Heffingskorting Energie

  • 18 November 2021
  • 11 reacties
  • 136 Bekeken

Alle energieleveranciers verwerken de heffingskorting energie bij de stroom.

Hierdoor ontstaat er een onjuist beeld van je energiekosten.

De energieleveranciers moeten hun rekening als volgt moeten opmaken.

Totale kosten stroom

Totale kosten gas

Deze opstellen en daarop in mindering brengen

de heffingskorting

de eventuele welkomstpremie

Zo ontstaat een zuiver beeld van je stroomkosten en gaskosten.

De stroomkosten worden nu verdoezeld door de heffingskorting

 

 

 


11 reacties

Reputatie 7
Badge +4

stond bij mijn laatste afrekening gewoon apart vermeld, dus ik vermoed dat dit erg afhangt van de detaillering van de specificaties en dat zal dus verschillen per leverancier

Heel mooi dat er dan een leverancier is die het goed doet.

De laatste 13 jaar ben jaarlijks overgestapt naar een andere energieleverancier en allemaal brachten zijn de heffingskorting in minderring  op de belasting over de kWh stroom.

 

 

Volgens mij hebben we het over de “vermindering energiebelasting” en niet de “Heffingskorting” en daarvan zegt de overheid:

Belastingvermindering energiebelasting

Per elektriciteitsaansluiting geldt een belastingvermindering. U krijgt deze belastingvermindering omdat de Belastingdienst een deel van het energieverbruik als basisbehoefte ziet. Over dat deel betaalt u geen belasting. Het huidige tarief per elektriciteitsaansluiting vindt u in de tabel 

Die korting op de tarieven, als we het daar tenminste over hebben, gaat over elektriciteit en niet over gas.

 

Klopt. Maar in belastingjargon heet dat een heffingskorting. Het betreft namelijk een korting op de belastingheffing. En inderdaad we hebben het over dezelfde korting.

Het belangrijkste is dat het in mindering wordt gebracht aan het eind van de energierekening.

Klopt. Maar in belastingjargon heet dat een heffingskorting. Het betreft namelijk een korting op de belastingheffing. En inderdaad we hebben het over dezelfde korting.

Het belangrijkste is dat het in mindering wordt gebracht aan het eind van de energierekening.

Er staat “Per elektriciteitsaansluiting”.

Correct ! Dat komt omdat elke woningen een elektriciteitsaansluiting heeft en niet altijd gas. Vandaar dat er wordt gesproken over een elektriciteitsaansluiting. Maar de korting is van toepassing op het gehele energieverbruik.

 

Reputatie 5
Badge +5

@M. Heesters 
Aangezien ik een elektriciteitsverbruik heb van -2500 kWh gaat die korting bij mij van het gasverbruik af.
Maar ik ben het niet eens met jou stelling dat eerst het elektriciteit en gas verbruik moet worden berekend en daar de korting van moet worden afgetrokken voor een zuiver beeld van de kosten.
In het totaal verbruik zit natuurlijk ook de belasting, als je echt jou zuiver verbruik wilt berekenen, dan moet je de kale kWh en m3 prijs berekenen en los daarvan de belastingen en korting daarop optellen.
Maar het is lood om oud ijzer, uiteindelijk bepaalt de totaal prijs / 12 de maand lasten.
Ik vind het juist erg handig om die maandlasten met elkaar te vergelijken zonder daar nog berekeningen op uit te hoeven voeren.
Je weet dan ook direct waar je aan toe bent.

Reputatie 5
Badge +3

Voor wat de "heffingskorting” op de energiebelasting betreft:
(eigenlijk is het, zoals hierboven al gezegd, een soort “teruggaaf” per (elektriciteits)aansluiting - EAN)

Deze “vermindering EB” stijgt van € 558,56 (2021) naar tijdelijk! € 824,77 (2022)
- stand van 5 november 2021 - gedeeltelijke compensatie van de sterk gestegen energieprijzen

Mijn samenvatting: De energierekening (begrijpelijk) opstellen is een ding, de energierekening vervolgens (begrijpend) lezen is een ander ding.

Just my € 2 cts

Reagerend op free spirit!@

Het gaat mij om de kostenvergelijking tussen ga se stroom.

A = Kwh+leveringkosten+belastingen+netbeheer

B = gas+leveringskosten+belasingen+netbeheer.

A en B hebben de zelfde kostenposten en zijn direct goed vergelijkbaar.

Wat kost mijn stroom en wat kost mijn gas !

Neem A + B - heffingskorting - eventuele welkomstpremie dat is wat je aan je leverancier gaat betalen.

 

 

 

Reputatie 5
Badge +3

Ik denk dat een kostenvergelijking tussen gas en stroom niet zomaar zinvol is,
eerder een vergelijking tussen stroom en eventueel gas bij verschillende leveranciers.

Als je wilt vergelijken (voor verwarming) moet je volgens mij minimaal kWh (gas) met kWh (stroom) vergelijken en zelf dat is dubieus als je bijvoorbeeld met een warmtepomp of met IR-panelen verwarmt.

 

En wat je bijvoorbeeld bij een jaarcontract uiteindelijk gaat betalen, hangt o.a. van de ingangsdatum van je contract en de aanpassingen van de overheidsheffingen en de teruggaaf plus de aanpassingen van de netbeheertarieven per  1 januari af.

Ik heb voor mij een spreadsheet gemaakt wat vervolgens met de (actuele) verbruiken het “effectieve” maandbedrag (en het jaarbedrag) berekent. - Bijvoorbeeld resulteren de recente overheidsmaatregelen (o.a. bij de heffingskorting en de belastingen) bij mij in een verlaging van het effectieve maandbedrag met ca. 11% (de stijging van de netbeheerkosten moet ik uitzoeken).

 

Het gaat mij om de presentatie op de eindafrekening. Vorig jaar eindafrekening Energiedirect.

Energiedirect zet bovenaan de rekening  verkorte weergave:

Stroom € 334,- en gas € 1365.- Mijn eerste reactie was, oh stroom is niet erg duur.

Maar als ik de korting uit de stroom haalde dan was het plaatje anders

Stroom € 841,- en gas € 1365,- Nu heb je een reëel beeld tussen stroomkosten en gaskosten.

Nu blijkt stroom toch niet zo goedkoop tov gas!

Het gaat mij dus om het inzicht dat de rekening je moet geven .

Kijk maar naar je eindafrekening en en haal de korting maar weg bij de stroom en je zult zien wat stroom echt kost.

Energie vergelijken doe ik al jaren bij de energievergelijkers en dat bevalt me prima !!

 

 

 

Reageer