Faillisement Nutsbedrijven.

  • 17 November 2018
  • 19 reacties
  • 650 Bekeken

Reputatie 2
Badge +2
Mede nav het faillissement van de energieleverancier Energieflex

wil ik het volgende opmerken en verzoek tevens de Consumentenbond aangaande het geschetste in actie te komen.

In het verleden zijn oa Nutsbedrijven geprivatiseerd mede om via "marktwerking" de prijsontwikkelingen voor de consument te beheersen (??). Zoals u weet is hier weinig van terecht gekomen. Het terugdraaien van die maatregel lijkt haast onmogelijk, hoewel dit erg in het belang van de consument zou zijn. Bij het faillissement van oa een nutsbedrijf (zoals in dit geval Energieflex) is mn. de consument de dupe, voor een mogelijk tegoed (terugbetaling van het teveel betaalde) staat hij/zij achteraan in de rij ná oa de fiscus, zo wordt de consument "gepakt" voor wanbeheer bij het Nutsbedrijf.

Acties:


  • Terugdraaien privatisering (lijkt een fictie, maar toch)
  • Bij faillissement van Nutsbedrijven de consument vooraan in de rij zetten.
NB. Ik zelf lijd niet zoveel nadeel van dit faillissement (vordering € 250,00 ex welkoms bonus), echter voor vele consumenten is dit toch redelijk veel geld, dus...…………..

19 reacties

Wat bedoelt u dat er weinig van terecht gekomen is? Die privatisering is uitstekend verlopen. De gemeentes hebben allemaal goed gevangen en hebben daar leuke dingen van gedaan. De rekening is niet omlaag gegaan en dat er dan eens een leverancier failliet gaat dat hoort bij de markt. Zo hou je gezonde bedrijven over. Voor wie zekerheid wil zijn er een aantal hele grote clubs en voor wie wat meer avontuur zoekt of extra groen wil zijn ook mogelijkheden.
Reputatie 7
Badge +5
@J. Verkerk schreef: "zo wordt de consument "gepakt" voor wanbeheer bij het Nutsbedrijf. "Als de curator, nadat alle feiten boven tafel zijn, wanbeheer denkt te zien, dan wordt er aangifte gedaan bij het OM.

Het OM onderzoekt dit mogelijk wanbeheer en als er sprake is van werkelijk wanbeheer is de bestuurder ook privé aansprakelijk.Heb je de afrekening al ontvangen van Energieflex?

Zo ja, dan kun je een vordering indienen bij de curator:Heb je een vordering op EnergieFlex in verband met een openstaande teruggave, welkomstbonus of teveel betaalde termijnbedragen?

Dan kun je die vordering indienen via de crediteurenlijst. Voor een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over de afhandeling van het faillissement van EnergieFlex verwijzen we je door naar de klantinformatie.Voor overige vragen omtrent het faillissement kun je een mail sturen naar de curator.Ik heb via de crediteurenlijst zojuist de teveel betaalde termijnbedragen gevorderd.

Het zijn een aantal makkelijke stappen.

Nieuw Account aanmaken en je krijgt een mail om te bevestigen.

Dan kun je inloggen en je vordering indienen.

Als bewijs kun je de afrekening en zo nodig andere bestanden uploaden.Als alles goed is gegaan, krijg je per mail direct de bevestiging van de ingediende vordering met alle gegevens.Totale tijdsduur: grofweg 10 minuten.Nog een topic over EnergieFlex: https://community.consumentenbond.nl/energie-11/vergunning-energieflex-ingetrokken-door-acm-vragen-beantwoord-17543Meer informatie van de consumentenbond over Energieflex: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/acm-trekt-vergunning-energieflex-in
Reputatie 7
Als je als concurrente crediteur een vordering indient krijg je van de curator eerst niets meer dan een brief met de mededeling dat je vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren. Dan houdt het even op tot het volgende verslag aan de RC alhoewel je dan meestal geen bericht krijgt als er veranderingen zijn. Aan het eind van de rit is de kans heel groot dat er van je vordering geen cent terugkomt, dan krijg je weer een brief waarin staat dat het faillissement is opgeheven wegens gebrek aan baten.

Je vordering blijft bestaan maar ik denk dat een failliet energiebedrijf geen verhaal biedt. Mogelijk is de bestuurder aansprakelijk maar die zal niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Reputatie 7
Badge +5
@MrsJones schreef: "Mogelijk is de bestuurder aansprakelijk maar die zal niet hoofdelijk aansprakelijk zijn."Normaal gesproken niet, maar de topic starter had het over wanbeheer en dan is men tegenwoordig wel hoofdelijk aansprakelijk, gelukkig.

Vroeger niet, dan kon je BV na BV laten klappen zonder dat men aan je geld kon komen, maar dat feest is niet meer mogelijk als wanbeheer aangetoond kan worden.
Reputatie 7
@Bert Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van wanbeleid is niet makkelijk hard te maken. Er is wel jurisprudentie over. De artikelen in boek 2 BW zijn er ook niet 100 duidelijk over. artt. 1-25. De statutaire naam is Energieflex B.V, ergens wordt het ook geschreven met een Y
Reputatie 7
Badge +5
@MrsJones In de officiële stukken is het nog een beetje anders en is EnergieFlex alleen de handelsnaam:Op 15-10-2018 is aan Flexenergie B.V. h.o.d.n. Energieflex te Amsterdam (Noord-Holland) voorlopige surseance verleend. Als bewindvoerder is aangesteld mr. A. van der Schee. Het insolventienummer van deze zaak is S.16/18/16. De (hoofd)activiteit van Flexenergie B.V. is productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht.https://www.faillissementsdossier.nl/nl/surseance/1442296/flexenergie-b-v.aspx
Reputatie 7
Ik kijk doorgaans alleen bij Rotterdam en omgeving, ik krijg nog iedere week een lijst met surséances en faillissementen.

Misschien wordt met die gekoelde lucht gebakken lucht bedoeld.
Reputatie 2
Badge +2
@J. Verkerk schreef: "zo wordt de consument "gepakt" voor wanbeheer bij het Nutsbedrijf. "Als de curator, nadat alle feiten boven tafel zijn, wanbeheer denkt te zien, dan wordt er aangifte gedaan bij het OM.

Het OM onderzoekt dit mogelijk wanbeheer en als er sprake is van werkelijk wanbeheer is de bestuurder ook privé aansprakelijk.Heb je de afrekening al ontvangen van Energieflex?

Zo ja, dan kun je een vordering indienen bij de curator:Heb je een vordering op EnergieFlex in verband met een openstaande teruggave, welkomstbonus of teveel betaalde termijnbedragen?

Dan kun je die vordering indienen via de crediteurenlijst. Voor een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden over de afhandeling van het faillissement van EnergieFlex verwijzen we je door naar de klantinformatie.Voor overige vragen omtrent het faillissement kun je een mail sturen naar de curator.Ik heb via de crediteurenlijst zojuist de teveel betaalde termijnbedragen gevorderd.

Het zijn een aantal makkelijke stappen.

Nieuw Account aanmaken en je krijgt een mail om te bevestigen.

Dan kun je inloggen en je vordering indienen.

Als bewijs kun je de afrekening en zo nodig andere bestanden uploaden.Als alles goed is gegaan, krijg je per mail direct de bevestiging van de ingediende vordering met alle gegevens.Totale tijdsduur: grofweg 10 minuten.Nog een topic over EnergieFlex: https://community.consumentenbond.nl/energie-11/vergunning-energieflex-ingetrokken-door-acm-vragen-beantwoord-17543Meer informatie van de consumentenbond over Energieflex: https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/acm-trekt-vergunning-energieflex-in
Reputatie 2
Badge +2
Geachte @Bert,

"wanbeheer" moet je niet al te letterlijk nemen, wellicht had ik beter kunnen spreken van "een bedrijfsvoering, die uiteindelijk tot faillissement leidt". Des alniet te min blijft de vraag staan of zoals in dit faillissement de consument niet beschermd moet worden, en hoger op de uitdelingslijst zou moeten staan dan bijv. de fiscus.
Reputatie 7
Fiscus, UWV en werknemers die loonvorderingen hebben die zijn ontstaan vóór het faillissement werd uitgesproken zijn preferent. Dan heb je ook nog de separatisten en daarna de concurrente crediteuren.
Reputatie 2
Badge +2
Beste @A. Deen of die privatisering nou zo'n succes is geweest/geworden verschil ik met u van mening (en dan heb ik het niet alleen over privatisering van de energie bedrijven doch ook van openbaar vervoer instellingen, zorgverzekeraars etc. etc.). De opbrengsten voor de diverse gemeente resp. provincies en rijk zijn in principe een éénmalig voordeeltje geweest. Nu wordt de consument elk jaar weer (niet alleen mbt energie maar ook voor de zorg) geconfronteerd met een heel circus van vergelijken, overstappen etc. Ook dit kost (naast de winst die elk van die private partijen wil maken ter faveure van al die aandeelhouders) "klauwen" met geld, het geen beter terecht kan komen bij de consument: energieverbruiker, zorg-afnemer,
Reputatie 7
@J. Verkerk mee eens. Nog even en ook de drinkwatervoorziening, Nederland heeft het beste drinkwater van Europa, komt in buitenlandse handen, daar is al meerdere keren over gesproken. Als de aandeelhouders hun geld maar krijgen doet het er niet toe of wij water krijgen waar je in Frankrijk het bordje "eau non potable" bij ziet hangen.
Reputatie 2
Badge +2
Geachte @MrsJones,

wat ik stel is dat in dit geval de consument ook als preferente schuldeiser gezien zou moeten worden. Zijn/haar vordering is toch ook ontstaan voordat het faillissement is uitgesproken. Dus ik pleit ervoor het geijkte rijtje van preferente schuldeisers uit te breiden resp. te veranderen.
Reputatie 7
Dat snap ik maar dan zou er eerst een wetswijziging moeten komen. De Fiscus krijgt lang niet altijd zijn vordering terug, als de gefailleerde geen verhaal biedt houdt het op. De vordering blijft wel bestaan, ook die van concurrente crediteuren, tenzij iemand (de hoofdelijk aansprakelijke gefailleerde) in de schuldhulpverlening terechtkomt, dan gelden er andere regels.
Badge
Heel veel van wat hiervoor is geschreven klopt. De marktwerking is niet terug te draaien en inderdaad, ik heb zelf een keuze gemaakt voor Flexenergie. Op advies van de Consumentenbond! In deze ondoorzichtige markt ging ik uit van een degelijk onderzoek door de bond, simpelweg omdat ik zelf niet bij de data kan. Mijn argumenten voor de keuze: voorstel bond én prijs. Resultaat: een verlies van €634,- waarvoor de vordering bij de curator onderop zal liggen.

Omdat ik tijdens de looptijd meer zonnepanelen heb aangeschaft, de zomer gezorgd heeft voor veel minder energieafname en tegelijkertijd meer opbrengst van de panelen.

De marges in de energiebranche zijn heel klein. Het kan er bij mij niet in dat voor de consumentenbond het faillisement van Flexenergie als een volkomen verrassing komt als ze, zoals ze stelt, een degelijk onderzoek heeft ingesteld. Bij een goed advies horen vandaag de dag ook de wegingsfactoren: voorspelde klimaatverandering irt energiegebruik/-omzet, kapitaalbuffers en effecten van de aanschaf energieopwekkende materialen door particulieren.

Ik ben er zeker van dat meer kleine energieleveranciers de komende jaren gaan omvallen.
Reputatie 7
Badge +5
Een jaar geleden waren er nog geen signalen dat er iets mis zou gaan.

Zie de reactie van de Consumentenbond: EnergieFlex faillietEnergieFlex had te veel langlopende contacten die te laag waren om de stijgende inkoopprijs te kunnen betalen.Jammer genoeg kun je niet van te voren zien wat energieprijzen doen, ik wou dat ik het kon, dan werd ik binnen een paar jaar miljonair.
Reputatie 7
Energieflex heeft dan, lijkt me, een verkeerde inschatting gemaakt van of de stijgende energieprijzen (EF moet ook inkopen) of van het aantal mensen dat van hun aanbieding gebruik zou gaan maken. (Be)rekenen is ook een vak.
Reputatie 7
Badge +5
@MrsJones Dat klopt, een verkeerde inschatting is zo maar gemaakt, een goede beslissing is het moeilijkst, omdat er altijd een aantal onbekende factoren zijn, maar dat is ook het leuke van de handel, moet ik nu kopen en vastleggen of wachten tot morgen, of wachten tot over een half jaar.Vrijwel alle prijzen worden bepaald door vraag en aanbod, ook b.v. elektronica, daarom zie je ook de prijzen stijgen en dan ineens weer dalen van b.v. computers/laptops /tablets, en dan bedoel ik vooral de inkoopprijzen, sommige winkels zetten die lagere prijs direct door naar de consument, anderen nemen de extra winst.

Vandaar de soms enorme verschillen tussen de webwinkelprijzen van allerlei artikelen.

Ik moest een paar maanden terug een nieuwe monitor hebben en wilde een nieuw model met veel nieuwe mogelijkheden, de prijzen varieerden van 699 euro tot 469 bij de goede webwinkels, 230 euro verschil.

Dit heeft vooral te maken met wanneer ingekocht en geef ik als webwinkel de introductiekorting door aan de consument of houdt ik hem in mijn eigen zak als winkel.

Inkoopprijzen van electronica kunnen zomaar van de ene op de andere dag tot 40% verschillen.In de handel is het niet te voorspellen wat prijzen in de toekomst gaan doen, allerlei omstandigheden bepalen de prijs: politiek, handelsovereenkomsten, instabiliteit, de vraag en het aanbod wereldwijd.
Reputatie 7
@Bert Het inkopen van energie lijkt me nog moeilijker, we importeren ook gas uit Rusland, je weet nooit wat ze daar weer voor sancties bedenken als iemand een scheet dwars zit, ik denk niet dat je kunt anticiperen. Ik heb geprobeerd een rekensommetje te maken maar omdat er allerlei onvoorziene omstandigheden zijn is dat nauwelijks te doen, natuurlijk ook omdat ik niet weet wat er is ingekocht en voor hoeveel (potentiële) klanten. Er kan sprake zijn van wanbeleid maar misschien kon niemand vooruit denken, dan is het gewoon een beetje dom en zijn ze waarschijnlijk te hard van stapel gelopen (hardlopers zijn doodlopers)..

Benzine bijvoorbeeld levert ook energie, kijk eens hoe variabel de prijzen daarvan zijn, de ene dag is het 1,60, de volgende dag 1,72 en een week later 1,55. Als een liter benzine in Rotterdam bij een gewoon tankstation 1,65 kost, kost het in de Achterhoek 1,75 (nota bene vlak bij de Duitse grens waar een liter benzine gemiddeld 0,20 of 0,25 goedkoper is per liter. Er valt gewoon geen peil op te trekken en dat zal met gas en elektrisch net zo zijn.

Reageer