Energie, energieproducten en leveranciers - Wat wil je dat Consumentenbond gaat onderzoeken op dit gebied?


Reputatie 5
Badge +5
Deze vraag bedoel ik net zo breed als hij klinkt. Suggesties over labonderzoek naar een bepaald product zijn dus net zo welkom als suggesties over schimmige praktijken, onduidelijke contracten, nieuwe diensten en producten etc.Ook als je wil dat we op energiegebied ergens actie voor of tegen voeren horen we het graag!En bij 'energie' kun je denken aan energieleveranciers, zonnepanelen, cv-ketels, thermostaten, winddelen, lampen, slimme meters, producten of diensten om energie te besparen en nog heel andere zaken met een link met 'energie'.Disclaimer: dit is een brainstorm met communityleden, geen referendum, ik kan dus niet garanderen dat je voorstel ook werkelijk wordt uitgevoerd...😉

75 reacties

Reputatie 2
Het zou een leuk inzicht geven als er de mogelijkheid bestond om praktijk voorbeelden te hebben van gaslos projecten. Met daarin opgenomen kosten realisatie en exploitatie comfort beleving etc. Maar ook onderzoeken van combinatie mogelijkheden zonnepanelen zonneboilers en warmtepompen en hoe deze elkaar qua prestatie kunnen ondersteunen.Ander onderwerp zou kunnen zijn prestatie onderzoeken van warmtepomp verwarming en boilers. Zodat beoordeeld kan worden via simpele duidelijke handreikingen welk vermogen benodigd is in wrlke situatie. Dit omdat zelfs bij installateurs regelmatig gern benul over is.Ander onderzoek hetgeen ondersteunend kan zijn is hoe goed werken instrumenten als de Speed Comfort. Dit omdat veel mensen den dat de oude radiatoren per definitie vervangen moeten worden. Terwijl in.menig geval dit cht niet nodig is. Wat bij wijziging van situatie een flinke besparing oplevert.
Deze vraag bedoel ik net zo breed als hij klinkt. Suggesties over labonderzoek naar een bepaald product zijn dus net zo welkom als suggesties over schimmige praktijken, onduidelijke contracten, nieuwe diensten en producten etc.Ook als je wil dat we op energiegebied ergens actie voor of tegen voeren horen we het graag!En bij 'energie' kun je denken aan energieleveranciers, zonnepanelen, cv-ketels, thermostaten, winddelen, lampen, slimme meters, producten of diensten om energie te besparen en nog heel andere zaken met een link met 'energie'.Disclaimer: dit is een brainstorm met communityleden, geen referendum, ik kan dus niet garanderen dat je voorstel ook werkelijk wordt uitgevoerd... 😉
Met het risico dat iemand anders dit al heeft gesuggereerd: ik ben wel benieuwd wat er klopt van de bewering van SpeedComfort, dat je met hun slimme radiatorventilator tot 30% op je gasverbruik zou kunnen besparen.
Reputatie 2
@E. van Meerendonk

Dat is idd het soort vraag wat ik bedoelde. De besparing op gas zit hem feitelijk in het verlagen van de temperatuur van het water dat door de radiatoren zit. Bijv van 80 graden oid naar 65 graden. Daardoor is er minder gas nodig.Maar omdat dan de hoeveelheid warmte die door de radiatoren aan een ruimte wordt afgegeven wordt, kan het zijn dat die ruimte niet voldoende warm wordt. Door een Speedcomfort oid in te zetten zou de warmteafgifte wel weer op afdoende niveau komen. Dit doordat er dan ahw een geforceerde afgifte plaatsvindt. Dit doordat de lucht actief in beweging wordt gebracht.De grote vraag is idd werkt deze theorie en is het ook echt nodig in alle gevallen? Wat merk je ervan qua geluid en/of tocht? Wat kost het qua stroom of te wel wat bespaar je op gas en kost het qua stroom?
Reputatie 7
Badge +6
Ik mis iets in de discussie over ' van het gas af ' . Heel veel aandacht gaat naar warmtepompen al dan niet gecombineerd met een cv-ketel. Ik hoor bitter weinig over aardwarmte. Onlangs las ik dat een tuinder dat op eigen kosten had laten installeren en naast eigen voorziening ruim 400 huishoudens laat meeprofiteren . Door de hoge aanlegkosten is het kennelijk rendabel of mogelijk zeer aantrekkelijk om het op deze manier op grote schaal in ons land te doen. Kan daar niet eens een betrouwbaar onderzoek van komen? Er zit ook een gevaar in om dit aan bedrijven over te laten . Ze kunnen zelf de prijs bepalen , waardoor particulieren mogelijk veel te veel gaan betalen . Er zijn allerlei ontwikkelingen , die dringend sturing nodig hebben . Daar hebben we de overheid voor nodig met regels en maatregelen . Het blijft echter erg stil op dit gebied in Den Haag , behalve dan het veroorzaken van veel onrust .....
Reputatie 2
@E.T. Wiersum

Helemaal mee eens. Vanuit "Den Haag" blijft het idd oorverdovend stil. "Ze" hebben dan ook de hete aardappel naar de gemeenten doorgeschoven, door de regie daar neer te leggen. "Zij" stellen de kaders en de gemeenten worden geacht die in te vullen.Of je het met de gekozen strategie die op de liberale leest is geschoeid het eens bent is vraag 2. Ik ben het zeer zeker ten diepste het oneens met deze strategie. Dit om veel redenen. Maar de belangsrijkste is dat bij veel gemeenten hier de kennis toe ontbreekt. Daarnaast bij gemeenten hele andere politieke belangen spelen (waarbij persoonlijke belangen en motieven soms zeker echt een rol spelen). Wat verder een toonzetter is hierbij voor mij dat de gemiddelde burger onmogelijk kan worden geacht volledig zelf hier afdoende kennis in te hebben om voor haar/hem de juiste keuze te maken. Dit betekent niet dat ik zeg de burger is dom je moet hem bevoogden. Maar ik vind dat je die burger de juiste onafhankelijke ondersteuning moet bieden. Dat ben je als Rijksoverheid verplicht, als je zo'n ingrijpende inspanning van je burgers vraagt.Maar helaas is het neo-liberaal denken zover doorgeslagen, dat ziekenhuizen een hoop stenen zijn en patienten gelijkstaan aan productieomzetcijfers. Dus van deze overheid verwacht ik niks en is mijn hoop gevestigd op CB en vrienden.
Reputatie 3
Badge +4
Had ik graag dat de Consumentenbond aandacht zou besteden aan de huurders van flat/huizen van woningcorporaties!

Die hebben geen eigen keuze. Energielabel D, verder dan dubbele ramen komen we niet op het gebied van isolatie energie besparing.

Er zijn vorige maand 5 CV ketels vervangen, zit nog steeds te wachten op een antwoord op mijn vraag door welke apparaten die zijn vervangen!

Geld voor aanpassingen zal er ook volgend jaar wel niet zijn, omdat het riool moet worden aangepast, omdat een gebouw dat begin 70 gebouwd bedoeld en berekend op net iets meer dan gemiddeld 1 inwoner per flatje, men er inmiddels 2 toestaat, riool dat niet aankan en dus voortdurend verstopt raakt!
@Joopfrl

Beste Joop,

Nog even over SpeedComfort: Ik had nergens gelezen dat de winst komt uit het verlagen van de temp die het water heeft als het de ketel verlaat. Dank voor die verheldering. Het is dan natuurlijk wel zo dat als je dat doet zonder die ventilatortjes je (veel?) meer bespaart dan wanneer je dat doet met. Omdat je zo de temp die het water heeft wanneer het de ketel weer inkomt door die ventilatortjes lager is dan zonder. En de ketel er dus meer energie in moet stoppen. Zo bezien komt ''tot 30%'' besparing me wel erg ruim voor. Maar dus echt een onderwerp voor een testje lijkt me, want je weet maar nooit.
Reputatie 2
@E. van Meerendonk

Geen dank. Wat betreft de gedachte dat door het toepassen van de Speedcomfort de besparing wordt geknepen het volgende.Ik begrijp de gedachte en idd dat zou een onderwerp van een test kunnen zijn. De vraag is echter of je dan kan stellen dat de uitvoer warmte dan nog verder omlaag kan? Want daar zit je grote winst.De Speedcomfort zie ik persoonlijk meer als een middel om toe te passen als bij een gehanteerde uitvoer temperatuur met de bestaande radiatoren een ruimte niet afdoende op temperatuur kan worden gehouden. Of met andere woorden gezegd voor mij is de Speedcomfort een manier om bestaande radiatoren tegen relatief lage kosten op te waarderen naar lage temperatuur radiatoren.Zelf een week of 8 terug uitvoer temperatur nu teruggebracht naar 65 graden zonder gebruik van Speedcomfort. Temperatuur beleving in huis niet gewijzigd (kan haast ook niet met dit weer). Gasverbruik tov vergelijkingsobjecten is wel flink gedaald sindsdien.
Reputatie 5
Badge +5
Zie over de Speedcomfort ook de reactie van JacEens met @Joopfrl: een dergelijk apparaatje (stroomverbruik is overigens zeer laag) maakt het eerder mogelijk om zonder nieuwe radiatoren aan te schaffen op verwarmen met lagere temperaturen (aanvoertemperatuur) over te gaan. Bijvoorbeeld als je een (hybride) warmtepomp laat installeren, of ook als je je HR-cv-ketel zuiniger wil laten stoken, door de max. aanvoertemperatuur te verlagen naar bijv. 55 graden.

Doe je dat, maar duurt het vervolgens te lang voor het huis op temperatuur komt, dan kan zo'n radiatorventilator net het verschil maken. Anders zou je de aanvoertemperatuur misschien weer hoger zetten (en daardoor geen hoog rendement uit je cv-ketel halen) of concluderen dat je nieuwe radiatoren moet kopen.
Badge
Ik probeer te achterhalen waarom mijn energieleverancier Delta slecht scoort op het gebied van duurzaamheid/groene stroom.

Bij Delta kom ik er niet achter. Zij geven aan dat de Consumentenbond/onderzoekssytematiek er probleem mee heeft dat Delta gebruik maakt van een tussenpersoon bij inkoop van groene stroom. Hoe zit dat nu precies?

ik neem al jaren groene stroom af van Delta. Op hun website staat nu dat ze groene stroom leveren middels windmolens uit Nederland en Europa (over een tussenpersoon staat niets, maar zou dat een probleem zijn?)

Tevens leveren ze groene stroom van biomassa/kippenmest uit Moerdijk. Biomassa krijgt in het onderzoek niet de hoogste score voor groene energie; dat begrijp ik wel. Maar verklaard niet de zeer lage score van Delta. Hier sprake van een tussenpersoon? Wat is daar eventueel het probleem mee?

Graag duidelijkheid voor mij of ik nu moet overstappen naar een andere groene leverancier of dat het alleen een semantische discussie is.
Reputatie 5
Badge +5
@Hyjonker De zeer lage score komt inderdaad niet zozeer door het gebruik van biomassa. Ook niet door de levering (middels Garanties van Oorsprong) van windenergie.

Delta zou een stuk hoger scoren in ons onderzoek als ze, in plaats van stroom ('handelsmix') op de beurs te kopen, ook de inkoop van hun stroom direct bij de (duurzame) bron zouden doen, en zo bijvoorbeeld met een langlopend stroomafname-contract met een windpark de investeerders meer zekerheid geven. En daarmee dus tegelijk ook geen grijze stroom meer inkopen (de handelsmix bestaat voor het overgrote deel uit met fossiele brandstoffen opgewekte stroom). En niet alleen op de stroombeurs handelsmix inkopen en daar dan GvO's bijkopen.
Reputatie 7
Badge +5
De Kerncentrale Borssele is ook van Delta, dit zou mee kunnen spelen in de afweging duurzaamheid/groene stroom.

Maar er is geen CO2 uitstoot door een kerncentrale, dus zou je die dan groen mogen noemen?
Reputatie 5
Badge +5
@Bert Nee, de kerncentrale in Borssele is niet meer van Delta.

Het huidige Delta, dat wij beoordelen in onze ranking, is een nieuw leveringsbedrijf (met dezelfde naam als de vroegere energieproducent Delta NV) dat geen eigenaar is van productie-eenheden. De 'assets' behoren aan een andere partij, PZEM (het oude Delta NV), dat geen eigendomsrelatie met de nieuwe leverancier Delta heeft.
Reputatie 7
Badge +5
@Peter van der Wilt Dank voor deze correctie van mijn bericht.

De verwarring is ontstaan door dezelfde namen en de diverse splitsingen en overnames van deze bedrijven begrijp ik inmiddels.
Badge
@Hyjonker De zeer lage score komt inderdaad niet zozeer door het gebruik van biomassa. Ook niet door de levering (middels Garanties van Oorsprong) van windenergie.

Delta zou een stuk hoger scoren in ons onderzoek als ze, in plaats van stroom ('handelsmix') op de beurs te kopen, ook de inkoop van hun stroom direct bij de (duurzame) bron zouden doen, en zo bijvoorbeeld met een langlopend stroomafname-contract met een windpark de investeerders meer zekerheid geven. En daarmee dus tegelijk ook geen grijze stroom meer inkopen (de handelsmix bestaat voor het overgrote deel uit met fossiele brandstoffen opgewekte stroom). En niet alleen op de stroombeurs handelsmix inkopen en daar dan GvO's bijkopen.
Badge
Deze reactie kreeg ik van Delta nadat ik eerdere vragen nog niet duidelijk beantwoord vond door Delta. Ook nu snap ik het nog niet: Consumentenbond zegt dat Delta een mix inkoopt van grijze en groene stroom, terwijl Delta beweert dat zij al sinds 2016 alleen Groene Stroom levertaan haar klanten.U vraagt waarom de Consumentenbond op haar website andere informatie vermeldt over groene stroom dan DELTA doet.

Op 19 november 2018 heeft de Consumentenbond, in samenwerking met Natuur & Milieu, Greenpeace en WISE, het jaarlijkse onderzoek naar duurzaamheid van stroomleveranciers gepubliceerd. DELTA scoort een onvoldoende: 3,8 op de duurzaamheidsranking. Volgens het onderzoek blijft DELTA achter. Daarmee ontstaat het beeld dat DELTA geen duurzame energieproducten levert. Dat is niet waar. DELTA levert al vanaf 2016 uitsluitend 100% groene stroom.

De onderzoekers kijken bij het samenstellen van de duurzaamheidslijst over 2017 onder andere naar de contracten die stroomleveranciers hebben met producenten van groene stroom. DELTA kocht in dat jaar de groene stroom niet direct in bij de producenten, maar via een tussenpartij. De Consumentenbond houdt geen rekening met deze manier van inkopen. Daardoor lijkt het op de ranglijst alsof DELTA niet duurzaam is, terwijl DELTA juist 100% groene stroom levert.DELTA levert sinds 1 januari 2016 100% groen stroom uit Europese en Nederlandse wind en biomassa uit de kippenmestcentrale bij Moerdijk.

Dit jaar voegde DELTA een tweede duurzame product toe aan het portfolio: DELTA Puur Zeeuws Groen. Dat is 100% groene stroom uit Zeeland die op dit moment wordt opgewekt door de getijdencentrale in de Oosterscheldekering en windmolens op de Oesterdam. DELTA is voortdurend met lokale producenten in gesprek om DELTA Puur Zeeuws Groen aan te vullen met groene stroom uit Zeeland.

Meer informatie kunt u nalezen op onze website.Met vriendelijke groet,

Gonnie de Feijter

Klantenservice DELTA Energie
Reputatie 7
Badge +6
Ik snap het wel . Door inkoop van groene stroom via tussenpartijen kan Delta wel beweren dat het groen is , maar dat is niet zeker.
Badge
Ik snap het wel . Door inkoop van groene stroom via tussenpartijen kan Delta wel beweren dat het groen is , maar dat is niet zeker.Hoezo is dat niet zeker? Delta kan toch niet beweren dat ze groene stroom leveren van windmolenparken en biomassa als dat niet zo is? Dat zou toch niet geaccepteerd worden door de ACM? Of pleegt de tussenpartij dan fraude?
Reputatie 7
Badge +6
Dit is kennelijk een welles -nietes spelletje tussen Delta en de Consumentenbond . De bond heeft geen redenen om onwaarheden te verkondigen . Delta wel. Niet zo moeilijk , wie ik dan geloof , Hyjonker. Wie hier oneerlijk is , Delta of tussenpartij , maakt niet zo veel uit . Als Delta iets als groen verkoopt en dat is het niet of ten dele , dan zijn ze medeverantwoordelijk. Dit onderwerp is ook niet nieuw . In het verleden zijn vaker signalen geweest van groene stroom , die dat eigenlijk niet of slechts ten dele is.
Er is een wildgroei aan bedrijven die zonnepanelen plaatsen en dienstverlening aanbieden. Ik zou graag willen weten welke bedrijven goede producten verkopen en dienstverlening hebben. Het is eenvoudigweg haast ondoenlijk om zelf alles te toetsen en onder de loep te nemen. Daarbij vind ik het zeer interessant te weten welke energieleveranciers juist salderen of misschien wel voordelen hebben.

Helemaal mee eens, zoveel aanbieders zeker in de afgelopen 1,5 jaar, dat het onmogelijk is om zelf goed te kunnen vergelijken. Wij zijn als particulier op zoek naar zonnepanelen maar wat wordt je dan door een oerwoud aan verschillende informatie geloodst. Ook zoveel verschillende merken en soorten op de markt. Wellicht kunnen jullie wat helderheid scheppen door welke leveranciers er voor particulieren geschikt is. Kom ook veel bedrijven tegen in onze zoektocht die alleen maar zonnepanelen aan bedrijven leveren.

Ook ik heb interesse in welke energieleveranciers duidelijkheid scheppen in juist salderen en hier ook helderheid in nota of overzicht over geven.

ClimateBooster producten zijn getoetst door Universiteit Twente en Rijksdienst Ondernemend Nederland.

https://www.climatebooster.nl/_files/ugd/159d65_b2ae5729749b45558606a1edc4c14269.pdf

Reputatie 6
Badge +3

@Gebruiker1654780968  Interessant dat dit via climatebooster toegankelijk is, via diverse zoekopdrachten o.a. de titel van het document: “Wetenschappelijke_verificatie_HR_hybride_praktijktests_UT_final2.0_aug2021.pdf” vind ik namelijk niets.
Mijn mening: Niet echt overtuigend en sluitend, wat wel duidelijk is dat er veel nazorg nodig is bij een hybride warmtepomp installatie.

Reputatie 6
Badge +3

@Peter van der Wilt   In aanvulling op mijn bijdrage hierboven met de “wetenschappelijke verificatie” HR-hybride praktijktests van de UT:

Wordt het ondertussen niet urgent dat checklijsten voor consumenten komen waarmee het ontwerp en de prestaties van (hybride) warmtepompinstallaties gecontroleerd kunnen worden?

Zo’ rapport maakt mij wel duidelijk dat de complexiteit van zulke verwarmingssystemen zo hoog is dat het vinden van mensen die het huis voor huis kunnen begrijpen en inregelen een  groot probleem gaat worden, ofwel dat er heel veel energie verloren zal gaan aan slecht afgesrelde systemen.

Badge +1

Ik werk graag mee met de consumentenbond om een afweging te maken tussen hybride warmtepompen, lucht/water warmtepompen, en lucht/lucht warmtepompen (volksmond airco/warmtepomp). Ik heb ze allemaal uitgezocht voor mijn appartement, en kom uit op een Panasonic “kit”, die een 4x beter rendement heeft, en nog goedkoper is dan een nieuwe CV. Vandaar dan ook dat de overheid geen ISDE subsidie hiervoor geeft. Daarnaast heb ik er ‘gratis’ koeling in de zomer bij, en als we terug denken aan de Parijse hittegolf in 2003 waarbij 13.000 mensen extra overleden lijkt mij dat een ‘beleidsrelevant aspect bij de beleidsafweging”. Meer in het algemeen hoor ik dat de lucht/water warmtepomp problemen heeft met lage-temperatuurs verwarming, maar bij de airco/warmtepomp komt dat vanuit de doos er gratis bij, geen probleem maken waar het niet is.

 

Dat de lucht/lucht airco/warmtepomp niet in het beleid is opgenomen is terug te leiden volgens RVO (heb ik gevraagd) op de Europese normen. Quote RVO: “Er is besloten dat binnen de ISDE-regeling de stimulatie van de warmtepompen op basis van de Europese verordeningen EU811/2013 (ruimteverwarming) en EU812/2013 (tapwaterverwarming) zal worden uitgevoerd. Ook de technische informatie dient conform EU811/2013 en EU812/2013 te worden aangeleverd. Indirect moet er dan ook worden voldaan aan de EU813/2013 en EU814/2013 (Eco-design eisen, waar in heel Europa minimaal aan moet worden voldaan).
Deze Europese verordeningen gaan over een groot aantal verwarmingstechnieken, waaronder een aantal soorten warmtepompen, echter wordt de lucht/lucht-warmtepomp binnen deze Europese verordeningen niet genoemd. “ End quote.


Ik heb een superieure airco/warmtepomp gevonden ….. in Noorwegen! Buiten de EU (Noorwegen behoort tot Euro Economische Handelszone, niet de EU) verkoopt Panasonic hun “flagskip” unit, en die werkt tot -25’C! Ik roep de consumentenbond op om eens te bellen met hun Noorse collega's voor de details van dit soort airco/warmtepompen, ook van overige merken. Want als mijn inschatting klopt, dan zijn we ons voor niks drie keer in de rondte aan het draaien voor het aansluiten van een lucht/water warmtepomp waarvan “de leveranciers ze niet voldoende kunnen leveren” (item NOS-journaal beurs 2022). Airco/warmtepompen zijn “Broodjes van de plank”-producten in Azië en de America's, en kunnen in miljoenen geleverd worden. Van rijp tot rot, dat wel, er zit ook kaf tussen het koren. Het is belangrijk om op de specificaties te blijven letten!

 

Als er één ding is waarmee de consumentenbond kan helpen is het ondersteuning bij de aankoop. Want goedkoop-is-duurkoop bij warmtepompen, de vakman verliest structureel van de prijsvechter, daar zal nog veel mis gaan. Denk aan ‘voorbeeld offerte documenten’, minimum vereisten, benodigde specificaties bij -7/-10’C vorst, en het voorkomen van elektrische ontdooiing. Ik weet zeker dat ook een aantal leveranciers in Nederland hieraan willen meewerken.

 

In alle opzichten is de lucht/lucht warmtepomp - mits juist gedimensioneerd! -superieur aan de hybride warmtepomp, en de lucht/water warmtepomp. Wat ik uit een document van evaluatie van hybridewarmtepompen zie, (ref. climatebooster, 16 dagen geleden)  is dat ze veel minder op warmtepomp functioneren dan ik uit specificaties zou verwachten, en hun realisatie daarmee lager utvalt dan geprojecteerd. Iedere thermodynamicus kan u vertellen dat interne warmte-overgangen het rendement verminderen, en de lucht/water Warmtepomp heeft er principieel meer (lucht/water + water/lucht) dan de aircowarmtepomp. Een airco/warmtepomp met COP=4 bespaart tov een CV 50% aan aardgas als de stroom uit een aardgascentrale komt, en bespaart 75% ten opzichte van verwarming met een elektrische kachel (direct elektrisch stoken). Daarnaast lost de aircowarmtepomp ook de dilemma's op rond lagetemperatuursverwarming, omdat het LTV ‘vanuit de doos’ ingebakken zit. Behalve dat, de aircowarmtepomp kan ook nog koelen, wat gezien de verwachting van vaker hittegolven, gecombineerd met de oversterfte tijdens hittegolven (parijs 2003), niet onbelangrijk is (zou moeten zijn) voor beleidsmakers. De functie van drogen is een goede efficiënte manier om het comfort te verhogen, waardoor de energie-kostende koelfunctie minder gebruikt hoeft te worden. Gebruik van de aircowarmtepomp ontslaat niet van de verplichting eerst zo veel mogelijk te besparen met isolerende maatregelen.

PS: Ik heb geen belangen in de airco/warmtepomp industrie. Ik ben onafhankelijk ingenieur warmte- en stromingsleer. Ik heb dit uit eigenwijzigheid voor mijn eigen appartement uitgezocht. Bovenstaande is een beknopte weergave van mijn bevindingen.

Reageer