Consumentenbond.nl
Beantwoord

Gasprijs ontkoppelen met warmtenet-tarieven in warmtewet door recente aangekondigde verhoging gasprijs voor stimuleren afsluiten van gas


Kort geleden is door de regering besloten om de gasprijs ter verhogen om daarmee te stimuleren dat huizen en bedrijven van het gas af gaan. Ik zit nu al niet op het gas, want ik ben aangesloten op het warmtenet van Eneco. Het tatief van het warmtenet is echter gekoppeld aan de gasprijs heb ik eerder begrepen. Moet die koppeling bij de herziening van de warmtewet (voorzien op voorjaar 2019( dan niet aangepast worden?
icon

Beste antwoord door Peter van der Wilt 6 juli 2018, 14:06

@H.J. Kiewiet Die koppeling moet inderdaad losgelaten worden en daar maken wij ons ook hard voor.
Bekijk origineel

17 reacties

Heel lullig maar ik heb de indruk dat wie op stadsverwarming zit toch geen kant uit kan en dus betaalt en betaalt en betaalt. De realiteit is dat er in een wijk of gas of stadsverwarming ligt dus dat je als particulier helemaal geen keuze hebt. geen idee wat dan het doel achter zulk beleid is.
Reputatie 5
Badge +5
@H.J. Kiewiet Die koppeling moet inderdaad losgelaten worden en daar maken wij ons ook hard voor.
Badge
Ik heb het debat over de warmtewet 2019 met belangstelling gevolgd en het volgende is er uit gekomen:
  • Koppeling aan de gasprijs wordt in 2019 nog niet gewijzigd door het kabinet, omdat nog steeds meer dan 90% van de huishoudens op het gas zit, wordt dit als een goede referentie gezien;
  • Er worden verbeteringen aangebracht in de berekeningen van de GJ-prijs. Zo vervalt de correctie op leidingverlies. Dit leidt tot een lagere prijs. Echter, de stijging van de gasprijs zelf dempt de daling, want de warmteprijs is immers gekoppeld aan de gasprijs. Dit zou nodig zijn omdat de rendementen voor de warmteleveranciers anders te laag zouden worden en het dan niet meer aantrekkelijk is om te investeren in nieuwe warmtenetten.
  • Wel wordt er een maximumtarief voor huur afleversets en aan- en afsluiten van het warmtenet wettelijke geregeld. Deze tarieven blijken vaak te hoog
  • Zodra meer huishoudens van het gas af zijn wordt er weer naar de koppeling met het gastarief gekeken. Dit is over enkele jaren.
Er zijn een paar goede stappen gezet maar het handhaven van de koppeling met de gasprijs is een slechte stap is nu we allemaal van het gas af moeten. Ik heb zelf woning uit 1936 met D-label en radiatoren en een woning in aanbouw (A-label) die voldoet aan de EPS 0,4 norm met vloerverwarming. De jaren 30 woning is op het gas aangesloten en de nieuwe woning op stadswarmte. Desondanks gaat mijn voorschot voor stadswarmte 1,5x zoveel bedrag als dat ik nu voor gas betaal. Qua oppervlakte is de nieuwe woning groter, maar qua inhoud ongeveer hetzelfde omdat de plafonds 30 cm lager liggen dan in de jaren 30 woning. Het feit dat stadswarmte duurder is in een veel betere geïsoleerde woning vind ik van de zotte. De gemeente verplicht mij om stadswarmte af te nemen omdat de woning wordt gebouwd in een gebied met een warmtenet. Verderop zie je dat er woningen worden gebouwd buiten het warmtenet gebied waarbij vaak wordt gekozen voor een warmtepomp (lucht of grond).

Nu heb ik wel de keuze om van het warmtenet af te gaan (na een fors bedrag aan aansluitkosten te hebben betaald, verplicht bij aankoop van de grond, moet ik dan ook nog afsluitkosten betalen) maar als het kabinet de koppeling met gas blijft handhaven ga ik dit zeker doen. Natuurlijk heb je dan afschrijving en onderhoud van een eigen voorziening, maar hierbij geldt net als in een woning met gas: zelf een warmtevoorziening kopen en onderhouden is op termijn goedkoper dan één huren. Er zijn zelfs gezinnen die beginnen met hout en pellets te stoken om gas of stadswarmte uit te sparen. Financieel gezien geef ze geen ongelijk, maar straks zijn we van het gas af, rijden we elektrisch en hangen er wolken van fijnstof in de wijk. Anderen plaatsen een luchtwarmtepomp en krijgen klachten van buren over het geluid. We wonen in Nederland dicht op elkaar en daarom hebben warmtenetten een groot voordeel t.o.v. stoken op hout en warmtepompen! Ik hoop dat het kabinet hier komende jaren rekening mee gaat houden als ze wil dat de draagkracht blijft, want niemand is er bij gebaat als straks de helft van de wijk op het warmtenet zit en de andere helft zelf voorzieningen treft. De warmteleveranciers niet, de overheid niet en de burgers niet.

Hoe dit te doen is niet moeilijk: subsidieer warmtenetten vanuit de verhoging energiebelasting op gas en koppel de prijs aan verwarmen met een warmtepomp (dus verlaag de maximumprijs). Dit is immers de 'andere' manier waarop nieuwe woningen worden gebouwd. Op termijn kunnen subsidies worden afgebouwd omdat de kosten per huishouden voor leveranciers afnemen zodra er meer huishoudens op een warmtenet zijn aangesloten.
Reputatie 5
Badge +5
@Marco B. Bedankt voor je interessante bijdrage! Weten wij meteen waar we in de lobby op in moeten zetten 😉
Reputatie 7
Badge +7
Beste @H.J. Kiewiet,

Er zijn inmiddels een aantal hele nuttige reacties geplaatst. Ben je zo geholpen?

Fijn weekend alvast!
Ik had eenzefde vraag ook op overheid.nl gesteld en van het ministerie kreeg ik terug dat loskoppeling overwogen zou worden. Maar blijkbaar duurt dit nog een aantal jaren. Wel fijn om te lezen dat de vaste kosten mogelijk iets om laag gaan. Ik ben nu hier in Utrecht ongeveer 55 % kwijt aan vaste lasten. Dat zal velen niet stimuleren om zuinig(er) aan te doen. Ik zou veel liever een all-inn prijs betalen. Maar dat zal we wel niet inzitten 😞
Reputatie 5
Badge +7
Update 18 april 2019:
De Consumentenbond en andere organisaties willen dat de maximumtarieven van warmtenetten bevroren worden totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.
Daarover is een brief geschreven aan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Lees er meer over in dit nieuwsbericht.
https://nos.nl/artikel/2290621-klimaatakkoord-gas-wordt-duurder-energierekening-omlaag.html

Het is nog steeds actueel.
Is er een reactie gekomen van Wiebes? Nu nog belangrijker gezien de uitkomsten van het klimaatakkoord!!! Koppeling prijs warmtenet aan gasprijs is diefstal!

Het verhogen van de gasprijs is een onrechtvaardige maatregel voor mensen die geen (betaalbaar) alternatief hebben. Dat we van Gronings gas af moeten is begrijpelijk, maar dat we al op korte termijn van alle soorten gas af zouden moeten is onzin. Het weglaten van gasleidingen in nieuwbouwwoningen is daarom ook buitengewoon dom. Je weet immers nooit wat er nog mogelijk is met alternatieve gassen. Wat denk je dat er straks gaat gebeuren met LPG en propaan? Die prijzen worden echt niet gekoppeld aan de aardgasprijs.

Onze overheid is erg goed in het nemen van de verkeerde maatregelen. Het gasgebruik door particulieren is immers slechts maar een klein deel van het totale gasgebruik. Daarop bezuinigen zet net zo weinig zoden aan de dijk als als die zonnepanelen in ons bewolkte landje. 

 

Reputatie 7
Badge +6

Keer op keer worden veel huishoudens met hogere lasten geconfronteerd waar hele grote vraagtekens bij te zetten zijn . Men wil ons laten kiezen tussen meer voor het gas betalen of iets anders bedenken terwijl momenteel nog lang niet duidelijk is , of de alternatieven van dit moment wel de beste oplossing zijn . Dat mogen we als niet-deskundigen zelf verzinnen . Ook bij aanbieders van allerlei systemen is momenteel nog weinig kennis en ervaring opgebouwd. Niet meer aanleggen of zelfs weghalen van gasleidingen is alleen te verdedigen als zeker is dat die niet meer nodig zijn . Die zekerheid is er volgens mij nog niet , temeer omdat er momenteel grote en zeer kansrijke Waterstofprojecten opgestart worden. Ook andere gassen behoren in de toekomst tot de mogelijkheden. 

Reputatie 7
Badge +4

kun je dan toelichten waarom volgens jou een gewone eensgezinwoning niet zonder gas kan? wordt gedaan en werkt gewoon. Waar zit je angst?

Reputatie 7
Badge +6

Geen kwestie van angst , @E.B.F. Stroeve . Ik vind het veel te voorbarig om het gasnet nu al niet meer als mogelijk prima alternatief te zien in voor het vervoer van andere gassen in de toekomst . Pas als zeker is dat dat niks wordt , is het vroeg genoeg om afscheid te nemen van het gasnet naar mijn mening. Verder zijn de ervaringen met en beoordelingen van warmtepompsystemen zeer wisselend . Als we weer strenge winters krijgen is de vraag hoe die beoordeling dan zal zijn. 

Reputatie 7
Badge +4

in scandinavie hebben ze al 40 jaar warmtepompen, dus met die winters zal het dan toch wel loslopen?!

kun je dan toelichten waarom volgens jou een gewone eensgezinwoning niet zonder gas kan? wordt gedaan en werkt gewoon. Waar zit je angst?


Van het gas af gaan, is helemaal geen probleem.
Dat doen we decennia in Nederland.
Bij het warmtenet heb ik mijn bedenkingen.
Ze stoken namelijk op gas of op bomen die ze importeren uit een ander land.
Dat kleine beetje bio afval wat we hebben in Nederland is domweg niet genoeg.

De hele energietransitie wordt gestuurd door verkopers in plaats van wetenschappers.
Er worden al warmtepompen geplaatst in woningen die nog helemaal niet juist gesoleerd zijn.

Mijn CV is 36 kW en een warmtepomp levert hooguit 20% van dat vermogen.
Als het koud is, zal een warmtepomp op puur stroom gaan werken.
Op ons elektriciteitsnet is ook jaren lang bezuinigd.
Het aantal waarschuwingen dat we te snel gaan met gebruik van stroom worden meer.
We zullen vaker uitval mee gaan maken, als we zo door gaan.
We kunnen niet allemaal om 5 uur de warmtepomp aan zetten, de auto laden en elektrisch koken.

In Scandinavië hebben ze ook super geïsoleerde huizen met een soort vloerverwarming dat ook in de muur zit. We kunnen best wel wat leren van die landen. Maar dat doen we niet. We willen hier iets makkelijk en snel verkopen.

We moeten eens stoppen met het ruilen van groene en grijze stroom met andere landen.
Dit sprookje hebben ze namelijk al te lang verkocht.

Reputatie 7
Badge +4

stond vorige week een leuk verhaal in de volkskrant, we importeren geen stroom meer en zijn zelf-supporting, dus je stokpaardje mag in de kast 😉

Reputatie 7
Badge +6

De tijd zal het leren , mensen . Alles wat we lezen en horen kan ook niet altijd klakkeloos voor waar aangenomen worden . Er spelen allerlei zakelijke en politieke belangen een rol zoals sommigen al terecht opmerken . Dat maakt het niet vanzelfsprekend dat de juiste beslissingen genomen worden voor ons consumenten van energie. 

Reageer