Beantwoord

Heeft Nederland teveel elektriciteit II? Zeewolde Facebook

  • 8 December 2021
  • 37 reacties
  • 566 Bekeken

Reputatie 1
Badge +1

Ik vraag me af waar al die elektriciteit vandaan gaat komen die nodig zal zijn voor de twee (!) datacentra die Google hier mag gaan bouwen.

Met deze zin begon @Lisa Boele twee jaar geleden een topic met deze zin. Ik deelde met haar de zorg of er wel genoeg elektriciteit is.
En ik voeg daar nu aan toe: is er wel voldoende capaciteit in de netten?

Momenteel is opnieuw een van de grote big-tech bedrijven bezig om maar liefst het grootste datacentrum van West-Europa te gaan bouwen in Zeewolde. In grote delen van het land bestaat er schaarste bij de capaciteit van het net. Dat geldt zeker voor de Flevopolder. Gaat dit zo door en komen er straks nóg weer meer grote datacenters?

Er is veel te vinden over deze kwestie, maar de Consumentenbond kom ik daarbij niet tegen. Ik vind dat er een rol is voor de Consumentenbond in deze zaak.
Op16 december beslist de gemeenteraad van Zeewolde er over.

Uit documenten die na een WOB-verzoek naar buiten zijn gekomen blijkt dat Facebook daadwerkelijk wordt bevoordeeld boven andere gebruikers. Andere gebruikers moeten nóg langer wachten voor ze kunnen worden aangesloten omdat Facebook wordt voorgetrokken. Bovendien lijkt het erop dat er ook financële voordelen aan Facebook gegund worden.

​Volgens mij bestaat hiervoor de ACM (Authoriteit Consument en Markt). Dat is de Toezichthouder die er op moet toezien dat de gereguleerde netbedrijven eerlijk de regels toepassen zonder discriminatie.

Ik vraag nu of de Consumentenbond hierover een brief wil schrijven aan de ACM om de gang van zaken bij de aansluiting van Facebook te onderzoeken. Tenslotte worden alle consumenten hierdoor geraakt: zij kunnen de rekening betalen van de bevoordeling van Facebook!

Zie :  WOB-verzoek gegevens 

Zie strategie van de Rijksoverheid met betrekking tot datacenters: Routekaart Datacenters

icon

Beste antwoord door Zorg_Han 10 December 2021, 11:06

Bekijk origineel

37 reacties

We doen ook massaal, dat we niet zonder Facebook en Whatsapp kunnen.
Zelfs onze regering promoot het door er openlijk reclame voor te maken.
Alle nieuwtjes typen ze naar elkaar via deze systemen.
Al onze communicatie moet gewoon door de servers van de firma Meta.
Dat bedrijf moet je wel in de watten leggen, iedereen gebruikt het.

Behalve ik.
Ik ben niet goed snik, omdat ik het geblokkeerd heb in mijn netwerk.
 

20 jaar lang gratis gebruik van restwarmte door de inwoners van zeewolde. mooi stukje circulair

Restwarmte circulair? Bij circulair gaat het om grondstoffen die gebruiket worden en na gebruik opnieuw gebruikt worden, in principe tot in de eeuwigheid.
De restwarmte kun je één keer gebruiken voor het verwarmen van woningen, maar gaat dan verloren.

En laat me de toekomst voorspellen: naderhand zal blijken dat het effect hiervan erg tegenviel omdat maar een klein deel van de warmte in de leidingen kwam, omdat de leidingen slecht geïsoleerd waren, omdat het aanleggen en onderhouden van het systeem klauwen met geld kostte (zat niet in het contract), omdat bewoners klaagden over administratieve lasten die ze alsnog moesten betalen en omdat bewoners veel meer warmte gebruikten dan gedacht en bovendien hun huis zelfs na 20 jaar nog niet extra geïsoleerd hadden zodat de waarde van de woningen na het project dramatisch was gedaald.

Zolang de meerderheid van Nederland Facebook als een primaire levensbehoefte ziet.
Vind ik het terecht dat ze een plek krijgen in ons land.
Facebook, de vriend die meer weet van jou, dan jezelf.
Waarmee je alles in jouw leven deelt.
Stuur Mark Z, je allerbeste vriend een brief en probeer het eens te worden.
 

Zolang de meerderheid van Nederland Facebook als een primaire levensbehoefte ziet.
Vind ik het terecht dat ze een plek krijgen in ons land.
 

De datacenters in Nederland bedienen veel meer dan Nederland alleen, en niet alleen de datacenters. Waarom moet Nederland volgestopt worden met grote hallen van vanalles en nog wat die ook de rest van Europa bedienen?

Waarom moet Nederland volgestopt worden

Omdat we meer van geld houden, dan van de natuur.
Het liefst stoppen we het vee in een flatgebouw en het datacenter midden tussen de weilanden.
Koeien zijn tegenwoordig de vervuilers, die moeten toch weg.

Dat doen we ook met als die magazijnen in het land.
Dat moet allemaal op de begaande grond.
Hoe meer oppervlakte ze innemen hoe beter.
En dan leggen we de zonnepanelen niet op het dak, maar in het weiland ernaast.

Voor iedereen die ooit met grote internationale ondernemingen te maken had zal duidelijk zijn, dat de gemeenteraad van Zeewolde een vrij eenvoudige bestuurlijk te nemen horde was. Aan grote internationale kapitaalinvesteringen gaan een lang traject vooraf waarbij politieke stabiliteit, het verkrijgen van belastingvoordeel en de mogelijkheden tot het uitsluiten van juridische aansprakelijkheid voor evt. negatieve gevolgen in het beoogde land van vestiging een grote rol spelen.

Megavestingen als in dit topic te berde gebracht worden sinds het ontstaan van de EU op dat niveau onderhandeld. De EU – het is al vaak genoegd gezegd – is geen democratische instelling maar biedt wel de mogelijkheid om een onzeker bestaan als nationale volksvertegenwoordiger in een zekerder (en in elk geval nog beter betaalde) Europese politieke carrière te continueren of van daar een, liefst nog veel beter betaalde, positie in het internationale bedrijfsleven te  verwerven.

Tegenover het opofferen van nationaal belang (er staan ons nog meer van zulke energieslurpers te wachten) zijn in Europees verband dan voordelen voor Nederland uitonderhandeld. Dat mag je in elk geval hopen, want anders wordt dit alleen maar een beschamende tentoonstelling van de machteloosheid van een klein land  En is dan reden te meer voor de in een democratie absoluut verwerpelijke geheimhouding over de gang van zaken..

Op dit forum wordt herhaaldelijk betoogd, dat de CB zich niet met politiek bemoeit. Toch duidt die vestiging in Den Haag in de vijftiger jaren wel degelijk op een besef van de potentiële macht van consumenten en het politieke belang daarvan. In een tijd dat bijna iedereen in Europa ervaren had, dat staten er niet voor terugdeinzen de levens van hun burgers te offeren voor belangen waar die geen weet van hebben. Het hele begrip “consument” dateert ook uit die tijd. Maar het kan ook zo weer verdwijnen, want oorlogen worden hier tegenwoordig uitgevochten op economisch terrein en waakzame consumenten, zich bewust van het feit dat zij uiteindelijk de prijs voor alles gaan betalen, zijn daarbij niet gewenst

Dit scenario, dat zich op dit moment bezig is te voltrekken, kan alleen maar worden tegengegaan door veel betere voorlichting. B.v. op productgebied door bekendmaking van de hele productieketen en de (soms mensonwaardige) omstandigheden waaronder bij de aanvang de grondstoffen worden gedolven; en op voedselgebied door aandacht voor de bodem en omstandigheden waaronder gewassen worden geteeld en vee voor vleesconsumptie wordt gehouden en de milieugevolgen van het wereldwijd verslepen van die producten. Dat kan volledig à-politiek maar is wel in het belang van consumenten die, nogmaals, de volle prijs gaan betalen voor de gevolgen van alles wat op dit gebied gebeurt.

En om met dit topic te besluiten: de energievoorziening is inderdaad een politieke kwestie, maar het gebruik van die energie gaat d.m.v. producten en die zijn een consumentenaangelegenheid.

Reputatie 6
Badge +4

Nu wil ik geen olie op het vuur gooien maar gebruikt u zelf Facebook Instagram of Whatsapp?

Er zijn of komen in NL veel meer datacenters dan er voor de Nederlanders nodig is, dat is het punt.

Reputatie 7
Badge +5

en dat betekent weer dat onze NL bedrijven ook geen datacenters buiten de grens mogen gebruiken, wordt nog best lastig om te regelen 😉

Nu wil ik geen olie op het vuur gooien maar gebruikt u zelf Facebook Instagram of Whatsapp?

Die gebruik ik niet meer.
Ik snap ook niet, waarom mensen zich zo vast houden aan dat akelige WhatsApp.

Meta wil ook 3D gaan doen, reken maar dat dit veel energie vreet en ons netwerk belast.
Wil je hieraan verslaafd raken, zoals bij Facebook?
 

Op dit forum wordt herhaaldelijk betoogd, dat de CB zich niet met politiek bemoeit. 

Dat lijkt mij onzin, de Consumentenbond bemoeit zich hopelijk heel veel met de politiek als het over consumenten belangen gaat. 

Badge +5

 @A. Deen en @Lisa Boele We houden ons bezig met het Consumentenrecht. Op het moment dat deze geschaad wordt laten wij van ons horen en roepen wij bijvoorbeeld de politiek op om in te grijpen :wink:  Het gaat dan echt om consumentenkwesties. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat n.a.v. onze onderzoeken, oproepen etc. Kamervragen worden gesteld en deze zo op de politieke agenda komen. Zoals eerder aangegeven gaan wij het liefst met elke suggestie aan de slag, maar we hebben helaas geen eindeloos budget etc. We moeten dan keuzes maken.

Reageer