De Groenste stroomleverancier

  • 26 October 2016
  • 47 reacties
  • 2390 Bekeken

  • Oud-medewerker
  • 232 reacties
Samen met enkele maatschappelijke organisaties onderzoekt de Consumentenbond ieder jaar de duurzaamheid van de stroomleveranciers. Wie levert echt groene stroom, en waar is de stroom vooral grijs? Bekijk het artikel Groenste stroomleveranciers.

Vind jij het belangrijk om groene stroom te hebben, of kies je gewoon de allergoedkoopste leverancier? Geef je reactie!

Als je vragen hebt over ons onderzoek, willen we die graag beantwoorden. Stel je vraag hieronder.

47 reacties

Je ziet over het hoofd dat er eerst een investering gedaan moet worden voordat er hernieuwbare energie geleverd kan worden, Henk. Het gaat er natuurlijk juist niet om dat consumenten stroom afnemen van bestaande projecten, maar van nieuwe. Die nieuwe komen er dus doordat men kiest voor een Voorloper, die investeringen gaat (of laat) doen. Alleen de SDE is niet voldoende om die investering uit te lokken, de SDE is een exploitatiesubsidie.

PPA’s zijn langlopende contracten, daarmee zijn elektriciteitsproducenten verzekerd van een gegarandeerde afname en kunnen zij gemakkelijker aan de benodigde financiering komen. Voor veel Nederlandse duurzame energie projecten is dat een belangrijke financieringsvoorwaarde.

Op deze manier komen er dus nieuwe projecten, en daar gaat het om.
Badge
Zie https://mijn.rvo.nl/stimulering-duurzame-energieproductie-sde tab "Bijlagen bij uw SDE+ aanvraag" sub-tab "Haalbaarheidsstudie". Wie SDE+ wil aanvragen, moet ook een plan voor financiering toevoegen met een intentieverklaring van een financier. Indien dit ontbreekt is de aanvraag niet geldig. Aangezien er veel meer aanvragen worden ingediend, dan toegewezen kan worden (zoals ik eerder heb laten zien), is er ook voldoende financiering voor duurzame energieprojecten. Mijn vraag is vervolgens : Van wie is de bewering dat groene stroom klanten nodig zijn om duurzame energieprojecten te financieren / realiseren en wat is het bewijs?
... hoe kom je dan aan die financiering ... ?

Bijvoorbeeld doordat er PPA's zijn afgesloten!
Reputatie 2
Badge +2
Ik mis in het hele verhaal de regionale energiecoöperaties die momenteel in het hele land zijn/worden opgericht. Deze coöperaties werken zonder winstoogmerk en investeren alle inkomsten in de regio t.b.v. energiebesparing en/of energieopwekking. Ze geven hiermee een enorme stimulans voor de energietransitie. Zelf ben ik bijvoorbeeld lid en afnemer bij Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn (zie https://www.de-a.nl/) en heb via deze coöperatie mijn 12 zonnepanelen aan kunnen schaffen. De coöperatie levert met korting via Greenchoice gas en elektriciteit. Beide volledig 'groen' en in principe opgewekt binnen de regio zelf. Aangezien deze coöperaties geen leveringsvergunning bezitten, komen ze niet voor in de vergelijking van de Consumentenbond. Mijn coöperatie levert via Greenchoice en heeft daarmee een collectiviteitskorting gerealiseerd. (is dus goedkoper dan Greenchoice zelf). Het zou goed zijn als meer mensen van dit soort initiatieven op de hoogte zouden zijn, zodat ze er ook gebruik van kunnen maken. Reclame kost echter geld en dat is zonde, als je dit geld ook in duurzaamheidsinitiatieven kunt investeren.
Badge
Van de week stond een interessant interview met Jeroen de Haas van Eneco in NRC: nrc.nl Teneur van het artikel: er zijn genoeg investeerders voor offshore windparken. Van het laatste gegunde project dat door Shell, Eneco, Van Oord en Mitsubishi zal worden gerealiseerd gaat slechts 10% van de opgewekte stroom naar consumenten. Niets over een tekort aan klantvraag. Wellicht kan de Consumentenbond dit in overweging nemen als er volgend jaar besloten moet worden om met een update van deze studie mee te doen.
Badge
Nogmaals een bevestiging dat het de overheid is die bepaalt hoeveel en waar er groene stroom wordt opgewekt: http://www.duurzaamnieuws.nl/lichten-op-groen-voor-windparken-sneller-overheidshandelen-cruciaal/ Nogmaals, ik hoop dat de Consumentenbond niet weer aan die studie meedoet.
Reputatie 5
Badge +5
De overheid heeft wel invloed op, maar bepaalt niet welke energieleveranciers wanneer en in welke mate in nieuwe duurzame productiecapaciteit investeren, en niet-duurzame centrales afstoten/sluiten/stilleggen. Er zijn wel degelijk heel veel beslissingen in directiekamers die dat wel bepalen. Anders zou je ook niet in ons onderzoek telkens weer bepaalde partijen als koplopers in verduurzaming tegenkomen, en anderen als achterblijvers. Realiseer je ook dat veel energiebedrijven onderdeel zijn van grote internationale concerns, en Nederlandse consumenten die groene stroom afnemen willen over het algemeen niet dat de winst die de leverancier daarmee maakt gebruikt wordt om in een ander land in vervuilende productie te investeren.

Bedenk ook dat de kosten voor de energietransitie, met name de SDE+-subsidie die wij via onze energierekeningen betalen, lager uitvallen als marktpartijen scherpere biedingen doen in de tenders voor de windparken op zee. Als alle energiebedrijven dus een afwachtende houding zouden aannemen zijn we meer geld kwijt dan als er voorlopers zijn die hun nek uitsteken en voor een lage kWh-vergoeding aan het werk willen met windenergie.

Ons onderzoek gaat dus gewoon door. Wat is eigenlijk de voornaamste reden dat je daar zo op tegen bent henkzs?Nogmaals een bevestiging dat het de overheid is die bepaalt hoeveel en waar er groene stroom wordt opgewekt: http://www.duurzaamnieuws.nl/lichten-op-groen-voor-windparken-sneller-overheidshandelen-cruciaal/ Nogmaals, ik hoop dat de Consumentenbond niet weer aan die studie meedoet.Geplaatst door henkzs op Mei 31, 2017.
Badge
Peter,

Bij het item over sponsoring voetbalclubs door groene stroomleveranciers heb ik al op een rijtje gezet wat er mis is met het product "groene stroom". Ter aanvulling nog het volgende: het zijn de Consumentenbond, Greenpeace en consorten die de consumenten op het verkeerde been zetten door te suggereren dat het afnemen van groene stroom een goede keuze is. Dat is behoorlijk vreemd want de Consumentenbond is er voor (goede voorlichting) voor de consumenten, en tegen misleiding. Jullie kunnen beter je tijd en geld besteden aan goede voorlichting over besparing en eigen duurzame opwek. Dat scheelt geld voor de consumenten en levert werkelijk CO2 uitstoot besparing!

Wat betreft die directiekamers: de SDE+ regeling is zo goed, dat deze elk jaar overtekend is. De drang om te investeren is er wel degelijk. Verder zijn de stroomprijzen zo laag, dat geen enkele maatschappij nog overweegt in kolen- of kerncentrales te investeren. Sterker: er wordt eerder nagedacht hoe ze er financieel gunstig vanaf komen.

Wat helemaal kwalijk is aan het product "groene stroom" is dat grote bedrijven dit wegkapen. Bedrijven als NS en Google betalen niet/nauwelijks energiebelasting (want grootverbruikers) en al helemaal geen vennootsschapsbelasting en nemen groene stroom af die door kleinverbruikers via de opslag duurzame energiebelasting is gesubsidieerd. Oftewel een groen imago kweken dat door anderen wordt betaald.

Laat ik de vraag eens omdraaien, wat is het precieze effect van groene stroom afnemen, in kg CO2 besparing en wat is het bewijs ervoor?
Reputatie 5
Badge +5
Aha, het misverstand is blijkbaar dat je ervan uitgaat dat ons onderzoek gaat over het afnemen van groene stroom. Dat is onjuist; ons onderzoek beoordeelt de duurzaamheid van stroomleveranciers en vergelijkt bedrijven op hun investeringen, desinvesteringen, productie en inkoopbeleid.
Badge
Dat is geen misverstand maar een kwestie van woordgebruik. De studie is zo opgezet dat leveranciers die alleen zonne- en windenergie opwekken en leveren, een 10 krijgen. Andere leveranciers worden met subjectieve weegfactoren voor gas, kolen en nucleaire stroom lager beoordeeld. Zo krijgt Eneco een relatief hoge score en HVC en Nuon een relatief lage, zoals ik hier al eerder heb betoogd. Ik zou graag antwoord willen hebben op de volgende vragen:

- Wat kost deze studie eigenlijk?

- Hoeveel consumentenbond leden willen deze studie?

- Wat zijn de effecten van deze studie? Hoeveel consumenten stappen over naar aanleiding van deze studie? Wat denken jullie dat het effect hierdoor is op CO2 emissies?

- Is dit de meest efficiente manier om tot energie transitie te komen?
Reputatie 5
Badge +5
@henkzs: ik zie dat je al jaren vragen stelt over dit onderzoek die netjes inhoudelijk beantwoord worden. Het lijkt erop dat het je voornaamste doel is ons met dit onderzoek te laten stoppen. Het lijkt ons niet zo nuttig voor de andere communityleden om hierover te blijven discussiëren. W.b. je nieuwste vragen wil ik volstaan met te antwoorden dat de artikelen over dit onderzoek zowel in de Consumentengids als online goed gelezen en gewaardeerd worden. Ook bieden we dankzij de scores uit dit onderzoek in onze energievergelijker extra keuzeinformatie ten opzichte van andere energievergelijkers.

Wat betreft de kosten: wat de test koelkasten of internetproviders of smartphones kost is ook geen vraag die wij op dit forum krijgen en beantwoorden, maar wees gerust: dit is zeker niet een van onze duurste onderzoeken.

O ja, je laatste vraag over de energietransitie: ik denk dat we het wel eens zijn dat er niet één meest efficiënte route is, maar dat er vele wegen tegelijk ingeslagen moeten worden. Zo zijn wij ook voornemens meer aandacht te besteden aan hybride warmtepompen (als alternatief voor alleen een cv-ketel op gas) voor de verwarming van je huis. Sommige consumenten gebruiken de uitkomsten van het duurzaamheidsonderzoek bij hun keuzes, anderen niet. Dat geldt net zozeer voor andere testen en onderzoeken die wij doen en is prima.
Wordt het niet eens tijd om de vergelijking te updaten? Ik mis bijvoorbeeld vrijopnaam. Voor wie zelf zonnestroom wil gaan opwekken maar geen geschikt dak heeft.
Reputatie 5
Badge +5
De jaarlijkse update van dit onderzoek volgt in het najaar. Vrij Op Naam zal dan ook in de ranglijst staan. Voor dit onderzoek hebben wij altijd gegevens over het afgelopen boekjaar nodig, nu dus over 2016. Vorig jaar hadden we dus informatie over boekjaar 2015 nodig en omdat Vrij Op Naam pas vanaf eind 2015 een leveringsvergunning had zat deze leverancier nog niet in de ranking die we eind vorig jaar publiceerden.Wordt het niet eens tijd om de vergelijking te updaten? Ik mis bijvoorbeeld vrijopnaam. Voor wie zelf zonnestroom wil gaan opwekken maar geen geschikt dak heeft.

Geplaatst door A.J.C. Zwinkels op Jun 13, 2017.
Badge
Ik ben blij met het de volgende alinea in het voorwoord van het rapport: "Herstructureringen bij internationale concerns die geschuif met fossiele bedrijfsonderdelen tot gevolg hebben en de verplaatsing van de grijze stroom levering van de particuliere naar de zakelijke sector maken duidelijk dat het niet zal lukken om alleen via de vraag van consumenten bijvoorbeeld kolencentrales gesloten te krijgen. Ook overheidsingrijpen zal nodig blijven om stap voor stap tot een volledig duurzame stroomvoorziening te komen, dit door investeren in wind en zon te stimuleren en door ervoor te zorgen dat kolen wordt uitgefaseerd. "
Reputatie 5
Badge +7
@A.J.C. Zwinkels Beetje late reactie, sorry! Inmiddels is de vergelijking allang geactualiseerd en staat zoals beloofd Vrij Op Naam erin. Bekijk in deze tabel wie de groenste stroomleveranciers zijn. Ben benieuwd naar je reactie!
Beste Nathalie,
Als ik klik naar de tabel in jouw antwoord, zie ik vrijopnaam nog steeds niet bij de 100% groen staan.
Reputatie 5
Badge +7
Hallo @A.J.C. Zwinkels, leuk je zo snel terug te zien op het forum! Het klopt dat Vrij Op Naam net niet bij groenste rijtje staat. Ik heb onze energie expert gevraagd om een toelichting. De volledige onderbouwing is te lezen in dit rapport: Onderzoek duurzaamheid Nederlandse stroomleveranciers.
Daarbij geef ik meteen de volgende update door (al verwerkt in het rapport): "Op 14-11-2017 is het rapport gecorrigeerd. Dit heeft betrekking op het rapportcijfer van Vrijopnaam (6,3) en het gemiddelde cijfer van alle onderzochte stroomleveranciers (6,3)". Ik zal meteen de afbeelding in het andere topic aanpassen! Hopelijk geeft het rapport enige verduidelijking over het uiteindelijke cijfer van Vrij op Naam voor duurzaamheid.

Nog even terugkomend op wat je eerder schreef over zonnestroom opwekken als je zelf geen eigen dak hebt: heb je daar al ervaring mee of is dat een wens van je? Ik zou het leuk vinden als je jouw kijk op duurzame energie en wat je daar in praktijk mee doet, wilt delen in het andere topic, waarin we consumenten vragen hoe zij zo duurzaam mogelijk omspringen met energie. Dank je wel alvast!
Reputatie 6
Badge +5
Green choiche is een van de weinige die ECHTE groene stroom heeft, De rest koopt gewoon een certificaat
Reputatie 7
Badge +4
Wij vinden groene stroom enorm belangrijk.
Wij zijn al kort na de oprichting naar Greenchoice overgestapt en zijn daar 7 jaar naar volle tevredenheid klant geweest.
Maar aangezien PureEnergie nóg een stuk beter is zijn we daar inmiddels al weer 4 jaar naar volle tevredenheid klant. Zij komen in het gezamenlijk onderzoek al 4 jaar achter elkaar als allerschoonste uit de bus. Naast het feit dat zij 100 % échte groene stroom leveren die in Nederland wordt opgewekt uit wind en water is het ook een vriendelijk en prettig bedrijf waar je correct en uitstekend geholpen wordt. Dit in tegenstelling tot de meeste grote bedrijven waar vaak maar weinig respect voor klanten is. Het leuke is ook dat wij er minder betalen dan bij veel vuile leveranciers en dat zij bovendien vaste klanten belonen door hen bij het verlengen van het contract een extra gunstig tarief te bieden.

Helaas is de meeste "groene stroom" die leveranciers leveren geen échte groene stroom maar sjoemelstroom die met certificaten slechts administratief "vergroend" is. Het draagt op geen enkele manier bij aan het duurzamer opwekken van stroom en ik vind het onvoorstelbaar dat dit wettelijk toegestaan is. Ook wordt er veel gedaan aan stroom opwekken door afvalverbranding, of verbranding van hout wat met zeer vervuilende scheepvaart vanuit Amerika naar hier vervoerd wordt of door bijvoorbeeld mest uit de intensieve vee-industrie te vergisten. Ook dit is natuurlijk verre van duurzaam en groen te noemen, maar bedrijven verkopen dit wel als groene stroom. De gemiddelde consument kan het allemaal niet meer volgen en vertrouwt er meestal op dat groen ook echt groen is, kiest voor een bedrijf dat beweert groene stroom te leveren en dat lijkt mij logisch, terwijl zij daar dus geen échte groene stroom kopen.

Ik heb de Consumentenbond ook al enkele malen verzocht om de Energievergelijker anders in te richten omdat je nu bijvoorbeeld kunt kiezen uit 25%, 50%, 75% schone energie, maar waarom zou je de voorkeur aan schadelijke vuile energie geven? In de praktijk gaat het systeem ook altijd weer op zoek naar de goedkoopste en je moet behoorlijk je best doen om echt op groen uit te komen. Ik vind dat de Consumentenbond de verantwoording zou moeten nemen voor het beschermen van de leefbaarheid op aarde door het belang van duurzame en onschadelijke producten te benadrukken. De Duitse Stiftung Warentest gaat hierin al lange tijd veel verder door duurzaamheid als vast onderdeel van een beoordeling te hanteren. De vooruitgang naar schone energieopwekking gaat al enorm langzaam en als er iets positiefs in gang gezet wordt vergroot zich dat snel. Er moet echt iets gedaan worden om mensen te laten kiezen voor échte groene stroom zodat de bedrijven die er lak aan hebben vanzelf ook over moeten stappen of anders opgeheven worden.
Badge
Arjan Lubach maakt het belang van groene stroom duidelijk: https://www.youtube.com/watch?v=xW-VLPyxqAM
Hallo @Ekokok,
Dank voor je uitgebreide feedback over onze Energievergelijker. Op dit moment staat een dergelijke aanpassing nog niet op de planning om op korte termijn aan te passen. Maar we nemen je suggesties uiteraard mee en blijven kijken waar we onze diensten verder kunnen optimaliseren.
Reputatie 7
Badge +6
Interessant om al die reacties te lezen , ook al hebben ze niet altijd met het topic te maken. Ja , ik vind het belangrijk om groene stroom te hebben en zit dus niet verkeerd bij Eneco, al kan het altijd beter. Maar wat ik ( alweer of-topic ) niet snap is het volgende : Er zit een gigantische energiebron onder onze voeten, aardwarmte genaamd. Waarom wordt daar niet meer mee gedaan . Als ieder huis dat apart doet , is het ontzettend duur , maar waarom worden er geen aardwarmte-centrales gebouwd die hele steden van energie kunnen voorzien? Dat moet toch kunnen ? Of zie ik iets over het hoofd?

Reageer