Sticky

Enstroga verbreekt onrechtmatig vast contract


Reputatie 1
  • Bondsbeginner
  • 9 reacties

Enstroga heeft mij zojuist een brief gestuurd dat het per 20 oktober mijn energie leverantie wil stoppen en mijn contract per direct wil beeindigen. Ik heb een vast contract, betaal altijd netjes.
7 oktober kreeg ik een brief waarin eenzijdig door Enstroga werd aangeven dat mijn maandelijkse kosten van 170 naar 380 euro zouden gaan.

Ik heb vervolgens een brief en email gestuurd dat ik niet akkoord ga en verwacht dat ze mijn vaste contract respecteren.

Vervolgens krijg ik nu dus een brief dat ze mijn contract opzeggen.

Ik lees hier amper wat over in de media. Maar dit is toch totaal onacceptabel en onrechtmatig?

Zijn er meer mensen die met dit bedrijf soorgelijke problemen hebben? Zo ja, wat voor actie ondernemen jullie? Wellicht kunnen we in gezamelijkheid wat ondernemen?

 


137 reacties

De vergunning van Enstroga is ingetrokken.

Badge

Door? Acm?

En dat houdt in? Geen energie meer mogen leveren?

Hoe gaat Acm dit oplossen voor de bestaande klanten?

 

Door? Acm?

En dat houdt in? Geen energie meer mogen leveren?

Hoe gaat Acm dit oplossen voor de bestaande klanten?

Net als bij Welkom, die gaan naar andere leveranciers en kunnen na een maand weg.

Badge

Door? Acm?

En dat houdt in? Geen energie meer mogen leveren?

Hoe gaat Acm dit oplossen voor de bestaande klanten?

Net als bij Welkom, die gaan naar andere leveranciers en kunnen na een maand weg.

Door? Acm?

En dat houdt in? Geen energie meer mogen leveren?

Hoe gaat Acm dit oplossen voor de bestaande klanten?

Net als bij Welkom, die gaan naar andere leveranciers en kunnen na een maand weg.

Op verzoek van Enstroga zelf en Acm honoreert het. Daar komen ze goedkoop mee weg. Faillissement was beter geweest. We zijn een aardige bananenrepubliek aan het worden.

Op verzoek van Enstroga zelf en Acm honoreert het. Daar komen ze goedkoop mee weg. Faillissement was beter geweest. We zijn een aardige bananenrepubliek aan het worden.

Die gaan echt nog wel failliet. Maar waarom is dat beter dan?

Badge

Op verzoek van Enstroga zelf en Acm honoreert het. Daar komen ze goedkoop mee weg. Faillissement was beter geweest. We zijn een aardige bananenrepubliek aan het worden.

Die gaan echt nog wel failliet. Maar waarom is dat beter dan?

zolang ze niet failliet zijn valt het verbruik onder contract. Daarna mag de curator het met de schuldeisers/toeleveranciers het uitvechten. Dan wordt de schade evenredig gedragen. Deze komen er nu zonder kleerscheuren vanaf. Netbeheer, overheid en falen Acm. De consument is weer de l..

 

Op verzoek van Enstroga zelf en Acm honoreert het. Daar komen ze goedkoop mee weg. Faillissement was beter geweest. We zijn een aardige bananenrepubliek aan het worden.

Die gaan echt nog wel failliet. Maar waarom is dat beter dan?

zolang ze niet failliet zijn valt het verbruik onder contract. Daarna mag de curator het met de schuldeisers/toeleveranciers het uitvechten. Dan wordt de schade evenredig gedragen. Deze komen er nu zonder kleerscheuren vanaf. Netbeheer, overheid en falen Acm. De consument is weer de l..

Ik denk dat hun leveranciers Enstroga niet meer zullen leveren, en vanaf dat moment kan Enstroga dus ook niet meer leveren, en om de energievoorziening te garanderen moet er op dat moment dus een nieuwe leverancier aangewezen worden. Hoe had je dat anders geregeld willen hebben?

 

Badge

Op verzoek van Enstroga zelf en Acm honoreert het. Daar komen ze goedkoop mee weg. Faillissement was beter geweest. We zijn een aardige bananenrepubliek aan het worden.

Die gaan echt nog wel failliet. Maar waarom is dat beter dan?

zolang ze niet failliet zijn valt het verbruik onder contract. Daarna mag de curator het met de schuldeisers/toeleveranciers het uitvechten. Dan wordt de schade evenredig gedragen. Deze komen er nu zonder kleerscheuren vanaf. Netbeheer, overheid en falen Acm. De consument is weer de l..

Ik denk dat hun leveranciers Enstroga niet meer zullen leveren, en vanaf dat moment kan Enstroga dus ook niet meer leveren, en om de energievoorziening te garanderen moet er op dat moment dus een nieuwe leverancier aangewezen worden. Hoe had je dat anders geregeld willen hebben?

 

Gewoon failliet laten gaan dan werd de last door allen gedragen en is het duidelijk en weten we allemaal waar we aan toe zijn . Er zullen ook nog wel lopende vorderingen zijn. Nu wordt er een vies spelletje gespeeld waar bij alle schuldeisers worden voldaan wat indirect op het bord van de consument komt maar er volgt nog een zitting. Feitelijk valt alles nog onder contract tot 12 november. Dito verbruik vanaf 20 oktober. Ben benieuwd waar die rekening komt te liggen. Dat er een faillissement zou kunnen volgen was groot maar zolang dat dat niet het geval is valt alles onder contract. Waar komt het nu op neer mijn inziens.

Contract wordt per 12 november beeindigd

Verzoek om schadeloosstelling (oninbaar al dan niet een faillissement tot gevolg)

Nieuwe leverancier zoeken maar daar was ik al mee bezig omdat het daar op uit zou draaien maar op juridisch advies nog niet gedaan.

Badge

Hierbij de reactie van de juristen. Het zal dus nog wel een staartje gaan krijgen.

Geachte cliënten,

 

Uiteraard hebben wij zojuist ook het persbericht gelezen van de ACM inzake het intrekken van de leveringsvergunning van Enstroga per a.s. vrijdag 12 november (https://www.acm.nl/nl/publicaties/enstroga-vraagt-acm-leveringsvergunning-te-trekken). Wij hebben direct telefonisch contact opgenomen met de ACM. Enstroga heeft de ACM verzocht de leveringsvergunning in te trekken aangezien zij niet meer in staat zouden zijn om de levering van elektriciteit en gas te garanderen. De klanten van Enstroga waarmee de leveringsovereenkomsten reeds zijn beëindigd, worden wederom aangemeld bij Enstroga. Dit gebeurt in het kader van de restverdeling. In overleg met de ACM zal er namelijk een leverancier worden aangewezen die de klanten van Enstroga overneemt. U kunt vervolgens zelf besluiten of u bij deze nieuwe leverancier blijft of dat u een nieuwe leverancier zoekt. Hierbij geldt overigens wel een opzegtermijn van 30 dagen. U zult dus in ieder geval voor de periode van een maand bij een nieuwe leverancier worden ondergebracht. Het een en ander onder toezicht van de ACM uiteraard. U zult hier overigens nog nader bericht van Enstroga, de ACM of de nieuwe energieleverancier van ontvangen.

 

Het voorgaande betekent helaas dat het kort geding van donderdag 11 november, om 10:30 uur, niet door zal gaan. De voorzieningenrechter zal namelijk – bij doorgang van het kort geding donderdag – genoodzaakt zijn om onze vorderingen tot nakoming van de leverings(overeenkomsten) afwijzen. De Voorzieningenrechter kan geen ordemaatregelen opleggen aan een partij als er al bekend is dat er niet meer geleverd kan worden. En door het intrekken van de leveringsvergunning per a.s. vrijdag kan Enstroga niet meer vanaf dat moment leveren in Nederland. U zult begrijpen dat het bericht van de ACM ook voor ons als een grote (onaangename) verrassing is gekomen. Wij waren helemaal klaar voor het kort geding en het lag (wat ons betreft) in de lijn der verwachting dat wij een positief vonnis zouden krijgen. Ook wij zijn net als u allen teleurgesteld over deze gang van zaken. Uiteraard zetten wij alle zeilen bij om uw geleden en nog te lijden schade vergoed te krijgen.

 

Wij zullen indien nodig beslag (laten) leggen op de rekeningen en eventuele andere verhaalsobjecten van Enstroga. Daarnaast zal indien nodig een bodemprocedure worden opgestart waarin namens alle cliënten om een vergoeding van de geleden en nog te lijden schade wordt verzocht. Uiteraard zullen wij nu eerst er alles aan proberen te doen om de schade buiten de rechter om vergoed te krijgen. In dit verband is vandaag aan de advocaat van Enstroga verzocht of zij bereid zijn om vrijwillig (dus buiten de rechter om) over te gaan tot betaling van een redelijke schadevergoeding. Wij zijn in afwachting van een reactie, maar dit kan enige dagen duren. Wij hebben de advocaat van Enstroga gevraagd of er rekening gehouden moet worden met een toekomstig faillissement. Daarop werd ontkennend geantwoord.  

 

Graag ontvangen wij in dat verband van u allen een opsomming van de (geschatte) schade tot nu toe en indien mogelijk de geschatte schade over de gehele periode dat uw leveringsovereenkomst bij Enstroga zou hebben geduurd indien Enstroga de leveringsovereenkomst niet onrechtmatig zou hebben opgezegd.

 

Indien u momenteel nog betalingen kunt storneren, dan adviseren wij u dat te doen. Uiteraard dient u wel voor geleverde energie te betalen, maar dit kan op een later moment bij het berekenen van de schadevergoeding worden meegenomen.

 

Graag ontvangen wij van u op een zo kort mogelijk termijn een schatting van de omvang van de schade zodat wij zo snel mogelijk beslag kunnen laten leggen op de rekening van Enstroga.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

@Getild Nou, die advocaat heeft er nog zin in en ik krijg dus ongelijk en ze gaan niet failliet. Sorry maar ik geloof er geen moer van maar gewoon proberen wat er nog uit de boom te schudden valt.

Badge

@Getild Nou, die advocaat heeft er nog zin in en ik krijg dus ongelijk en ze gaan niet failliet. Sorry maar ik geloof er geen moer van maar gewoon proberen wat er nog uit de boom te schudden valt.

Ik sluit me bij je aan. Van een kale kip kun je niet plukken. Raadsel is wel waarom Enstroga het niet heeft laten ploffen. Ik heb de juristen wel op de hoogte gesteld van de bedrijfsconstructie en de jaarrekeningen van Enstroga. Was mij ook opgevallen dat er wel sprake was van positief eigen vermogen en werkkapitaal. Ook heeft Enstroga aangegeven bereid te zijn tot een schadevergoeding. Ze willen waarschijnlijk wel de rest beschermen. De Engelse variant was een Ltd en daar houdt het dus op. We gaan het verder zien. In ieder geval het verbruik tot de 12e valt onder het contract en zonder voorschot. Voorschot oktober heb ik nog kunnen storneren.

 

Wordt vervolgd

Badge

Ter info:

Enstroga is sinds gisteren weer mijn energieleverancier.

Per vandaag een nieuwe leverancier en schadepost ingediend bij de juristen.

Nu afwachten op de afrekening.

Wordt vervolgd

Reageer