CV-ketel onderhoud: hoe betaal je niet te veel?

  • 7 February 2019
  • 40 reacties
  • 17954 Bekeken

Reputatie 5
Badge +7
Kort gezegd heb je twee opties voor het onderhoud van je CV-ketel: óf je sluit een onderhoudscontract af bij een aanbieder, óf je houdt zelf bij wanneer je ketel aan een onderhoudsbeurt toe is en laat dan even een monteur komen.

We waren benieuwd hoe de prijzen van onderhoudscontracten variëren. Bij de bedrijven die bereid waren mee te doen, vielen de totale prijzen (met voorrijkosten en arbeidskosten) nogal verschillend uit! Best handig om dat op een rijtje te zien, dus zie hieronder, onze prijspeilingstabel.

Lees hier waarom regelmatig onderhoud aan je cv-ketel belangrijk is en waarom je met een losse onderhoudsbeurt meestal goedkoper uit bent.

Hoe regel jij het onderhoud van je CV-ketel?


40 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Aanbieders willen maar al te graag een contract afsluiten heb ik gemerkt . Velen willen dat op basis van jaarlijks onderhoud , ook als eens per twee jaar door de fabrikant wordt geadviseerd. Wie de kleine controles als waterdruk etc makkelijk zelf kan is duur uit met een contract. Het dreigement dat ik zonder contract als laatste aan de beurt ben bij een storing maakt ook geen indruk bij mij . Als mijn vaste monteur mij laat barsten , zoek ik een ander . Als die vervolgens beter bevalt , mag hij het voortaan doen . Die vrijheid heb ik met een contract niet. Ik bel eens per twee jaar voor onderhoud en ben vrij in wie dat doet en wanneer ik dat wil en heb daar al jaren heel veel geld mee bespaard . Dat komt ook omdat ik veel zelf kan. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen , dus het blijft afwegen. Meestal betaal ik voor een tweejaarlijkse beurt ongeveer tussen € 40,- en € 90,- Het verschil komt door de kosten van onderdelen , indien nodig . De afgelopen ongeveer 40 jaar nu de derde ketel in gebruik en weinig storingen gehad en ook weinig materiaalkosten.
Reputatie 7
Badge +5
Bij Breman zitten in het abonnement van € 115,80 per jaar:
Onderhoud 1x per 18 maanden
Voorrijkosten bij een storing
Arbeidskosten bij een storing
24/7 storingsservice

Er zit een behoorlijk verschil in de prijzen en soorten van diverse CV ketel servicediensten.
Dan blijkt goed vergelijken en reviews bekijken ook flink te lonen.

Het kost wat, maar kan behoorlijk voordelig zijn als je ineens 6 storingen, dat betekend ook 6 maal voorrijkosten en uurloon, in het negende jaar hebt, zoals hier, als daarnaast je ketel binnen deze normale gebruikerstijd zo veel storingen veroorzaakt dat hij vervangen moet worden en was er door een overleg tussen fabrikant en onderhoudsbedrijf een korting voor alle vervangen onderdelen mogelijk op een nieuwe ketel, althans in mijn geval.
De ketel bleef storingen en defecten geven na deze 9 jaar, dus volledig buiten de garantie, maar keurig opgelost door de fabrikant Remeha in combinatie met het onderhoudsbedrijf.
Dat scheelde toch € 575,00 op mijn nieuwe ketel.

Maar het is een rekensom voor jezelf, het onderhoud en reparaties voor eigen rekening kan meevallen en tegenvallen.
Zie het als een verzekering, kun je onverwachte kosten zelf dragen, dan kun je zelf het risico op onverwacht hoge kosten zelf nemen.
Reputatie 2
Badge +3
Als aanvulling op bovenstaande aanbieders van CV-onderhoudscontracten hierbij nog een en wel van de Gaswacht (Gasservice Kennemerland.)
Wat doen ze en wat kost het.
[img]https://uploads-eu-west-1.insided.com/consumentenbond-nl/attachment/92578d36-829b-467a-94d0-ba74c1a6c554.jpg[/img]

De kosten voor dit meest eenvoudige abonnement bedragen € 7,70 per maand inclusief BTW en bij maandelijkse automatische incasso.
Omgerekend betaal je voor deze tweejaarlijkse servicebeurt dus slechts 24 x € 7,70 = € 184,80.
Een servicebeurt van ongeveer een half uur.
Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan !!
  • Like
Hierboven valt in het contract te lezen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens richtlijnen van de fabrikant.
Ben je echter in het bezit van een Remeha Tzerra dan ligt het toch echt wat anders.
De ISense thermostaat bij deze ketel geeft een melding wanneer een servicebeurt moet worden uitgevoerd en eveneens welk type beurt (A,B of C). Deze meldingen verschijnen niet precies om de 24 maanden maar het tijdstip van de melding wordt elke keer onder meer bepaald door het aantal starts/stops en het aantal branduren sedert het moment van ingebruikname of sedert de vorige beurt.. Je zou dus mogen verwachten, dat de gaswacht de servicebeurten uitvoert op de momenten dat de thermostaat dat aangeeft. Maar nee hoor ! Desgevraagd werd mij medegedeeld, dat ze daar geen rekening mee houden en "gewoon" om de 24 maanden komen en dan afwisselend een kleine beurt of een grote beurt uitvoeren.
Hoezo de richtlijnen volgen ?
Zoals de consumentenbond reeds aangeeft is een losse onderhoudsbeurt door een betrouwbaar bedrijf tegen een reële prijs en op het tijdstip dat het echt nodig is het overwegen waard.
Gasservice Kennemerland viel mij als nabestaande vies tegen. Het best pittige onderhoudsabonnement van €52 per kwartaal was ik vergeten op te zeggen na het overlijden van mijn vader begin april. De cv ketel was nieuw dus had nog geen servicebeurt nodig gehad. Het abonnement werd automatisch afgeschreven. Begin januari kwam ik erachter, (huis was inmiddels al maanden verkocht), zei direct op, maar ze stonden erop dat ook het eerste kwartaal van het nieuwe jaar betaald zou worden - aangezien er een opzegtermijn van een maand was. Dat noem ik niet erg klantvriendelijk. En raad iedereen dus aan om vooral niet automatisch af te schrijven, als je toch aan een abonnement wilt.
Badge
Hallo!

Ik ben onderhoudscontracten van aanbieders aanhet vergelijken, met name om bij storingen goede betaalbare service te krijgen.
Het valt me op dat er wel heel erg veel wordt uitgesloten in sommige contracten.
Zie deze: ik kan bijna geen storing verzinnen die er nog wel onder valt? Weet iemand hoe dat zit?

https://www.feikencv.nl/wp-content/uploads/2018/06/Algemene-voorwaarden-voor-Onderhoudscontracten-FEIKEN-BV-AMERSFOORT.pdf
Badge
Of deze voorwaarden: dito. Wat valt er bij storingen nog wel onder.
Geachte relatie
Een los onderhoud kost €85,-
Een serviceabonnement kost €110,-
Een serviceset is bij ons altijd incl.

Spoedservicenoordholland abonnement voorwaarden

Het abonnement geeft u recht op een jaarlijkse onderhoudsbeurt op uw centrale verwarming of warmwater apparatuur. Tevens hebt u de mogelijkheid, indien u dit contract heeft afgesloten, gebruik te maken van onze 24 uur servicedienst. Bij storingen berekenen we geen voorrijkosten of arbeidsloon. Bij eventueel te vervangen onderdelen word alleen het materiaal in rekening gebracht.
Omvang abonnement:
1.1 Het toestel krijgt 1 keer per jaar een onderhoudsbeurt. ( voor werkschema zie onder )
1.2 Alle storingen zullen binnen normale werkuren worden verholpen. ( maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
1.3 Tijdens het stookseizoen zat Spoedservicenoordholland een storing (uitvallen installatie) uiterlijk binnen 24 uur verhelpen.
1.4 Alle andere storingen worden zo spoedig mogelijk verholpen. In geval van overmacht uiterlijk binnen 3 werkdagen.
1.5 Het abonnement bevat uitsluitend werkzaamheden te verrichten aan het toestel zelf. Niet aan eventueel aan het toestel gekoppelde installaties.
Organisatie werkzaamheden:
2.1 De onderhoudsbeurt gebeurt automatisch en in steeds dezelfde periode. Bij afwezigheid zal getracht worden een bindende
afspraak te maken.
2.2 Voor het verhelpen van storingen zal Spoedservicenoordholland een bezoek van te voren aankondigen.
2.3 Spoedservicenoordholland zal kosten in rekening brengen indien de abonnee niet thuis is, of niet word toegelaten tot het toestel.
Niet inbegrepen bij de abonnementsprijs zijn:
3.1 De te vervangen onderdelen/materialen. Deze dienen contant of per pin aan de monteur te geschieden.
3.2 Het verwijderen van ketelsteen.
3.3 Het verhelpen van storingen die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik of externe factoren.
3.4 De kosten indien Spoedservicenoordholland is opgeroepen zonder dat er sprake is van een defect aan het toestel.
Duur van het abonnement:
4.1 Het abonnement gaat in na het ontvangst van het abonnementsgeld, behoudens het gestelde in 6.2
4.2 Het abonnementsgeld geld voor een tijd van 12 maanden, doch word geacht stilzwijgend te zijn verlengd, indien het niet
door een van beide patijen, uiterlijk 3 maanden voor het beëindigen van het abonnementsjaar schriftelijk is opgezegd.
4.3 Spoedservicenoordholland is steeds bevoegd, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, het abonnement als beëindigd te beschouwen
wanneer de abonnee een betaling niet op het overeen gekomen tijdstip heeft verricht.
Betalingsvoorwaarden:
5.1 Mits anders overeen gekomen dient het abonnementsgeld jaarlijks zonder enige korting of compensatie te worden voldaan.
5.2 Gebruikte onderdelen en/of materialen dienen contant of per pin aan de monteur te worden voldaan.
5.3 Spoedservicenoordholland behoud zich het recht voor, tarieven aan te passen voor zover dat nodig is.
Overige voorwaarden:
6.1 Spoedservicenoordholland vrijwaard de abonnee van elke schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid, ontstaan door haar
werkzaamheden maar zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vervolgschade.
6.2 Spoedservicenoordholland houd zich het recht een abonnement te weigeren als het toestel niet in goede staat verkeert, niet goed functioneert
of niet meer voldoet aan gastechnische voorschriften.
Werkschema bij jaarlijks onderhoud:
Reinigen verbrandingskamer, warmtewisselaar, brander, waakvlambrander en sifon.
Controle goede werking van gasregelapparatuur, waterregelapparatuur en beveiligingsapparatuur. (zonodig afstellen,
repareren of vervangen.
Controle op gas en/of waterlekkages aan het toestel. (zonodig repareren of vervangen)
Controle op deugdelijkheid elektronica van het toestel. (zonodig repareren of vervangen)
Controle van het watercircuit. (zonodig bijvullen en/of ontluchten)
Handleiding voor gebruiker:
We proberen de kosten van het abonnement zo laag mogelijk te houden. Daarom verzoeken wij u ons daarbij te helpen.
Lees goed de voorwaarden van uw abonnement.
Probeer de storingen zo veel mogelijk binnen normale werktijden op te geven. (maandag t/m vrijdag 8.00 tot 17.00 uur)
Controleer bij een storing eerst of:
A De gastoevoer niet is afgesloten.
B De waterdruk op peil is. (tussen de 1 en 2 bar) zonodig bijvullen.
C De thermostaat juist is afgesteld.
D De waakvlam brand.
E De elektrische toevoer niet geblokkeerd is.
Indien een van bovengenoemde storingen zich voordoet, dient u het zelf te verhelpen ( zie punt 3.4)

Alle prijzen zijn excl btw. latie
Een los onderhoud kost €85,-
Een serviceabonnement kost €110,-
Een serviceset is bij ons altijd incl.
Badge
Nog een set voorwaarden, in een mooie maar minderleesbare kleur : https://www.ewacht.nl/dynamic/media/4/documents/AV%20Serviceabonnementen%20Energiewacht.pdf
Reputatie 7
Badge +5
@Cariel schreef: "ik kan bijna geen storing verzinnen die er nog wel onder valt? Weet iemand hoe dat zit?"

Er zijn, zoals met alle bedrijven, bedrijven die zoveel mogelijk uit willen sluiten.
Maar gelukkig zijn er ook, die wel goede service bieden.

In je omgeving vragen, wie ervaring heeft met een bedrijf, wat in je regio cv-service uitvoert, kan ook een mogelijkheid zijn om een goede te vinden.

En op review zoeken met de naam van het bedrijf in een zoekmachine.
Ieder bedijf maakt wel eens een fout, dus je zult over alle bedrijven klachten lezen, lees vooral of de klachten opgelost worden en hoe.

Zoek ook verder op internet, er zijn nog een aantal goede regionale en landelijke bedrijven die niet in de lijst staan van de consumentenbond.
Reputatie 7
Badge +5
@Cariel waar "zonodig repareren of vervangen" bijstaat valt in ieder geval onder:
Wat valt er bij storingen nog wel onder.
Badge
Deze voorwaarden zijn leesbaar en duidelijk en sluiten niet alles uit https://www.ewacht.nl/dynamic/media/4/documents/productvoorwaarden-comfort-abonnementen.pdf
Reputatie 7
Badge +5
Als je een paar duidelijke goede vind, vergelijk dan ook de prijzen, bij vergelijkbare contracten kan het zomaar 2 euro per maand schelen.
En dat is in 10 jaar toch € 240,00.
Badge
Beste mensen,

Ik heb jullie reacties gelezen en heb hier als service monteur enkele opmerkingen over:
De interval die een fabrikant aangeeft is vaak een soort van wedloop tegen andere fabrikanten met een soortgelijk advies, meestal is er een mits dat wanneer een installateur het vind dat de minimale onderhoud interval te laag is dat het dan vaker moet gebeuren.

Bij bijvoorbeeld vloerverwarming of een installatie met grote radiatoren of een ketel zonder warm water vervuild een ketel veel meer dan op een hoge temperatuur gestookte installatie.

Een onderhoud is niet alleen het schoonmaken van een ketel maar als het goed is ook een soort APK dus word de rookgasafvoer, riolering, waterdruk, gasdichtheid, waterlekkage's, expansievat, vulkranen en de afstelling gecontroleerd. ( bij auto's zijn de APK en het onderhoud 2 verschillende dingen! met cv ketels word het als het goed is tegelijk meegenomen).

Met jaarlijks onderhoud ipv minimaal onderhoud laat het vuil zoals in een vervuilde wisselaar, roest en kalk makkelijker los en kun je alles beter bijhouden en storingen voorkomen.
Ook lekkage's beginnen met een klein lekje en kunnen uitgroeien tot een volgelopen bodem met beschadigde printen tot gevolg.

Als monteur ben ik meestal (jaarlijks) minimaal tussen de 45 en 60 minuten binnen om een uitgebreid onderhoud uit te voeren.

Of dat jaarlijks nodig is? ...... dat weet je meestal (net als bij de tandarts) na het onderhoud/ controle.
Soms laat een gasblok gas door zonder verbranding.
Soms een klein lekspoortje wat op tijd gedicht word.
Soms een lekke rookgasafvoer.
soms een overlopende riolering voorkomen.
Soms op tijd bijgevuld, en een expansievat vervangen voor er storing en schade ontstaat.
Soms een zwaarlopende 3-wegklep al verholpen voordat de motor defect raakt.

Kortom als u het jaarlijks onderhoud niet nodig vind denk dan wel aan een jaarlijkse inspectie!
Reputatie 7
Badge +5
@Marcve Dank voor je inzicht. dat komt overéén met mijn ervaringen met 40 jaar CV ketels.
Onderhoud voorkomt snelle veroudering en storingen.

Wat je benoemt is hier met de vorige CV ketel nu precies verkeerd gegaan, laten we Murphy maar de schuld geven.
In 2015 heb ik een nieuwe Intergas 24/18 geplaatst volgens de voorschriften van Intergas. Nu in 2019 stel ik vast dat dit een uitstekende cv ketel is, die prima zelf is te onderhouden. Het installatieboekje dat bij de ketel zit is voortreffelijk geschreven en als je de richtlijnen volgt, die bij de schoonmaak staan vermeld dan kan het niet misgaan. Na verwijdering van het gasblok en de voorplaat van de warmtewisselaar waar de ventilator op bevestigd is heb je zicht op de gehele warmtewisselaar, die dan uitstekend schoon gemaakt kan worden. Dit doe je dan gewoon ieder jaar voor het nieuwe stookseizoen. Verder vervang ik dan ook ieder jaar de rubberen strip in de voorplaat incl de rubberen aansluiting van de ventilator. Kosten 6 euro totaal. Intergas is wat betreft het schoonmaken van de ketels ver vooruit t.o.v zijn concurrenten. Na de schoonmaak smeer ik op de randen van de warmtewisselaar en de boutgaten keramiekvet waardoor het tikken van de ww tijdens het stoken wordt voorkomen. De ww maak ik schoon met een koperborstel en leg op het elektronische gedeelte onderin een handdoek om vuil op te vangen. Op you tube staan ook andere ketels die schoongemaakt worden en je zal zien dat dit veel ingewikkelder er uit ziet. Een beetje handig iemand bespaart hierdoor aanzienlijke kosten, die andere partijen hiervoor rekenen. Veel succes.
Reputatie 7
Badge +5
Krijg je van Intergas ook de updates als er een probleem is met een onderdeel wat vervangen moet worden?
En blijft je garantie intact? @Gebruiker1552995844 wvries
Bert de garantie m.u.v. de ww is na 2 jaar verlopen dus dit speelt voor mij niet meer. Tot op heden heeft mijn ketel nog geen problemen opgeleverd waardoor ik Intergas moet aanspreken op zijn garantie. Ik kan dan ook alleen maar tevreden zijn hoe de ketel zich tot nu toe houdt. 1 ww voor cv en warm water zonder keerklepgezeur vind ik een heel groot pluspunt van Intergas en kijk ook maar eens op you tube onder productie Intergas ketels hoe mooi en prachtig deze Hollandse fabriek zich presenteert.
Reputatie 2
Badge +3
Aanbieders willen maar al te graag een contract afsluiten heb ik gemerkt . Velen willen dat op basis van jaarlijks onderhoud , ook als eens per twee jaar door de fabrikant wordt geadviseerd. Wie de kleine controles als waterdruk etc makkelijk zelf kan is duur uit met een contract. Het dreigement dat ik zonder contract als laatste aan de beurt ben bij een storing maakt ook geen indruk bij mij . Als mijn vaste monteur mij laat barsten , zoek ik een ander . Als die vervolgens beter bevalt , mag hij het voortaan doen . Die vrijheid heb ik met een contract niet. Ik bel eens per twee jaar voor onderhoud en ben vrij in wie dat doet en wanneer ik dat wil en heb daar al jaren heel veel geld mee bespaard . Dat komt ook omdat ik veel zelf kan. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen , dus het blijft afwegen. Meestal betaal ik voor een tweejaarlijkse beurt ongeveer tussen € 40,- en € 90,- Het verschil komt door de kosten van onderdelen , indien nodig . De afgelopen ongeveer 40 jaar nu de derde ketel in gebruik en weinig storingen gehad en ook weinig materiaalkosten.
Badge +8

Aanbieders willen maar al te graag een contract afsluiten heb ik gemerkt . Velen willen dat op basis van jaarlijks onderhoud , ook als eens per twee jaar door de fabrikant wordt geadviseerd. Wie de kleine controles als waterdruk etc makkelijk zelf kan is duur uit met een contract. Het dreigement dat ik zonder contract als laatste aan de beurt ben bij een storing maakt ook geen indruk bij mij . Als mijn vaste monteur mij laat barsten , zoek ik een ander . Als die vervolgens beter bevalt , mag hij het voortaan doen . Die vrijheid heb ik met een contract niet. Ik bel eens per twee jaar voor onderhoud en ben vrij in wie dat doet en wanneer ik dat wil en heb daar al jaren heel veel geld mee bespaard . Dat komt ook omdat ik veel zelf kan. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen , dus het blijft afwegen. Meestal betaal ik voor een tweejaarlijkse beurt ongeveer tussen € 40,- en € 90,- Het verschil komt door de kosten van onderdelen , indien nodig . De afgelopen ongeveer 40 jaar nu de derde ketel in gebruik en weinig storingen gehad en ook weinig materiaalkosten.Hi @D. Kruijff, ik zie dat je een bericht van E.T. Wiersum gequoteerd hebt, maar verder zelf niets geschreven hebt. Was dit de bedoeling? 🙂
Reputatie 2
Badge +3
Per abuis gequoteerd en blijkbaar ook nog op de reageerknop gedrukt. Sorry.

“Met een serviceabonnement bent u altijd verzekerd van service en onderhoud, voor een vast bedrag per maand. Elke twee jaar voert Feenstra grondig onderhoud uit aan uw cv-ketel. Mocht er onverhoopt toch een storing van de cv-ketel optreden, dan staan wij voor u klaar.”  quote van de website van Feenstra.

Bovenstaande klopt niet helemaal.

Bij Feenstra wordt klein onderhoud om de 2 jaar gepleegd, en groot onderhoud om de 4 jaar. Het tweejarig onderhoud is binnen 15 minuten klaar.

Klein onderhoud bestaat uit:

Wel:

  • Rookgasmetingen
  • Legen van condensbakje  

Niet:

  • Het schoonmaken van de warmtewisselaar
  • Evenals de vuilfilter

Naar mijn mening is het beter om losse onderhoudsbeurten te nemen - vooral als je zelf de CV regelmatig controleert en bijvult, de radiatoren ontlucht en zelf de vuilfilter schoonmaakt – grootste voordeel hiervan is dat je kunt aangeven waar het onderhoud aan moet voldoen.

Hoop dat het helpt ;)

De 63 euro van warmte groep is niet actueel. Ze zitten nu helaas op 85 euro aan éénmalig onderhoud..

Badge

Als aanvulling op bovenstaande aanbieders van CV-onderhoudscontracten hierbij nog een en wel van de Gaswacht (Gasservice Kennemerland.)
Wat doen ze en wat kost het.
[img]https://uploads-eu-west-1.insided.com/consumentenbond-nl/attachment/92578d36-829b-467a-94d0-ba74c1a6c554.jpg[/img]

De kosten voor dit meest eenvoudige abonnement bedragen € 7,70 per maand inclusief BTW en bij maandelijkse automatische incasso.
Omgerekend betaal je voor deze tweejaarlijkse servicebeurt dus slechts 24 x € 7,70 = € 184,80.
Een servicebeurt van ongeveer een half uur.
Vraag niet hoe het kan maar profiteer ervan !!

  • Like

Hierboven valt in het contract te lezen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens richtlijnen van de fabrikant.
Ben je echter in het bezit van een Remeha Tzerra dan ligt het toch echt wat anders.
De ISense thermostaat bij deze ketel geeft een melding wanneer een servicebeurt moet worden uitgevoerd en eveneens welk type beurt (A,B of C). Deze meldingen verschijnen niet precies om de 24 maanden maar het tijdstip van de melding wordt elke keer onder meer bepaald door het aantal starts/stops en het aantal branduren sedert het moment van ingebruikname of sedert de vorige beurt.. Je zou dus mogen verwachten, dat de gaswacht de servicebeurten uitvoert op de momenten dat de thermostaat dat aangeeft. Maar nee hoor ! Desgevraagd werd mij medegedeeld, dat ze daar geen rekening mee houden en "gewoon" om de 24 maanden komen en dan afwisselend een kleine beurt of een grote beurt uitvoeren.
Hoezo de richtlijnen volgen ?
Zoals de consumentenbond reeds aangeeft is een losse onderhoudsbeurt door een betrouwbaar bedrijf tegen een reële prijs en op het tijdstip dat het echt nodig is het overwegen waard.

Slechts 184 euro voor een half uur werk, dat is toch belachelijk veel? Ik verdien het niet.

 

Wat mij verbaasd m.b.t. alle onderhoudscontracten, ook de all-in contracten, is dat vervanging van het expansievat buiten alle contracten vallen.  Dit terwijl een cv ketel niet fatsoenlijk kan werken zonder expansievat.

Reputatie 7
Badge +6

@Guillaume , bij plaatsen van een nieuwe ketel wordt doorgaans uit voorzorg het expansievat ook vervangen . De kans is daardoor relatief klein dat dit ding tussentijds defect gaat . Echter , waarom ze dit uitsluiten , weet ik niet . 

Inderdaad, doorgaans wordt een nieuw expansievat geplaatst wanneer de cv ketel wordt vervangen.  De leeftijd van een ketel wordt geschat op 15 jaar (plus), maar voor een expansievat wordt ‘aangeraden’ dit na 7 jaar te doen (membraan veroudert).  Maar dat gebeurt doorgaans niet.  Ik vind nogal krenterig om het expansievat geen onderdeel te maken van een cv onderhoudscontract.

Wanneer een cv ketel goed is ontworpen gaat er vrijwel niks stuk vooral niet wanneer regulier onderhoud wordt gepleegd, en dat houdt in controle van het expansievat (maar niet de vervanging dus).

Trouwens, wanneer een cv ketel vervangen wordt, hoort in principe ook de rookgassenafvoer vervangen te worden, maar dat gebeurt vaker niet dan wel.

Reageer