Duurzaamheid mogelijkheden benutten nieuwbouwwoning


Badge

Op dit moment wordt binnen een project onze nieuwe woning gebouwd. Een gasloze woning die reeds voldoet aan de zogenaamde Beng norm. Wat betreft energie beheer top of de bill zou je denken. In de praktijk merk ik echter dat het met en zonder extra kosten mogelijk is om nog een extra stap te maken. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen zonnepanelen en warmtepomp, gebruik van regenwater voor toiletten, WTW ventilatie in plaats van mechanische ventilatie. Als ik hier naar vraag bij de aannemer blijkt deze hier geen interesse in te hebben en ook de kennis te ontbreken. Het zou goed zijn dat een aannemen gestimuleerd wordt om opties aan te bieden die bijdragen aan verdere verduurzaming van de woning. Nu is geldende regelgeving bepalend en meer wordt er niet gedaan. Als consument zou ik hier graag keuzes in willen hebben en ik denk ook dat een belangrijk deel van de consumenten verder zouden gaan dan de minimale eis die wordt gesteld door de overheid.

Mogelijk zou de consumentenbond hier een rol in kunnen spelen. Enerzijds richting de overheid maar anderzijds ook als dienst bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden een tekening/ontwerp van een nieuwbouwwoning te laten beoordelen en informatie te geven over welke extra mogelijkheden er zijn voor verduurzaming.


12 reacties

Badge +8

Hi @JaccoF, welkom op de Community! Interessant project, ik stuur het door als signaal naar mijn collega's.

Reputatie 5
Badge +4

Kanttekeningen:

Ik neem aan dat bij een dergelijke nieuwbouw woning al WTW wordt toegepast i.p.v. een mechanische ventilatie.
De koppeling van zonnepanelen op een warmte pomp kan ik me niets bij voorstellen, aangezien de energie die je opwekt daar automatisch al voor wordt gebruikt.
Regenwater gebruiken voor het toilet wordt soms ook al toegepast, maar heeft niks met energie besparing te maken.
Gezien de kosten levert het ook niks op.
De aannemer moet ook nog een betaalbaar huis neerzetten en met allerlei aanpassingen die qua besparing eigenlijk niks opleveren wordt het huis wel heel veel duurder.
Het gaat dus niet zonder kosten

Voorbeeld, onze voormalige buren wouden net al wij twee jaar geleden ook wel verhuizen.
Wij kozen een bestaand huis, zij wilden graag een nieuwbouw met alle moderne energie besparende middelen.
Het huis moest vergelijkbaar zijn wat ze nu hadden.
Dus opgetogen naar een nieuwbouw project met vergelijkbare huizen.
Het eerste wat tegen viel was de ruimte die ze in moesten leveren, daarnaast waren een garage en bijkeuken (die ze nu ook hadden) een optie en meer kosten.
Eigen huis was 275.000 euro waard het nieuwbouw huis koste met alles er op en er aan 400.000 euro.
Voor een fractie van dat prijs verschil kun je je zelf je eigen huis volledig energieloos maken met b.v. een warmtepomp en zonnepanelen.
Het huis was van 1997 en voldoende geïsoleerd hier voor.

Kanttekeningen:

De koppeling van zonnepanelen op een warmte pomp kan ik me niets bij voorstellen, aangezien de energie die je opwekt daar automatisch al voor wordt gebruikt.

Misschien wordt een combinatie met warm- en/of koudwateropslag bedoeld, een soort mega-boiler.
Dat gaat om te beginnen pas (theoretisch) interessant worden als de salderingsregeling stopt. Die regeling is op een gegeven moment gewoon té mooi en houdt innovatie tegen.

Het idee is dan om, gedurende de momenten dat de panelen meer opwekken dan verbruikt wordt én de warmtepomp het huis al warm heeft, de resterende electriciteit te benutten om een grote hoeveelheid water, bijvoorbeeld in de kruipruimte, te verwarmen voor later gebruik in de vloerverwarming. In tegenstelling tot een normale boiler hoeft dit water niet vanwege legionellagevaar op 60 graden te geraken.
In de zomer kan dit theoretisch worden omgekeerd naar koeling, al krijg je dan vast allerlei condensbezwaren.

E.e.a zou vrij gemakkelijk en relatief goedkoop kunnen in huizen die een voldeonde grote kruipruimte hebben, mits (veel)zonnepanelen en warmtepomp al aanwezig zijn. Dan gaat het immers "nog maar” om een grote waterzak, leidingen en electronica. Maar nu ik dit zeg zal het toch al in een aantal duizendjes gaan lopen.

Reputatie 5
Badge +4

@Harrie LPP 
Ook jij weet wel dat de zonnepanelen in de winter nauwelijks stroom opleveren en juist dan de warmtepomp draait.
Met of zonder saldering, je hebt veel stroom in de zomer als je het niet nodig hebt en te weinig in de winter als je het juist wel nodig hebt, dus wat moet ik me voorstellen bij een koppeling?
 

Reputatie 4
Badge +3

Je moet een behoorlijk buffersysteem hebben om een huis de winter te verwarmen met warmte uit de zomer….  Je moet het eerste jaar al praktisch zien te overbruggen… immers de buffer is nog niet op temperatuur…. dus je systemen kunnen daar nog niet uit verwarmd worden… 

 

Op Vlieland loopt zo'n wijk project.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2019/01/29/vlieland---convenant-over-grootschalige-proeftuin-met-een-aardgasvrije-wijk

Heb het even diagonaal bekeken, ze werken met het Hocosto systeem, wat je in je eigen tuin onder de grond kunt leggen (groot ondergronds basin) maar ik heb eerder al een basis gezien dat onder een centrale parkeerplaats van een deel van de wijk lag.  

 

Bij alles wat je doet… begint alles altijd met beter isoleren. Alles wat je niet verliest… hoef je ook niet als energie ergens op te wekken….. 
Voor bestaande huizen is dat best een klus en vaak lang niet goedkoop. 

Ga je zelf beter isoleren, dan duurt het wat langer, maar je hebt vnl de materiaalkosten en dat scheelt ergens tussen een factor 3 tot 5x zo goedkoop als laten doen. 


Verder is het zo situationeel, je zult toch je eigen strategie moeten ontwikkelen. 
Tja…. aannemers: De meesten zijn vooral ingericht op het standaard werk, meters maken en niet gericht op de optimale isolatie en klimaat beheersing. Zo een bedrijf zal ook eerst in kennis moeten investeren… de kosten gaan voor de baat uit… en dan moet je ook nog maar hopen dat je klanten krijgt die voor dat extra’s (flink...) willen betalen. Als snel een kip & ei situatie waarbij het lastig is om bedrijven mee te krijgen.  Want wie betaalt het als het niet terugverdiend kan worden?

Ben zelf stapje voor stapje mijn huis beter aan het isoleren en dan kijken hoever ik kom, wat er nog extra onvoorzien nodig is en als allerlaatste stap een warmtepomp oid in combi met een of andere buffer? Als ik nu met het laatste begin… worden mijn stroomkosten voor de warmtepomp veel te hoog… terug naar wat ik al schreef lijkt me nog steeds het basis principe:

Bij alles wat je doet… begint alles altijd met beter isoleren. Alles wat je niet verliest… hoef je ook niet als energie ergens op te wekken….. 

 

Andere bronnen:

https://www.huisenergieneutraalmaken.nl/

https://www.beam-up.nl/

https://aardgasvrijewijken.nl/default.aspx

https://warmtenetwerk.nl/nieuws/item/buffer-slaat-warmte-van-duinwijck-te-vlieland-op/

https://innovationorigins.com/nl/winaars-van-de-brabant-startup-awards-hocosto-uit-achtmaal/

https://hocosto.com/

 

@Harrie LPP 
Ook jij weet wel dat de zonnepanelen in de winter nauwelijks stroom opleveren en juist dan de warmtepomp draait.
Met of zonder saldering, je hebt veel stroom in de zomer als je het niet nodig hebt en te weinig in de winter als je het juist wel nodig hebt, dus wat moet ik me voorstellen bij een koppeling?
 


De koude lente duurde dit jaar tot eind mei en de verwarming was nodig terwijl de zon al lange dagen scheen.

Ik dacht niet aan de winter overbruggen maar aan een paar dagen. Daarvoor zou iets dat lijkt op een overdreven boilervat al wat kunnen zijn. Het gaat er om dat als de saldering er niet meer is en/of de installatie slaat elke keer bij mooi weer af wegens overproduktie in de buurt of regio je niet meer weet wat je met de stroom moet overdag.

Badge

Hi @JaccoF, welkom op de Community! Interessant project, ik stuur het door als signaal naar mijn collega's.

Bedankt. Aan de reacties zie ik dat al snel gedacht wordt aan energie opslag en dergelijk. Ook wordt gesteld dat verwacht kan worden dat je de laatste techniek hebt. Enerzijds gaat het om duurzaamheid van het huis zelf en anderzijds de omgeving, het milieu. Geen basis voorzieningen die het huis duurder maken opties die mij de mogelijkheid geven meer te doen dan het voldoen aan de eis die de overheid stelt. Een paar zaken die ik zelf uiteindelijk heb aangedragen:

  • Zonnewerend glas, om opwarming is de zomer tegen te gaan. De buren nemen een airco .. De volgende norm stelt overigens aan de opwarming die een huis mag hebben grenzen aangezien het opwarmen van de woningen door goede isolatie een steeds groter probleem wordt.
  • Een iets luxere warmtepomp die kan omgaan met smart grid (variabele tarieven) wat er aan komt. Oftewel het opstoken van de verwarming of boiler even uitstellen tot het moment dat het tarief lager wordt.
  • Een energiemanager die feitelijk hetzelfde kan omgaan met smart grid en apparatuur kan sturen. Zoals bijvoorbeeld vaatwasser, wasmachine. Tuurijk speelt de salderingsregeling hier een rol in. Als die eraf gaat worden dergelijke zaken interessanter. En als het dan uiteindelijk een batterij lonend is kan de installatie dit aan.
  • Omvormer die gekoppeld kan worden met de warmtepomp. Dit zorgt bijvoorbeeld voor dat er al meer warmte in de woning/vloer wordt gestopt als er een overschot is en de volgende dag en oudere temperatuur is voorspeld. Of het energie overschot gebruikt om de boiler temperatuur iets te verhogen. Er hoeft dan minder verwarmt te worden als er geen overschot is. Dus geen grote zaken als warmteopslag e.d.

Wat nog gekund had maar ik niet heb gedaan zijn:

  • WTW ventilatie, kennelijk was mechanische ventilatie voldoende om de Beng norm te halen. De aannemer had er weinig kijk op en geen zin in. Een vroeg hier erg veel voor.
  • Regenwater gebruik voor bijvoorbeeld WC en wasmachine kwam ik te laat achter en werd daardoor achteraf te duur.
  • Groen op het platte dak, zit zelfs subsidie op, misschien achteraf nog.

En er zal vast nog meer zijn. Ergo een bouwer bied een woning aan die voldoet aan de regels van vandaag een hoeft niets extra’s aan te bieden. Als dit wel gebeurt kun je als consument kiezen welke stap je nog wilt maken.

De aannemer wordt gestuurd door de norm van vandaag. De koper koopt een huis voor de komende jaren.

Reputatie 7
Badge +6

@JaccoF voor het verwezenlijken van al deze iedeeën moet je niet bij de aannemer zijn, maar bij de ontwerper van het project. Dat kan zijn een architecten- en/of ingenieursbureau of een bouwbureau. Die maken het definitief ontwerp, constructieberekeningen en milieurapportage en vragen de omgevingsvergunning aan en verzorgen daarna het bestek met tekeningen, voorwaarden en de aanbesteding. Je moet al in een vroeg stadium alle ideeën aankaarten bij de ontwerper voordat de vergunning wordt aangevraagd. De ontwerper is niet gebonden iets van de ideeën over te nemen. Een groot deel van de ideeën hierboven genoemd staan al als verplicht omschreven in het bouwbesluit.

Een aannemer is gebonden aan de aannemingsovereenkomst. Hij mag niet meer afwijken van het bestek. Bij die woningbouwprojecten hebben bewoners dikwijls nog keus uit meerdere mogelijkheden tegen meerkosten.

Na de vergunning is er zes weken tijd dat belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen. Dat bezwaar kan alleen gericht zijn tegen de beslissing van de gemeente, niet tegen het plan zelf. Dus als je iets niet mooi of goed vindt, is geen reden tot bezwaar.

Iedereen mag ontwerper zijn. Voor bouwprojecten van een hele wijk met woningen is dat nooit één persoon maar een heel bureau met een team aan mensen, ontwerpers, tekenaars, bestekschrijvers, calculators. Dikwijls is het initiatief van de gemeente, die schakelt een projectontwikkelaar in, die schakelt een bureau in voor ontwerp en bestek en vergunning. De projectontwikkelaar is de principaal over het hele project. Die stelt de opzichter aan. Het ontwerpbureau kan ook de projectontwikkelaar zijn.

Er wordt al erg veel gedaan aan die ideeën voor duurzaamheid, energietransirie en -energiebesparing. Elke tien jaar worden de eisen van het bouwbesluit opgeschroefd. Daar moet je zijn met je ideeën, dat is het begin van het traject. Daar kan je invloed hebben. De aannemer zit helemaal aan het einde van het traject, die kan niets meer veranderen, alles is al definitief En ook: niemand hoeft méér te doen dan in het bouwbesluit, welstandsnota,  bestemningsplan en burgerlijk wetboek staat. Dus alle ideeën altijd als verzoek met de pet in de hand = lobbyen.

Het lijkt me toch erg jammer dat er geen ventilatie-WTW komt. Wat ik me van mijn zoektochten herinner is dat toch een van de grotere besparingsmogelijkheden, waar de andere die je noemt redelijk bij wegvallen. Als het huis eenmaal gebouwd is, is hetbmaar de vraag of het zonder veel breek- en boorwerk nog kan. Hoeveel vroeg de aannemer er voor?

Er is ook nog douche-WTW. Ook dat is sterk afhankelijk van de situatie of het letterlijk past.

Badge

Het lijkt me toch erg jammer dat er geen ventilatie-WTW komt. Wat ik me van mijn zoektochten herinner is dat toch een van de grotere besparingsmogelijkheden, waar de andere die je noemt redelijk bij wegvallen. Als het huis eenmaal gebouwd is, is hetbmaar de vraag of het zonder veel breek- en boorwerk nog kan. Hoeveel vroeg de aannemer er voor?

Er is ook nog douche-WTW. Ook dat is sterk afhankelijk van de situatie of het letterlijk past.

De aannemer vroeg hier 8.000,- euro voor . Ik heb nog gekeken naar een Brink systeem. Het Multi Air Supply zonder kanalen dan valt het breekwerk wel mee enkel de stroomtoevoer.

Badge

@JaccoF voor het verwezenlijken van al deze iedeeën moet je niet bij de aannemer zijn, maar bij de ontwerper van het project. Dat kan zijn een architecten- en/of ingenieursbureau of een bouwbureau. Die maken het definitief ontwerp, constructieberekeningen en milieurapportage en vragen de omgevingsvergunning aan en verzorgen daarna het bestek met tekeningen, voorwaarden en de aanbesteding. Je moet al in een vroeg stadium alle ideeën aankaarten bij de ontwerper voordat de vergunning wordt aangevraagd. De ontwerper is niet gebonden iets van de ideeën over te nemen. Een groot deel van de ideeën hierboven genoemd staan al als verplicht omschreven in het bouwbesluit.

Een aannemer is gebonden aan de aannemingsovereenkomst. Hij mag niet meer afwijken van het bestek. Bij die woningbouwprojecten hebben bewoners dikwijls nog keus uit meerdere mogelijkheden tegen meerkosten.

Na de vergunning is er zes weken tijd dat belanghebbenden bezwaar kunnen aantekenen. Dat bezwaar kan alleen gericht zijn tegen de beslissing van de gemeente, niet tegen het plan zelf. Dus als je iets niet mooi of goed vindt, is geen reden tot bezwaar.

Iedereen mag ontwerper zijn. Voor bouwprojecten van een hele wijk met woningen is dat nooit één persoon maar een heel bureau met een team aan mensen, ontwerpers, tekenaars, bestekschrijvers, calculators. Dikwijls is het initiatief van de gemeente, die schakelt een projectontwikkelaar in, die schakelt een bureau in voor ontwerp en bestek en vergunning. De projectontwikkelaar is de principaal over het hele project. Die stelt de opzichter aan. Het ontwerpbureau kan ook de projectontwikkelaar zijn.

Er wordt al erg veel gedaan aan die ideeën voor duurzaamheid, energietransirie en -energiebesparing. Elke tien jaar worden de eisen van het bouwbesluit opgeschroefd. Daar moet je zijn met je ideeën, dat is het begin van het traject. Daar kan je invloed hebben. De aannemer zit helemaal aan het einde van het traject, die kan niets meer veranderen, alles is al definitief En ook: niemand hoeft méér te doen dan in het bouwbesluit, welstandsnota,  bestemningsplan en burgerlijk wetboek staat. Dus alle ideeën altijd als verzoek met de pet in de hand = lobbyen.

 

Ik begrijp je opmerking maar heb volgens mij met de aanpassingen die ik nog heb uitgevoerd dat het gewoon kan. Op deze manier wordt het veel te groot en bureaucratisch. vernieuwingen worden enorm vertraagd als deze afhankelijk worden gemaakt van regelgeving en vernieuwing en zoals gezegd onnodig. Daarnaast heeft het impact op de prijs van een woning voor iedereen. Wat mij betreft prima om met minimale normen te werken maar daarnaast altijd de mogelijkheid bieden aan de koper om als deze dat wil een stapje verder te kunnen gaan.

Reputatie 7
Badge +6

@JaccoF de regelgeving is zo gemaakt dat een energieprestatie-eis wordt gesteld. Bij het aanvragen van de vergunning moet een berekening worden geleverd dat aan die eis wordt voldaan. De energieprestatie-eis is in 1992 ingevoerd en elke 10 jaar opgeschroefd. Die eis is zo ingericht dat je wel iets moet doen aan WTW of warmtepomp of zonnepanelen of gasgevulde dubbeke beglazing of iets anders, maar dat je helemaal zelf mag kiezen wat je doet, als je maar aan die eis voldoet.

Er is dus al voldaan aan al die ideeën hierboven, je moet alleen zelf nog een keuze maken welke. Je moet iets kiezen, anders voldoe je niet aan die eis en krijg je geen vergunning. Maar je mag zelf beslissen. Het is dus andersom dan je hierboven beschrijft.

Maar als er al een nieuwbouwproject gaande is, zijn alle keuzes al gemaakt en is de vergunning al gegeven. Dan ben je te laat. Wil je daar invloed op hebben dan moet je in het begin van het project asnkloppen dat je zo en zo wil. Of zelf een kavel kopen en zelf je huis ontwerpen.  

Het komt voor dat je een woning nog op tekening koopt, dat die dus nog gebouwd moet worden. Daar kan je dan zeggen welke extra dingen je wil en komt er een meerprijs. Je mag alrijd hoger gaan dan de regelgeving, daar ben je vrij in.  Reeds gemaakte keuzes kan je achteraf niet terugdraaien. Kennissen hadden zo'n woning gekocht, klimaat control, warmtepomp dikke isolatie, triple beglazing. Dezelfde lucht blijft de hele winter in het huis ronddraaien. Maar de vrouw was een stevige rookster. Een sigaret binnen roken, dan ruik je dat een half jaar later nog. Dus alrijd op een stoeltje in het schuurtje sigaretjes roken. 't Is wat.

Reageer