zit, lijkt mij dat de verkeerde weg.

Gedegen onderzoeken naar bedrijven, instellingen, collectieven e.d. zijn welkom, zelfs als daar solvabiliteit bij om de hoek komt kijken bij onderzoeken naar mogelijke faillissementen maar ook hier zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst.  Alleen laat dat niet, zoals bijvoorbeeld bij de banken, een dooddoener worden. Uiteraard zou een wettelijke financiële bescherming voor consumenten bij een faillissement een uitkomst zijn. Blijft daar naar streven. Groeten Leo.

 

De consumentenbond heeft moeten weten dat de financiële positie van Energieflex niet erg sterk was. In oktober 2017 geeft de CB een reactie dat er inderdaad problemen zijn bij Energieflex -dat ze er mee aan de slag gaan maar dat zij op dit moment niets voor mij kunnen betekenen.(bewijs kan overlegd worden). Mede door het feit dat sponsoren van 2 voetbalclubs geld kost en een niet betrouwbare uitleg  over de uitbetaling van een batig saldo geen steek hield zijn bij mij de belletjes gaan rinkelen. Achteraf mag ik van geluk spreken geen afwachtende houding aangenomen te hebben om de terugbetaling rond te krijgen. Dan blijft de vraag heeft de consumentenbond zitten slapen, antwoord ik denk het wel.

Groet Piet 

Reputatie 1
Badge

Hoewel de consumentenbond zeker transparant is over de vergoeding per afgesloten contract rijst bij mij echt de vraag wat 1 het nut is van het energiecollectief en 2 of een organisatie als de CB zich met dit soort zaken bezig moet houden.

 

1. Het advies uit het energiecollectief blijkt vaak niet het goedkooptste. Hier worden keer op keer terechte vragen over gesteld door gebruikers.

2a. Aanhouden gedoe rondom punt 1, maar ook omtrent het failliet gaan van geadviseerde energieleverancier lijdt tot imago schade van de CB. Bij mij in ieder geval wel. 

2b. Wat is de meerwaarde van nog een energiecollectief of vergelijker in de markt?  De CB neemt hier landelijk ook geen expert positie mee in. Als het NOS of andere organisatie een specialist op dit gebied willen spreken dan bellen ze gewoon Ben Woldring die er zijn levenswerk van gemaakt lijkt te hebben.

Ik kan echt geen enkele reden bedenken voor de CB om hier nog tijd en geld in te steken. Tenzij het onder aan de streep geld op zou brengen.

Reputatie 7
Badge +7

Ik heb de laatste tijd heel wat kritiek de revue zien passeren, en kritiek die hoe dan ook grotendeels terug te voeren is op de consumentenbond. De consumentenbond behandelt nu eenmaal vergelijkingen, dan wel problemen, zo niet misstanden van zaken en artikelen en dan moet je zelf ook tegen kritiek kunnen.  Alleen als op ieder artikel kritiek komt waar en hoe het gemaakt wordt, de foute landen worden genoemd, de slechte beloning tot kinderarbeid toe, dan is verdere discussie nog nauwelijks mogelijk. Ik heb overigens volledig sympathie voor de kritiek maar denk dat het elders thuis hoort, bij de landen en overheden zelf, de firma's aldaar of zelfs de wereldomvattende industrieën en/of instellingen die zich daar specifiek mee bezig houden. 

Anderzijds zijn er naast de goede dingen die de consumentenbond doet ook fouten die worden gemaakt en zeker aan de kaak mogen worden gesteld. Ik onderschrijf niet allen nu maar al langere tijd waarom men zich bezig houdt met o.a. energie collectieven. En vooral omdat al die collectieven alsmaar toegenomen zijn en dat gebeurt mijnerzijds niet voor niets. Commercieel gewin is daar bij de grote doelstelling. Er wordt flink op gewonnen ( met de keerzijde ook op verloren). En ook al doet de Bond dat allemaal niet, dan moet ze zich onder al die collectieven niet thuis voelen, want gebleken is dat het flink mis kan gaan. Verschillende leden en ook ik heb al menig keer gevraagd Waarom?, waarom dit toch doen. En  heel vaak wordt dit gepropageerd door een energieangst, een van het gas af, alles op elektriciteit, maar  er zitten heel andere kanten aan die ‘overheid’ waarheid. Groeten Leo.

Reageer