Consumentenbond.nl

Energierekening en zonnepanelen voor huurders

  • 4 december 2019
  • 6 reacties
  • 365 Bekeken

Mijn woningbouwvereniging heeft aan het bedrijf Iederzon de adressen van huurders verschaft om daar een offerte uit te brengen voor het huren van zonnepanelen. Een jaar geleden bleek, dat mijn energieverbruik te gering was om daarvan profijt te hebben. Onlangs kwam Iederzon met een nieuw aanbod: minder panelen, geringere huurprijs en vast en zeker (voor mij) goedkopere elektriciteit. 

Maar dat zie ik niet, want behalve die (variabele) stroomkosten rekent mijn energieleverancier (voorheen Nuon) ook nog vaste kosten in de vorm van: Leveringskosten, Vermindering energiebelasting en netbeheer (Liander) waarmee in het aanbod van Iederzon geen rekening wordt gehouden. Dit bedrijf belde mij (heel ongelegen) in de avonduren en wendde onbekendheid voor met die vaste kosten, terwijl  met name de post "Vermindering energiebelasting” ervoor zorgt, dat ik bij mijn huidige energieleverancier goedkoper uit ben. Bij het woord "belasting” (ik het het drie keer herhaald) liet de telefoonverbinding het zogenaamd afweten en heb ik die verbroken.

Na deze curieuze ervaring vraag ik mij toch af, hoe mijn energienota eigenlijk in elkaar zit. Vanaf het prille begin heb ik al "groene” stroom maar of die forse (en voor mij voordelige) vermindering energiebelasting daarmee te maken heeft weet ik niet.

De CB heeft ongetwijfeld voorkeur voor het eigen energiecollectief, maar voor mij is dat geen optie omdat ik van mijn energieleverancier ook stadswarmte betrek en de leverantie van al die energie graag zo eenvoudig mogelijk houd. Valt er over energienota's in het algemeen nog iets zinnigs te zeggen, gaat de CB daar nog eens in detail aandacht aan besteden? Ik raak, eerlijk gezegd, het spoor zo langzamerhand bijster. 


6 reacties

Badge +8

Hi @Lisa Boele, dank voor je vraag! Heb je deze pagina van onze website al eens bekeken? Hier legt mijn collega je energierekening stap voor stap uit, hopelijk is dit wat je zocht?

Reputatie 4
Badge +7

@Lisa Boele interessant! Ga je dan gezamenlijk zonnepanelen huren of is het aanbod individueel?

@Imke Hartelijk dank voor de verwijzing naar genoemde pagina; daar staat inderdaad de vermindering energiebelasting vermeld die ik ook op mijn energienota aantref, maar die in de genoemde offerte van Iederzon niet in de berekening werd meegenomen.

@Kirsten van Loon Het aanbod van Iederzon is individueel en gebaseerd op het stroomverbruik van de betreffende huurder. Het ware mij liever geweest, als mijn woningbouwvereniging, als eigenaar van de woningen, zelf tot aanleg van zonnepanelen besloten had en daarvoor dan een passende huurverhoging in rekening zou brengen, want ik ben helemaal vóór het gebruik van zonnepanelen i.p.v. die vreselijke windmolenparken die mijn energieleverancier gaat aanleggen. Maar het aanbod van Iederzon aan individuele huurders houdt dus geen rekening met die vermindering energiebelasting die er nou juist voor zorgt, dat mijn stroomkosten lager uitvallen dan wanneer ik zonnepanelen van Iederzon zou huren. Wat ik dus niet weet, is of mijn energieleverancier die vermindering energiebelasting ook nog moet toepassen wanneer de gebruikte stroom niet meer  van mijn energieleverancier afkomstig is maar van die (gehuurde) zonnepanelen van Iederzon. Een gesprek met Iederzon hierover bleek dus onmogelijk, maar laat mij wel zitten met die vraag..  

Hallo Lisa,

Als het geen initiatief van de woningstichting is, gewoon vriendelijk bedanken.

Reputatie 4
Badge +7

@Lisa Boele dank voor je uitgebreide reactie. Ik huur ook een woning van een woningcorporatie en wacht ook vol verwachting op het moment dat ze zonnepanelen plaatsen. Wat jammer dat Iederzon niet in gesprek wilt over de energiebelasting.

@Léonz Het initiatief van mijn woningcorporatie bestond uit het verstrekken van de adresgegevens van huurders aan een bedrijf dat vervolgens aan die huurders een vrijblijvende offerte uitbrengt voor het huren van zonnepanelen. Mijn woningcorporatie houdt zich verder afzijdig. Hoe dat precies met die energiebelasting zit zal ik @Kirsten van Loon nog wel eens uitzoeken. Ik vond het alleen irritant, dat ik door dit bedrijf ook nog eens (vrij indringend) telefonisch benaderd werd over een offerte die m.i. onvolledig is. Op een tijdstip dat toch al druk genoeg is, de zon weinig schijnt en m.i. het minst geschikt om aan een huurcontract voor zonnepanelen te beginnen.

Reageer