Consumentenbond.nl

Elektrisch schema uitgang omvormer naar 220 volt netspanning

  • 23 april 2020
  • 12 reacties
  • 588 Bekeken

Ik ben benieuwd hoe het kan dat elektrische 220 Volt thuisapparatuur eerst de opbrengst van de omvormer gebruikt in plaats van het benodigde vermogen uit het 220 Volt net te benutten.


12 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Theoretisch zou je kunnen zeggen dat hier twee stroombronnen parallel staan . Dus een interessante vraag , waarom het net pas gaat leveren als er geen of onvoldoende zonnestroom is . Zal wel een elektronisch slimmigheidje zijn . Dat de stroom bij een teveel naar het net gaat is wel verklaarbaar omdat het dan nergens anders heen kan. Zal wel een elektronisch slimmigheidje zijn .

Reputatie 6
Badge +5

Ten eerste de netspanning is tegenwoordig 230V
Als de omvormer dan lokaal dan een spanning aan bied van 233V zal de energie het net in stromen.
Verder zorgt meneer Kirchhoff dat alles zo loopt zoals het moet.

Reputatie 7
Badge +4

vrij vertaalt: je netaansluiting is éénrichtingsverkeer

vrij vertaalt: je netaansluiting is éénrichtingsverkeer

Nee toch? Je kunt trekken en leveren.

Reputatie 7
Badge +4

vrij vertaalt: je netaansluiting is éénrichtingsverkeer

Nee toch? Je kunt trekken en leveren.

maar altijd slechts 1 van beide, dus 1-richting de ene kant op, stoplicht op rood, 1-richting de andere kant op. je kent ze wel, die smalle doorgangen met een stoplicht en slechts om en om 1 rijrichting ;-)

vrij vertaalt: je netaansluiting is éénrichtingsverkeer

Nee toch? Je kunt trekken en leveren.

maar altijd slechts 1 van beide, dus 1-richting de ene kant op, stoplicht op rood, 1-richting de andere kant op. je kent ze wel, die smalle doorgangen met een stoplicht en slechts om en om 1 rijrichting ;-)

Zo had ik het niet begrepen maar het klopt als een zwerende vinger.

Reputatie 6
Badge +5

Met dat verschil, dat auto's geen aparte km teller hebben voor achteruit rijden.
Slimme meters hebben dat wel.
 

Reputatie 7
Badge +4

domme kilometer tellers hadden dat ook 😉

Ik vond gisteren een artikel (bron Zonnestroomvoorthuis.nl) over de inverter (onderdeel na omvormer voor de aansluiting op het 230 volt net. Is in dezelfde behuizing geplaatst). 

De inverter blijkt een stroombron te zijn:

Een netinverter gedraagt zich als een stroombron: alle vermogen dat uit de panelen komt zal de netinverter proberen in het lichtnet te duwen. Om de stroombron te beveiligen moeten er in (of bij) een netinverter een spanningsbegrenzer zitten. Deze schakelt automatisch de netinverter uit indien de netspanning te hoog of te laag wordt. Zonder een 230V~ spanning aan de uitgang zal een netinverter dan ook niet werken. De netinverter synchroniseert ook de gegenereerde wisselspanning met de wisselspanning van het lichtnet. Dat wil zeggen dat wanneer de sinus van het lichtnet op zijn maximale waarde is, de sinus van de netinverter ook op zijn maximale waarde is. En deze beide blijven met elkaar in de pas lopen. Een netinverter zal altijd proberen om het vermogen dat aan de ingang wordt aangeboden in het aangesloten 230V~ net te forceren. Daardoor is de spanning aan de uitgang van een netinverter altijd iets hoger dan de spanning van het net.

Reputatie 7
Badge +6

Voor mij duidelijk al kon ik dat niet zo goed onder woorden brengen. Zal niet voor iedereen makkelijk te snappen zijn . Als TS het snapt , dan is de vraag beantwoord.

Badge

Met dat verschil, dat auto's geen aparte km teller hebben voor achteruit rijden.
Slimme meters hebben dat wel.
 

Kan je zo'n meter ook in de auto bouwen? (Grapje)

Reputatie 3
Badge +4

Ten eerste de netspanning is tegenwoordig 230V
Als de omvormer dan lokaal dan een spanning aan bied van 233V zal de energie het net in stromen.
Verder zorgt meneer Kirchhoff dat alles zo loopt zoals het moet.


De eerste wet van Kirchhoff geeft het juist antwoord omdat het stroombronnen zijn.
De wet luidt: In elk knooppunt van een elektrisch netwerk is de som van de stromen die in dat punt samenkomen gelijk aan de som van de stromen die vanuit dat punt vertrekken.

In onze huis hebben we drie punten die samenkomen in de meterkast.
De huis installatie, de omvormer van de zonnepanelen en het elektriciteitsnet net.
De huis installatie neemt alleen stroom af, de omvormer levert stroom en het net levert stroom of neemt het af.

Met dank aan de link van Wortelstamper:
Anders geformuleerd: In elk knooppunt van een elektrisch netwerk is de algebraïsche som van de stromen , waarbij ingaande stromen positief en uitgaande negatief worden gerekend, gelijk aan nul

Reageer