Contractschending door energieleverancier


We zijn vorig jaar zo stom geweest om een vijfjarig contract bij Essent af te sluiten. De “boete” voor het eerder opzeggen van het contract is € 50,- per jaar, dus totaal 250,- We betaalden € 136,- per maand voor onze energie. Mede door de Consumentenbond kwamen we er achter dat het bedrag bij een andere leverancier € 25,- lager kon. We zijn dus overgestapt, immers de boete van € 250,- zou na 10 maand al weer uitkunnen. Bovendien krijgen we € 100,- “bonus”. Echter, terwijl we nog bij Essent zaten verhoogde het bedrijf de maandlasten naar € 148,- wat we nog twee maal moesten voldoen. Die verhoging had helemaal geen zin want bij onze eindafrekening zaten we behoorlijk goed wat ons maandelijks verbruik aangaf. Bovendien was Essent al bekend met Én het feit dat dit jaar de energieprijzen dalen Én dat we zouden overstappen. Bij Essent mag je max. 10% van je voorschotbedrag wijzigen. Zouden we dat hebben gedaan zou ons maandbedrag op € 134,- uitkomen. Echter we konden maar tot € 140,- gaan. Hiermee schond dus Essent de eigen afspraken. Wij zijn van mening dat als de ene partij zich niet aan de afspraken houdt, de andere partij zich daartoe ook niet verplicht is. Wij hebben wel de twee rekeningen van € 140,- betaald echter de rekening van € 250,- “boete” niet. Het incassobureau waar we nu mee te maken en waar we voorgaande hebben toegelicht is het niet met ons eens en vordert ook nog eens € 40,- extra. De vraag is dus: Staan we in ons recht als we een contract opzeggen die een andere partij geschonden heeft?

10 reacties

In reactie op:

Uw klachten zijn wel helder het is alleen de vraag of Essent er net zo over denkt en zo niet, waar ga je je gelijk dan halen. Persoonlijk acht ik dit verhaal bij de rechter niet zo kansrijk nog los van de vraag of het Überhaupt loont hiervoor te rechten. Ik weet niet of u lid bent maar zij kunnen wel gefundeerd advies geven.En dat is dus waar ik achter probeer te komen. Nogmaals, het gaat me niet zozeer om of ik wel of niet die boete moet betalen, maar of je als (ex)klant aan kunt kaarten dat je de manier waarop je behandeld wordt/werd legitiem kunt aanvoeren om een contract te verbreken.

Essent is overduidelijk in de fout gegaan. Moet je dat pikken? Moeten andere klanten het pikken?
In reactie op:

Ok, u heeft dus een contract getekend en u ziet dat het nu ergens anders goedkoper kan en u wilt er vanaf maar dat zou €250 kosten. Vooropgesteld ik ben geen jurist maar de grieven die u aandraagt lijken mij geen reden om over te gaan tot ontbinding. Ik denk dat u er aan vast zit of die €250 moet betalen.Je begrijpt niet wat ik duidelijk probeer te maken. Essent merkt dat ze ons als klant kwijt zijn. Maar dan gaan ze nog even "stiekem" extra geld proberen binnen te halen. Ook al moeten ze dat achteraf terug betalen, ze dwingen hun (ex)klanten meer te betalen dan afgesproken is. Die klanten kunnen daardoor in de problemen komen. Bedenk ook dat Essent b.w.v.s. eventjes kan bepalen dat de klant € 50,- per maand extra moet betalen.

Het gaat me er niet zozeer om om die "boete" te ontduiken/vanaf te komen, maar om de manier waarop Essent handelt. Essent is ÉÉn van de duurste energieleveranciers. Hun product is niet beter of slechter dan de goedkoopste. Als Essent dan ook nog eens probeert om nog eventjes extra geld binnen te krijgen, met middelen die zelfs strijdig zijn met hun eigen afspraken (de leugen dat we 10% konden minderen, terwijl het maar om 5% ging) schoffeert Essent mij als klant. Ik wil proberen dat dat in de toekomst niet meer zal voorkomen bij andere klanten. En daarom willen we, in feite gewoon volgens de normaleijke zakelijke transacties die gewoon zijn, dus "als jij je niet houdt aan je afspraken, hoef ik me ook er niet meer aan te houden", de zaak aan de kaak te stellen.
In reactie op:

Sorry maar ik begrijp werkelijk niet wat het voorschotbedrag je uitmaakt. Je krijgt nu je overgestapt bent toch alles wat je eventueel teveel betaald hebt terug.Dat klopt (en we hebben het ook teruggekregen) maar het gaat min of meer om een principiËle kwestie. Toen we in 2011 overstapten op Essent kregen we aanvankelijk aan de hand van ons "profiel" een voorschotbedrag van € 212,- Die "mochten" we later bijstellen naar € 187,- Die werd later weer verlaagd naar € 149,- aan de hand van ons jaarlijks verbruik. Ons vorig huis had 3 verdiepingen en was globaal ca 300 m³. Dus het energieverbruik was logischerwijs groter dan we nu hebben met ons huis met 1 verdieping en ongeveer 75m³

Echter Essent bepaalde aan de hand van het profiel van onze "nieuwe" woning dat we toch nog wel € 136,- moesten betalen. Aangezien dat lager was dan onze vorige woning zijn we er mee akkoord gegaan zonder ons echter te realiseren dat we te maken hadden met een nieuw contract. (Dat was weliswaar onze "fout"; hadden we maar beter op moeten letten.) Het oude contract had echter ook een boeteclausule van € 250,- Maar als je vervolgens ook nog eens een verhoging krijgt en die niet eens volgens de voorwaarden van Essent kunt bijstellen, laat staan dat je het volgens je eigen gemeten verbruik kan bijstellen dan gaat er iets echt scheef.

Ons inkomen is zonder toeslagen € 1185,- per maand. Dus het maakt heel wat uit als je een paar tientjes meer moet betalen, ook al krijg je het later het teveel betaalde terug.

Die boeteclausule is eigenlijk iets idioots. Er staat geen enkele prestatie tegenover en er zijn zelfs leveranciers waarbij je zonder boete per maand kunt opzeggen en ook nog stukken lager zijn. Verder is het ook gek dat je geen of minder boete krijgt bij Essent als je maar een jaar een contract afsluit en daarbij met precies hetzelfde "profiel" € 2,- minder hoeft te betalen. Bereken maar eens hier op de site van Essent. Essent houdt zich niet eens aan de eigen voorwaarden. Dat zou (al dan niet theoretisch) er op kunnen wijzen dat je als klant nog vaker voor "verrasingen"kunt komen te staan waarbij je het maar hebt te pikken omdat Essent nu eenmaal heeft bepaald dat je dit of dat moet doen/betalen.
In reactie op:

Het is natuurlijk altijd vervelend als je voor je gevoel teveel betaald ook al krijg je het later weer terug. Wellicht kun je als je je verbruik ook tussentijds invoert en als dat ver achterblijft bij de prognose het voorschot na een paar maanden verder (laten) bijstellen. In dat geval heeft u ook argumenten die op uw daadwerkelijke huis en verbruik zijn gebaseerd ipv prognoses.

Wat ik nu alleen echt niet begrijp is waarom u een boete van €250 moet betalen terwijl u notabene bij Essent gebleven bent.Dat is dus ook onze belangrijkste ergernis. Je krijgt een nieuw contract aangeboden, waar je in je naÏviteit mee akkoord gaat, terwijl het eigenlijk gewoon ging om een verhuismelding. En als je dan ook nog een keer ontdekt hoe verschrikkelijk duur ze zijn Én zonder echte reden meer geld van je vragen waar je niet af kan komen, dan voel je je behoorlijk besodemieterd en zou je ook al gerechtigd moeten zijn, zelfs al zou je niet (direct) overstappen, het contract te ontbinden.

En hier draait dus m'n vraag om. Ben je juridisch gerechtigd om in dit soort gevallen eenzijdig een contract aan je laars te lappen?

Om een voorbeeld te noemen: Stel, je koopt een product op afbetaling waar je 5 jaar over doet. Dat product is duurder omdat je rente betaald over je aflossing. Ineens zegt de leverancier: "U moet maandelijks meer betalen, aangezien het product dat u heeft gekocht, duurder is geworden, zo ook de rente." of, andersom, ik zeg tegen de leverancier dat omdat het product inmiddels bij hem in de uitverkoop ligt en dus goedkoper is geworden, ik ook minder wil (af)betalen. In beide gevallen kan iedereen zien dat het mesjogge is. Echter de leverancier is ook niet van gisteren, want hij heeft in zijn bepalingen staan dat hij dat wel mag doen, maar ik niet. Maar hij wil me tegemoet komen door 10% minder de prijs te laten stijgen. Ga ik er niet mee akkoord dan dien ik het hele nog openstaande bedrag in een keer te betalen. Een grote kans dat de leverancier als je het bij een rechter zou aankaarten in het ongelijk wordt gesteld. Maar als je dan niet weet of de rompslomp via de rechter niet wil, betaal je toch maar, temeer ook omdat de leverancier gedreigd heeft eventueel het product terug te halen.

Wat Essent heeft gedaan lijkt sterk op voorgaande voorbeeld. Het grote verschil is echter dat ik het ding wat ik op afbetaling heb gekocht al in huis heb, terwijl het product van een energiemaatschappij nog geleverd moet worden, immers je betaalt een "voorschot". Dat voorschot kun je "vastzetten". Het bedrag is gebaseerd op de prijs van gas en electriciteit op dat moment. Met het "vastzetten" wordt je beloofd dat je nooit meer hoeft te betalen, echter ook niet minder. De duur waarop het bedrag wordt vastgezet kan 1, 3 of 5 jaar zijn. Men heeft dat systeem bedacht omdat er in het verleden bijna altijd sprake was van stijgende energieprijzen. Echter nu is dat niet meer zo. Zie energievergelijker. Je kunt een beetje begrip hebben als men een boete wil hanteren. De afgelopen 5 jaar zijn de energiekosten gemiddeld met € 70,- gestegen. Dat een energiebedrijf reclame maakt met het vastzetten van is dan ook logisch en dat is dan ook mede de reden geweest dat we er in zijn gestapt.

Waar het ons echter om gaat is dit: We kregen Überhaupt al een verhoging die in feite geen enkele grond had. Je kon aan het maandelijkse verbruik zien dat we veel minder verbruiken. (We hebben zo'n thermostaat die ook via internet afleesbaar en instelbaar is) We hebben geprobeerd om het bedrag omlaag te krijgen echter Essent beweert:

"Debiteur heeft de wijzigingen inzake het voorschot zelf aangepast via mijn Essent. Mijn Essent laat toe een herberekening te maken met meterstanden of het voorschot met 10% omlaag te zetten. Debiteur heeft zijn voorschot zelf met 10% omlaag gezet. Bij een aanmelding of verhuizing maakt Essent een schatting en het is aan debiteur om tussentijds een herberekening te maken via de verbruiksmanager of een herberekening door ons te laten maken."

En dit is domweg niet waar! Mogelijk/waarschijnlijk is het zelfs "gelogen". Zouden we inderdaad 10% naar beneden kunnen gaan zouden we uitkomen op € 134,- nu "stopte" de zaak op € 140,- En op grond hiervan menen wij het recht te hebben omdat als Essent meent zo met haar klanten te mogen omspringen, wij het recht hebben dat niet te pikken. Daar komt ook nog eens bij dat Essent in principe geen schade oploopt als we die boete niet betalen. Ze zijn ons weliswaar als klant kwijt, maar ze hoeven ook niks meer te leveren, dus geen energie of diensten. In m'n voorbeeld hierboven waar ik eventueel niet meer zou willen betalen, zou de schade voor de winkelier uiteraard wel groot zijn. Het gaat het er dus ook om om Essent te waarschuwen niet weer op die manier met de klanten om te gaan. Het lijkt er sterk op dat Essent in de gaten had dat ze in de gaten hadden dat we ze als klant kwijt waren, en daardoor onberschillig werden o.i.d.
In reactie op:

De boete betaal je wegens contractbreuk, je hebt het contract verbroken dus ik zou niet weten waarom je die niet zou betalen. Je zit dus nu bij een andere leverancier, welk voorschot zou Essent dan nog kunnen aanpassen? En wat doet dat voorschot er nog toe? Je zit toch immers als bij een ander.

Er volgt met Essent dan alleen nog een eindrekening en daarbij gaat het alleen nog om de daadwerkelijk afgenomen energie. Die moet je natuurlijk betalen maar mocht je teveel betaald hebben dan krijg je dat terug.Ik ben denk ik niet duidelijk geweest. Terwijl we nog bij Essent zaten verhoogde Essent het voorschot, zonder dat er een reden voor was. Daardoor hebben we mede ons contract opgezegd, al was Essent ook al eerder "verdacht".

Essent heeft duidelijk in haar contract staan dat de klant gerechtigd is om maximaal 10% van het voorgestelde voorschotbedrag te wijzigen. Daar heeft ze zich echter niet aangehouden. Op zich zou het niet zo erg zijn als je bij Essent zou blijven, omdat het bedrag niet spectaculair veel hoger is geworden, echter doordat Essent zich onbetrouwbaar heeft getoond, zou je ook kunnen verwachten dat in de toekomst zich iets zou kunen voordoen. Je kunt dan in financiËle problemen komen bijvoorbeeld. Daar komt ook nog eens bij dat die "boete" in feite bedoeld is om mensen langer zich te binden aan een veel te hoog bedrag.

Nog gekker is dat als we gewoon een ÉÉnjarig contract hadden afgesloten we aan het eind gewoon hadden kunnen overstappen Én dat ons voorschotbedrag lager zou zijn geweest. Natuurlijk geldt dit niet als argument om een contract te verbreken. Je bent er zelf ingestonken dus dÁt is je eigen risico geweest. Verder is er nog iets. We hadden een nieuw contract afgesloten bij Essent na onze verhuizing. Ervoor waren we al bijna 4 jaar bij hen. In feite was het nieuwe contract een uitvloeisel van een adreswijziging waarbij ons het nieuwe contract gewoon werd aangesmeerd terwijl we eigenlijk gewoon een verhuisbericht hadden willen doorgeven.

Volgens mij is in het gewone zakelijke verkeer de gewoonte dat beide partijen zich aan de afspraken houden en indien niet dat dan de andere gerechtigd is het contract op te zeggen. Ik heb Essent aangeboden om ons te zien als een klant die al 3 jaar dat was en derhalve we bereid zijn om € 100,- te betalen. Daar is men echter ook niet op ingegaan.
Het is natuurlijk altijd vervelend als je voor je gevoel teveel betaald ook al krijg je het later weer terug. Wellicht kun je als je je verbruik ook tussentijds invoert en als dat ver achterblijft bij de prognose het voorschot na een paar maanden verder (laten) bijstellen. In dat geval heeft u ook argumenten die op uw daadwerkelijke huis en verbruik zijn gebaseerd ipv prognoses.

Wat ik nu alleen echt niet begrijp is waarom u een boete van €250 moet betalen terwijl u notabene bij Essent gebleven bent.
Uw klachten zijn wel helder het is alleen de vraag of Essent er net zo over denkt en zo niet, waar ga je je gelijk dan halen. Persoonlijk acht ik dit verhaal bij de rechter niet zo kansrijk nog los van de vraag of het Überhaupt loont hiervoor te rechten. Ik weet niet of u lid bent maar zij kunnen wel gefundeerd advies geven.
Ok, u heeft dus een contract getekend en u ziet dat het nu ergens anders goedkoper kan en u wilt er vanaf maar dat zou €250 kosten. Vooropgesteld ik ben geen jurist maar de grieven die u aandraagt lijken mij geen reden om over te gaan tot ontbinding. Ik denk dat u er aan vast zit of die €250 moet betalen.
De boete betaal je wegens contractbreuk, je hebt het contract verbroken dus ik zou niet weten waarom je die niet zou betalen. Je zit dus nu bij een andere leverancier, welk voorschot zou Essent dan nog kunnen aanpassen? En wat doet dat voorschot er nog toe? Je zit toch immers als bij een ander.

Er volgt met Essent dan alleen nog een eindrekening en daarbij gaat het alleen nog om de daadwerkelijk afgenomen energie. Die moet je natuurlijk betalen maar mocht je teveel betaald hebben dan krijg je dat terug.
Sorry maar ik begrijp werkelijk niet wat het voorschotbedrag je uitmaakt. Je krijgt nu je overgestapt bent toch alles wat je eventueel teveel betaald hebt terug.

Reageer