Energiecollectief van de CB. "Winnaar" Vandebron speelt een "vals spel". Diskwalificatie moet volgen!!!

  • 26 October 2016
  • 4 reacties
  • 2879 Bekeken

Badge
Hieronder weergegeven eerdere correspondentie. Langdradig ?Ik heb de Écht belangrijke gedeelten dik geschreven. Dat helpt hopelijk de leesbaarheid.Na enige tijd wachten , tweemaal rappelleren en geduld oefenen , ontving ik onlangs uiteindelijk het voorgestelde nieuwe contract van Vandebron voor de levering van energie. Dit contract is opgesteld op basis van de onlangs (september - oktober 2016) in samenwerking met de Consumentenbond gehouden energieveiling. Hieronder heb ik daaruit een gedeelte gekopieerd en weergegeven.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Beste ....,Goed nieuws, je gegevens zijn verwerkt! In de bijlage vind je je nieuwe contract. Na de bedenktijd van 14 dagen is je aanmelding definitief en ontvang je per 26 november 2016 weer goeie energie rechtstreeks Vandebron. Hieronder een overzicht van je belangrijkste gegevens:...............Korting speciaal voor jouWe zijn blij dat je weer voor ons kiest. En geven je graag € 50,- korting op je contract. .............Lopend contract bij je vorige leverancierWe hebben gezien dat er op het adres dat je hebt opgegeven nog een lopend energiecontract is tot 3 juni 2017. Je start bij ons echter eerder omdat we zo ver in de toekomst nog geen plek bij een van onze energiebronnen voor je kunnen reserveren. In verband met de voortijdige beËindiging van je vorige contract kan je vorige energieleverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. ............Intussen is duidelijk dat mijn huidige energieleverancier (Budget Energie) een boete van 100 euro in rekening zal brengen. Reeds eerder heb ik bij Vandebron gevraagd of die door hen wordt terugbetaald / c.q. vergoed. Dat is volgens hen niet het geval ! Dat feit moet ik dus mede in overweging nemen bij de uiteindelijke beslissing over het nu voorgestelde contract.VERDER blijft onduidelijk hoeveel de "jaarkorting" nu uiteindelijk gaat bedragen. Er wordt in bovenstaande tekst geschreven over "50 euro op je contract". In het veilingsaanbod lees ik (onderstaand) een eenmalige korting van 100 euro. En in het aangeboden contract wordt nog eens gerept over "Consumentenbond Verlenging Cashback" gas : 25 euro Én elektriciteit : 25 euro.ERG VEEL ONDUIDELIJKHEID !!!!Voorts is het onderstaande van (groot) belang. Dit handelt namelijk over de zogenaamde "Vaste leveringskosten".In mijn PERSOONLIJKE veilingsaanbod dat ik via het Energiecollectief van de Consumentenbond ontving , staat o.a. te lezen :................... Vandebron verbindt de consument met de producent (en wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar een autonome energievoorziening). Je geld komt direct bij een lokale, schone energiebron terecht.Winnaar 1 jaar 1 jaar met vaste tarieven Nederlandse windstroom Incl. eenmalige korting van €100,- Geen vaste leveringskostenTarieven:Gas: € 0,53986 / m3Stroom: € 0,18480 / kWh (Normaal) € 0,17169 / kWh (Dal)Vaste leveringskosten:Gas: € 0,00 / jaarStroom: € 0,00 / jaar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Dit is grote tegenspraak met wat ik in het vandaag door Vandebron aangeboden contract lees. Daar staat namelijk zowel bij de gas- als de elektriciteitslevering:" Vaste leveringskostenDe vaste leveringskosten bedragen € 61.98 per jaar excl. BTW (€ 75.00 incl. BTW) ".Dat betekent dus dat het eerder in de veiling (en mijn persoonlijke aanbod) geschetste "voordeel" geheel wegvalt want er moet op jaarbasis 150 (!) euro bij het veilingsaanbod worden opgeteld.Ik hoop tevens op een reactie van het Energiecollectief van de Consumentenbond. Dit aangezien het er in mijn ogen "verdacht" veel op lijkt dat de veiling en de uitkomsten daarvan met betrekking tot het aanbod van Vandebron nu in een hÉÉl ander daglicht moet(en) worden gezien. Is Vandebron nu nog wel terecht als winnaar uit de veiling te betitelen ?Bovendien is het er voor mij - door deze voorstelling van zaken - als consument absoluut niet inzichtelijk gemaakt. Er komt in de vergelijking nogal wat uitpluiswerk en goed leeswerk aan te pas om een uiteindelijk afgewogen beslissing met VOORDEEL te kunnen nemen. Het simpelweg overstappen zit er dus (deze keer) absoluut niet in ..... Tot op heden kost het nogal wat extra moeite.In aanvulling op mijn eerdere reactie (eerder weergegeven) kreeg ik vandaag (26 okt 2016) antwoord van Vandebron.Hieruit de volgende uitsnede :" Leuk om te horen dat je overweegt om weer over te stappen naar Vandebron. Het is een mooi aanbod met scherpe tarieven. De cashback voor deze aanbieding bedraagt in totaal 50 euro. Je bent al eerder klant bij ons geweest, dus het aanbod met een cashback van €100,- geldt helaas niet voor jou. De vaste leveringskosten bedragen bij een 'verlenging' inderdaad € 61.98 per jaar excl. BTW (€ 75.00 incl. BTW). Dit zijn de enige inkomsten van Vandebron en deze inkomsten zijn nodig om de operationele kosten te dekken.Wij hebben de laagste tarieven geboden tijdens de veiling in combinatie met een cashback, omdat wij het leuk vinden om een nieuwe doelgroep aan te spreken. En omdat wij onze bestaande of eerdere klanten ook tegemoet willen komen, kunnen zij ook gebruik maken van deze scherpe tarieven en een cashback. Deze cashback is echter iets lager dan de cashback voor nieuwe klanten. Wij nemen een opzegvergoeding niet over, omdat wij ÉÉn korting toekennen aan een contract. "Dit plaatst het winnen van de laatste energieveiling wederom in een hÉÉl ander perspectief.Gewezen / terugkerende klanten worden door Vande bron "gestraft" met slechts de helft van de in het veilingsaanbod in het vooruitzicht gestelde cashback-bedrag Én er zijn ineens (UIT HET NIETS OPDOEMENDE) vaste leveringskosten. DIE ONTBRAKEN GEHEEL IN HET VEILINGSAANBOD !!!!!!!! Vals "spel" ! Hier past een publieke diskwalificatie door het Energiecollectief.Als jarenlang lid van onze CB heb ik - naar ik meen - recht op de nÚ noodzakelijke consumentenbescherming Én dus nu ook actie richting Vandebron.[tekstopmaak aangepast door beheerder ivm leesbaarheid]

4 reacties

Badge
Ik wil graag verwijzen naar het e-mailcontact dat wij eerder hebben gehad:“Geachte heer Hoogsteder jr,Dat u in het verleden klant bent geweest is in principe geen beletsel om gebruik te kunnen maken van het aanbod voor nieuwe klanten; het gaat erom dat u in de afgelopen twaalf maanden geen energie bij Vandebron mag hebben afgenomen. In de actievoorwaarden, welke via het aanvraagformulier te openen zijn en welke meegestuurd worden via de aanmeldbevestiging is hierover het volgende opgenomen:"Ben je al klant van Vandebron, of ben je dat in de afgelopen 12 maanden geweest, dan kun je niet gebruik maken van dit aanbod. Wel kun je in dat geval gebruik maken van het speciale verlengaanbod, welke ook via de Consumentenbond wordtaangeboden."Dit zijn helaas de voorwaarden die Vandebron stelt aan de in dit aanbod geïnteresseerden. Het is de winnaar van de veiling die bepaalt of, en zo ja, er een aanbod wordt gedaan aan voormalig klanten. Aangezien u tot 2 juni 2016 klant bent geweest bij Vandebron zien zij u als bestaande klant en derhalve komt u niet in aanmerking voor het aanbod. Aangezien het Vandebron vrij staat om deze eis te stellen, kunnen wij hier helaas niets aan doen.Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Energiecollectief. U bereikt ons op werkdagen tussen 9.00 en 20.00 uur via telefoonnummer 088 66 99 088.Met vriendelijke groet,Consumentenbond”Hieraan wil ik nog toevoegen dat, gelet op je lopende contract bij Budget Energie, wij adviseren tot Energiecollectief 21 (t/m 30 april) of Energiecollectief 22 (t/m 30 juli) te wachten met een overstap. Wij hopen dat er dan een aanbod wordt gedaan waar je als nieuwe klant gebruik van kunt maken.
Badge
Beste Mevr. van Egmond,het is mij nu wel duidelijk. Vandebron stuurt in het "persoonlijke" veilingsaanbod een hÉÉl aantrekkelijk contract. Maar vergeet (gemakshalve? = "vals spel" !) te melden dat dit ALLEEN voor NIEUWE klanten geldt. Ze komen dÁÁrmee als veilingswinnaar uit de bus !Pas in het aanbodscontract dat daarnÁ volgt , komt de aap uit hun mouwen : als je de vele toegevoegde bijlagen hÉÉl goed leest val je (als bestaande / eerdere klant) ineens in een zogenaamd CB VERLENGINGSAANBOD. DÚs : het "persoonlijke" veilingsaanbod is dat niet !De uiteindelijke resultaten van de (laatst gehouden) energieveiling zijn jammer genoeg niet eenduidig. Er zijn appels en peren in de CB-mand gegooid.De "winnaar" Vandebron is daarom geen echte winnaar. Alleen voor nieuwe klanten komt hun veilingsaanbod gunstig uit.Voor bestaande klanten en voormalige klanten pakt hun aanbod hÉÉÉÉÉÉl anders uit. En zijn zij dus geen winnaar!!!! Eigenlijk worden zij voor hun eerdere / bestaande klandizie gevoelig gestraft !Die straf bestaat uit : een welkom-terug-premie van slechts 50 euro ten opzichte van het eerdere zogenaamde persoonlijke (???) veilingsaanbod (100 euro!).Tweede "straf" : Omdat Vdb mijn levering reeds per 26 november 2016 wilt / kunt laten starten ben ik mijn huidige leverancier (Budget Energie) een boete van 100 euro verschuldigd (vanwege vroegtijdige beËindiging contract). Die boete gaat Vandebron mij niet vergoeden.Derde straf : in mijn "persoonlijke" (???) veilingsaanbod staat expliciet dat er geen vaste leveringskosten zullen zijn. Echter : mispoes, want in onderhavige contractaanbod staat ineens in totaal 150 euro (75 euro voor elektra plus 75 euro voor gas) aan vaste leveringskosten.Ik heb intensief zitten rekenen maar uiteindelijk zou ik bij overstap nÚ (26 nov 2016) bijna evenveel energiekosten mogen verwachten als bij "blijven zitten waar ik zit". Er is slechts een beperkt voordeel te behalen.Juist omdat Vandebron door hun "gedraai" in zogenaamd persoonlijk veilingsaanbod versus uiteindelijk contractaanbod een fikse hoop onrust en verwarring (bij mij) heeft gezaaid , zie ik af van hun contract.Zij kunnen in de communicatie richting (toekomstige Én nieuwe) klanten nog wel wat bijleren. Vandebron is relatief nieuw in deze turbulente energiemarkt. Dus dat bijleren en de ruimte daarvoor zij hen van harte gegund.HÉÉl trots prijkt op de Facebookpagina en hun website het blauwe logo van de Consumentenbond. Maar dat logo is slechts op het aanbod voor nieuwe klanten van toepassing. DÁt "sterretje" past in ieder geval bij hun (ten dele ten onrechte) toegekende predicaat "Beste Uit De Test".Ik verwacht dat de / onze / mijn CB dÁt consumentenbelang in deze hele gang van zaken sterk ter harte neemt.
Beste meneer Hoogsteder Jr.,Hartelijk bedankt dat u uw ervaringen heeft gedeeld op deze community. We stellen dergelijke feedback zeer op prijs. Dit geeft ons de mogelijkheid onze service en dienstverlening verder te optimaliseren.Inhoudelijk kunnen wij, met betrekking op het aanbod, helaas niets voor u betekenen ben ik bang. Even afgezien van het feit dat u de aanmelding reeds heeft geannuleerd is het aanbod zoals het is. Ons doel is om Nederland een stuk duurzamer te maken en de transitie van grijze naar groene energie te versnellen. Om dat doel kracht bij te zetten moeten we impact maken. Hoe meer huishoudens zich bij ons aansluiten hoe meer impact we met z'n allen maken. Om die reden hebben wij meegedaan aan de energieveiling van De Consumentenbond, we willen hiermee onze naamsbekendheid vergroten. Om als winnende leverancier uit de bus te komen moesten wij het laagste aanbod doen, wat wij hebben bereikt door middel van een korting. Omdat we geen winst maken op energie hebben we deze korting uit onze vaste leveringskosten, ook wel vastrecht genoemd, gehaald. De vaste leveringskosten, een vast bedrag per maand ongeacht verbruik, is volgens ons genoeg voor een leverancier. Iedere leverancier in Nederland rekent dit, en Vandebron dekt hiermee de kosten van het beheren van de energieprocessen, de klantenservice, het aantrekken van nieuwe producenten, het bijhouden van het online platform en het voeren van de administratie. Hierin wijken wij dan ook af van de meeste andere energiebedrijven, zij hebben doorgaans een dubbel verdienmodel; ze verdienen aan een maandelijks bedrag (de vaste leveringskosten) én ze pakken een marge op het verbruik van energie. Door de korting uit eigen zak te betalen, en niet in mindering te brengen op de energietarieven, kunnen we blijven garanderen dat onze opwekkers een eerlijke prijs krijgen voor de door hun opgewekte duurzame energie. Hoewel wij, door ons verdienmodel, minder ruimte hebben te stunten met prijzen en kortingen, willen wij bestaande of terugkerende klanten hierin uiteraard niet vergeten.In dat kader ontvangen bestaande of terugkerende klanten een ander aanbod dan nieuwe klanten. Wij zijn dan ook geen prijsvechter, en profileren ons ook niet als zodanig. De keuze om klant te blijven, of opnieuw klant te worden, van Vandebron is geen keuze uitsluitend gebaseerd op de allerlaagste prijs. Natuurlijk spelen de financiën zeker een rol. Om die reden laten we bestaande klanten, of binnen terugkerende klanten, ook profiteren van een korting indien zij besluiten klant te blijven, of opnieuw klant te worden.Opnieuw kiezen voor Vandebron is een bewuste keuze voor 100% goeie energie, vaak lokaal, maar sowieso in Nederland, opgewekt tegen een eerlijk tarief waarbij transparantie en service heel hoog in het vaandel staan. Niet voor niets heeft De Consumentenbond ons onlangs uitgeroepen tot beste energieleverancier van Nederland. Deze test staat overigens geheel los van het de, ook door ons gewonnen, energieveiling.Terug naar het aanbod. Zoals gezegd kunnen wij daar niets in betekenen. Het is eerder al benoemd, in de voorwaarden staat vermeld dat het aanbod niet geldt voor bestaande klanten, of terugkerende klanten die in de laatste 12 maanden al eerder klant zijn geweest. We vinden het jammer dat hier enige onduidelijkheid of verwarring over is ontstaan. Dat is uiteraard nooit onze bedoeling geweest. Bij eventuele toekomstige gewonnen veilingen zullen wij hier, samen met De Consumentenbond, zeker rekening mee houden.Wij realiseren ons heel goed dat dit niet de reactie is die u had gehoopt, of wellicht had verwacht. En dat betreuren wij ten zeerste. Indien uitsluitend de prijs voor u van doorslaggevende factor is dan is ons advies om het huidige contract bij de huidige leverancier uit te dienen en volgende veilingen af te wachten. Wellicht doen wij weer mee en komen we weer als winnaar uit de bus. U weet dan zeker dat de overstap boetevrij zal zijn en dat er meer dan 12 maanden tussen het vorige en eventuele nieuwe contract zit.Via deze weg wil ik u in ieder geval hartelijk bedanken voor uw interesse in Vandebron. Wij nemen uw feedback mee als leermoment naar eventuele nieuwe veilingen en wellicht treffen we elkaar dan weer. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen? Ons Service Team is u graag van dienst.Met vriendelijke groet,JochemVandebron Service Team
Beste meneer/mevrouw van Rheenen,We kunnen natuurlijk lang en kort discussiëren over tarieven, kortingen en een financieel voordeeltje. Iedereen zal die afweging voor zich zelf moeten maken, en dat respecteren wij ook. Vandebron kijkt daar echter anders tegen aan. Wij zien juist het grote voordeel in verlagen van CO2 uitstoot, en daarmee een steentje bij te dragen aan duurzaamheid en het terugdringen van klimaatveranderingen. Wij vinden grijs namelijk helemaal geen mooie kleur en we gaan voor 100% groen!In het kader van transparantie; Als u écht het allergoedkoopst uit wilt zijn, u bent alleen voordelig uit als u ieder jaar naar een andere energieleverancier overstapt die u een eenmalige aanbieding biedt.Met vriendelijke groet,JochemVandebron Service Team

Reageer